Eksportere eller sikkerhetskopiere e-post, kontakter og kalender til en PST-fil for Outlook

Eksportere eller sikkerhetskopiere e-post, kontakter og kalender til en PST-fil for Outlook

Når det installeres et Outlook-program på datamaskinen din, kan du bruke det til å flytte e-postmeldinger, kontakter og kalenderelementer fra én e-postkonto til en annen.

La oss for eksempel si at du har en Office 365-postboks og en Gmail-konto. Du kan legge begge til i Outlook. Deretter kan du bruke Outlook til å eksportere elementer fra Gmail-kontoen og importere dem til Office 365-postboksen.

Du eksporterer elementer ved å opprette en .pst-fil, som er en Outlook-datafil som inneholder meldingene dine og andre Outlook-elementer, og er lagret på datamaskinen. Hvis du vil lære hvordan du importerer elementer etter at du har eksportert dem, kan du se Importer e-post, kontakter og kalender fra en Outlook .pst-fil.

Slik eksporterer du e-post, kontakter og kalenderelementer fra Outlook til en PST-fil

Velg fra instruksjonslisten for eksport nedenfor.

Du kan legge til Office 365 e-postkontoen din i en Outlook-app, for eksempel Outlook 2016 eller 2013. Deretter kan du bruke Outlook til å flytte e-post, kontakter og kalenderelementer til Office 365-postboksen. Slik gjør du:

 1. Legg til «kilde»-e-postkontoen i Outlook. Du kan for eksempel legge til Gmail-kontoen til Outlook 2016. Vent litt for at alle e-postmeldinger og kontakter skal vises.

 2. Legg til Office 365-e-postkontoen i Outlook. Når du har gjort dette, synkroniseres Outlook automatisk med Office 365. Du vil se at innholdet i Office 365-postboksen vises i Outlook.

 3. Velg fra eksportinstruksjonene for å eksportere e-posten din fra kildekontoen til en PST-fil.

  Hvis du for eksempel har Outlook 2010, velger du «Outlook 2010: Eksporter Outlook-elementer til en PST-fil».

 4. Velg fra eksportinstruksjonene (nedenfor) i denne artikkelen for å eksportere e-post til en PST-fil.

  Hvis du for eksempel har Outlook 2016, velger du «Outlook 2013 og Outlook 2016: Importer Outlook-elementer fra en PST-fil».

  Når e-postdataene er eksportert til en PST-fil, er de flyttbare. Du kan importere dem til andre e-postkontoer. Hvis du vil gjøre dette ved hjelp av Outlook, kan du se Importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook PST-fil.

 1. Øverst på Outlook-båndet velger du Fil.

  Hvis båndet ikke har et Fil-alternativ øverst i venstre hjørne, kan du se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å avgjøre hvilken versjon av Outlook du har og for å få riktige eksportinstruksjoner.

  Slik ser båndet ut i Outlook 2016.
 2. Velg Åpne og eksporter > Importer/eksporter.

  Velg Åpne og eksporter, og velg deretter Importer/eksporter.

 3. Velg Eksporter til en fil.

  Velg Eksporter til en fil.

 4. Klikk Outlook-datafil (PST), og klikk deretter Neste.

 5. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere, som vist på bildet nedenfor. Du kan bare eksportere informasjon for én konto om gangen.

  Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. På denne måten blir alt på kontoen eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.

  Velg e-postkontoen du vil eksportere.

 6. Klikk Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre Outlook-datafilen (PST). Skriv inn et filnavn, og klikk deretter OK for å fortsette.

  Obs!: Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Skriv inn et annet filnavn før du klikker OK.

 7. Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Eksporten starter med en gang i Outlook med mindre du oppretter en ny Outlook-datafil (PST) eller bruker en passordbeskyttet fil.

  • Hvis du oppretter en ny Outlook-datafil (PST), kan du bruke et valgfritt passord til å beskytte filene. Når dialogboksen Opprett Outlook-datafil vises, skriver du inn passordet i boksene Passord og Bekreft passord, og deretter klikker du OK. Skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og klikk deretter OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende Outlook-datafil (PST) som er passordbeskyttet, skriver du inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og deretter klikker du OK.

