Endre aktivitetstypen for mer nøyaktig planlegging

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du har tildelt noen personer til en aktivitet, og varigheten på aktiviteten ble lengre, ikke kortere som forventet. Eller kanskje det motsatte skjedde. Uansett står du fast. Enkelte aktiviteter, for eksempel herding av sement, tar en bestemt tid uansett hvordan arbeiderne er tildelt til støpingen. Andre aktiviteter, for eksempel bygge veier eller programvare, vokser eller krymper i varighet avhengig av personene og ressursene som arbeider på dem.

 • Hvis du vil endre aktivitetstypene slik at de bedre gjenspeiler denne virkeligheten, dobbeltklikker du aktiviteten, klikker Avansert og endrer deretter aktivitetstypen.

Tips!: For å gjøre ting raskere kan du legge til kolonnen Aktivitetstype i en diagramvisning. Høyreklikk en kolonneoverskrift og klikk deretter Sett inn kolonne.

Se nærmere på aktivitetstyper

Hvordan aktivitetstyper endrer planen

Et reelt eksempel på å kontrollere tidsstyringen av aktiviteter

Hvordan aktivitetstyper endrer planen

Project bruker en Planleggingsformel som forbinder de tre verdiene arbeid, varighet og tildelingsenheter:

Arbeid = Varighet x enheter

Angir en aktivitets-typen kan du "løse" (eller gjøre uforanderlig) en av disse verdiene. Rette en av verdiene plasseres en prioritet på denne verdien av fortelle Project ikke til å endre det når de to verdiene endres. Dette gjelder for både automatisk og manuelt planlagte aktiviteter.

Her er en praktisk tabell som hjelper deg med å huske alle delene i planleggingsformelen.

I en

Hvis du endrer enheter

Hvis du endrer varighet

Hvis du endrer arbeid

Aktivitet av typen Faste enheter

Varighet beregnes på nytt.

Beregnes arbeid på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

Aktivitet med fast arbeid   

Varighet beregnes på nytt.

Beregnes enheter på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

Aktivitet av typen Fast varighet

Arbeid beregnes på nytt.

Arbeid beregnes på nytt.

Enheter beregnes på nytt.

La oss se på de tre aktivitetstypene nærmere. Rette en av disse verdiene gir deg kraftige kontroll over tidsplanen. Men før du leser på, må du kontrollere forskjellen mellom de tre grunnpilarene av prosjektplanlegging: arbeid, varighet og enheter og hvordan de er relatert til hverandre. Få en rask repetisjon lese hvordan Project planlegger aktiviteter: bak kulissene.

Folk snubler over dette hele tiden, så ikke mist motet hvis du ikke skjønner det med en gang. Når du mestrer det, vil din ekspertise som prosjektleder vokse så snart du forstår hvordan du kontrollerer aktivitetsvarigheter med aktivitetstyper.

Tabellen nedenfor gir et sammendrag over aktivitetstypen og hvordan den påvirker planen.

Aktivitetstype

Påvirkning på plan

Faste enheter

Denne innstillingen forutsetter at antall personer som er tildelt aktiviteten (enheter) er kjent og du ikke vil at den skal endres selv om varigheten endres. Når arbeidet på en aktivitet endres, endres varigheten, men ikke antall personer. Denne aktivitetstypen gjenspeiler de fleste reelle aktiviteter i et prosjekt.

Eksempel: Du har tildelt én person til å lage en rapport som bare skal ta to timer å skrive. Hvis du avgjør at det reelle arbeidet på denne rapporten gjør at de to timene må fordeles over to dager på kalenderen, kan du endre varigheten til to dager—uten å endre antall personer som er tildelt skrivingen av rapporten. Du vil nok ikke at mer enn to personer skal skrive rapporten uansett. Du vil med andre ord at antall enheter (den ene personen) skal være det samme.

Obs!:  Dette er innstillingen Project vanligvis gir aktiviteter. Hvis du vil endre denne standardinnstillingen, klikker du Fil > Alternativer > Plan, og velger deretter en annen aktivitetstype i listen Standard aktivitetstype.

Fast arbeid

Denne innstillingen forutsetter at arbeid ikke forandres, selv etter at varigheter er forandret eller personer er lagt til. Bruk denne innstillingen hvis du vil kontrollere varigheten på aktiviteter ved å legge til eller fjerne personer.

