E-post i Outlook Web App

Når du åpner Outlook Web App, er innboksen det første du ser. Hit kommer meldingene som sendes til deg, og her kommer du sannsynligvis til å bruke mesteparten av tiden på å lese og svare på meldinger.

I denne artikkelen

Det som vises i E-post

Opprette en ny melding

Arbeide med kladder

Leseruten

Åpne en melding i et eget vindu

Slette meldinger

Mappelisten

Meldingslisten

Søk og innebygde filtre

Bruke Outlook Web App på en mobilenhet

Hva annet trenger jeg å vite?

Hvor finner jeg mer informasjon?

Det som vises i E-post

E-post i Outlook Web App

 1. Opprett en ny melding ved å klikke ny Ny melding.

 2. Mappeliste. Mappelisten inneholder mappene i postboksen. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel Favoritter og arkivmapper. Du kan skjule denne ruten ved å klikke Vinkeltegn venstre-ikonet øverst. Du kan vise og skjule mapper i visningen ved å klikke trekantikonene ved siden av mappenavnene.

 3. Søkevindu. Her skriver du inn det du vil søke etter, for eksempel navnet på en person du vil finne meldinger fra, eller tekst du vil søke etter for å finne en bestemt melding.

 4. Meldingslisten inneholder meldingene i gjeldende mappe.

 5. Når du velger en diskusjon eller melding, vises den i leseruten. Du kan svare på en melding i diskusjonen ved å bruke svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen for å svare på den.

 6. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du svarer på meldingen du har mottatt, kan du se Svare på meldinger. Hvis du vil ha informasjon om utskrift, kan du se Skrive ut meldinger.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer hvordan meldinger vises, kan du se Visningsinnstillinger for e-post.

Til toppen av siden

Opprette en ny melding

Slik oppretter du en ny melding:
 1. Klikk ny Ny melding over mappelisten. Et skjema for ny melding vises i leseruten.

 2. Du kan legge til mottakere ved å skrive inn navnet på noen i kontaktlisten eller organisasjonens adresseliste, eller du kan skrive inn e-postadressen i Til- eller Kopi-feltet. Første gang du skriver inn navnet på en bestemt person, søker Outlook Web App etter adressen til personen. Etter dette bufres navnet, slik at det vises raskt.

 3. Legg til et emne.

 4. Skriv inn meldingen du vil sende. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer meldingen, kan du se Formatere meldinger i Outlook Web App.

 5. Hvis du vil legge til et vedlegg, klikker du sett innSett inn og Vedlegg øverst på skjermen og blar gjennom til filen du vil legge ved. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med vedlegg.

 6. Hvis du vil bygge inn et bilde i meldingen, slik at det vises uten at mottakeren trenger å åpne det, klikker du sett innSett inn og Bilde, og deretter blar du gjennom til bildet du vil legge til i meldingen.

 7. Slik legger du ved en melding i en melding:

  1. Velg meldingen du vil legge ved i listevisningen, og trykk Ctrl+C for å kopiere den.

  2. Åpne en ny melding, eller svar på eller videresend en eksisterende melding.

  3. Med den nye meldingen åpen i leseruten, trykker du Ctrl+V for å legge ved meldingen du kopierte.

 8. Du kan lage en signatur og legge den automatisk til alle meldinger eller til enkeltmeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette og legge til en e-postsignatur i Outlook Web App.

 9. Når du er ferdig og meldingen er klar til å sendes, klikker du sendSend.

Til toppen av siden

Arbeide med kladder

Hvis du ikke kan gjøre ferdig en melding med en gang eller vil vente litt før du sender den, kan du klikke utenfor den og komme tilbake senere for å fullføre den. Outlook Web App lagrer automatisk meldingen mens du holder på med den, og legger den til i kladdemappen.

Fullføre en kladdet melding
 1. Gå til Kladd-mappen i mappelisten, og klikk den.

