Egenskapen InputParameters

Gjelder for

Form-objektet

Report-objektet

Du kan bruke egenskapen InputParameters til å angi eller fastslå inndataparametrene som sendes til et SQL-uttrykk i egenskapen RecordSource til et skjema eller en rapport, eller en lagret prosedyre når den brukes som postkilde i Microsoft Access-prosjekt (.adp). Lese/skrive Streng.

uttrykk.InputParameters

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av egenskapsark eller Visual Basic for Applications (VBA)-koden.

Når den brukes sammen med en RecordSource-egenskap:

Et eksempel på en InputParameter-egenskapsstreng som brukes med et SQL-uttrykk i egenskapen RecordSource, ville hatt følgende syntaks.

state char=[Skjemaer]![skjemanavn]![StateList], salgsår smallint=[Skjemaer]![skjemanavn]![Skriv inn ønskede år]

Dette resulterer i at state-parameteren angis til den gjeldende verdien til StateList-kontrollen, og brukeren blir bedt om å oppgi salgsår-parameteren. Hvis det fantes flere parametre som ikke ble vist i denne listen, ville de ha fått tilordnet standardverdier.

Spørringen bør kjøres med én ?-indikator for hver ikke-standard parameter i InputParameter-listen.

En kommando for oppdatering eller ny spørring i Microsoft Office Access 2007 skal utløse en ny kjøring av spørringen. Brukere kan gjøre dette med kode ved å påkalle standard Recordset.Requery-metode. Hvis verdien til en parameter er bundet til en kontroll i skjemaet, brukes gjeldende verdi for kontrollen på tidspunktet for ny spørring. Spørringen kjøres ikke på nytt automatisk når verdien for kontrollen endres.

Når den brukes med en lagret prosedyre:

Et eksempel på en InputParameter-egenskapsstreng som brukes med en lagret prosedyre ville se sånn ut:

@state char=[Skjemaer]![skjemanavn]![StateList], @salgsår smallint=[Skjemaer]![skjemanavn]![Skriv inn ønskede år]

Dette resulterer i at @state-parameteren angis til den gjeldende verdien til StateList-kontrollen, og brukeren blir bedt om å oppgi parameteren @salesyear. Hvis det fantes flere parametre til den lagrede prosedyren som ikke ble vist i denne listen, ville de ha fått tilordnet standardverdier.

Den lagrede prosedyren bør kjøres ved bruk av en kommandostreng som inneholder {call}-syntaksen med én ?-indikator for hver ikke-standard parameter iInputParameter-listen.

En kommando for oppdatering eller ny spørring i Access skal utløse en ny kjøring av den lagrede prosedyren. Brukere kan gjøre dette med kode ved å påkalle standard Recordset.Requery-metode. Hvis verdien til en parameter er bundet til en kontroll i skjemaet, brukes gjeldende verdi for kontrollen på tidspunktet for ny spørring. Den lagrede prosedyren kjøres ikke på nytt automatisk når verdien for kontrollen endres.

Denne verktøysdialogboksen aktiveres når en lagret prosedyre først velges som postkilden til et skjema, hvis den lagrede prosedyren har noen parametre. Etter at InputParameters-strengen er opprettet, brukes den samme dialogboksen som et verktøy for å endre strengen. I dette tilfellet kommer imidlertid listen over parametre fra det som allerede finnes i strengen.

Parameterverdier kan også angis med kode ved bruk av objektene Command og Parameter til ActiveX Data Objects (ADO). Hvis resultatet returnerer et resultatsett, kan et skjema bindes til dette ved å angi skjemaets egenskap Recordset. ADO-koding er den eneste måten å håndtere lagrede prosedyrer som ikke returnerer resultatsett som handlingsspørringer, de som returnerer utdataparametre, eller de som returnerer flere resultatsett.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×