Eksempel: Det tar 300 timer å designe en stor hage som del av et boligprosjekt. Og du vil at hagen skal bygges så snart som mulig, så du begynner å tildele jobben (aktiviteten) til flere gartnere. Varigheten på hageaktiviteten vil bli redusert etter hvert som du legger til flere personer.

Obs!: Du kan ikke endre innstillingen Innsatsdrevet for en aktivitet med fast arbeid. Project Vurder ikke aktiviteter med fast arbeid skal ha fleksible arbeidsverdier og er derfor alltid innsatsdrevet. Du kan Endre innsatsdrevet innstillingen for aktivitetstyper.

Fast varighet

Denne innstillingen forutsetter at varigheten ikke endres, selv når flere personer blir tildelt aktiviteten. Bruk denne innstillingen hvis du vurderer en varighet for en aktivitet før du vet annen informasjon om aktiviteten.

Eksempel   : et ukentlig statusmøte kan ta en time. Angi denne oppgaven til fast varighet, ellers når du tildeler personer til aktiviteten, varigheten til møtet reduseres. Og vi alle vet, legge til personer i møter ikke sannsynlig å redusere lengden (det kan også gjøre dem lengre!)

Til toppen av siden

Et reelt eksempel på å kontrollere tidsstyringen av aktiviteter

Følgende tre scenarioer viser ringvirkningene (og dermed kontrollen) som aktivitetstypene har på tidsstyringen av aktiviteter i hele planen.

Scenario én: Endre aktivitetstype til faste enheter

La oss gå ut fra at du har en aktivitet med faste enheter og 1 fulltids person som er tilgjengelig 8 timer om dagen. I tillegg har du satt opp aktiviteten med 10 dagers varighet og 80 timers arbeid.

Hva du endrer

Hva Project gjør

Legge til heltidsressurs

Project beregner varigheten for aktiviteten på nytt. Aktiviteten har nå 2 tildelte enheter, en varighet på 5 dager og 80 timers arbeid.

Øke varigheten

Hvis du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes arbeidet på aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå en varighet på 8 dager, 64 timers arbeid og 1 ressursenhet.

Endre arbeidet

Hvis aktiviteten vil kreve 20 timer med ekstra arbeid, beregner Project varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå 100 timers arbeid, en varighet på 12,5 dager og 1 ressursenhet.

Scenario to: Endre aktivitetstype til fast arbeid

Nå gjør du den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast arbeid. Det betyr at den bare kan ha den arbeidsmengden du angir, verken mer eller mindre. Husk at aktiviteten har 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en varighet på 10 dager med 80 timers arbeid.

Hva du endrer

Hva Project gjør

Legge til heltidsressurs

Project beregner varigheten for aktiviteten på nytt. Aktiviteten har nå 2 tildelte enheter, en varighet på 5 dager og 80 timers arbeid.

Øke varigheten

Hvis du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregner Project ressursenhetene for aktiviteten på nytt. Hvis aktiviteten skal bli ferdig på 80 timer over 8 dager, må 1,25 ressursenheter tildeles. Ressursenheten som er tildelt til aktiviteten, er overallokert med 125 %. Du må tildele enda en person som kan ta på seg de ekstra 25%.

Endre arbeidet

Hvis aktiviteten vil kreve 20 timer med ekstra arbeid, beregner Project varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå 100 timers arbeid, en varighet på 12,5 dager og 1 ressursenhet.

Scenario tre: Endre aktivitetstype til fast varighet

La oss til slutt gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast varighet. Det betyr at den må fullføres innen varigheten du angir. Igjen har aktiviteten 1 fulltids person tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har 10 dagers varighet med 80 timers arbeid.

Hva du endrer

Hva Project gjør

Legge til heltidsressurs

Project beregner arbeidet som er tildelt til hver ressurs, på nytt. Da det bare var tildelt 1 person til aktiviteten, måtte den ressursen fullføre 80 timers arbeid. Når du tildeler enda en person til aktiviteten, får hver av dem 40 timers arbeid å fullføre innen den samme 10 dagers varigheten, til sammen 80 timers arbeid. Når du legger til en ressursenhet, endres også tildelingen for begge enhetene til 50 %, slik at begge er tilgjengelige til å arbeide 50 % på andre aktiviteter.

Øke varigheten

Hvis du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes arbeidet på aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå en varighet på 8 dager, 64 timers arbeid og 1 ressursenhet.

