E-post i Outlook Web App

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du åpner Outlook Web App, er innboksen det første du ser. Hit kommer meldingene som sendes til deg, og her kommer du sannsynligvis til å bruke mesteparten av tiden på å lese og svare på meldinger.

Denne artikkelen gjelder for Outlook Web App, som brukes av organisasjoner som administrerer e-postservere som kjører Exchange Server 2013 eller 2010. Hvis du bruker Office 365 eller Exchange Server 2016, er e-postprogrammet Outlook på nettet. Hvis du trenger hjelp med Outlook på nettet, kan du se Få hjelp med Outlook på nettet.

Bruk av E-post

 • Logg på Outlook Web App i en nettleser ved hjelp av nettadressen du mottok av personen som administrerer e-post for organisasjonen. Angi brukernavn og passord, og klikk deretter på Logg på.

  Merknad: Hvis du vil bruke light-versjonen av Outlook Web App, kan du se Alternativer > Outlook Web App-versjon. Light-versjonen av Outlook Web App er laget for bruk med eldre nettlesere som ikke støttes av standardversjonen av Outlook Web App, for bruk med treg tilkobling, og for å dekke tilgjengelighetsbehov gjennom et forenklet grensesnitt som er enklere å bruke med skjermlesere.

Det som vises i E-post

Når du åpner E-post, får du en rask oversikt over standardmappene dine og eventuelle egendefinerte mapper, en liste over mottatte meldinger og en leserute der du kan se gjennom innholdet i meldingene umiddelbart.

E-post i Outlook Web App

Blokker

Beskrivelse

Handlinger

1

Melding

Opprett en ny melding ved å velge Ny e-post.

2

Mappeliste

Mappelisten inneholder mappene i innboksen din. Den kan også inneholde andre mapper, for eksempel favorittmapper og arkivmapper.

 • Velg Utvid Utvid for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul å skjule den.

 • I mappelisten velger du Vis Utvid for å utvide en liste, eller Skjul Skjul å skjule en.

Se Bruk av meldingsmapper i Outlook på nettet for å finne ut mer om tilgjengelige alternativer.

3

Søkeboks

I feltet Søk i e-post og personer skriver du inn det du vil søke etter, for eksempel navnet på en person du vil finne meldinger fra, eller tekst du vil søke etter for å finne en bestemt melding.

4

Meldingsliste

Meldingene i gjeldende mappe vises.

5

Leseruten

Samtalen eller meldingen som du valgte, vises i leseruten. Du kan svare på en melding i samtalen ved å bruke svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

Til toppen av siden

Endre temaet

Et tema, som endrer bakgrunnsfargen, markeringsfargene og bildene, er en rask og enkel metode for å gi et annet utseende til e-posten.

Velg Innstillinger Ikon for innstillinger , og velg deretter Endre tema på navigasjonsfeltet.

Meldinger

Opprette en ny melding

 1. Velg Ny e-post over mappelisten. Et nytt meldingsskjema åpnes i leseruten.

 2. Gjør et av følgende for å legge til en mottaker:

  • Skriv inn navnet på noen i kontaktmappen eller organisasjonens adresseliste.

   eller

  • Skriv inn e-postadressen i Til- eller Kopi-feltet.

  Merknad: Første gang du skriver inn navnet på en person, søker Outlook Web App etter personens adresse. Da bufres navnet, slik at søket gjøres raskt i fremtiden.

 3. Skriv inn et emne.

 4. Skriv inn meldingen du vil sende.

  Merknad: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du formaterer meldingen, kan du se Formatere meldinger i Outlook Web App.

 5. Når meldingen er klar til å bli sendt, velger du Send send .

Når du oppretter en ny e-postmelding (eller svarer på en eksisterende), lagrer Outlook Web App meldingen automatisk i Kladd-mappen. Denne standardhandlingen er nyttig, spesielt hvis det oppstår en situasjon som krever at du stopper oppretting av en ny melding. Du kan fullføre meldingen når du ønsker det.

