Eksportere og importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som SharePoint Online-administrator kan du eksportere og importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk mellom leiere, områdesamlinger og områder. Innstillingene du eksporterer og importerer, omfatter alle tilpassede spørringsregler, resultatkilder, resultattyper, rangeringsmodeller og innstillinger for områdesøk. Det er også mulig å eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra et søketjenesteprogram, og importere innstillingene til leiere, områdesamlinger eller områder. Du kan ikke eksportere standard konfigurasjonsinnstillinger.

I denne artikkelen

Oversikt

Forhold som kan føre til at importen mislykkes

Eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra en leier

Eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra et område

Eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra en områdesamling

Importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk til en leier

Importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk til et område

Importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk til en områdesamling

Ugyldige tegn fører til at importen mislykkes

Oversikt

Når du eksporterer konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk, oppretter SharePoint en søkekonfigurasjonsfil i XML-format. Denne søkekonfigurasjonsfilen inkluderer alle eksporterbare tilpassede søkekonfigurasjonsinnstillinger på leier-, områdesamlings- eller områdenivå fra der eksporten starter. En søkekonfigurasjonsfil for en områdesamling inneholder ikke søkekonfigurasjonsinnstillinger fra de enkelte områdene i områdesamlingen.

Når du importerer en søkekonfigurasjonsfil, vil SharePoint Online opprette og aktivere hver tilpassede søkekonfigurasjonsinnstilling i leieren, områdesamlingen eller området du starter importen fra.

Denne tabellen viser innstillingene du kan eksportere eller importere. For hver innstilling vil du finne avhengigheter for andre tilpassede søkekonfigurasjonsinnstillinger. Hvis de tilpassede søkekonfigurasjonsinnstillingene avhenger av en tilpasset søkekonfigurasjonsinnstilling på et annet nivå, for eksempel når en områdespørringsregel avhenger av en resultatkilde på et områdesamlingsnivå, må du eksportere og importere innstillinger på alle de relevante nivåene.

Tilpasset søkekonfigurasjonsinnstilling

Avhengighet av andre tilpassede søkekonfigurasjonsinnstillinger

Spørringsregler. Disse inkluderer resultatblokker, forfremmede resultater og brukersegmenter.

Resultatkilder, resultattyper, søkeskjema, rangeringsmodell.

Resultatkilder

Søkeskjema

Resultattyper

Søkeskjema, resultatkilder, visningsmaler

Søkeskjema

Ingen

Rangeringsmodell

Søkeskjema

Forhold som kan føre til at importen mislykkes

Hvis søkekonfigurasjonsfilen og målet for importen har innstillinger med samme navn, vil importen av søkekonfigurasjonsfilen mislykkes når det oppdager innstillingen. Her er imidlertid unntakene:

 • Hvis du importerer en søkekonfigurasjonsfil på nytt, vil innstillingen som har samme navn i søkekonfigurasjonsfilen og på målet ikke føre til at importen mislykkes.

 • Forvaltede egenskaper med samme navn fører ikke til at en import mislykkes hvis de individuelle innstillingene for forvaltet egenskap er den samme på egenskapen i søkekonfigurasjonsfilen og på målegenskapen.

 • Forvaltede egenskaper med samme navn fører ikke til at en import mislykkes hvis aliasene og tilordningene for kravlesøkte egenskaper er forskjellig på den forvaltede egenskapen i søkekonfigurasjonsfilen og på den forvaltede målegenskapen. Importen legger til aliasene og tilordningene på den forvaltede egenskapen i søkekonfigurasjonsfilen, til aliasene og tilordningene på den forvaltede målegenskapen.

Hvis søkekonfigurasjonsfilen inneholder navn på forvaltede egenskaper eller aliaser som inneholder ugyldige tegn, vil mislykkes importen når det støter på det forvaltede egenskapsnavnet eller aliaset.

Navn og alias for den forvaltede egenskapen for et søkeskjema må være unike for et område og den overordnede områdesamlingen. Dette betyr:

 • Hvis søkekonfigurasjonsfilen har en forvaltet egenskap som har samme navn som et alias for en forvaltet egenskap på målområdet eller i den overordnede områdesamlingen på målområdet, vil importen mislykkes.

 • Hvis søkekonfigurasjonsfilen har en forvaltet egenskap med et alias som har samme navn som en forvaltet egenskap på målområdet eller i den overordnede områdesamlingen på målområdet, vil importen mislykkes.

Obs!:  Alle tilpassede søkeinnstillinger som ble opprettet og aktivert av SharePoint før importen mislyktes, forblir aktiverte.