Endre arbeidet

Hvis aktiviteten vil ta 20 ekstra timers arbeid, beregner Project ressursenhetene for aktiviteten på nytt, slik at det ekstra arbeidet likevel kan fullføres innen den 10 dagers varigheten. Aktiviteten får nå 100 timer med arbeid og en varighet på 10 dager og 1,25 ressursenheter. Ressursenheten som er tildelt til aktiviteten, er overallokert med 125 %. Du må tildele enda en person til aktiviteten som kan ta på seg de ekstra 25 %.

Obs!: Ettersom tildelinger av kostnadsressurser ikke har verdier for arbeid eller enheter, beregnes ikke disse verdiene på nytt når start- eller sluttdatoen endres. Datoer beregnes heller aldri på nytt for en kostnadsressurstildeling fordi du ikke kan endre arbeidet eller enhetene.

Til toppen av siden

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Se nærmere på aktivitetstyper

Oversikt over aktivitetstyper

Fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktivitetene

Endre aktivitetstypen

Oversikt over aktivitetstyper

De tre aktivitetstypene som brukes i Project er faste enheter, fast arbeid og fast varighet. Project bruker faste enheter som standard.

Aktivitetstypene påvirker planleggingen på følgende måte når du redigerer et av disse tre elementene:

I en

Hvis du endrer enheter

Hvis du endrer varighet

Hvis du endrer arbeid

Aktivitet av typen Faste enheter

Varighet beregnes på nytt.

Beregnes arbeid på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

Aktivitet av typen Faste arbeid

Varighet beregnes på nytt.

Beregnes enheter på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

Aktivitet av typen Fast varighet

Arbeid beregnes på nytt.

Arbeid beregnes på nytt.

Enheter beregnes på nytt.

Eksempler på hvordan aktivitetstypene endrer de numeriske verdiene

La oss gå ut ifra at du har en aktivitet med faste enheter og 1 ressursenhet på fulltid som er tilgjengelig i 8 timer per dag. Du angir en varighet på 10 dager og 80 timer arbeid for aktiviteten.

 • Hvis du finner ut at en annen fulltidsressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten har nå 2 tildelte enheter, en varighet på 5 dager og 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes arbeidet på aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå en varighet på 8 dager, 64 timer arbeid og 1 ressursenhet.

 • Hvis du finner ut at aktiviteten vil kreve 20 timer med ekstra arbeid, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå 100 timer arbeid, en varighet på 12,5 dager og 1 ressursenhet.

La oss nå gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast arbeid. Det betyr at den bare kan ha den arbeidsmengden du angir, verken mer eller mindre. I vårt eksempel har aktiviteten 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en varighet på 10 dager med 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen fulltidsressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten har nå 2 tildelte enheter, en varighet på 5 dager og 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes ressursenhetene for aktiviteten automatisk på nytt. Hvis aktiviteten skal bli ferdig på 80 timer over 8 dager, må det tildeles 1,25 ressursenheter. Ressursenheten som er tildelt til aktiviteten for øyeblikket, er tildelt med 125 prosent. Du må tildele en ressurs til for å dekke inn den ekstra allokeringen på 25 prosent.

 • Hvis du finner ut at aktiviteten vil kreve 20 timer med ekstra arbeid, beregnes varigheten for aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå 100 timer arbeid, en varighet på 12,5 dager og 1 ressursenhet.

La oss til slutt gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast varighet. Det betyr at den må fullføres innen varigheten du angir. Også i dette eksemplet har aktiviteten 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en varighet på 10 dager med 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen ressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes arbeidet som er tildelt til hver ressurs, på nytt. Når det bare var tildelt 1 ressurs til aktiviteten, måtte denne ressursen fullføre 80 timer arbeid. Når du tildeler en ekstra ressurs til aktiviteten, får hver av dem 40 timer arbeid å fullføre innen den samme 10-dagers perioden, til sammen 80 timer arbeid. Når du legger til en ressursenhet, endres også tildelingen for begge enhetene til 50 % for hver av dem, slik at begge er tilgjengelige til å arbeide 50 % på andre aktiviteter.

 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregnes arbeidet på aktiviteten automatisk på nytt. Aktiviteten får nå en varighet på 8 dager, 64 timer arbeid og 1 ressursenhet.

 • Hvis du finner ut at aktiviteten vil kreve 20 timer ekstra arbeid, beregnes ressursenhetene for aktiviteten automatisk på nytt, slik at det ekstra arbeidet fremdeles kan fullføres innen varigheten på 10 dager. Aktiviteten får nå 100 timer arbeid, en varighet på 10 dager og 1,25 ressursenheter. Ressursenheten som er tildelt på aktiviteten for øyeblikket, er tildelt med 125 prosent. Du må tildele en ressurs til for å dekke inn den ekstra allokeringen på 25 prosent.

