Egenskaper for felt eller gruppe

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Dialogboksen felt eller gruppeegenskapene er der du kan vise eller angi egenskaper for et felt eller en gruppe i skjemamalens datakilde. Du kan også bruke denne dialogboksen til å angi en hvilken som helst datavalidering, regler, eller virkemåte for sammenslåing og XML-skjemaet informasjonen for feltet eller gruppen.

Obs!: Hvis du ser dette låst feltet ikonet Ikonsymbol eller dette låst gruppe ikonet Ikonsymbol i oppgaveruten datakilde, du kan ikke endre feltet eller gruppen. Du kan endre verdiene i disse egenskapene bare hvis du la til feltet eller gruppen skjemamalens primære datakilde. Du kan ikke endre egenskapene for felt eller grupper som er basert på en database, webtjeneste, XML-skjema, XML-dokument, eller felt eller grupper i en sekundær datakilde.

Data-fanen

Du bruker innstillingene i denne kategorien til å vise og endre egenskapene for felt og grupper i skjemamalens datakilde.

Egenskaper

Navn      Skriv inn et navn for feltet eller gruppen i denne tekstboksen. Navn kan ikke inneholde mellomrom. De må begynne med et alfabetisk tegn eller understrekingstegn (_) og kan bare inneholde alfanumeriske tegn, understrekingstegn, bindestreker (-) og punktum (.). Bruk et navn som beskriver innholdet i feltet eller gruppen. Hvis du for eksempel har en gruppe som inneholder spesifiserte detaljer om utgifter, gir du gruppen navnet SpesifiserteUtgifter. Et felt i gruppen som inneholder totalbeløpet for utgifter, gir du navnet Utgift.

Type      Dette angir om det valgte elementet i datakilden er et felt eller en gruppe. Selv om feltet har en unik verdi, kan en gruppe inneholde andre felt eller grupper.

Datatype      Bruk denne listen til å velge hvilken datatype et felt kan inneholde. Listen er deaktivert for grupper. Tabellen nedenfor viser datatypene du kan velge for et felt.

Data type

Brukes når

Tekst

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder tall uten desimalverdier.

Desimal

Bruk denne datatypen for et element eller et attributtfelt som inneholder valutaverdier eller tall uten desimalverdier.

Sann/usann

Bruk denne datatypen for et element- eller attributtfelt som inneholder data som kan være bare én av to verdier.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder en kalenderdato.

Klokkeslett

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder 24-timers klokkeslettformat.

Dato og klokkeslett

Bruk denne datatypen for et element- eller et attributtfelt som inneholder både et kalenderdatoformat og 24-timers klokkeslettformat.

Bilde eller Filvedlegg

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Obs!: This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Data-navneområde      Bruk denne tekstboksen til å definere Uniform Resource Identifier (URI) for egendefinert datatype eller egendefinert kontroll. Denne egenskapen er bare tilgjengelig for elementfelt med datatypen Egendefinert (complexType). Når du legger til en egendefinert kontroll i skjemamalen, inneholder denne egenskapen en verdi fra den egendefinerte kontrollen.

Gjentatt      Merk av for dette hvis elementfelt eller gruppen som kan forekomme mer enn én gang i et skjema. Listekontroller, gjentatte inndelinger, gjentatte tabeller, og kontroller som er en del av en gjentatt inndeling eller gjentatt tabell er bundet til gjentagende felt og gjentatte grupper.

Kan ikke være tom      Denne egenskapen er bare tilgjengelig for felt, ikke for grupper. Merk av for dette hvis feltet må inneholde en verdi. Hvis feltet ikke har noen verdi, merkes kontrollen som er bundet til feltet, med en rød stjerne. Enkelte typer kontroller merkes med en stiplet, rød kantlinje i stedet for en rød stjerne.

Standardverdi

Verdi      Skriv inn en verdi, eller klikk Sett inn formel Knapp for å legge til en formel som skal generere startverdien for feltet når brukeren åpner et skjema som er basert på denne skjemamalen. Boksen er deaktivert for grupper. Du finner koblinger til mer informasjon om standardverdier og formler under Se også.

Oppdater denne verdien når resultatet i formelen blir beregnet på nytt      Merk av for dette for å oppdatere verdien i dette feltet automatisk hver gang formelen beregnes.

Kategorien Validering

Bruk innstillingene i denne kategorien til å legge til, endre eller fjerne et felt, eller til å endre datavalideringsrekkefølgen for et felt. Innholdet i denne kategorien er deaktivert for grupper. Du finner koblinger til mer informasjon om datavalidering under Se også.

Betingelser med datavalidering      Denne listen viser alle betingelsene for datavalidering som er angitt for feltet. Hver betingelse starter med Skjermtipsteksten som vises når datavalideringen som vises i parentes, forekommer. Betingelsene i listen brukes i den rekkefølgen de vises. Velg ønsket betingelse for datavalidering for å endre, fjerne eller omordne.

Legg til      Klikk denne knappen for å legge til nye betingelser for datavalidering i feltet.

Endre      Klikk denne knappen for å endre valgt betingelse for datavalidering.

Fjern      Klikk denne knappen for å fjerne valgt betingelse for datavalidering.

Flytt opp      Klikk denne knappen for å flytte valgt betingelse for datavalidering opp i listen, slik at den brukes på feltet før betingelsene som vises etter den i listen. Denne knappen er deaktivert hvis det bare finnes én betingelse i listen.

Flytt ned      Klikk denne knappen for å flytte valgt betingelse for datavalidering ned i listen, slik at den brukes på feltet etter betingelsene som vises før den i listen. Denne knappen er deaktivert hvis det bare finnes én betingelse i listen.

Kategorien regler og slå sammen

Bruk innstillingene i denne kategorien til å legge til, endre eller fjerne reglene som brukes på dette feltet, eller endre rekkefølgen på reglene. Du kan også bruke denne kategorien til å angi handlingene som forekommer når en bruker fletter et skjema som er basert på denne skjemamalen, med andre skjemaer. Du kan bruke regler til å vise meldinger, angi standardverdier og bruke andre handlinger som er basert på betingelser som forekommer når brukeren åpner et skjema som er basert på denne skjemamalen. Du finner koblinger til mer informasjon om regler og sammenslåing av skjemaer under Se også.

Regler

Regel      Denne listen viser alle reglene for feltet eller gruppen. En regel kan forekomme hver gang skjemaet åpnes, eller når en betingelse eller betingelsessett, som vises i parentes, forekommer. Velg regelen du vil endre, fjerne eller omordne.

Legg til      Klikk denne knappen for å legge til en ny regel i feltet eller gruppen.

Endre      Klikk denne knappen for å endre valgt regel.

Fjern      Klikk denne knappen for å fjerne valgt regel.

Flytt opp      Klikk denne knappen for å flytte valgt regel opp i listen, slik at den brukes på feltet eller gruppen før andre regler som vises etter den i listen. Denne knappen er deaktivert hvis det bare finnes én regel i listen.

Flytt ned      Klikk denne knappen for å flytte valgt regel ned i listen, slik at den brukes på feltet eller gruppen etter andre regler som vises før den i listen. Denne knappen er deaktivert hvis det bare finnes én regel i listen.

Flette skjemaer

Fletteinnstillinger      Klikk denne knappen for å angi hvilken handling du vil skal forekomme når en bruker kombinerer dataene i et skjema som er basert på denne skjemamalen, med andre skjemaer.

Detaljer-fanen

Denne kategorien viser XML-skjemaet for feltet eller gruppen.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×