Distribuere et Access-program

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Access leverer en funksjonsrik plattform for utvikling av databaseprogrammer. Et databaseprogram er et dataprogram som gir både en måte å lagre og behandle data på og et brukergrensesnitt som følger logikken til forretningsoppgaver (programlogikk).

Hvis du vil distribuere Access-programmer som kan kjøres uten en installasjon av Access på en brukers datamaskin, kan du distribuere dem sammen med Access Runtime, som er tilgjengelig kostnadsfritt fra Microsoft.com Download Center.

Denne artikkelen omhandler grunnleggende distribusjonsplanlegging, funksjonene i Access Runtime og hvordan du laster ned Runtime. Denne artikkelen inneholder også en oversikt over distribusjon av databaseprogrammer ved hjelp av Access.

Hva vil du gjøre?

Planlegge distribusjon

Forstå Access Runtime

Laste ned Access Runtime

Distribuere et Access-program

Planlegge distribusjon

Før du begynner, bør du stille deg selv følgende spørsmål om hvordan programmet skal distribueres.

Skal dataene og logikken skilles?

Du kan opprette et Access-program som kombinerer databehandling og programlogikk i én fil. Dette er standard programstruktur i Access. Kombinasjon av databehandling og programlogikk i én fil er den enkleste distribusjonsmetoden, men denne metoden fungerer best hvis bare én person bruker programmet om gangen, og det innebærer en viss risiko. For eksempel kan en bruker forårsake datatap ved å slette eller skade programfilen uten å mene det.

I de fleste tilfeller bør du skille databehandling og programlogikk. Dette forbedrer:

 • Sikkerhet    Bruk av en server til lagring av data kan bidra til å holde dataene sikre.

 • Ytelse    Bruk av en delt database eller en databaseserver kan bidra til å redusere nettverkstrafikken.

 • Tilpassingsmuligheter    Nye makrohandlinger for navigasjonsruten kan hjelpe deg med å kontrollere hvem som kan se hva. Du kan distribuere forskjellige programlogikkfiler til forskjellige brukere.

Måter å skille data og logikk på

Én måte å skille data og logikk på er ved hjelp av Access-databasekommandoen (på Databaseverktøy-fanen i Flytt data-gruppen). Access-databasekommandoen deler databaseprogrammet i to Access-filer: én for data og én for logikk. Når du bruker Access-databasekommandoen, opprettes en fil i Access med «_be» (som står for «backend») føyd til navnet på filen. Hvis for eksempel det opprinnelige filnavnet for databasen er «Database1.accdb», opprettes det en ny databasefil i Access kalt «Database1_be.accdb».

En annen måte å skille databehandling og programlogikk på er ved å bruke et databaseserverprogram (for eksempel Microsoft SQL Server) til databehandling og Access til programlogikk.

Du avgjør om én enkelt Access-fil er tilstrekkelig til både databehandling og programlogikk, ved å vurdere:

 • Dataintegritet og sikkerhet    Access-brukere må ha lese- og skrivetilgang til filen som inneholder programlogikken. Hvis du kombinerer data og logikk i én fil, utsettes dataene for de samme risikoene som programlogikken.

  Et Access-program som bruker separate logikk- og datafiler, kan beskytte dataintegritet og sikkerhet ved å dra nytte av NTFS-sikkerhetsfunksjoner. Siden brukerne trenger eksplisitt lese- og skrivetilgang bare til programlogikkfilen, kan datafilen gjøres sikrere.

  Programmet kan kreve ytterligere sikkerhetsalternativer, for eksempel muligheten til å kontrollere hvilke brukere som har tilgang til bestemte data. I dette tilfellet du bør bruke et serverprodukt, for eksempel SQL Server eller et Windows Server-operativsystem med Windows SharePoint Services, til å lagre og behandle programdataene og bruke Access til programlogikken.

