Delta i diskusjoner

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Diskusjoner er selve grunnsteinen i et elektronisk fellesskap, og det er i diskusjonene ideene, meningene og argumentene utveksles. Diskusjoner har vanligvis et fritt format og kan dekke en rekke ulike emner. De kan være lange og ha mange deltakere, eller de kan begrense seg til bare noen få innlegg mellom to medlemmer.

I denne artikkelen

Finne diskusjoner

Bruke sammendragsvisningen

Bla gjennom fellesskapskategorier

Delta i diskusjoner

Starte en diskusjon

Svare på en diskusjon

Redigere innlegget

Vurdere en diskusjon

Rangere en diskusjon

Markere et svar som beste svar på innlegget

Slette en diskusjon

Slette et svar

Bruke varsler til å holde orden på innlegg

Angi et varsel

Finne diskusjoner

Du kan finne diskusjoner på flere måter:

 • Du kan bla gjennom diskusjonene på hjemmesiden for fellesskapet. De fleste fellesskap har en oversikt over de siste og mest populære diskusjonene på hjemmesiden.

 • Du kan bla gjennom fellesskapskategorier. Det er eieren eller sensuransvarlig for fellesskapet som oppretter kategoriene. Medlemmene tilordner diskusjonene til den kategorien som passer best til emnet i diskusjonen.

 • Du kan søke etter emner av interesse på fellesskaps- eller intranettportalen. Du kan søke i både diskusjoner og svar, og begge deler vises i søkeresultatene.

Bruke sammendragsvisningen

 1. Klikk koblingene øverst på hjemmesiden for fellesskapet.

 2. Klikk siste til å vise bare de siste diskusjonene.

 3. Klikk Hva er nytt se mest aktive diskusjonene.

 4. Klikk Mine diskusjoner for å vise bare de diskusjonene du har startet.

 5. Klikk Åpne meny (... ) for å endre visningen til aktuelle diskusjoner.

 6. Klikk Åpne meny (... ) for å endre visningen til ubesvarte spørsmål.

 7. Klikk Åpne meny (... ) for å endre visningen til besvarte spørsmål.

Bla gjennom fellesskapskategorier

 1. Klikk på en side i fellesskapet i hurtigstartlinjen Kategorier.

 2. Bla gjennom kategoriene på en av følgende måter:

 3. Alfabetisk ved å klikke koblingene A-Å eller Å-A.

 4. Etter aktivitetsnivå. Klikk Populært.

 5. Etter siste aktivitet. Klikk Åpne meny (), og klikk deretter Siste.

 6. Etter side når kategorier fyller flere sider. Klikk pilen nederst på hver side for å gå fremover eller bakover.

 7. Klikk tittelen på kategorien du vil utforske.

 8. Rull nedover listen med diskusjoner, og sorter dem på en av følgende måter:

 9. Etter nylig aktivitet. Klikk Siste

 10. Etter aktivitetsnivå. Klikk Populært.

 11. Etter diskusjoner du har startet eller svart på. Klikk Mine diskusjoner.

 12. Etter ubesvarte spørsmål. Klikk Åpne meny (), og klikk deretter Ubesvarte spørsmål.

 13. Etter besvarte spørsmål. Klikk Åpne meny (), og klikk deretter Besvarte spørsmål.

 14. Etter aktualitet. Klikk Åpne meny (), og klikk deretter Aktuelt.

 15. Klikk diskusjonstittelen for å lese hele diskusjonen, inkludert svarene.

Til toppen av siden

Delta i diskusjoner

Når du deltar i diskusjoner, kommer du i kontakt med andre som har de samme interessene som deg, og kan lære av erfaringene deres. Du opparbeider deg også prestasjonspoeng som øker omdømmet ditt i fellesskapet. Omdømmestatistikken, som blant annet omfatter antall diskusjoner, svar og beste svar, vises ved siden av navnet og bildet ditt i fellesskapet og legges til nyhetsfeeden på Mitt nettsted. Alle som følger deg, får et varsel i nyhetsfeeden hver gang du starter en diskusjon eller legger inn et svar. (Hvis du ikke vil at deltakelsen i fellesskapet skal deles i nyhetsfeeder, kan du deaktivere deling ved å redigere den personlige profilen.)

Merknad:  Du må være medlem i fellesskapet for å delta i diskusjonene.

Starte en diskusjon

 1. Klikk ny diskusjon på hjemmesiden for fellesskapet eller i en av kategoriene.

 2. Skriv inn en kortfattet tittel som emne for innlegget, i Emne-boksen. Du bør være så spesifikk som mulig, siden denne teksten vises i sammendragsvisningene av alle innleggene på hjemmesiden for fellesskapet og på kategorisidene.

 3. Skriv inn selve innlegget i Brødtekst. Du finner alternativer for rik tekstformatering på Formater tekst-fanen. Du kan også sette inn tabeller, bilder, lyd og video, koblinger og kodesnutter.

 4. Merk av i boksen i Spørsmål hvis du ønsker å motta et svar på innlegget ditt.

 5. Velg den kategorien som er mest dekkende for innholdet, i Kategori. Du kan ikke legge til nye kategorier her.

  Merknad:  Det bare er eiere og sensuransvarlige for fellesskapet som kan legge til kategorier.

