E-post i Outlook på nettet for bedrifter

Når du åpner Outlook på nettet for bedrifter, er innboksen det første du ser. Hit kommer meldingene som sendes til deg, og her kommer du sannsynligvis til å bruke mesteparten av tiden på å lese og svare på meldinger.

Viktig: Hvis du er på en mobil enhet, anbefaler vi at du installerer den nyeste Microsoft-appen for enheten din: Outlook for iOS eller Outlook for Android.

Bruk av E-post

 1. Logg deg på Outlook på nettet for bedrifter.

  Merknad: Hvis du vil bruke light-versjonen av Outlook på nettet for bedrifter, kan du se Alternativer > Outlook Web App-versjon. Light-versjonen av Outlook på nettet for bedrifter er laget for bruk med eldre nettlesere som ikke støttes av standardversjonen av Outlook på nettet for bedrifter, for bruk med treg tilkobling, og for å dekke tilgjengelighetsbehov gjennom et forenklet grensesnitt som er enklere å bruke med skjermlesere.

 2. Øverst på siden velger du Outlook (eller Mail). Eller velg startprogram for apper Ikonet for startprogrammet for apper for Office 365 > Mail.

  Navigasjonsalternativer for Office 365

Har du glemt passordet? Hvis du har en Office 365-konto, går du til passwordreset.microsoftonline.com for å tilbakestille passordet. Eventuelt kan du kontakte organisasjonens administrator for å få hjelp.

Det som vises i E-post

Når du åpner E-post, får du en rask oversikt over standardmappene dine og eventuelle egendefinerte mapper, en liste over mottatte meldinger og en leserute der du kan se gjennom innholdet i meldingene umiddelbart.

E-post i Outlook Web App

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny e-post .

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel favorittmapper og arkivmapper.

 • Velg Utvid Vis for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul å skjule den.

 • I mappelisten velger du Vis Utvid for å utvide en liste, eller Skjul Skjul å skjule en.

Se Bruk av meldingsmapper i Outlook på nettet i bedrifter for å finne ut mer om tilgjengelige alternativer.

3

Søkeboks

I feltet Søk i e-post og personer skriver du inn det du vil søke etter, for eksempel navnet på en person du vil finne meldinger fra, eller tekst du vil søke etter for å finne en bestemt melding.

4

Meldingsliste

Meldingene i gjeldende mappe vises.

5

Leseruten

Samtalen eller meldingen som du valgte, vises i leseruten. Du kan svare på en melding i samtalen ved å bruke svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen.

Hvis du vil ha mer informasjon om:

Til toppen av siden

Meldinger

Slik oppretter du en ny melding:

 1. Velg Ny e-post over mappelisten. Et skjema for ny melding vises i leseruten.

 2. Gjør et av følgende for å legge til en mottaker:

  • Skriv inn navnet på noen i kontaktlisten din eller organisasjonens adresseliste.

   eller

  • Skriv inn e-postadressen i Til- eller Kopi-feltet.

  Merknad: Første gang du skriver inn navnet på en person, søker Outlook på nettet for bedrifter etter personens adresse. Deretter bufres navnet slik at søket gjøres raskt i fremtiden.

 3. Skriv inn et emne.

 4. Skriv meldingen du vil sende.

  Merknad: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer meldingen, kan du se Formatere meldinger i Outlook Web App.

 5. Når meldingen er klar til å bli sendt, velger du Send Send .

Når du oppretter en ny e-postmelding (eller svarer på en eksisterende), lagrer Outlook på nettet for bedrifter meldingen automatisk i Kladd-mappen. Denne standardhandlingen er nyttig, spesielt hvis det oppstår en situasjon som krever at du vil stoppe oppretting av en ny melding. Du kan fullføre meldingen når du ønsker det.

Fullføre et meldingsutkast

 1. Velg Kladd i mappelisten.

 2. Velg meldingen du jobbet med, slik at den vises i leseruten.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fortsett å redigere rediger hvis du vil endre meldingen før du sender den.

   eller

  • Velg Forkast slett hvis du har bestemt deg for ikke å sende meldingen.

 4. Velg Send Send .

Legg til et vedlegg, bilde eller en signatur i en melding

Legg til et vedlegg i en melding

 • Velg Sett inn sett inn > Vedlegg øverst i meldingsskjemaet, og bla til filen du vil legge ved.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med vedlegg.