 • Skalerbarhet    En Access-fil kan ha en maksimal størrelse på 2 gigabyte (GB). Selv om 2 GB er mye tekstdata, kan det være utilstrekkelig for enkelte programmer, spesielt programmer som lagrer vedlegg i databaseposter. Hvis du deler dataene og logikken, kan programmet få plass til mer data. Hvis du forventer at brukerne skal lagre store mengder data, kan du vurdere å bruke mer enn én Access-datafil.

  Du bør også se gjennom Access-programspesifikasjonene for annen informasjon om skalerbarhet. Hvis du vil lære mer om Access-spesifikasjoner, kan du se artikkel tilgangs spesifikasjonene.

 • Nettverkskapasitet    Hvis flere brukere må bruke programmet samtidig over et nettverk, er det større sannsynlighet for skade på dataene hvis dataene og logikken kombineres i én fil. Hvis du kombinerer dataene og logikken i én Access-fil, kan du i tillegg ikke optimalisere nettverkstrafikken som Access genererer. Hvis flere brukere samtidig bruker programmet over et nettverk, bør du skille dataene og logikken, enten ved hjelp av to eller flere Access-filer eller ved å bruke et databaseserverprodukt til data og Access til programlogikk.

Hvordan blir nettverksmiljøet?

Hvis brukerne er på det samme lokalnettet, eller hvis programmet ikke brukes over et nettverk, kan én enkelt programfil yte bra i de fleste tilfeller.

Nettverksytelsen blir bedre hvis du skiller dataene og logikken. Hvis brukerne ikke er på det samme lokalnettet, kan du bruke en server til å lagre og behandle dataene og Access til programlogikk.

Har brukerne Access?

Hvis alle brukerne har Access installert på datamaskinen, kan de åpne og bruke programmet som enhver Access-databasefil.

Hvis noen eller alle brukerne ikke har Access installert på datamaskinen, må du distribuere Access Runtime-programvaren til disse brukerne når du distribuerer programmet.

Øverst på siden

Forstå Access Runtime

Access Runtime er et videredistribuerbart program som gjør at personer som ikke har Access installert på datamaskinen, kan bruke Access-databaseprogrammer. Når du åpner en Access-database ved hjelp av Access Runtime, åpnes databasen i kjøretidsmodus.

Hva er kjøretidsmodus?

Kjøretidsmodus er en Access-driftsmodus hvor enkelte Access-funksjoner ikke er tilgjengelige som standard. Noen av disse utilgjengelige funksjonene kan imidlertid bli gjort tilgjengelige i kjøretidsmodus.

Hvilke funksjoner er ikke tilgjengelige i kjøretidsmodus?

Disse Access-funksjonene er ikke tilgjengelige i kjøretidsmodus:

 • Navigasjonsruten    Navigasjonsruten er ikke tilgjengelig i kjøretidsmodus. Dette er med på å forhindre at brukere får tilgang til vilkårlige objekter i databaseprogrammet. Bare de objektene som du viser til brukere, for eksempel ved å tilby et sentralbordskjema, kan åpnes når du bruker kjøretidsmodus. Du kan ikke gjøre navigasjonsruten tilgjengelig i kjøretidsmodus.

 • Båndet    Båndet er som standard ikke tilgjengelig i kjøretidsmodus. Dette er med på å hindre brukere fra å opprette eller endre databaseobjekter og utføre andre potensielt skadelige handlinger, for eksempel koble til nye datakilder eller eksportere data på måter som du ikke hadde tenkt. Du kan opprette et tilpasset bånd og deretter knytte dette båndet til et skjema eller en rapport. Du kan ikke vise standard båndfaner i kjøretidsmodus.

 • Utformingsvisning og oppsettvisning    Utformingsvisning og oppsettvisning er ikke tilgjengelige for databaseobjekter i kjøretidsmodus. Dette er med på å forhindre at brukere får tilgang til å endre utformingen av objekter i databaseprogrammet. Du kan ikke aktivere utformingsvisning eller oppsettvisning i kjøretidsmodus.