Nå som Outlook-dataene er i en PST-fil, er de flyttbare. Du kan for eksempel lagre PST-filen til OneDrive, og deretter laste den ned til den nye datamaskinen. Eller du kan lagre den til en USB-flash-enhet, sette enheten inn den nye datamaskinen, og deretter importere e-post, kontakter og kalenderen til Outlook.

 1. Øverst på Outlook-båndet velger du fanen Fil.

  Hvis båndet ikke har et Fil-alternativ øverst i venstre hjørne, kan du se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å avgjøre hvilken versjon av Outlook du har og for å få riktige eksportinstruksjoner.

  I Outlook 2010, velger du Fil-fanen.

 2. Velg Alternativer.

  Velg Alternativer.

 3. Velg Avansert i dialogboksen Alternativer for Outlook.

  Velg Avansert.

 4. Velg Eksporter under Eksporter-delen.

  På Avansert-siden velger du Eksporter

 5. Klikk Eksporter til en fil, og klikk deretter Neste.

 6. Klikk Outlook-datafil (PST), og klikk deretter Neste.

 7. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere, som vist på bildet nedenfor. Du kan bare eksportere informasjon for én konto om gangen.

  Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. På denne måten blir alt på kontoen eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.

  Velg e-postkontoen du vil eksportere.

 8. Klikk Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre datafilen for Outlook (PST-fil), og skriv inn et filnavn. Klikk OK for å fortsette.

  Obs!:  Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Kontroller at du kan endre filnavnet hvis du vil opprette en ny fil i stedet for den eksisterende filen.

 9. Hvis du eksporterer til en eksisterende datafil for Outlook (PST-fil), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 10. Klikk Fullfør.

 11. Eksporten begynner umiddelbart med mindre du oppretter en ny datafil for Outlook (PST-fil) eller eksporterer til en eksisterende fil som er passordbeskyttet.

  • Hvis du oppretter en ny datafil for Outlook (PST-fil), kan du bruke et valgfritt passord til å beskytte filen. Når dialogboksen Opprett Outlook-datafil vises, skriver du inn passordet i boksene Passord og Bekreft passord, og deretter klikker du OK. Skriv inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og klikk deretter OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende datafil for Outlook (PST-fil) som er passordbeskyttet, skriver du inn passordet i dialogboksen Passord for Outlook-datafil, og deretter klikker du OK.

Nå som Outlook-dataene er i en PST-fil, er de flyttbare. Du kan for eksempel lagre PST-filen til OneDrive, og deretter laste den ned til den nye datamaskinen. Eller du kan lagre den til en USB-flash-enhet, sette enheten inn den nye datamaskinen, og deretter importere e-post, kontakter og kalenderen til Outlook.

 1. I Outlook 2007, på toppen av båndet ditt, velg Fil.

  Hvis båndet ikke har et Fil-alternativ øverst i venstre hjørne, kan du se Hvilken versjon av Outlook har jeg? for å avgjøre hvilken versjon av Outlook du har og for å få riktige eksportinstruksjoner.

  I Outlook 2007, velger du Fil-fanen.

 2. Velg Importer og eksporter.

  Velg Importer og eksporter.

 3. Velg Eksporter til en fil, og klikk deretter Neste.

  Velg Eksporter til en fil, og velg deretter Neste.

 4. Klikk Mappe med personlige filer (PST), og klikk deretter Neste.

 5. Velg navnet på e-postkontoen du vil eksportere, som vist på bildet nedenfor. Du kan bare eksportere informasjon for én konto om gangen.

  Kontroller at det er merket av for Inkluder undermapper. På denne måten blir alt på kontoen eksportert: Kalender, kontakter og innboks. Velg Neste.

  Velg e-postkontoen du vil eksportere.

 6. Klikk Bla gjennom for å velge hvor du vil lagre datafilen for Outlook (PST-fil), og skriv inn et filnavn. Klikk OK for å fortsette.

  Obs!:  Hvis du har brukt eksportfunksjonen tidligere, vises forrige mappeplassering og filnavn. Kontroller at du kan endre filnavnet hvis du vil opprette en ny fil i stedet for den eksisterende filen.

 7. Hvis du eksporterer til en eksisterende datafil for Outlook (PST-fil), angir du hva som skal gjøres når du eksporterer elementer som allerede finnes i filen, under Alternativer.

