Du kan bruke en skjermleser til å legge til en tittel, dataetiketter og en forklaring i et diagram i Excel 2016

Du kan bruke et tastatur og en skjermleser til å legge til en tittel, dataetiketter og en forklaring i et diagram i Excel 2016. Titler, dataetiketter og forklaringer gjør diagrammer mer tilgjengelig fordi de tilfører ikke-visuelle elementer som beskriver diagrammet.

Merknad: Hvis du trenger hjelp med å velge et diagram slik at du kan arbeide med det, kan du se Bruke en skjermleser for å opprette og velge et diagram i Excel 2016.

I dette emnet

Legge til en tittel i et diagram

Titler hjelper brukere med å raskt skjønne informasjonen som er representert i et diagram. I for eksempel et månedlig budsjettregneark, når du oppretter et sektordiagram med faktiske kostnader per utgiftskategori, kan navnet Faktiske kostnader på diagrammet gjøre det enklere å forstå. Og når du oppretter et stolpediagram med forventede kostnader per utgiftskategori i regnearket, kan navnet Utgiftskategori og Beregnede kostnadene på aksene gjøre diagrammet mer tilgjengelig.

 1. Velg diagrammet du vil arbeide med.

 2. Trykk ALT, J+C, og deretter A for å åpne menyen Legg til diagramelement.

 3. Velg hvilken type tittel du vil legge til, fra menyen.

  • Hvis du vil legge til en diagramtittel, trykker du C. Fokuset flyttes til redigeringsboksen diagramtittel.

   • Hvis du vil legge til en tittel over diagrammet, trykker du A, skriver inn en tittel og trykker deretter Enter.

   • Hvis du vil legge til en midtstilt tittel, trykker du C, skriver inn en tittel og trykker deretter Enter.

   • Trykk M for å bla gjennom flere alternativer for tittel, og bruk deretter PIL NED.

  • Trykk A for å legge til aksetitler i et diagram. (Diagrammer som ikke har akser, for eksempel sektor- eller hjuldiagrammer, har ikke aksetitler.)

   • Hvis du vil legge til en tittel på en primær vannrett akse, trykker du H. Fokuset flyttes til redigeringsboksen Tittel på primær vannrett akse. Skriv inn en tittel, og trykk ENTER.

   • Hvis du vil legge til en tittel på en primær loddrett akse, trykker du V. Fokuset flyttes til redigeringsboksen Tittel på primær loddrett akse. Skriv inn en tittel, og trykk ENTER.

   • Trykk M for å bla gjennom flere alternativer for aksetittel, og bruk deretter PIL NED.

  Titler du har angitt, legges til i diagrammet.

Kommentarer: 

 • Trykk ALT, J+C, A, C og deretter N for å fjerne en diagramtittel.

 • Trykk ALT, J+C, A og deretter H for å slette en tittel på en primær vannrett akse.

 • Trykk ALT, J+C, A og deretter V for å slette en tittel på en primær loddrett akse.

Legge til dataetiketter i et diagram

Dataetiketter gjør et diagram enklere å forstå fordi de viser detaljer om en dataserie eller individuelle datapunkt i serien. I for eksempel det månedlige budsjettregnearket ditt, når du oppretter et sektordiagram med faktiske kostnader per utgiftskategori, kan mangel på dataetiketter gjøre det vanskelig å se at dagligvarer utgjorde 19 prosent av det totale budsjettet.

 1. Velg diagrammet du vil arbeide med.

 2. Trykk ALT, J+C, og deretter A for å velge knappen Legg til diagramelement.

 3. Trykk D for å åpne Dataetiketter-menyen.

 4. Velg hvilken type etiketter du vil legge til, fra menyen.

  • Trykk C for å velge Midten.

  • Trykk E for å velge Innenfor slutten.

  • Trykk B for å velge I midten.

  • Trykk O for å velge Utenfor slutten.

  • Trykk U for å velge Databildeforklaring.

  • Trykk M for å bla gjennom flere alternativer for dataetiketter, og bruk deretter PIL NED.

  Dataetikettene du valgte, legges automatisk til i diagrammet.

Merknad: Hvis du vil fjerne dataetiketter, trykker du ALT, J+C, D og deretter N.

Legge til en forklaring i et diagram

Forklaringer hjelper deg med å raskt forstå datarelasjoner i et diagram. I for eksempel det månedlige budsjettregnearket, når du oppretter et stolpediagram som sammenligner forventede kostnader med faktiske kostnader per utgiftskategori, vil en forklaring hjelpe deg med å raskt identifisere de to forskjellige stolpene og identifisere kategoriene med de største avvikene.

 1. Velg diagrammet du vil arbeide med.

 2. Trykk ALT, J+C, og deretter A for å velge knappen Legg til diagramelement.

 3. Trykk L for å åpne Forklaring-menyen.

 4. Velg hvor du vil legge til forklaringen på menyen:

  • Trykk R for å velge høyre.

  • Trykk T for å velge øverst.

  • Trykk L for å velge venstre.

  • Trykk B for å velge nederst.

  • Trykk M for å bla gjennom flere alternativer for Forklaring, og bruk deretter PIL NED.

  Forklaringen legges automatisk til i diagrammet på den valgte plasseringen.

Merknad: Trykk ALT, J+C, A, L og deretter N for å slette en forklaring.

Få mer informasjon

Hurtigtaster i Excel 2016 for Windows

Bruke en skjermleser for å opprette og velge et diagram i Excel 2016

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et regneark i Excel 2016

Gjøre Excel-regneark tilgjengelig

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×