 • Hjelp    Integrert hjelp er som standard ikke tilgjengelig i kjøretidsmodus. Siden du styrer hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig i kjøretidsmodusprogrammet, kan noe av den standard integrerte hjelpen for Access være irrelevant for personer som bruker programmet, og kan potensielt forvirre eller frustrere dem. Du kan opprette en egen definert hjelpe fil for å utfylle programmet for kjøre tids modus.

Kan jeg åpne en Access-database i kjøretidsmodus uten å bruke Access Runtime-programvaren?

Du kan kjøre en Access-database i kjøretidsmodus på en datamaskin som har den fullstendige versjonen av Access installert. Hvis du vil kjøre en Access-database i kjøretidsmodus, gjør du ett av følgende:

 • Endre filtypen til databasefilen fra ACCDB til ACCDR.

 • Opprett en snarvei til databasen, og inkluder /Runtime-kommandolinjebryteren i snarveien.

Gjør kjøretidsmodus databasen sikrere?

Selv om kjøretidsmodus begrenser tilgjengeligheten til navigasjon- og utformingsfunksjoner, bør du ikke bruke kjøretidsmodus som hovedmåten for å sikre et databaseprogram. På en datamaskin som har den fullstendige versjonen av Access installert, kan det være mulig for en bruker å åpne et kjøretidsdatabaseprogram som et vanlig databaseprogram (det vil si med alle funksjoner tilgjengelige) og deretter endre utformingen eller utføre andre uønskede handlinger.

Hvis du distribuerer databaseprogrammet bare på datamaskiner som ikke har den fullstendige versjonen av Access installert, er det likevel mulig for en bruker å overføre programmet til en datamaskin som har den fullstendige versjonen av Access installert, og deretter åpne kjøretidsdatabaseprogrammet som et vanlig databaseprogram.

Obs!: Hvis du vil distribuere et Access-program slik at brukere ikke kan endre utformingen av skjemaer, rapporter eller Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-moduler, bør du vurdere å bruke en kompilert binærfil (ACCDE). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker en kompilert binærfil, kan du se delen Avgjøre hvilket filformat du bruker senere i denne artikkelen.

Øverst på siden

Last ned Access Runtime

Hvis du vil laste ned Access Runtime fra Microsoft Download Center, klikker du på den aktuelle koblingen for din versjon:

Det er ikke nødvendig å kjøpe noe for å laste ned, bruke eller videredistribuere Access Runtime, og det er ingen grense for hvor mange brukere du kan distribuere Runtime til.

Øverst på siden

Distribuere et Access-program

Hvis du vil distribuere et Access-program, må du som et minimum utføre følgende oppgaver:

 1. Opprette programmet    Programmet bør gjøre det mulig for brukere å åpne og bruke databaseobjekter. Hvis programmet ikke inneholder slike muligheter, må brukerne ha Access installert på datamaskinen for å bruke programmet. Du kan dessuten ikke forutse hvordan brukere kommer til å navigere i programmet, og det blir vanskeligere for deg å levere fullstendig programdokumentasjon. Hvis brukerne åpner programmet ved hjelp av Access Runtime-programvaren, vil i tillegg de innebygde Access-navigasjonsfunksjonene ikke være tilgjengelige.

  Én fremgangsmåte er å opprette et skjema som inneholder kommandoknapper som åpner databaseobjekter eller utfører andre handlinger, og deretter angir du dette skjemaet som standardskjemaet som skal åpnes når programmet startes.

  Obs!: Hvis du vil ha hjelp med å opprette et skjema, kan du se emnet Opprette et skjema ved hjelp av skjemaverktøyet.

  Hvordan angir jeg standardskjemaet som skal åpnes?

  1. Klikk på Fil > Alternativer

  2. Klikk på Gjeldende database i venstre rute i dialogboksen Alternativer for Access.

  3. Velg standardskjemaet du vil bruke, ved hjelp av kombinasjonsboksen Vis skjema i den høyre ruten under Programalternativer.

  Du kan også opprette et egendefinert bånd og deretter knytte dette båndet til et skjema som åpnes når du starter programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et egendefinert bånd, kan du se artikkelen Opprette et egendefinert bånd i Access.

