Eksportveiviser

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruke veiviseren for eksport eller veiviseren for Import til å opprette en eksport-/importtilordning og enten lagre Microsoft Office Project 2007 informasjon i et format som gjenkjennes i et annet program eller viktig informasjon som er opprettet i et annet program til Project 2007. Bruker forhåndsdefinert eller egendefinert eksport/import kart, gir disse veiviserne deg enkle å følge instruksjonene for å plassere eksportert eller importerte data i de aktuelle mål-feltene.

Obs!: Navnet som vises øverst i veiviseren blir Eksportveiviseren eller Importveiviseren, avhengig av om du eksportere eller importere prosjektinformasjon.

Ved hjelp av eksportveiviseren og importveiviseren, kan du eksportere eller importere prosjektinformasjon til følgende formater:

  • Microsoft Office Excel-arbeidsbok (XLS)

  • Excel-pivottabell (XLS)

  • Tekst, tabulatordelt (txt)

  • Komma tabulatordelt (CSV)

  • Extensible Markup Language (XML)

Dialogboksens plassering

Eksportveiviser    Åpne og Aktiver prosjektet du vil eksportere informasjon. Klikk Lagre somfil-menyen. Klikk filformat du vil bruke, i Filtype-boksen. Klikk Lagre og den innledende siden i eksportveiviseren vises.

Veiviser for import    Åpne en fil som bruker en av filformatene som støttes. Veiviseren for Import åpnes automatisk.

Obs!: Hvilke sider du ser i veiviser, avhenger av hvilket filformat du har valgt, og de ulike valgene du gjør i veiviseren.

Detaljer

Data-siden

Obs!: Data-siden vises bare i eksportveiviseren.

Excel-mal for prosjektet eller merkede Data    Hvis du eksporterer til en Excel-arbeidsbok, klikker du Project Excel-mal eller Merket Data, som er standard. Hvis du velger Excel prosjektmal, kreves ingen ekstra tilordning. Informasjonen tilordnes automatisk ved hjelp av en innebygd mal som er utformet for å eksportere informasjonen fra Project 2007 til Excel.

Kartsiden

Ny tilknytning    Velg Ny tilknytning hvis du vil opprette en ny eksporttilknytning fra dette filformatet fra grunnen av. Dette er standardinnstillingen.

Bruk eksisterende tilknytning    Velg Bruk eksisterende tilknytning Hvis du vil bruke en tilknytning du har opprettet og lagret tidligere, eller hvis du vil bruke en ferdiglagde kartet fra Project 2007.

Importer modus-siden

Obs!: Denne siden vises bare i importveiviseren.

Som et nytt prosjekt     Angir at du vil importere dataene til en ny project MPP-fil.

Tilføy dataene til det aktive prosjektet     Angir at du vil legge til data på slutten av det aktive prosjektet.

Slå sammen dataene i det aktive prosjektet     Angir at du vil slå sammen dataene i feltene i det aktive prosjektet ved hjelp av en primærnøkkel. Angi primærnøkkelen for fletting ved hjelp av knappen Angi slå sammen-tasten på enten den Aktivitetstilknytning, Ressurstilknytning eller Tildelingstilknytning sider.

Side for valg av kartet

Denne siden vises hvis du valgte Bruk eksisterende tilknytning på forrige Tilknytning-side.

  1. Velg kartet du vil bruke. Denne listen inneholder eksport/import kart som leveres av Project 2007, i tillegg til eventuelle tilknytninger som du tidligere har opprettet og lagret.

  2. Klikk Neste for å endre kartet. Klikk Fullfør for å eksportere prosjektdata i henhold til kartet umiddelbart slik tilknytningen.

Siden Tilordningsalternativer

Velg hvilke typer data du vil eksportere/importere inndeling

Oppgaver    Angir at alle oppgave informasjon i prosjektet skal eksporteres eller importert til den valgte filformat. (Dette inkluderer ikke tidsinndelte informasjonen.)

Ressurser    Angir at alle ressursinformasjon i prosjektet skal eksporteres eller importeres til det valgte filformatet. (Dette inkluderer ikke tidsinndelte informasjonen.)

Tildelinger    Angir at alle tilordning informasjon i prosjektet skal eksporteres eller importeres til det valgte filformatet. (Dette inkluderer ikke tidsinndelte informasjonen.)

Alternativer for Microsoft Office Excel-delen

Denne delen vises hvis du eksporterer til eller importere fra en Excel-arbeidsbok.

Eksport inkluderer overskrifter    Angir at den nye Excel-filen som inneholder prosjektinformasjon vil inkludere overskriftsraden med tabellkolonneoverskrifter, for eksempel aktivitetsnavn, varighet, startdato og så videre. Dette alternativet er valgt som standard.

Inkludere tildelingsradene utdata    Angir at tilordning rader skal tas med aktiviteter eller ressurser, selv om det ikke er merket av for tildelinger.