 2. Klikk meldingen du holdt på med, for å vise den i leseruten.

 3. Klikk redigerFortsett redigering. Hvis du ikke vil sende meldingen likevel, klikker du i stedet slettForkast.

 4. Hvis du fortsatt vil sende meldingen, gjør du den ferdig og klikker sendSend.

Til toppen av siden

leserute

I leseruten vises meldinger. Ikke bare kan du lese meldinger i leseruten, du kan også svare på dem uten å åpne et nytt vindu.

meldingsleserute

 • Velg svarSvar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i en melding for å svare på den. En tom melding vises i leseruten øverst i diskusjonen.

 • Bruk Marker som lest og Marker som ulest til å endre lesestatusen for en melding.

 • Vis en meny med flere alternativer ved å velge ikonet utvidet meny for den utvidede menyen.

Slik endrer du plasseringen av leseruten:
 1. Velg tannhjulikonet Ikon for innstillinger øverst i Outlook Web App-vinduet.

 2. Velg Vis innstillinger > Leserute.

 3. Velg ønskede alternativer.

 4. Klikk OK for å lagre valget og lukke Vis innstillinger-vinduet.

Til toppen av siden

Åpne en melding i et eget vindu

Du leser og oppretter meldinger i leseruten som standard, men dette er ikke alltid det beste. Av og til må du kunne vise en melding i et eget vindu.

Når du skriver en ny melding eller svarer på eller videresender en melding du har mottatt, kan du ta den ut til et eget vindu ved å klikke uttaksikonet Åpne i nytt vindu i øvre hjørne av meldingen.

Hvis du vil åpne en melding du leser, i et eget vindu, klikker du ikonet for utvidet meny utvidet meny og velger Åpne i eget vindu.

Til toppen av siden

Slettede meldinger

Når du sletter en melding, sendes den til Slettede elementer-mappen. Meldinger i Slettede elementer-mappen kan slettes permanent ved en automatisert policy som brukerstøtte angir, ved å merke dem mens du er i mappen og slette dem, eller ved å tømme Slettede elementer-mappen. Hvis du vil ha informasjon om å gjenopprette slettede meldinger, kan du se Gjenopprette slettede elementer eller e-post i Outlook Web App.

Tømme Slettede elementer-mappen
 1. Høyreklikke Slettede elementer-mappen.

 2. Klikk Tøm.

 3. Klikk OK for å bekrefte at du vil slette elementene i Slettede elementer-mappen permanent.

Til toppen av siden

Mappelisten

Mappelisten inneholder standardmappene som opprettes for alle postbokser, samt eventuelle mapper du oppretter. Det kan hende at Favoritter og arkivmapper også vises, avhengig av konfigurasjonen i organisasjonen.

OWA_mailfolderlist

Du kan lukke mappelisten ved å klikke vinkeltegnet øverst i listen. Klikk en mappe i listen for å vise innholdet i mappen.

Du kan høyreklikke et element i mappelisten hvis du vil vise en meny over ting du kan gjøre med mapper, for eksempel opprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme mappen.

Opprette en ny mappe
 1. Høyreklikk en mappe i mappelisten, og velg opprett ny mappe. En ny mappe uten navn legges til som en undermappe i mappen du høyreklikket.

  Hvis du vil opprette en mappe som ikke er en undermappe, høyreklikker du navnet ditt rett over Innboks-mappen.

 2. Skriv inn et navn på den nye mappen, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Meldingslisten

Meldingslisten inneholder meldingene i gjeldende mappe. Du kan behandle meldingene ved å velge et filter eller bruke søk. Meldingslisten har verktøy du kan bruke til å gjøre enkelte oppgaver raskt.

 • Du kan bruke ikoner til høyre for meldingslisten til å slette en melding eller diskusjon eller legge til et flagg. Andre ikoner kan brukes til å vise meldinger med vedlegg og høy eller lav viktighet, og hvor mange uleste elementer det er i en diskusjon.