 8. Klikk Fullfør.

 9. Eksporten starter umiddelbart... med mindre du oppretter en ny Outlook-datafil (PST), eller du eksporterer til en eksisterende PST-fil som er passordbeskyttet. I slike tilfeller vil du få denne dialogboksen:

  Hvis du ikke vil passordbeskytte .pst-filen, velger du OK.

  Velg OK hvis du ikke ønsker å beskytte filen med passord. Ellers:

  • Hvis du ønsker å passordbeskytte PST-filen: Skriv inn passordet i Passord- og Bekreft passord-boksene, og klikk deretter OK. Skriv inn passordet i dialogboksen passord for Outlook-datafil, og klikk deretter OK.

  • Hvis du eksporterer til en eksisterende mappe for personlige filer (PST) som er passordbeskyttet, angir du passordet i dialogboksen for passord i Outlook-datafilen og deretter klikker du OK.

Nå som Outlook-dataene er i en PST-fil, er de flyttbare. Du kan for eksempel lagre PST-filen til OneDrive, og deretter laste den ned til den nye datamaskinen. Eller du kan lagre den til en USB-flash-enhet, sette enheten inn den nye datamaskinen, og deretter importere e-post, kontakter og kalenderen til Outlook.

Hvilke data blir eksportert?

 • Når Outlook eksporterer e-post, kontakter og kalenderinformasjon til en PST-fil, kopieres informasjonen. Ingenting forsvinner fra Outlook. Du vil fortsatt kunne vise og få tilgang til e-post, kontakter og kalender i Outlook.

 • Når Outlook eksporterer e-postmeldinger, blir eventuelle vedlegg i e-postmeldingene inkludert.

 • Outlook eksporterer ikke metadata, slik som mappeegenskaper (visninger, tillatelser, innstillinger for automatisk arkivering), meldingsregler og lister over blokkerte avsendere.

Viktig!: Hvis du bruker bufret Exchange-modus, vil Outlook bare eksportere elementene i den gjeldende hurtigbufferen. Som standard inneholder hurtigbufferen elementer fra de siste 12 månedene. Hvis du vil eksportere mer enn de siste 12 månedene med data, må du først slå av bufret Exchange-modus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå bufret Exchange-modus av eller på.

Når bør jeg eksportere (sikkerhetskopiere)/importere en .pst-fil?

 • Du vil flytte e-post fra én e-postkonto til en annen e-postkonto.

  La oss for eksempel si at du har en gammel Yahoo e-postkonto, jakobsol77@yahoo.com. Og du vil flytte e-post til en ny Office 365 e-postkonto, jakobsol78@contoso.com.

  Ved å bruke Outlook på skrivebordet ditt, kan du legge til begge kontoene til Outlook. Vent litt for å la hele e-posten din dukke opp (hvis du har mange kan dette ta lang tid). Deretter bruker du Outlook til å eksportere e-posten fra Yahoo-kontoen til en .pst-fil. Til sist, importer .pst-filen til din Office 365-konto.

 • Du flytter fra en PC til en annen PC: Du flytter e-post fra én datamaskin med Outlook til en annen datamaskin med Outlook.

  For eksempel: La oss si at den gamle datamaskinen har Outlook 2007, og du har fått en ny datamaskin med Outlook 2016. Eksporter e-postdataene fra Outlook 2007 (beskrevet i denne artikkelen) og importer dem til Outlook 2016.

 • Du flytter fra PC til Mac: Når du for eksempel flytter e-post fra Outlook på en PC og importerer den til Outlook 2016 på en Mac.

 • Du trenger regelmessige sikkerhetskopier: Når du vil sikkerhetskopiere alt av e-post, kontakter og kalender med jevne mellomrom på et trygt sted. Når du oppretter PST-filen, kan du kopiere den til et sikkert sted, for eksempel en USB-stasjon, en annen harddisk, eller lagring i skyen, for eksempel OneDrive eller Dropbox.

  Det finnes ingen automatisert måte du jevnlig kan sikkerhetskopiere alt (gammelt og nytt) på. Arkiver automatisk sikkerhetskopierer bare gamle elementer og flytter dem i stedet for å lage en kopi.

 • Hvis du bare vil sikkerhetskopiere kontaktene dine, kan du se Eksportere kontakter fra Outlook. Den forklarer hvordan du kopierer kontaktene til en CSV-fil.

Se også

Importere og eksportere e-postmeldinger, kontakter og kalender for Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×