Office
Logg på

Eksportere XML-data fra Excel 2016

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du har importert XML-dataene, tilordnet dataene til celler i regnearket og gjort endringer i dataene, du vil ofte eksportere eller lagre dataene til en XML-fil.

Viktig!: Når du oppretter XML-tilordninger og eksporterer data i Excel til XML-datafiler, er det en grense for antall rader som kan eksporteres. Eksport av XML fra Excel vil lagre maksimalt 65 536 rader. Hvis filen har mer enn 65 536 rader, bør du gjøre et av følgende:

 • Eksportere data ved hjelp av den. XLSX-filformatet.

 • Lagre filen som XML-regneark (. XML), som mister tilordningene.

 • Slett alle radene etter 65 536 og deretter eksporter på nytt for å vedlikeholde tilordningene, men du mister data på slutten av filen.

Gjør følgende:

 1. Klikk Eksporter i XML-gruppen på fanen Utvikler.

  Hvis du ikke ser utvikler-fanen, kan du se vise kategorien Utvikler.

 2. Hvis det vises en liten versjon av dialogboksen Eksporter XML, klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og deretter klikker du OK.

  Denne dialogboksen vises bare hvis en XML-tabell ikke er valgt, og hvis arbeidsboken har mer enn én XML-tilordning.

 3. Skriv inn et navn på XML-datafilen i Filnavn-boksen i den store versjonen av dialogboksen Eksporter XML.

 4. Klikk Eksporter.

  Obs!: Hvis regnearket inneholder overskrifter eller etiketter som er forskjellig fra XML-elementnavnene i XML-tilordningen, vil Excel bruke XML-elementnavnene når du eksporterer eller lagrer XML-data fra regnearket.

Gjør følgende:

 1. Trekk 65.537 fra det totale antallet rader i filen for å få antall ekstra radene.

 2. Slette de ekstra radene fra begynnelsen av Excel-regnearket.

 3. Eksporter regnearket som en XML-datafil.

 4. Klikk Lukk, men ikke lagre arket. Åpne Excel-regnearket.

 5. Slett alle radene unntatt radene i trinn 1 ovenfor, og deretter eksportere som en XML-datafil.

  Denne fremgangsmåten nedenfor gir deg resten av radene. På det tidspunktet har du to XML-Eksporter filene, som du kan kombinere til å lage en kopi av det opprinnelige regnearket.

Av hensyn til bakoverkompatibilitet med tidligere XML-funksjonalitet, kan det hende du vil lagre filen til en XML-datafil (.xml) i stedet for å kommandoen Eksporter.

Gjør følgende:

 1. Trykk Ctrl+S for å lagre filen.

  Dette sikrer at eventuelle endringer i arbeidsboken ikke går tapt når arbeidsboken lagres som en XML-datafil.

 2. Klikk fil > Lagre som, og deretter velger du stedet der du vil lagre filen.

 3. Skriv inn et navn på XML-datafilen i filnavn-boksen.

 4. I listen Filtype klikker du XML-data, og klikk deretter Lagre.

 5. Hvis du får en melding om at hvis filen lagres som XML-data, kan det resultere i tap av funksjoner, klikk Fortsett.

 6. Hvis det vises en liten Eksporter XML popup-vindu, klikker du XML-tilordningen du vil bruke, og klikk deretter OK.

  Dette popup-vinduet vises bare hvis en XML-tabell ikke er valgt, og arbeidsboken har mer enn én XML-tilordning.

 7. Skriv inn et navn på XML-datafilen i Filnavn-boksen i den store versjonen av dialogboksen Eksporter XML.

 8. Klikk Eksporter.

Obs!: Hvis regnearket inneholder overskrifter eller etiketter som er forskjellig fra XML-elementnavnene i XML-tilordningen, vil Excel bruke XML-elementnavnene når du eksporterer eller lagrer XML-data fra regnearket.

Vanlige problemer med eksport av XML-data

Når du eksporterer XML-data, kan du få meldinger som dem nedenfor.