Fullføre en kladdet melding

 1. Velg Kladd i mappelisten.

 2. Velg meldingen du jobbet med, slik at den vises i leseruten, og fortsett deretter å skrive meldingen. Eller velg Forkast slett hvis du har bestemt deg for ikke å sende meldingen.

 3. Når du er ferdig med å skrive meldingen, velger du Send send .

Legge til et vedlegg, bilde eller en signatur i en melding

Legge til et vedlegg i en melding

 • Velg Sett inn sett inn > Vedlegg øverst i meldingsskjemaet, og bla til filen du vil legge ved.

Legge inn et bilde i en melding

Du kan legge inn et bilde i en melding slik at det vises uten at mottakeren trenger å åpne meldingen.

 • Velg Sett inn sett inn > Linjebundet bilde, og bla til bildet du vil legge til i meldingen.

Legge ved en melding i en ny melding

 1. Velg meldingen du vil legge ved i listevisningen, og trykk Ctrl+C for å kopiere den.

 2. Åpne en ny melding, eller svar på eller videresend en eksisterende melding.

 3. Hvis du vil legge ved meldingen du kopierte, trykker du på CTRL+V med den nye meldingen åpen i leseruten og markøren i meldingsteksten.

Legge til en eksisterende signatur

Hvis du ikke har opprettet en signatur, kan du se Opprette og legge til en e-postsignatur i Outlook Web App. Du kan velge å legge til signaturen manuelt eller å legge den til automatisk i alle meldinger eller i enkeltmeldinger.

 • Velg Sett inn sett inn > Din signatur.

Til toppen av siden

Åpne en melding i et eget vindu

Du leser og oppretter meldinger i leseruten som standard, men dette er ikke alltid det beste. Av og til må du kunne vise en melding i et eget vindu.

Når du skriver en ny melding, svarer på eller videresender en melding du har mottatt, kan du velge hurtigvinduet Åpne i nytt vindu i øvre høyre hjørne av meldingen for å åpne den i et nytt vindu.

 1. I meldingslisten velger du meldingen du vil se i et eget vindu.

 2. Velg Flere handlinger utvidet meny > Åpne i eget vindu.

Til toppen av siden

Slettede meldinger

Når du sletter en melding, sendes den til Slettede elementer-mappen. Meldinger i Slettede elementer-mappen kan slettes permanent ved en automatisert policy som er angitt av administratoren for organisasjonen, eller ved at du merker dem mens du er i mappen, og sletter dem, eller ved at du tømmer Slettede elementer-mappen. Hvis du vil ha informasjon om å gjenopprette slettede meldinger, kan du se Gjenopprette slettede elementer eller e-post i Outlook Web App.

Tømme Slettede elementer-mappen

 1. Høyreklikk (eller trykk og hold) på Slettede elementer-mappen.

 2. Velg Tøm mappen.

 3. Velg OK for å bekrefte at du vil slette elementene permanent.

Til toppen av siden

Meldingslisten

Når du åpner E-post, er meldingslisten i midtruten, med mappelisten til venstre og leseruten til høyre. Meldingslisten inneholder som standard meldingene i innboksen, den gjeldende mappen. Denne standardinnstillingen begrenser ikke hvilke meldinger som kan vises. Du kan bestemme hvilke meldinger som vises ved å velge et filter eller ved hjelp av søk. Det finnes også andre nyttige verktøy for meldingslisten.

 • Velg Utvid Utvid for å se mappelisten, eller velg Skjul Skjul for å skjule den. Velg en mappe i listen for å se innholdet i den.

 • Velg ikoner til høyre for meldingslisten for å slette en melding eller samtale eller for å legge til et flagg. Andre ikoner viser meldinger med vedlegg, høy eller lav viktighet, og hvor mange uleste elementer det er i en samtale.

 • Høyreklikk en melding for å se en meny med alternativer. Det er alternativer for å merke en melding som lest eller ulest, flytte den til en annen mappe, eller for å opprette en regel basert på meldingen. På berøringsskjermer kan du trykke og holde nede for å se meldingsalternativene.