 6. Klikk Lagre.

Svare på en diskusjon

 1. Klikk tittelen på diskusjonen du vil svare på, på hjemmesiden for fellesskapet eller på en av kategorisidene.

 2. Skriv inn svaret ditt i boksen Legg til et svar. Du kan svare på det opprinnelige innlegget eller på et av svarene.

 3. Klikk Svar.

Redigere innlegget

 1. Klikk tittelen på diskusjonen du vil redigere, på hjemmesiden for fellesskapet eller på en av kategorisidene. Du kan bare redigere dine egne innlegg.

 2. Klikk Åpne meny (), og velg deretter Rediger.

 3. Gjør ønskede endringer, og klikk deretter Lagre.

Vurdere en diskusjon

Du kan vurdere det opprinnelige innlegget i diskusjonen eller et av svarene, ved å gi prestasjonspoeng til innleggest forfatter og bidra til å øke forfatterens omdømmevurdering. Du kan vurdere diskusjoner på to måter, avhengig av hvordan fellesskapseieren har konfigurert fellesskapet:

 • Liker    Brukere kan angi at de liker eller ikke liker et innlegg.

 • Stjerner    Brukerne kan gi et innlegg fra en til fem stjerner.

Rangere en diskusjon

 1. Klikk tittelen på diskusjonen du vil rangere, på hjemmesiden for fellesskapet eller på en av kategorisidene.

 2. Under det opprinnelig innlegget eller et av svarene, gjør du ett av følgende:

 3. Klikk antallet stjerner du vil gi innlegget. Hvis du for eksemspel synes innlegget fortjener tre stjerner, klikker du den tredje stjernen.

 4. Klikk Eksempel . Hvisdu ombestemmer deg angående rangeringen, klikker du i motsetning til.

Markere et svar som beste svar på innlegget

Når du har startet en diskusjon, kan du markere et av svarene i diskusjonen som beste svar. Det er nyttig når et av svarene utmerker seg som spesielt interessant eller nyttig eller bevarer spørsmålet du stilte. Det er en praktisk måte å fremheve informasjon i diskusjonen på, og det øker også forfatterens omdømme og omdømmet til selve diskusjonen. Beste svar vises alltid øverst i diskusjonstråden, like under det opprinnelig innlegget.

 1. Rull til svaret du vil markere som beste svar. Du kan bare markere svar i diskusjonene du har startet.

 2. Klikk Åpne meny (), og klikk deretter Beste svar.

 3. Hvis du ombestemmer deg, klikker du Åpne meny () og deretter Fjern beste svar.

Slette en diskusjon

Medlemmer kan slette egne diskusjoner, men de kan ikke slette diskusjoner som andre medlemmer har startet. Når du sletter en diskusjon, slettes også alle svarene og rangeringer som er knyttet til diskusjonen. Prestasjonspoengene beregnes på nytt. Sensuransvarlige kan slette diskusjoner og svar om nødvendig.

 1. Klikk tittelen på diskusjonen du vil slette, på hjemmesiden for fellesskapet eller på en av kategorisidene.

 2. Klikk Åpne meny (), og velg deretter Slett.

 3. Klikk OK når du blir bedt om å bekrefte.

Slette et svar

 1. Rull til svaret du vil slette. Du kan bare slette dine egne svar.

 2. Klikk Åpne meny (), og velg deretter Slett.

 3. Klikk OK når du blir bedt om å bekrefte.

Til toppen av siden

Bruke varsler til å holde orden på innlegg

Det kan virke ganske overveldende å skulle holde orden på de ulike diskusjonstrådene, spesielt i et aktivt fellesskap. Varsler forenkler denne oppgaven siden de tar seg av jobben med å overvåke aktiviteten i fellesskapet og varsler deg når noen legger inn i svar i diskusjoner som du har startet eller følger. Varslene kan konfigureres, og du kan motta dem per e-post eller som tekstmeldinger

Angi et varsel

 1. Klikk tittelen på diskusjonen du vil følge, på hjemmesiden for fellesskapet eller på en av kategorisidene.

 2. Klikk Åpne meny (), og velg deretter Varsle meg i roten av diskusjonen.

 3. Fyll inn de aktuelle feltene på Nytt varsel-siden.

 4. I Tittel på varsel, Kontroller navnet som vises. Denne tittelen trekkes fra diskusjonsemne.

 5. Skriv inn navnet på alle brukerne som skal motta varslet, i Send varsler til. Skill navnene med et semikolon.

 6. I Leveringsmetode, velg e-post eller Tekstmelding. E-post og/eller adresse for mobil er hentet fra Mitt område-profilen din. Hvis det finnes ingen adresse, deaktiveres leveringsmetode.

 7. I Endre Type, velger du generelle typen endringene du ønsker å bli varslet om. Disse inkluderer alle endringer, nye elementer bare endres til eksisterende elementer og Slettede elementer.

 8. I Send varsler om disse endringene angi bestemte endringer for å varsle deg. Disse inkluderer endringer i innlegg opprettet av du, etterfulgt av du innlegg, innlegg som er endret av deg og så videre.

 9. I å sende varsler, Velg hyppigheten for varsler. Valgene er umiddelbart, daglig eller ukentlig.

 10. Klikk OK.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×