E-post i Outlook Web App

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du åpner Outlook Web App, er det første du ser i innboksen. Innboksen er der ankommer meldinger sendt til deg, og hvor vil du sannsynligvis bruke mest tid lese og svare på meldinger.

Denne artikkelen gjelder for Outlook Web App, som brukes av organisasjoner som administrerer e-postservere som kjører Exchange Server 2013 eller 2010. Hvis du bruker Office 365 eller Exchange Server 2016, er e-postprogrammet Outlook på nettet. Hvis du trenger hjelp med Outlook på nettet, kan du se Få hjelp med Outlook på nettet.

Bruk av E-post

 • Logg på Outlook Web App i en nettleser ved hjelp av nettadressen du mottok av personen som administrerer e-post for organisasjonen. Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på Logg på.

  Merknad: Hvis du vil bruke light-versjonen av Outlook Web App, kan du se Alternativer > Outlook Web App-versjon. Light-versjonen av Outlook Web App er utformet for bruk med eldre weblesere som ikke støttes av standardversjonen av Outlook Web App, for bruk med treg tilkobling, og for å dekke tilgjengelighet trenger, ved å gi et forenklet grensesnitt som er enklere å bruke skjermlesere.

Hva du ser i e-post

Når du åpner E-post, får du en rask oversikt over standardmappene dine og eventuelle egendefinerte mapper, en liste over mottatte meldinger og en leserute der du kan se gjennom innholdet i meldingene umiddelbart.

E-post i Outlook Web App

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny e-post.

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel favorittmapper og arkivmapper.

 • Velg Utvid Utvid for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul å skjule den.

 • I mappelisten velger du Vis Utvid for å utvide en liste, eller Skjul Skjul å skjule en.

Se arbeide med meldingsmapper i Outlook på nettet å lære mer om tilgjengelige alternativene.

3

Søkeboks

I feltet Søk i e-post og personer skriver du inn det du vil søke etter, for eksempel navnet på en person du vil finne meldinger fra, eller tekst du vil søke etter for å finne en bestemt melding.

4

Meldingsliste

Meldingene i gjeldende mappe vises.

5

Leseruten

Samtalen eller meldingen som du valgte, vises i leseruten. Du kan svare på en melding i samtalen ved å bruke svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Til toppen av siden

Endre temaet

Et tema, som endrer bakgrunnsfargen, markeringsfargene og bildene, er en rask og enkel måte å gi et annet utseende til e-post.

Velg Innstillinger Ikon for innstillinger , og klikk deretter Endre tema på navigasjonsfeltet.

Meldinger

Opprett en ny melding

 1. Velg Ny e-post over mappelisten. Det åpnes et nytt meldingsskjema i leseruten.

 2. Gjør et av følgende for å legge til en mottaker:

  • Skriv inn navnet på alle som er i Kontakter-mappen eller organisasjonens adresseliste.

   eller

  • Skriv inn e-postadressen i til - eller kopi -boksen.

  Merknad: Første gang du angir en persons navn, Outlook Web App søker etter denne personens adresse. Navnet er deretter bufret slik at søket er løst raskt i fremtiden.

 3. Skriv inn et emne.

 4. Skriv meldingen du vil sende.

  Merknad: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer meldingen, kan du se Formatere meldinger i Outlook Web App.

 5. Når meldingen er klar til å bli sendt, velger du Send send .

Når du oppretter en ny e-postmelding (eller svare på en eksisterende liste), lagres det automatisk i Kladd-mappen i Outlook Web App. Denne standardhandlingen er nyttig, spesielt hvis det oppstår en situasjon som krever at du må stoppe oppretting av en ny melding. Du kan fullføre skrive meldingen når du velger.

Fullfør en kladdemelding

 1. Velg Kladd i mappelisten.

 2. Velg meldingen du jobbet med å vise den i leseruten, og deretter fortsette å skrive meldingen. Eller velg Forkast slett Hvis du har valgt ikke å sende meldingen.

 3. Når du er ferdig skriver meldingen, velger du Send send .

Legg til et vedlegg, bilde eller en signatur i en melding

Legge til et vedlegg i en melding

 • Velg Sett inn sett inn > vedlegg øverst på meldingsskjema og bla gjennom til filen du vil legge ved.

Bygge inn et bilde i en melding

Du kan bygge inn et bilde i en melding slik at det vises uten at mottakeren trenger å åpne meldingen.

 • Velg Sett inn sett inn > Linjebundet bilde, og bla til bildet du vil legge til i meldingen.

Legge ved en melding til en ny melding

 1. Velg meldingen du vil legge ved i listevisningen, og trykk Ctrl+C for å kopiere den.

 2. Åpne en ny melding, eller svar på eller videresend en eksisterende melding.

 3. Trykk Ctrl + V for å legge ved meldingen du kopierte med den nye meldingen åpen i leseruten, og markøren i meldingsteksten.

Legge til en eksisterende signatur

Hvis du ikke har opprettet en signatur, kan du se Opprett og legge til en e-postsignatur i Outlook Web App. Du kan velge å legge til en signatur manuelt eller automatisk legge til i alle meldinger eller enkeltmeldinger.

 • Velg Sett inn sett inn > Din signatur.

Til toppen av siden

Åpne en melding i et eget vindu

Du leser og oppretter meldinger i leseruten som standard, men dette er ikke alltid det beste. Av og til må du kunne vise en melding i et eget vindu.

Når du skriver en ny melding eller svarer på eller videresender en melding du har mottatt, kan du velge hurtigvinduet Åpne i nytt vindu i øvre høyre hjørne av meldingen for å åpne den i et nytt vindu.