Obs!: Ettersom tildelinger av kostnadsressurser ikke har verdier for arbeid eller enheter, beregnes ikke disse verdiene på nytt når start- eller sluttdatoen for en aktivitet endres. Datoer beregnes heller aldri på nytt for kostnadsressurstildelinger, fordi du ikke kan endre arbeidet eller enhetene.

Til toppen av siden

Fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktivitetene

Alle aktiviteter når du tildeler en ressurs, aktiviteten planlegges i henhold til formelen varighet = arbeid / enheter. For en aktivitet, kan du velge hvilken del av formelen beregnes ved å angi aktivitetstypen. Når du tilordne eller fjerne personer fra en aktivitet, forlenges eller aktivitetens varighet for aktiviteten basert på antallet ressurser som er tilordnet til den, men endres ikke totalt arbeid for aktiviteten. Dette kalles innsatsdrevet planlegging og er standard Project bruker når du tildeler ressurser til aktiviteter.

Selv om innsatsdrevet planlegging kan fungere i de fleste situasjoner, kan det være du vil endre denne virkemåten slik at det som skjer på en bestemt aktivitet når det legges til eller fjernes ressurser, gjenspeiles mer nøyaktig. Kanskje vil du for eksempel at det totale arbeidet skal øke når du legger til flere personer på en bestemt aktivitet.

Obs!: Du kan ikke fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktiviteter med fast arbeid. Aktiviteter med fast arbeid har ikke fleksible arbeidsverdier, og de er derfor alltid innsatsdrevne.

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk raden for oppgaven som du ikke vil bruke innsatsdrevet planlegging.

  Endre opptil 10 aktiviteter samtidig, holder du nede CTRL og klikk raden for hver aktivitet. Hvis oppgavene vises ved siden av hverandre i rutenettet, klikker du den første aktiviteten, og deretter holder du nede SKIFT og klikker den siste aktiviteten for å merke hele tekstblokken oppgaver.

 3. Klikk Aktivitetsinformasjon Knapp , og klikk deretter kategorien Avansert.

 4. Fjern merket for Innsatsdrevet.

Når du arbeider med innsatsdrevet planlegging, bør du være oppmerksom på følgende:

 • De innsatsdrevne beregningene brukes bare etter at det er tildelt ressurser til aktiviteten for første gang. Etter at de første ressursene er tildelt, forblir arbeidsverdien uendret når nye ressurser tildeles til eller fjernes fra aktiviteten.

 • Hvis den tildelte aktivitetstypen er Faste enheter, reduseres aktivitetens varighet hvis du tildeler flere ressurser.

 • Hvis den tildelte aktivitetstypen er Fast varighet, reduseres enhetsverdien for hver enkelt ressurs hvis du tildeler flere ressurser.

 • Hvis den tildelte aktivitetstypen er Fast arbeid, reduseres aktivitetens varighet hvis du tildeler flere ressurser.

 • Du kan ikke bruke innstillingen Innsatsdrevet for aktivitetssammendrag og delprosjekter.

Endre aktivitetstypen

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk oppgaven du vil endre.

 3. Klikk Aktivitetsinformasjon Knapp , og klikk deretter kategorien Avansert.

 4. Klikk aktivitetstypen du vil endre i aktivitetstype-listen.

Obs!: 

 • Hvis du velger Fast arbeid i aktivitetstype-listen, kan du ikke endre innstillingen Innsatsdrevet for aktiviteten. Aktiviteter med fast arbeid har ikke fleksible arbeidsverdier og er derfor alltid innsatsdrevet.

 • Du kan vise og endre aktivitetstypen for hver aktivitet direkte i visningen ved å sette inn Type-feltet. Klikk kolonnen til høyre for der du vil sette inn den nye kolonnen, klikk Sett inn-menyen og deretter Kolonne. Klikk Type i Feltnavn-listen.

 • Hvis du vil endre den hierarkiske strukturen for en aktivitet eller delaktivitet som en del av disposisjonsstrukturen for prosjektet, må du rykke inn eller redusere innrykket for oppgaven i stedet endre aktivitetstypen.

 • Hvis du vil angi begrensninger for hvordan start- og sluttdatoene for aktiviteter skal beregnes i Project, må du angi en aktivitetsbetingelse, ikke en aktivitetstype.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×