 • Hvis du høyreklikker en melding, kan du vise en meny med alternativer, for eksempel for å markere en melding som lest eller ulest, flytte den til en annen mappe eller opprette en regel basert på meldingen.

 • Hvis du klikker trekanten til venstre for en melding, kan du utvide diskusjonen for å vise alle meldingene i den.

 • Bruk etiketten øverst i meldingslisten til å bytte mellom å vise diskusjoner etter dato og elementer etter dato.

meldingsliste i Outlook

Til toppen av siden

Søk og innebygde filtre

Du finner et søkevindu og innebygde filtre øverst i meldingslisten.

OWA_mailsearchandfilters

 • Du kan søke ved å klikke i søkevinduet og begynne å skrive inn det du vil søke etter. En liste over forslag vises nedenfor, og du kan klikke et av disse for å søke etter dette elementet. Du kan også skrive inn resten av søketeksten din og deretter trykke ENTER for å starte søket. Hvis du vil fjerne søket, klikker du ikonet til høyre for søkevinduet.

 • Du kan bruke de innebygde filtrene alle, ulest, til meg og flagget til å velge raskt det du vil vise i meldingslisten. Alle viser alle meldinger, ulest viser meldinger som ikke er markert som lest, til meg viser alle meldinger der navnet ditt vises i Til- eller Kopi-listen, flagget viser alle meldinger som er flagget.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker, kan du se Søke i Outlook Web App.

Til toppen av siden

Bruke Outlook Web App på en mobilenhet

Hvis du bruker Outlook Web App på en mobil enhet, for eksempel et nettbrett eller en smarttelefon, kan det vises andre bilder enn dem ovenfor.

E-post

De fleste funksjonene fungerer på samme måte som de gjør når du bruker Outlook Web App på en stasjonær datamaskin eller en bærbar datamaskin, men du gjør noen ting på en litt annen måte.

Trykk navigeringsikonet Navigasjonsinnstillinger i nedre hjørne for å bytte mellom E-post, Kalender og Personer.

Hvis du vil søke, trykker du søkeikonet Søk. Hvis du vil lese en melding på full skjerm, trykker du leseikonet Fullskjermvisning. Ved å trykke mer-ikonet Flere alternativer vises flere valg.

Trykk og hold inne i stedet for å høyreklikke, for å se en meny på skjermen. Hvis du vil velge flere elementer i meldingslisten, sveiper du hvert element som du vil legge til. Opphev valget av et element ved å sveipe det på nytt.

Du oppretter nye elementer ved å trykke nytt element-ikonet Ny. Trykk vinkeltegnikonene Vinkeltegn venstre Vinkeltegn som vender opp for å vise eller skjule delen av skjermen de vises på.

Hvis du vil ha tilgang til Alternativer når du bruker en mobil enhet, trykker du mer-ikonet Flere alternativer og deretter Alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer på en mobil enhet.

Se OWA for iPad og OWA for iPhone hvis du vil ha informasjon om OWA for enheter-appen.

Til toppen av siden

Hva mer bør jeg vite?

 • Outlook Web App bruker nettleserens stavekontroll. Dette skjer automatisk og kan konfigureres i innstillingene i nettleseren.

 • Du kan finne koblinger til innstillinger ved å klikke tannhjulikonet Ikon for innstillinger øverst i Outlook Web App-vinduet, for eksempel:

  • Kontoinnstillingene, inkludert passordet.

  • Automatiske svar.

  • Vis innstillingene for meldinger.

  • Innstillinger for frakoblet modus.

  • Et tema.

  • Alternativer for e-post, kalender og andre funksjoner.

Til toppen av siden

Hvor finner jeg mer informasjon?

Til toppen av siden

Gjelder for: Office 365 Admin, Outlook Web App, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 End User, Microsoft Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet - Small Business, Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Office 365 Small Business Admin, Outlook on the web for Office 365 Business, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook Web App for Office 365 Small BusinessVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk