Eksportere XML-data fra Excel-2016

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du har importert XML-dataene, tilordnet dataene til celler i regnearket og gjort endringer i dataene, du vil ofte eksportere eller lagre dataene til en XML-fil.

Viktig!: Når du oppretter XML-tilordninger og eksporterer data i Excel til XML-datafiler, er det en grense for antall rader som kan eksporteres. Eksport av XML fra Excel vil lagre maksimalt 65 536 rader. Hvis filen har mer enn 65 536 rader, bør du gjøre et av følgende:

 • Eksporter dataene ved hjelp av filformatet .xlsx.

 • Lagre filen som XML-regneark (.xml), som mister tilordningene.

 • Slett alle radene etter 65 536 og deretter eksporter på nytt for å vedlikeholde tilordningene, men du mister data på slutten av filen.

Eksporter XML-data fra et regneark som ikke har mer enn 65 536 rader

 1. Klikk Eksporter i XML-gruppen på Utvikler-fanen.

  Hvis du ikke ser Utvikler-fanen, kan du se Vis Utvikler-fanen nedenfor.

 2. Hvis det vises en liten versjon av dialogboksen Eksporter XML, klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Denne dialogboksen vises bare hvis en XML-tabell ikke er valgt, og hvis arbeidsboken har mer enn én XML-tilordning.

 3. Skriv inn et navn på XML-datafilen i Filnavn-boksen i den store versjonen av dialogboksen Eksporter XML.

 4. Klikk Eksporter.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder overskrifter eller etiketter som er forskjellig fra XML-elementnavnene i XML-tilordningen, vil Excel bruke XML-elementnavnene når du eksporterer eller lagrer XML-data fra regnearket.

Eksporter XML-data fra et regneark som har mer enn 65 536 rader

 1. Trekk 65537 fra det totale antallet rader i filen.

  Dette gir deg x antall rader.

 2. Slett x rader fra begynnelsen av Excel-regnearket.

 3. Eksporter regnearket som en XML-datafil.

 4. Klikk Lukk og åpne deretter Excel-regnearket.

 5. Slett alt etter den totale x, og eksporter deretter som en XML-datafil.

  Denne fremgangsmåten vil gi deg resten av radene. Da vil du vil ha to eksporterte XML-filer som du kan kombinere for å opprette en kopi av det opprinnelige regnearket.

Lagre XML-data i tilordnede celler til en XML-datafil

Av hensyn til bakoverkompatibilitet med tidligere XML-funksjonalitet, kan det hende du vil lagre filen til en XML-datafil (.xml) i stedet for å kommandoen Eksporter.

 1. Trykk Ctrl+S for å lagre filen.

  Dette trinnet sikrer at eventuelle endringer du har gjort i arbeidsboken ikke går tapt når arbeidsboken lagres som en XML-datafil.

 2. Klikk Fil, klikk Lagre som og velg plasseringen der du vil lagre filen.

 3. Skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen.

 4. I listen Filtype klikker du XML-data, og klikk deretter Lagre.

 5. Hvis du får en melding om at hvis filen lagres som XML-data, kan det resultere i tap av funksjoner, klikk Fortsett.

 6. Hvis det vises en liten versjon av dialogboksen Eksporter XML, klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Denne dialogboksen vises bare hvis en XML-tabell ikke er valgt, og arbeidsboken har mer enn én XML-tilordning.

 7. Skriv inn et navn på XML-datafilen i Filnavn-boksen i den store versjonen av dialogboksen Eksporter XML.

 8. Klikk Eksporter.

Obs!: Hvis regnearket inneholder overskrifter eller etiketter som er forskjellig fra XML-elementnavnene i XML-tilordningen, vil Excel bruke XML-elementnavnene når du eksporterer eller lagrer XML-data fra regnearket.

Vanlige problemer med eksport av XML-data

Når du eksporterer XML-data, kan det hende du får meldinger som dem nedenfor.

XML-tilordningen kan eksporteres, men enkelte obligatoriske elementer er ikke tilordnet

Det kan være flere årsaker til denne meldingen:

 • XML-tilordningen som er knyttet til denne XML-tabellen har ett eller flere obligatoriske elementer som ikke er tilordnet til XML-tabellen.

