Eksportere elementer fra et egendefinert 2007-skjemaverktøy

Du kan eksportere elementer fra et egendefinert 2007-skjemaverktøy som strukturert tekst, tabulatordelt tekst, kommadelt tekst, binær XML, XML (uten vedlegg) eller Microsoft Excel 2007. Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for eksport av elementer:

 • Du kan velge om du vil eksportere alle elementer i verktøyet eller alle elementer som vises i gjeldende visning eller søkeresultat.

 • Hvis du velger å eksportere alle elementer i verktøyet, blir elementene eksportert i den rekkefølgen som de ble opprettet i, uavhengig av gjeldende sorteringsrekkefølge i valgte visning.

 • Hvis du velger å eksportere alle elementer i gjeldende visning, blir elementer eksportert i samsvar med gjeldende sorteringsrekkefølge i visningen.

 • For alternativene teksttabeller og strukturert tekst avhenger dataene som eksporteres, av kolonnene som er inkludert i den valgte visningen. Hvis den valgte visningen for eksempel bare inneholder to kolonner, vil de eksporterte dataene bare inneholde verdier fra feltene som disse kolonnene refererer til.

Slik eksporterer du elementer:

 1. Klikk Eksporter i kategorien Arbeidsområde, og klikk deretter eksportformatet du vil bruke.

 2. Velg ønskede alternativer for eksport av elementer, og klikk deretter OK.

  Detaljer

  • Du kan velge å eksportere bare de elementene som er oppført i gjeldende visning, eller å eksportere alle elementene i verktøyet.

  • Du kan velge et bestemt skjema som skal brukes, fra rullegardinmenyen. De eksporterte dataene vil bare bruke feltene i skjemaet du har valgt.

  • Når du eksporterer til Microsoft Excel og vil at eksporten skal inkludere alle systemfelt i valgte skjema, merker du av for Inkluder systemfelt. I tillegg til felt som Opprettet av og Endret av inneholder alle skjemaer en lang liste over andre systemfelt som har administrative funksjoner, og som er skjult i skjemaet. I de fleste tilfeller er det best å utelate disse feltene ved eksport til et Excel-regneark. Vær oppmerksom på at dette alternativet bare er tilgjengelig for eksport til Excel.

 3. Velg en plassering for den eksporterte filen, og klikk Lagre.

Følgende tabell beskriver filformatene for eksporterte elementer:

Filformat

Beskrivelse

Binær XML

XML (uten vedlegg)

Eksporterer binær XML som bare kan importeres til et annet Groove 2007-skjemaverktøy.

Du kan også velge XML (uten vedlegg) for å eksportere elementer i lesbart XML-format. Dette eksportalternativet er svært nyttig når du ønsker å kunne lese den eksporterte XML-filen i et tekstredigeringsprogram.

Obs!: Dette eksportalternativet er mest effektivt for elementer som ikke inneholder filvedlegg. Hvis elementer inneholder filvedlegg, kan innholdet i disse filene fjernes under eksport.

Semikolondelt

Eksporterer elementer til en semikolondelt CSV-fil. Dette formatet inkluderer et alternativ for å opprette CSV-filen for kompatibilitet med Microsoft Excel. Vær oppmerksom på at kolonnerekkefølgen kan avvike fra kolonnerekkefølgen i visningen etter import til et annet program.

Skjemaposter

Poster importert til Excel via CSV-fil

1. Elementer i et egendefinert verktøy

2. Importert til Excel, med systemfeltkolonner skjult i regnearket

Excel

Åpner Microsoft Excel og viser eksporterte elementer i et nytt Excel-regneark.

Obs!: Funksjonen krever at Microsoft Office Excel 2007 (eller senere) er installert.

Teksttabell

Eksporterer elementer som en tabulatordelt tekstfil. Fungerer stort sett på samme måte som kommadelt eksport, men med tabulator som skilletegn.

Skjemaposter

Poster eksportert som teksttabell og importert til Excel

1. Elementer i et Skjema- eller InfoPath Skjema-verktøy

2. Importert til Excel

Strukturert tekst

Eksporterer elementer som en strukturert, feltdelt tekstfil.

Skjemaposter

Poster eksportert som strukturert tekst og vist i et tekstredigeringsprogram

1. Elementer i et Skjema- eller InfoPath Skjema-verktøy

2. Importert til et tekstredigeringsprogram

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×