 2. Installere programmet    Det finnes flere alternativer og ting å ta hensyn til når du installerer et program. Du vil kanskje distribuere et bestemt filformat for bedre å styre hvordan brukere skal bruke programmet. Du kan eventuelt pakke programmet for å gjøre det enklere å installere eller distribuere separate logikk- og datakomponenter.

  Du finner mer informasjon om disse alternativene og hensynene i avsnittene nedenfor.

Bestemme hvilke filformater du skal bruke

Det finnes fire Access-filformater som du kan bruke når du distribuerer et program:

 • ACCDB    Dette er standard filformat for Access. Når du distribuerer et program i dette formatet, vil brukerne ha flest alternativer til å tilpasse og navigere i programmet slik de ønsker. Hvis du vil sikre at brukere ikke endrer utformingen av programmet, bør du bruke ACCDE-filformatet. Det er i tillegg ikke enkelt for en bruker å finne ut om en ACCDB-fil er endret etter at du har pakket den – bruk ACCDC-filformatet for å gjøre dette opplagt.

 • ACCDC    Dette formatet er også kjent som en Access-distribusjonsfil. En Access-distribusjonsfil består av en programfil og en digital signatur som er knyttet til filen. Dette filformatet forsikrer brukere om at ingen har endret på programfilen etter at du pakket den. Du kan bruke dette formatet på en Access-fil i standardformatet (ACCDB) eller på en kompilert binær Access-fil (ACCDE).

  Du kan legge bare én programfil i en Access-distribusjonsfil. Hvis programmet har separate data- og logikkfiler, kan du pakke dem separat.

 • ACCDE    Dette formatet er også kjent som en kompilert binærfil. En kompilert binærfil i Access er en databaseprogramfil som er lagret med hele VBA-koden kompilert. Ingen VBA-kildekode beholdes i en kompilert binærfil i Access.

  Du kan bruke Access Runtime til å åpne en kompilert binærfil i Access. Runtime gjenkjenner imidlertid ikke ACCDE-filtypen som standard. Hvis du vil åpne en kompilert binærfil ved hjelp av Access Runtime, oppretter du en snarvei som peker til Runtime og inkluderer banen til den kompilerte binærfilen du vil bruke snarveien til å åpne.

  Viktig!: Hvis brukerne åpner en kompilert binærfil ved hjelp av en tidligere versjon av Access enn versjonen den ble kompilert i, kan de ikke åpne den kompilerte binærfilen. Du løser dette problemet ved å kompilere den binære filen i Access-versjonen som brukerne har installert.

  Hvordan lagrer jeg en Access-fil som en kompilert binærfil?

  1. Åpne databasen (ACCDB-filen) i Access som du vil lagre som en kompilert binærfil (ACCDE).

  2. Klikk på Fil-fanen, og klikk deretter på Lagre som.

  3. Klikk på Lag ACCDE under Databasefiltyper, og klikk deretter på Lagre som.

  4. Bla til mappen der du vil lagre filen, i dialogboksen Lagre som, skriv inn et navn på filen i Filnavn-boksen, og klikk deretter på Lagre.

 • ACCDR    Med dette formatet kan du distribuere et program som åpnes i kjøretidsmodus. Hvis du distribuerer et kjøretidsprogram, kan du lettere kontrollere måten det brukes på, selv om det ikke er en metode for å sikre et program. Hvis du vil ha mer informasjon om kjøretidsmodus, kan du se delen Forstå Access Runtime.

Pakk og signer en Access-database

Access gjør det enklere og raskere å signere og distribuere en database enn i tidligere versjoner. Når du oppretter en ACCDB- eller ACCDE-fil, kan du pakke filen, bruke en digital signatur på pakken og deretter distribuere den signerte pakken til andre brukere. Pakke-og-signeringsfunksjonen plasserer databasen i en Access-distribusjonsfil (ACCDC), signerer pakken og plasserer deretter den kodesignerte pakken på en plassering på brukerens datamaskin som du bestemmer. Brukere kan deretter pakke ut databasen og arbeide direkte i databasen (ikke i pakkefilen).