 1. Velg meldingen du vil vise i et eget vindu i meldingslisten.

 2. Velg flere handlinger utvidet meny > åpen i et eget vindu.

Til toppen av siden

Slettede meldinger

Når du sletter en melding, sendes den til Slettede elementer-mappen. Meldinger i mappen Slettede elementer slettes permanent av en automatisert policy angitt av administratoren for organisasjonen, av deg å merke dem mens du i mappen og slette dem, eller du tømmer mappen Slettede elementer. For informasjon om gjenopprette slettede meldinger, kan du se gjenopprette slettede elementer eller e-post i Outlook Web App.

Tømme Slettede elementer-mappen

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på Slettede elementer-mappen.

 2. Velg Tøm mappen.

 3. Velg OK for å bekrefte at du vil slette elementene permanent.

Til toppen av siden

Meldingslisten

Når du åpner E-post, er meldingslisten i midtruten, med mappelisten til venstre og leseruten til høyre. Meldingslisten inneholder som standard meldingene i innboksen, den gjeldende mappen. Denne standardinnstillingen begrenser ikke hvilke meldinger som kan vises. Du kan bestemme hvilke meldinger som vises ved å velge et filter eller ved hjelp av søk. Det finnes også andre nyttige verktøy for meldingslisten.

 • Velg Utvid Utvid for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul for å skjule den. Velg en mappe i listen for å se innholdet i den.

 • Velg ikoner til høyre for meldingslisten for å slette en melding eller samtale eller for å legge til et flagg. Andre ikoner viser meldinger med vedlegg, høy eller lav viktighet, og hvor mange uleste elementer det er i en samtale.

 • Høyreklikk en melding for å se en meny med alternativer. Det er alternativer for å merke en melding som lest eller ulest, flytte den til en annen mappe, eller for å opprette en regel basert på meldingen. På berøringsskjermer kan du trykke og holde nede for å se meldingsalternativene.

 • Velg Utvid for å vise alle meldinger eller samtaler til venstre for en melding for å utvide diskusjonen for å se alle meldingene i den.

 • Bruk etiketten øverst i meldingslisten til å bytte mellom å vise diskusjoner etter dato og elementer etter dato.

Til toppen av siden

Leseruten

Meldingene vises i leseruten. Du kan lese og svare på meldinger i leseruten. Du kan også åpne en melding i et eget (nytt) vindu.

 • For å svare på en melding velger du svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen. En ny melding vises i leseruten øverst i meldingen.

 • Hvis du vil endre lesestatusen for en melding, kan du bruke Marker som lest eller Marker som ulest.

 • Hvis du vil vise flere alternativer, velg flere handlinger utvidet meny for en utvidet meny.

Endre plasseringen av leseruten:

 1. I navigasjonsfeltet velger du Innstillinger Ikon for innstillinger > Visningsinnstillinger > Leserute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Vis leseruten til høyre. Dette er standardinnstillingen.

  • Vis leseruten nederst

  • Skjul leseruten

 3. Velg OK for å lagre valget og lukke Visningsinnstillinger.

Til toppen av siden

Søk og innebygde filtre

Du finner en søkeboks og innebygde filtre øverst i meldingslisten.

 • Begynn å skrive hva du vil søke etter i søkeboksen for å søke. En liste over forslag vises under, og du kan velge ett av disse forslag til å søke etter dette elementet. Eller du kan ferdig med å angi dine egne søketeksten og trykk deretter Enter for å starte søket. Hvis du vil fjerne søket, velger du ikonet slett til høyre på Søk-boksen.

 • Du kan bruke de innebygde filtrene Alle, Uleste, Til meg og Flagget for raskt å velge det du vil vise i meldingslisten. Alle viser alle meldinger, Uleste viser meldinger som ikke er markert som lest, Til meg viser alle meldinger der navnet ditt vises i Til- eller Kopi-listen og Flagget viser alle meldinger som er flagget for videre handling.

Til toppen av siden

Mappeliste

Mappelisten viser standardmappene som opprettes for alle postbokser, samt eventuelle mapper du oppretter. Det kan hende at favoritter og arkivmapper også vises, avhengig av konfigurasjonen i organisasjonen.

Du kan velge Utvid Utvid å vise mapper-listen, eller velg Skjul Skjul å skjule den. Velg en mappe i listen for å vise innholdet.

Du kan høyreklikke et element i mappelisten for å se en meny med ting du kan gjøre, som å opprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme en mappe. På en berøringsskjerm kan du trykke og holde et element for å se menyen for elementet.

Opprett en ny mappe

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) en mappe i mappene listen og deretter velge Opprett ny mappe. En ny navngitt mappe er lagt til som en undermappe i mappen du har valgt.

  Opprette en mappe som ikke er en undermappe, høyreklikker du (eller trykk og hold) navnet ditt over Innboks-mappen, og velg deretter Opprett ny mappe.

 2. Skriv inn et navn på den nye mappen, og trykk Enter.

Søppelpostmappe

E-post identifiseres som mulig søppelpost, flyttes automatisk til Søppelpost- mappen. Potensielt skadelig innhold i meldingen, for eksempel koblinger eller utførbar kode, deaktiveres.

Du kan behandle søppelpostrapportering og andre innstillinger under Alternativer-menyen. Spesielt, går du til Innstillinger > Alternativer > Alternativer > blokkere eller tillate. Se emnene nedenfor for å lære mer om søppelpost og hvordan du behandler innstillingene.

Til toppen av siden

Hva mer bør jeg vite?

Og du kan finne ut mer om:

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×