  Den hierarkisk listen over elementene i oppgaveruten XML-kilde viser de nødvendige elementene ved å plassere en rød stjerne i øvre høyre hjørne av ikonet til venstre for hvert element. Du kan tilordne et obligatorisk element ved å dra det til sted i regnearket der du vil at det skal vises.

 • Elementet er en rekursiv struktur.

  Et vanlig eksempel på en rekursiv struktur er et hierarki med ansatte og ledere der de samme XML-elementene er nestet over flere nivåer. Selv om du kanskje har tilordnet alle elementene i oppgaveruten XML-kilde, støtter Excel ikke rekursive strukturer som er mer enn ett nivå dype, og kan derfor ikke tilordne alle elementene.

 • XML-tabellen har blandet innhold.

  Blandet innhold oppstår når et element har et underordnet element og enkel tekst utenfor et underordnet element. Et vanlig tilfelle er der hvor formateringskoder (for eksempel koder for fet skrift) brukes for å markere opp data i et element. Selv om det underordnede elementet (hvis Excel støtter det) kan vises, går tekstinnholdet tapt når dataene blir importert, eller det er ikke tilgjengelig når dataene blir eksportert, og derfor kan det ikke overføres begge veier.

XML-tilordningene i arbeidsboken kan ikke eksporteres

En XML-tilordning kan ikke eksporteres hvis det tilordnede elementet ikke kan beholde med relasjonen andre elementer. Denne relasjonen kan ikke bevares av følgende årsaker:

 • Skjemadefinisjonen av et tilordnet element befinner seg i en sekvens med følgende attributter:

  • Attributtet maxoccurs er ikke lik 1.

  • Sekvensen har mer enn ett direkte underordnet element definert eller har en annen komposisjon som et direkte underordnet element.

 • Ikke-gjentatte sideordnede elementer med samme gjentatte overordnede element er tilordnet ulike XML-tabeller.

 • Flere gjentatte elementer er tilordnet den samme XML-tabellen, og repetisjonen ikke er definert av et overordnet element.

 • Underordnede elementer fra ulike overordnede elementer er tilordnet den samme XML-tabellen.

Dessuten kan XML-tilordningen ikke eksporteres hvis det har et av følgende XML-skjemakonstruksjoner:

 • Liste over lister    Én liste over elementer har en annen liste over elementer.

 • Unormaliserte data    En XML-tabell har et element som har blitt definert i skjemaet til å forekomme én gang (attributtet maxoccurs er satt til 1). Når du legger til et slikt element i en XML-tabell, fyller Excel ut tabellkolonnen med flere forekomster av elementet.

 • Valg    Et tilordnet element er en del av en <valg>-skjemakonstruksjon.

Excel kan ikke lagre arbeidsboken fordi den ikke har noen tilordnede områder

Excel kan ikke lagre arbeidsboken i XML-datafilen med mindre du oppretter ett eller flere tilordnede områder.

Hvis du har lagt til en XML-tilordning i arbeidsboken, følger du denne fremgangsmåten for å tilordne XML-elementer til regnearket:

 1. Klikk Kilde i XML-gruppen på Utvikler-fanen.

  XML-kommandoer på Utvikler-fanen

  Hvis du ikke ser Utvikler-fanen, kan du se Vis Utvikler-fanen nedenfor.

 2. I oppgaveruten XML-kilde velger du elementene du vil tilordne til regnearket.

  Hvis du vil velge elementer som ikke er tilstøtende, klikker du ett element, holder du nede CTRL, og klikker deretter hvert element.

 3. Dra de merkede elementene dit du vil de skal vises i regnearket.

Hvis du ikke har lagt til en XML-tilordning i arbeidsboken, eller hvis dataene ikke er i en XML-tabell, lagrer du arbeidsboken i filformatet makroaktivert Excel-arbeidsbok (xlsm).

Vis fanen Utvikler

 1. Klikk Fil og deretter Alternativer.

 2. Klikk kategorien Tilpass båndet.

 3. Merk av for Utvikler under Hovedfaner, og klikk deretter OK.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×