Obs!: Funksjonen som beskrives i denne delen, pakker en Access-fil og bruker en digital signatur på pakken som forteller brukerne at filen er pålitelig.

Husk på dette når du oppretter og signerer en pakke:

 • Når du pakker en database og signerer pakken, er det en måte å formidle klarering på. Når du eller brukerne mottar pakken, bekrefter signaturen at databasen ikke har blitt endret. Hvis du stoler på forfatteren, kan du aktivere innholdet.

 • Pakke- og signeringsfunksjonen gjelder bare for databaser lagret i ACCDB-filformatet. Du får verktøy i Access fra tidligere versjoner av Microsoft Office som du kan bruke til å signere og distribuere databaser som ble opprettet i et tidligere MDB-filformat. Du kan ikke bruke verktøyene fra tidligere versjoner av Office til å signere og distribuere filer som ble opprettet i nyere ACCDB-filformater.

 • Du kan bare legge til én databasefil i en pakke.

 • Når du pakker og signerer en database, er alle objektene i databasefilen kodesignert, ikke bare makroer eller kodemoduler. Pakke- og signeringsprosessen komprimerer også pakkefilen for å redusere nedlastingstiden.

 • Du kan pakke ut databaser fra pakkefiler som er plassert på SharePoint-servere.

De følgende avsnittene forklarer hvordan du oppretter en signert pakkefil og bruker databasen i en signert pakkefil.

Obs!: Du må ha minst ett sikkerhetssertifikat tilgjengelig for å fullføre disse trinnene. Hvis du ikke har et sertifikat som er installert på datamaskinen, kan du opprette et ved hjelp av SelfCert-verktøyet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et privat sikkerhetssertifikat, kan du se artikkelen Vis klarering ved å legge til en digital signatur.

Opprette en signert pakke

 1. Åpne databasen du vil pakke og signere.

 2. Klikk på Fil-fanen, og klikk deretter på Lagre som.

 3. Klikk på Pakk og signer under Databasefiltyper, og klikk deretter på Lagre som.

 4. Velg et digitalt sertifikat i dialogboksen Velg sertifikat, og klikk deretter på OK.

  Dialogboksen Opprett Microsoft Office Access signert pakke vises.

 5. Velg en plassering for den signerte databasepakken, i Lagre i-listen.

 6. Skriv inn et navn på den signerte pakken i Filnavn-boksen, og klikk deretter Opprett.

  Access oppretter *.accdc-filen og plasserer den på den plasseringen du har valgt.

Pakke ut og bruke en signert pakke

 1. Klikk på Fil > Åpne.

 2. Velg Microsoft Office Access-signerte pakker (*ACCDC) som filtype i dialogboksen Åpne.

 3. Finn mappen som inneholder *ACCDC-filen, i Søk i-listen, velg filen, og klikk deretter på Åpne.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du velger å klarere det digitale sertifikatet som ble brukt på distribusjonspakken, vises dialogboksen Pakk ut database til. Gå til Trinn 5.

  • Hvis du ikke ennå har valgt å klarere det digitale sertifikatet, vises en veiledende melding.

   1. Veiledende melding

   2. Hvis du velger å klarere databasen, klikker du Åpne. Hvis du velger å klarere ethvert sertifikat fra denne leverandøren, klikker du på Klarer alle fra utgiver. Dialogboksen Pakk ut database til vises.

 5. Du kan også velge en plassering for den utpakkede databasen i Lagre i-listen, og deretter skrive inn et annet navn på den utpakkede databasen i Filnavn-boksen.

Hvis du er usikker på om du vil klarere et sertifikat, kan du lese artikkelen Finne ut om en digital signatur er til å stole på. Den inneholder generell informasjon om hvordan du sjekker datoer og andre elementer i et sertifikat for å kontrollere at det er gyldig.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×