Alternativer for tekstfil inndeling

Denne delen vises hvis du eksporterer til en tekstfil (tabulatordelt eller kommadelt).

Eksport inkluderer overskrifter    Angir at nye tekstfilen som inneholder prosjektinformasjon vil inkludere overskriftsraden med tabellkolonneoverskrifter, for eksempel aktivitetsnavn, varighet, startdato og så videre. Dette alternativet er valgt som standard.

Inkludere tildelingsradene utdata    Angir at tilordning rader skal tas med aktiviteter eller ressurser, selv om det ikke er merket av for tildelinger.

Skilletegn    Angir om informasjon for ulike kolonner skal skilles fra hverandre med tabulator, mellomrom eller komma.

Filopprinnelse    Angir opprinnelsen til tekstfilen, Windows (ANSI) angir for eksempel en Windows-tekstfil i henhold til ANSI-standarder.

Tilordning av oppgave Ressurstildeling side

Aktiviteter/ressurser/tildelinger kartdata inndeling

Navn på mål    Angir navnet på den resulterende filen når eksporten er fullført. Denne boksen vises bare i eksportveiviseren.

Eksportfilter    Angir en filter som skal brukes til informasjonen som eksporteres. Som standard Alle aktiviteter eller Alle ressurser som er valgt. Klikk andre filteret du vil bruke for å lage et mer definert fokus for informasjonen blir eksportert eller importert. Hvis du eksporterer eller importerer bare tildelinger, ikke ingen filtre er tilgjengelig. Denne listen vises bare i eksportveiviseren.

Kilde tabellnavnet     Angir navnet på tabellen der dataene vil bli importert. Denne boksen vises bare i importveiviseren.

Bekreft eller Rediger hvordan du vil tilordne dataene (data tilordning tabell)

Fra:    Viser feltnavnene som blir eksportert eller importert. Klikk i en tom celle og Skriv inn feltet eller velg den fra listen. Hvis du valgte at oppgaver eksporteres eller importert, vises aktivitetsfelt. Hvis du valgte som ble ressurser eksportert eller importert, ressurs-felt er oppført. Hvis du valgte at tildelinger eksporteres eller importert, vises tildelingsfelt.

Til:    Angir navnet på feltnavnet som skal være kolonneoverskriften til denne informasjonen. Standardnavnene fylles ut så snart du angi feltet, men du kan endre navnet hvis du vil bruke. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du valgte avmerkingsboksen Eksporter overskriftsrad eller Eksport inkluderer overskrifterTilordningsalternativer på siden i veiviseren.

Datatype    Angir hvordan dataene, tolkes i eksporterte eller importerte format, for eksempel som tekst, dato, tall, valuta og så videre.

Kommandoknapper

Flytt opp    Flytter plasseringen til det valgte feltet slik at det vises tidligere i resultatet eksportert eller importert tabell.

Flytt ned    Flytter plasseringen til det valgte feltet slik at den vises senere i resultatet eksportert eller importert tabell.

Legge til alle    Setter inn alle tilgjengelige prosjektfelt av den valgte typen (aktiviteter, ressurser, tildeling) eksport-/ importtilknytning.

Fjern alle    Fjerner alle felt som er angitt i tabellen eksport/import map slik at du kan starte fra grunnen av.

Sett inn rad    Legger til en ny rad over den valgte raden. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du legger til din egen merkede felt, i stedet for alle felt.

Slett rad    Fjerner den valgte raden fra tabellen eksport/import kartet.

Baser på tabell    Åpner dialogboksen Velg Base tabell for å tilordne felt. Bruk denne dialogboksen hvis du vil eksportere feltene i en bestemt Project 2007-tabell.

Angi flette nøkkel    Etter velger du et felt i den til: kolonne, klikker du knappen Angi flettingen tast for å angi hvilke felt som du vil flette inn dataene. Denne knappen vises bare for veiviseren for Import når du velger alternativet Slå sammen dataene i det aktive prosjektet på siden Importmodus.

Forhåndsvisning-delen

MS Project    Viser navnene på feltene Project 2007 blir eksportert eller importert.

Mål    Viser de tilsvarende navnene på feltene i den resulterende eksporterte eller importerte filen. Dette vises bare hvis du valgte avmerkingsboksen eksport/Import overskriftsrad eller eksport/Import inkluderer overskrifterTilordningsalternativer på siden i veiviseren.

Forhåndsvisning    Viser et utvalg av faktiske data slik det vises i den eksporterte eller importerte filen.

Slutten av kartet definisjon-siden

Lagre tilknytning    Åpner dialogboksen Lagre tilknytning, som du kan bruke til å lagre tilknytning for fremtidig bruk, i dette eller andre prosjekter. Du kan bruke Assistent til å kopiere tilknytningen til den globale prosjektmalen, eller til en annen prosjektfil.

Fullfør    Fullfører prosessen eksport eller import.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×