XML-tilordningen kan eksporteres, men enkelte obligatoriske elementer er ikke tilordnet

Det kan være flere årsaker til denne meldingen:

 • XML-tilordningen som samsvarer med denne XML-tabellen har ett eller flere obligatoriske elementer som ikke er tilordnet til XML-tabellen.

  Den hierarkisk listen over elementene i oppgaveruten XML-kilde viser de nødvendige elementene ved å plassere en rød stjerne i øvre høyre hjørne av ikonet til venstre for hvert element. Du kan tilordne et obligatorisk element ved å dra det til sted i regnearket der du vil at det skal vises.

 • Elementet er en rekursiv struktur.

  Et vanlig eksempel på en rekursiv struktur er et hierarki med ansatte og ledere der de samme XML-elementene er nestet over flere nivåer. Selv om du kanskje har tilordnet alle elementene i oppgaveruten XML-kilde, støtter Excel ikke rekursive strukturer som er mer enn ett nivå dype, og kan derfor ikke tilordne alle elementene.

 • XML-tabellen har blandet innhold.

  Blandet innhold oppstår når et element har et underordnet element og enkel tekst utenfor et underordnet element. Et vanlig tilfelle er der hvor formateringskoder (for eksempel koder for fet skrift) brukes for å markere opp data i et element. Selv om det underordnede elementet (hvis Excel støtter det) kan vises, går tekstinnholdet tapt når dataene blir importert, eller det er ikke tilgjengelig når dataene blir eksportert, og derfor kan det ikke overføres begge veier.

XML-tilordningene i arbeidsboken kan ikke eksporteres

En XML-tilordningen eksporteres ikke hvis forholdet mellom tilordnet element med andre elementer som ikke kan bevares. Denne relasjonen, kan gå tapt for noen av disse årsakene:

 • Skjemadefinisjonen av et tilordnet element befinner seg i en sekvens med følgende attributter:

  • Attributtet maxoccurs er ikke lik 1.

  • Sekvensen har mer enn ett direkte underordnet element definert eller har en annen komposisjon som et direkte underordnet element.

 • Ikke-gjentatte sideordnede elementer med samme gjentatte overordnede element er tilordnet ulike XML-tabeller.

 • Flere gjentatte elementer er tilordnet den samme XML-tabellen, og repetisjonen ikke er definert av et overordnet element.

 • Underordnede elementer fra ulike overordnede elementer er tilordnet den samme XML-tabellen.

Dessuten kan XML-tilordningen ikke eksporteres hvis det har et av følgende XML-skjemakonstruksjoner:

 • Liste over lister –    En liste over elementer har en annen liste over elementer.

 • Denormalized data        En XML-tabell har et element som er definert i skjemaet til å forekomme én gang (attributtet maxoccurs er satt til 1). Når du legger til slikt element til en XML-tabell, fyller Excel tabellkolonnen med flere forekomster av elementet.

 • Valg        Et tilordnet element er en del av en < valg > skjemakonstruksjon.

Excel kan ikke lagre arbeidsboken fordi den ikke har noen tilordnede områder

Excel kan ikke lagre arbeidsboken i XML-datafilen med mindre du oppretter ett eller flere tilordnede områder.

Hvis du har lagt til en XML-tilordning i arbeidsboken, følger du denne fremgangsmåten for å tilordne XML-elementer til regnearket:

 1. Klikk Kilde i XML-gruppen på Utvikler-fanen.

  XML-kommandoer på Utvikler-fanen
  Hvis du ikke ser utvikler-fanen, kan du se vise kategorien Utvikler.

 2. I oppgaveruten XML-kilde velger du elementene du vil tilordne til regnearket.

  Hvis du vil velge elementer som ikke er tilstøtende, klikker du ett element, holder du nede CTRL, og klikker deretter hvert element.

 3. Dra de merkede elementene dit du vil de skal vises i regnearket.

Hvis du ikke har lagt til en XML-tilordning i arbeidsboken, eller hvis dataene ikke er i en XML-tabell, lagrer du arbeidsboken i filformatet Makroaktivert Excel-arbeidsbok (XLSM).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×