Dialogboksen Kodemaskedefinisjon

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk dialogboksen Kodemaskedefinisjon til å opprette, se gjennom eller endre et alfanumerisk disposisjonskode-format, eller maske, for en egendefinert disposisjonskodefelt eller egendefinert disposisjonskodefelt. Disposisjonskoder er egendefinerte koder for aktiviteter som deler egenskaper, for eksempel A.45687.c eller MGR; Du kan bruke dem til å gruppere aktiviteter, ressurser eller prosjekter i en hierarkisk struktur som gir mening for deg når du viser prosjektet. Du kan for eksempel opprette disposisjonskoder som representerer jobbkoder eller koder for kostnadsberegning tilknyttet aktiviteter. Du kan deretter bruke en av disposisjonskodefeltene til å tilordne riktige disposisjonskoder til de aktuelle aktivitetene. Du kan også se sammendragsinformasjon eller fremhevet informasjon om grupperingen. du kan:

  • Definere en disposisjonskode-format, inkludert sekvens, lengde og skilletegn for disposisjonskoden.

  • Se en forhåndsvisning av koden disposisjonsformat.

Dialogboksens plassering

Hvis du er administrator, kan du se global virksomhetsmal og deretter redigere disposisjonskoder for virksomheter. Velg TilpassVerktøy-menyen, og klikk deretter felt. Klikk aktivitet, ressurs eller et prosjekt. Klikk Disposisjonskode i Type-boksen. Klikk ett av 10 disposisjonskode felt i felt-boksen, og klikk deretter Oppslag. Klikk om nødvendig kodemaske for å utvide delen. Klikk Rediger masken. (Hvis du ikke er en project-administratoren har tillatelse til å redigere disposisjonskoder for virksomheten, navnet på knappen er Vis maske.).

Detaljer

Kodeforhåndsvisning-boksen

Viser et utvalg av disposisjonskoden som den ville sett ut, ved hjelp av sekvens, lengde og skilletegn som du definerer i tabellen kodemaske.

Kodemaske-tabellen

Bruk kodemasketabellen til å angi en ny rad for hvert disposisjonsnivå du definerer. Hvert nivå i sekvensen bygger på hverandre og oppretter kodemaske fullstendig disposisjon.

Nivå    Angir disposisjonsnivå som samsvarer med kodemaske som defineres. Dette feltet økes automatisk når du skriver inn hvert tilleggsnivå i kodemaske.

Sekvensen    Angi tegn for kodemaske. Valgene er tall, Store bokstaver, små bokstaver og tegn. Bruk denne kombinasjonen til å formatere disposisjonskoden for å samsvare med kodene i organisasjonen eller et oppsett som du har opprettet til dine egne formål i prosjektet.

Lengde    Skriv inn et tall som representerer den nødvendige lengden for dette nivået av disposisjonskode. Hvis den første delen av koden er alltid tre tegn, skriver du for eksempel 3. Klikk en hvilken som helst Hvis disposisjonskode for dette nivået kan være så lang. Maksimal lengde for en disposisjonskode er 255 tegn.

Skilletegn    Angi et tegn for å skille koden disposisjonsnivåer. Standardskilletegnet er en periode.

Obs!: 

  • Hvis du vil tilordne en disposisjonskode til en aktivitet eller ressurs, åpne en aktivitet eller ressurs arkvisning, og klikk deretter feltet til høyre for der du vil sette inn disposisjonskodefeltet. Klikk kolonneSett inn-menyen. Klikk navnet på disposisjonskodefelt du definert i feltnavn-boksen. For hver aktivitet eller ressurs, angir du disposisjonskode som svarer til aktivitet eller ressurs. Egendefinerte disposisjonskoder vises også i kategorien Egendefinerte felt i dialogboksene Aktivitetsinformasjon og Ressursinformasjon.

  • Du kan bruke disposisjonskoder i et hovedprosjekt på samme måte som du bruker disposisjonskoder aktivitet eller ressurs. Du kan også vise prosjektet egendefinerte disposisjonskoder og tilordne verdier til dem i dialogboksen Prosjektinformasjon.

  • Velg Grupper etter Hvis du vil gruppere etter en disposisjonskode i arkvisning aktivitet eller ressurs på prosjekt-menyen, og klikk deretter Flere grupper. Klikk Ny i dialogboksen Flere grupper. Klikk egendefinert disposisjonskode som du har definert i Feltnavn-feltet. Klikk OK, og klikk deretter Bruk. Arket er gruppert etter disposisjonskoden.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×