Endre aktivitetstypen Project bruker for å beregne aktivitetsvarighet

Project bruker én av tre aktivitetstype for å beregne varighet av oppgave og deretter sluttdato (eller startdato hvis du planlegger prosjektet fra sluttdatoen i stedet for startdatoen).

I denne artikkelen

Oversikt over aktivitetstyper

Fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktivitetene

Endre aktivitetstypen

Oversikt over aktivitetstyper

De tre aktivitetstypene som brukes i Project, er aktivitet med fast enhet, aktivitet med fast arbeid og aktivitet med fast varighet. I Project brukes faste enheter som standard.

Hver av de tre aktivitetstypene påvirker tidsplanen når du redigerer én av de tre elementene på følgende måte:

I en

Hvis du endrer enheter

Hvis du endrer varighet

Hvis du endrer arbeid

aktivitet med faste enheter

Varighet beregnes på nytt.

Arbeid beregnes på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

aktivitet med fast arbeid

Varighet beregnes på nytt.

Enheter beregnes på nytt.

Varighet beregnes på nytt.

aktivitet med fast varighet

Arbeid beregnes på nytt.

Arbeid beregnes på nytt.

Enheter beregnes på nytt.

Eksempler på hvordan aktivitetstypene endrer de numeriske verdiene

La oss gå ut fra at du har en aktivitet med faste enheter og 1 fulltids ressursenheter tilgjengelig i 8 timer per dag. Du setter opp aktiviteten med en 10-dagers varighet og 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen fulltidsressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes varigheten for aktiviteten på nytt. Aktiviteten har nå to enheter tildelt samt en 5-dagers varighet og 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregner Project arbeidet på aktiviteten på nytt. Aktiviteten får nå en 8-dagers varighet med 64 timer med arbeid og 1 ressursenhet.

 • Hvis du finner ut at aktiviteten kommer til å ta 20 timer mer med arbeid, beregner Project varigheten for aktiviteten på nytt. Aktiviteten får nå 100 timer med arbeid og en varighet på 12,5 dag og 1 ressursenhet.

La oss nå gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast arbeid. Det betyr at den bare kan ha den arbeidsmengden du angir, verken mer eller mindre. I vårt eksempel har aktiviteten 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en 10-dagers varighet med 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen fulltidsressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes varigheten for aktiviteten på nytt. Aktiviteten har nå 2 enheter tildelt samt en 5-dagers varighet og 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregner Project ressursenhetene for aktiviteten på nytt. Hvis aktiviteten skal bli ferdig på 80 timer over 8 dager, må 1,25 ressursenheter tildeles. Ressursenheten som er tildelt på aktiviteten, er tildelt med 125 %. Du må tildele enda en ressurs som kan ta på seg de ekstra 25 %.

 • Hvis du finner ut at aktiviteten kommer til å ta 20 timer mer med arbeid, beregner Project varigheten for aktiviteten på nytt. Aktiviteten får nå 100 timer med arbeid og en varighet på 12,5 dag og 1 ressursenhet.

La oss til slutt gjøre den samme aktiviteten om til en aktivitet med fast varighet. Det betyr at den må fullføres innen varigheten du angir. Også i dette eksemplet har aktiviteten 1 fulltidsressurs tilgjengelig i 8 timer per dag, og den har en 10-dagers varighet med 80 timer arbeid.

 • Hvis du finner ut at en annen ressurs kan hjelpe til på aktiviteten, beregnes arbeidet som er tildelt til hver ressurs, på nytt. Når det bare var tildelt 1 ressurs til aktiviteten, måtte den ressursen fullføre 80 timer arbeid. Når du tildeler enda en ressurs til aktiviteten, får hver av dem 40 timer arbeid å fullføre innen den samme 10-dagers varigheten, til sammen 80 timer arbeid. Når du legger til en ressursenhet, endres også tildelingen for begge enhetene til 50 % for hver av dem, slik at begge er tilgjengelige til å arbeide 50 % på andre aktiviteter.

 • Hvis du finner ut at du har 8 dager på å fullføre aktiviteten i stedet for 10, beregner Project arbeidet på aktiviteten på nytt. Aktiviteten får nå en 8-dagers varighet med 64 timer med arbeid og 1 ressursenhet.

 • Hvis du finner ut at aktiviteten vil ta 20 ekstra timer arbeid, beregnes ressursenhetene for aktiviteten på nytt, slik at det ekstra arbeidet likevel kan fullføres innen den 10-dagers varigheten. Aktiviteten får nå 100 timer med arbeid og en varighet på 10 dager og 1,25 ressursenheter. Ressursenheten som er tildelt på aktiviteten, er tildelt med 125 %. Du må tildele enda en ressurs som kan ta på seg de ekstra 25 %.