Legg til et bilde i en melding

Du kan legge inn et bilde i en melding slik at det vises uten at mottakeren trenger å åpne det.

 • Velg Sett inn sett inn > Linjebundet bilde, og bla til bildet du vil legge til i meldingen.

Slik legger du ved en melding i en ny melding:

 1. Velg meldingen du vil legge ved i listevisningen, og trykk Ctrl+C for å kopiere den.

 2. Åpne en ny melding, eller svar på eller videresend en eksisterende melding.

 3. Med den nye meldingen åpen i leseruten, trykker du Ctrl+V for å legge ved meldingen du kopierte.

Legge til en eksisterende signatur

Hvis du ikke har opprettet en signatur, kan du se Opprette og legge til en e-postsignatur i Outlook Web App. Du kan velge å legge til signaturen manuelt eller å legge den til automatisk i alle meldinger eller i enkeltmeldinger.

 • Velg Sett inn sett inn > Din signatur.

Til toppen av siden

Åpne en melding i et eget vindu

Du leser og oppretter meldinger i leseruten som standard, men dette er ikke alltid det beste. Av og til må du kunne vise en melding i et eget vindu.

Når du skriver en ny melding, svarer på eller videresender en melding du har mottatt, kan du velge hurtigvinduet Åpne i nytt vindu i øvre høyre hjørne av meldingen for å åpne den i et nytt vindu.

For å åpne en melding i et eget vindu

 1. velger du meldingen du vil se i et eget vindu.

 2. Velg Mer utvidet meny > Åpne i eget vindu.

Til toppen av siden

Slettede meldinger

Når du sletter en melding, sendes den til Slettede elementer-mappen. Meldinger i Slettede elementer-mappen kan slettes permanent ved en automatisert policy som brukerstøtte angir, ved å merke dem mens du er i mappen og slette dem, eller ved å tømme Slettede elementer-mappen. Hvis du vil ha informasjon om å gjenopprette slettede meldinger, kan du se Gjenopprette slettede elementer eller e-post i Outlook Web App.

Tømme Slettede elementer-mappen
 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på Slettede elementer-mappen.

 2. Velg Tøm mappen.

 3. Velg OK for å bekrefte at du vil slette elementene permanent.

Til toppen av siden

Meldingslisten

Når du åpner E-post, er meldingslisten i midtruten, med mappelisten til venstre og leseruten til høyre. Meldingslisten inneholder som standard meldingene i innboksen, den gjeldende mappen. Denne standardinnstillingen begrenser ikke hvilke meldinger som kan vises. Du kan bestemme hvilke meldinger som vises ved å velge et filter eller ved hjelp av søk. Det finnes også andre nyttige verktøy for meldingslisten.

 • Velg Utvid Vis for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul for å skjule den. Velg en mappe i listen for å se innholdet i den.

 • Velg ikoner til høyre for meldingslisten for å slette en melding eller samtale eller for å legge til et flagg. Andre ikoner viser meldinger med vedlegg, høy eller lav viktighet, og hvor mange uleste elementer det er i en samtale.

 • Høyreklikk en melding for å se en meny med alternativer. Det er alternativer for å merke en melding som lest eller ulest, flytte den til en annen mappe, eller for å opprette en regel basert på meldingen. På berøringsskjermer kan du trykke og holde nede for å se meldingsalternativene.

 • Velg Utvid for å vise alle meldinger eller samtaler til venstre for en melding for å utvide samtalen og se alle meldingene i den.

 • Bruk etiketten øverst i meldingslisten til å bytte mellom å vise diskusjoner etter dato og elementer etter dato.

  meldingsliste i Outlook

Til toppen av siden

Leseruten

Meldingene vises i leseruten. Du kan lese og svare på meldinger i leseruten. Du kan også åpne en melding i et eget (nytt) vindu.

 • For å svare på en melding velger du svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen. En ny melding vises i leseruten øverst i meldingen.

 • Hvis du vil endre lesestatusen for en melding, kan du bruke Marker som lest eller Marker som ulest.

 • Hvis du vil vise flere alternativer, kan du velge Mer utvidet meny for en utvidet meny.

Slik endrer du plasseringen av leseruten:
 1. I navigasjonsfeltet velger du Innstillinger Ikon for innstillinger > Visningsinnstillinger > Leserute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Vis leseruten til høyre. Dette er standardinnstillingen.