Hvis importen mislykkes, kan du fjerne betingelsen som forårsaket feilen og importere på nytt søkekonfigurasjonsfilen. Hvis du for eksempel hvis i kolonnen angir at finnes det allerede en spørringsregel med samme navn som spørringsregelen som du prøver å importere, og deretter bør du fjerne den spørringsregelen fra mål- eller fra importfilen og deretter importere filen på nytt. Se ugyldige tegn i navn på forvaltede egenskaper eller aliaser senere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra en leier

 1. Logg på administrasjonssenteret for Office 365 som en søkeadministrator.

 2. Velg Admin > SharePoint. Du er nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

 3. Velg søk.

 4. Velg Eksporter søkekonfigurasjon.

 5. Klikk Lagre i dialogboksen.

Til toppen av siden

Eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra et område

 1. Klikk Innstillinger for områdeInnstillinger-menyen på området ditt.

 2. Klikk Konfigurasjonseksport under Søk på siden Innstillinger for område.

 3. Klikk Lagre i dialogboksen.

Til toppen av siden

Eksportere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk fra en områdesamling

 1. Klikk Innstillinger for områdeInnstillinger-menyen i områdesamlingen.

 2. Klikk Eksport av konfigurasjon for søk under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 3. Klikk Lagre i dialogboksen.

Til toppen av siden

Importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk til en leier

 1. Logg på administrasjonssenteret for Office 365 som en søkeadministrator.

 2. Velg Admin > SharePoint. Du er nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

 3. Velg søk.

 4. På siden Importer søkekonfigurasjon blar du til filen du vil importere.

 5. Klikk Importer.

 6. På siden Konfigurasjonsliste for søk kontroller du at:

 7. Søkekonfigurasjonsfilen du importerte, er i listen, og at statusen er Importen er fullført.

  Hvis filimporten ikke lyktes, finner du mer informasjon om hva som skjedde, i kolonnen Kommentarer.

 8. Kolonnen Omfang viser at innstillingene du importerte, er på riktig nivå, det vil si nivået du ville importere filen til. Hvis du for eksempel importerte innstillingene på områdesamlingsnivå i stedet for områdenivå, ser du denne informasjonen i kolonnen Omfang. Kolonnen Omfang viser hvilket nivå innstillingene for søkekonfigurasjon ble aktivert på. Nivåene er: leier (Leier), områdesamling (SPSite) eller områdenivå (SPWeb).

Til toppen av siden

Importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk til et område

 1. Klikk Innstillinger for områdeInnstillinger-menyen på området ditt.

 2. Klikk Konfigurasjonsimport under Søk på siden Innstillinger for område.

 3. På siden Importer søkekonfigurasjon blar du til filen du vil importere.

 4. Klikk Importer.

 5. På siden Konfigurasjonsliste for søk kontroller du at:

 6. Søkekonfigurasjonsfilen du importerte, er i listen, og at statusen er Importen er fullført.

  Hvis filimporten ikke lyktes, finner du mer informasjon om hva som skjedde, i kolonnen Kommentarer.

 7. Kolonnen Omfang viser at innstillingene du importerte, er på riktig nivå, det vil si nivået du ville importere filen til. Hvis du for eksempel importerte innstillingene på områdesamlingsnivå i stedet for områdenivå, ser du denne informasjonen i kolonnen Omfang. Kolonnen Omfang viser hvilket nivå innstillingene for søkekonfigurasjon ble aktivert på. Nivåene er: leier (Leier), områdesamling (SPSite) eller områdenivå (SPWeb).

Til toppen av siden

Importere konfigurasjonsinnstillinger for tilpassede søk til en områdesamling

 1. Klikk Innstillinger for områdeInnstillinger-menyen i områdesamlingen.

 2. Klikk Import av konfigurasjon for søk under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 3. På siden Importer søkekonfigurasjon blar du til filen du vil importere.

 4. Klikk Importer.

 5. På siden Konfigurasjonsliste for søk kontroller du at:

 6. Søkekonfigurasjonsfilen du importerte, er i listen og har statusen Importen er fullført.

  Hvis filimporten ikke lyktes, finner du mer informasjon om hva som skjedde, i kolonnen Kommentarer.

 7. Kolonnen Omfang viser at innstillingene du importerte, er på riktig nivå, det vil si nivået du ville importere filen til. Hvis du for eksempel importerte innstillingene på områdesamlingsnivå i stedet for områdenivå, ser du denne informasjonen i kolonnen Omfang. Kolonnen Omfang viser hvilket nivå innstillingene for søkekonfigurasjon ble aktivert på. Nivåene er: leier (Leier), områdesamling (SPSite) eller områdenivå (SPWeb).

Til toppen av siden

Ugyldige tegn fører til at importen mislykkes

Hvis forvaltede egenskaper eller aliaser inneholder noen av de angitte tegnene, vil importen av det tilpassede søkeskjemaet som inneholder disse egenskapene, mislykkes.

Tegn

Navn

mellomrom

:

kolon

;

semikolon

,

komma

(

innledende parentes

)

avsluttende parentes

[

venstre hakeparentes

]

høyre hakeparentes

{

venstre klammeparentes

}

høyre klammeparentes

%

prosent

$

dollartegn

_

understreking

+

plusstegn

!

utropstegn

*

stjerne

=

likhetstegn

&

et-tegn

?

spørsmålstegn

@

krøllalfategn

#

nummertegn

\

omvendt skråstrek

~

tilde

<

venstre vinkelparentes

>

høyre vinkelparentes

|

vertikalstrek

`

accent grave

^

cirkumflekstegn

\'

avbruddssekvens

\"

avbruddssekvens

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×