Obs!: Ettersom tildelinger av kostnadsressurser ikke har verdier for arbeid eller enheter, beregnes ikke disse verdiene på nytt når start- eller sluttdatoen endres. Datoer beregnes heller aldri på nytt for en kostnadsressurstildeling fordi du ikke kan endre arbeidet eller enhetene.

Til toppen av siden

Fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktivitetene

Alle aktiviteter planlegges i samsvar med formelen Varighet = Arbeid / Enheter når du tildeler en ressurser. For alle aktiviteter kan du velge hvilken del av ligningen som skal beregnes, ved å angi aktivitetstype. Når du tildeler eller fjerner personer fra en aktivitet, forlenges eller forkortes varigheten for aktiviteten basert på antallet ressurser som er tildelt til den, men det totale arbeidet endres ikke. Dette kalles innsatsdrevet planlegging og er standarden i Project ved tildeling av ressurser til en aktivitet.

Selv om innsatsdrevet planlegging kan fungere i de fleste situasjoner, kan det være du vil endre denne virkemåten til å gjenspeile mer nøyaktig det som skjer på en bestemt aktivitet når det legges til eller fjernes ressurser. Kanskje vil du for eksempel at det totale arbeidet skal øke når du legger til flere personer på en bestemt aktivitet.

Obs!: Du kan ikke fjerne innsatsdrevet planlegging fra aktiviteter med fast arbeid. Aktiviteter med fast arbeid har ikke fleksible arbeidsverdier og er derfor alltid innsatsdrevne.

 1. Velg Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk raden for aktiviteten du vil ikke skal bruke innsatsdrevet planlegging.

  Du kan endre opptil 10 aktiviteter samtidig ved å holde nede CTRL og klikke raden for hver aktivitet. Hvis aktivitetene vises ved siden av hverandre i rutenettet, klikker du den første aktiviteten og holder nede SKIFT mens du klikker den siste aktiviteten for å velge blokker av aktiviteter.

 3. Klikk Aktivitetsinformasjon Knapp og deretter kategorien Avansert.

 4. Fjern merket for Innsatsdrevet.

Når du arbeider med innsatsdrevet planlegging, bør du ha følgende i minne:

 • Beregninger for innsatsdrevet planlegging brukes bare etter at de første ressursene er tildelt aktiviteten. Etter at de første ressursene er tildelt, forblir arbeidsverdien uendret mens nye ressurser tildeles eller fjernes fra aktiviteten.

 • Hvis den tildelte aktivitetstypen er Faste enheter, vil tildeling av ekstra ressurser redusere varigheten til aktiviteten.

 • Hvis den tildelte aktivitetstypen er Fast varighet, vil tildeling av ekstra ressurser redusere de individuelle enhetsverdiene for ressurser.

 • Hvis den tildelte varighetstypen er Fast arbeid, vil tildeling av ekstra ressurser redusere varigheten til aktiviteten.

 • Aktivitetssammendrag og delprosjekter kan ikke angis som Innsatsdrevet.

Til toppen av siden

Endre aktivitetstypen

 1. Klikk Gantt-diagramVis-menyen.

 2. Klikk aktiviteten du endrer.

 3. Klikk Aktivitetsinformasjon Knapp og deretter kategorien Avansert.

 4. Klikk aktivitetstypen du vil endre, i Aktivitetstype-listen.

Obs!: 

 • Hvis du velger Fast arbeid i Aktivitetstype-listen, kan du ikke endre innstillingen Innsatsdrevet for aktiviteten. Aktiviteter med fast arbeid har ikke fleksible arbeidsverdier og er derfor alltid innsatsdrevne.

 • Du kan vise og endre aktivitetstypen for hver aktivitet direkte i visningen ved å sette inn Type-feltet. Klikk kolonnen til høyre for der du vil sette inn den nye kolonnen, klikk Sett inn-menyen og deretter Kolonne. Klikk Type i Feltnavn-listen.

 • Hvis du vil endre den hierarkiske strukturen i en aktivitet eller delaktivitet som en del av disposisjonsstrukturen for prosjektet, må du rykke aktiviteten inn eller ut i stedet for å endre aktivitetstypen..

 • Hvis du vil angi betingelser for hvordan start- og sluttdatoene for aktiviteter skal beregnes i Project, må du angi en aktivitetsbetingelse i stedet for en aktivitetstype.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×