  • Vis leseruten nederst

  • Skjul leseruten

 3. Klikk OK for å lagre valget og lukke vinduet for Visningsinnstillinger.

Til toppen av siden

Søk og innebygde filtre

Du finner en søkeboks og innebygde filtre øverst i meldingslisten.

OWA_mailsearchandfilters

 • Du kan søke ved å begynne å skrive inn det du vil søke etter, i søkeboksen. En liste over forslag vises nedenfor, og du kan klikke på et av disse for å søke etter dette elementet. Du kan også skrive inn resten av søketeksten din og deretter trykke Enter for å starte søket. Hvis du vil fjerne søket, klikker du ikonet til høyre for søkeboksen.

 • Du kan bruke de innebygde filtrene Alle, Uleste, Til meg og Flagget for raskt å velge det du vil vise i meldingslisten. Alle viser alle meldinger, Uleste viser meldinger som ikke er markert som lest, Til meg viser alle meldinger der navnet ditt vises i Til- eller Kopi-listen og Flagget viser alle meldinger som er flagget for videre handling.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker, kan du se Søke i Outlook Web App.

Til toppen av siden

Bruk Outlook på nettet for bedrifter på en mobil enhet

Viktig: Hvis du er på en mobil enhet, anbefaler vi at du installerer den nyeste Microsoft-appen for enheten din: Outlook for iOS eller Outlook for Android.

Hvis du bruker Outlook Web App på en mobil enhet, for eksempel et nettbrett eller en smarttelefon, kan du se noe annet enn det du ser på bildene ovenfor.

E-post

De fleste funksjonene fungerer på samme måte som de gjør når du bruker Outlook Web App på en stasjonær eller bærbar datamaskin, men noen ting gjøres på en annen måte.

Trykk Gå til Navigasjon nederst i hjørnet for å navigere mellom E-post, Kalender og Personer.

Hvis du vil søke, trykker du søkeikonet Søk . Hvis du vil lese en melding på full skjerm, trykker du leseikonet Fullskjermvisning . Ved å trykke mer-ikonet Flere alternativer vises flere valg.

Trykk og hold inne i stedet for å høyreklikke for å se en meny på skjermen. Hvis du vil velge flere elementer i meldingslisten, sveiper du hvert element som du vil legge til. Opphev valget av et element ved å sveipe det på nytt.

Trykk Ny for å opprette nye elementer. Og trykk Vinkeltegn venstre og Vinkeltegn som vender opp for å vise eller skjule delen av skjermen der de vises.

For å gå til Alternativer når du bruker en mobil enhet trykker du Mer Flere alternativer og deretter Alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer på en mobil enhet.

Se OWA for iPad og OWA for iPhone hvis du vil ha informasjon om OWA for enheter.

Til toppen av siden

Mappeliste

Mappelisten viser standardmappene som opprettes for alle postbokser, samt eventuelle mapper du oppretter. Det kan hende at favoritter og arkivmapper også vises, avhengig av konfigurasjonen i organisasjonen.

OWA_mailfolderlist

Du kan velge Utvid Vis for å se mappelisten, eller Skjul Skjul for å skjule den. Velg en mappe i listen for å se innholdet i den.

Du kan høyreklikke et element i mappelisten for å se en meny med ting du kan gjøre, som å opprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme en mappe. På en berøringsskjerm kan du trykke og holde et element for å se menyen for elementet.

Opprette en ny mappe
 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) en mappe i mappelisten, og velg Opprett ny mappe. En ny mappe uten navn legges til som en undermappe i mappen du valgte.

  Hvis du vil opprette en mappe som ikke er en undermappe, høyreklikker (eller trykker og holder) du navnet ditt rett over Innboks-mappen.

 2. Skriv inn et navn på den nye mappen, og trykk Enter.

Søppelpostmappe

E-post som identifiseres som mulig søppelpost, flyttes automatisk til Søppelpost-mappen, og potensielt skadelig innhold i meldingen, for eksempel koblinger eller utførbar kode, deaktiveres.

Du kan administrere søppelpostrapportering og andre innstillinger under Alternativer-menyen. Se emnene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om søppelpost og hvordan du administrerer innstillingene.

Til toppen av siden

Hva mer bør jeg vite?

Og du kan finne ut mer om:

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×