 • Velg Utvid for å vise alle meldinger eller samtaler til venstre for en melding for å utvide samtalen og se alle meldingene i den.

 • Bruk etiketten øverst i meldingslisten til å bytte mellom å vise Samtaler etter dato og Elementer etter dato.

Til toppen av siden

Leseruten

Meldingene vises i leseruten. Du kan lese og svare på meldinger i leseruten. Du kan også åpne en melding i et eget (nytt) vindu.

 • For å svare på en melding velger du svar Svar, svar alle Svar alle eller videresend Videresend øverst i meldingen. En ny melding vises i leseruten øverst i meldingen.

 • Hvis du vil endre lesestatusen for en melding, kan du bruke Marker som lest eller Marker som ulest.

 • Hvis du vil vise flere alternativer, kan du velge Flere handlinger utvidet meny for en utvidet meny.

Endre plasseringen av leseruten

 1. I navigasjonsfeltet velger du Innstillinger Ikon for innstillinger > Visningsinnstillinger > Leserute.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Vis leseruten til høyre. Dette er standardinnstillingen.

  • Vis leseruten nederst

  • Skjul leseruten

 3. Klikk på OK for å lagre valget og lukke Visningsinnstillinger.

Til toppen av siden

Søk og innebygde filtre

Du finner en søkeboks og innebygde filtre øverst i meldingslisten.

 • Du kan søke ved å begynne å skrive inn det du vil søke etter, i søkeboksen. En liste over forslag vises under, og du kan klikke på et av disse for å søke etter dette elementet. Du kan også skrive inn resten av søketeksten og deretter trykke på ENTER for å starte søket. Hvis du vil fjerne søket, klikker du på slett -ikonet til høyre for søkeboksen.

 • Du kan bruke de innebygde filtrene Alle, Uleste, Til meg og Flagget for raskt å velge det du vil vise i meldingslisten. Alle viser alle meldinger, Uleste viser meldinger som ikke er markert som lest, Til meg viser alle meldinger der navnet ditt vises i Til- eller Kopi-listen og Flagget viser alle meldinger som er flagget for videre handling.

Til toppen av siden

Mappeliste

Mappelisten viser standardmappene som opprettes for alle postbokser, samt eventuelle mapper du oppretter. Det kan hende at favoritter og arkivmapper også vises, avhengig av konfigurasjonen i organisasjonen.

Du kan velge Utvid Utvid for å se mappelisten, eller Skjul Skjul for å skjule den. Velg en mappe i listen for å se innholdet i den.

Du kan høyreklikke et element i mappelisten for å se en meny med ting du kan gjøre, som å opprette en ny mappe, slette en eksisterende mappe eller tømme en mappe. På en berøringsskjerm kan du trykke og holde et element for å se menyen for elementet.

Opprette en ny mappe

 1. Høyreklikk på (eller trykk og hold) en mappe i mappelisten, og velg deretter Opprett ny mappe. En ny mappe uten navn legges til som en undermappe i mappen du valgte.

  Hvis du vil opprette en mappe som ikke er en undermappe, høyreklikker (eller trykker og holder) du på navnet ditt over Innboks-mappen og velger deretter Opprett ny mappe.

 2. Skriv inn et navn på den nye mappen, og trykk Enter.

Søppelpostmappe

E-post som identifiseres som mulig søppelpost, flyttes automatisk til Søppelpost-mappen. Potensielt skadelig innhold i meldingen, for eksempel koblinger eller utførbar kode, deaktiveres.

Du kan administrere søppelpostrapportering og andre innstillinger under Alternativer-menyen. Konkret går du da til Innstillinger > Alternativer > Alternativer > Blokker eller tillat. Se emnene under hvis du vil ha mer informasjon om søppelpost og hvordan du administrerer innstillingene.

Til toppen av siden

Hva mer bør jeg vite?

Og du kan finne ut mer om:

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×