Delsummere og summere felt i en pivottabellrapport

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du arbeider med en pivottabell, kan du vise eller skjule delsummer for individuelle kolonne og rad, vise eller skjule kolonner og rader totalsummer for hele rapporten og beregne delsummer og totalsummer med eller uten filtrerte elementer.

Beregne delsummer for rad- og kolonnefelt

 1. Velg en element i en rad eller kolonne-feltet i en pivottabell. Kontroller at det er et felt og ikke en verdi.

 2. Klikk Innstillinger for verdifelt i Aktivt felt -gruppen i kategorien Analyser.

  Dette viser dialogboksen Feltinnstillinger.

 3. Gjør ett av følgende i Feltinnstillinger-dialogboksen, under Delsummer:

  • Klikk Automatisk hvis du vil beregne delsum for en ytre rad- eller kolonneetikett ved hjelp av standardfunksjonen sammendrag.

  • Klikk Ingen for å fjerne delsummene.

   Obs!: Hvis et felt inneholder en beregnet element, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen delsum.

  • Hvis du bruker en annen funksjon for å vise mer enn én type delsum eller for å beregne delsum for en indre rad- eller kolonneetikett, klikker du Egendefinert (hvis dette alternativet er tilgjengelig) og velger deretter en funksjon.

   Funksjoner som du kan bruke som en delsum

   Funksjon

   Beskrivelse

   Sum

   Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for numeriske data.

   Antall

   Antallet dataverdier. Antallsammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som ANTALLA-funksjonen. Antall er standardfunksjonen for andre data enn tall.

   Gjennomsnitt

   Gjennomsnittet av verdiene.

   Maks

   Den største verdien.

   Min

   Den minste verdien.

   Produkt

   Produktet av verdiene.

   Antall tall

   Antallet dataverdier som er tall. Antallsammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som regnearket ANTALLA-funksjon.

   StDev

   Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   StDevp

   Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Var

   Estimert varians for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   Varp

   Variansen i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Obs!: Du kan ikke bruke en egendefinert funksjon som bruker en datakilde for behandling av OLAP (Online Analytical).

 4. Hvis du vil inkludere eller utelate nye elementer når du bruker et filter med bestemte elementer du har valgt i filtermenyen, merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Ta med nye elementer i manuelt filter.

Tips!: 

 • Hvis du vil vise eller skjule den gjeldende delsummen raskt, høyreklikker du elementet i feltet, og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av Delsum <Label name>.

 • Når det gjelder ytre radetiketter i kompakt format eller disposisjonsformat, kan du vise delsummene over eller under delsummens tilhørende elementer, eller skjule delsummene ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Delsummer i Utforming-kategorien i Oppsett-gruppen.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Velg Ikke vis delsummer.

   • Velg Vis alle delsummer nederst i gruppen.

   • Velg Vis alle delsummer øverst i gruppen.

Vise eller skjule totalsummene for hele rapporten

Du kan vise eller skjule totalsummene for den gjeldende pivottabellen. Du kan også angi standardinnstillinger for å vise og skjule totalsummer

Vise eller skjule totalsummer

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. Klikk TotalsummerUtforming-kategorien i Oppsett -gruppen, og velg deretter visningsalternativet du vil bruke for totalsummene.

Endre standard virkemåte for å vise eller skjule totalsummer

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Klikk Alternativer i pivottabell-gruppen i kategorien Analyser .

 3. Gjør ett av følgende i Pivottabellalternativer-dialogboksen på kategorien Totaler og filtre:

  • Hvis du vil vise totalsummer, velger du enten vise totalsummer for kolonner eller Vis totalsum for rader eller begge deler.

  • Hvis du vil skjule totalsummer, fjerner du enten vise totalsummer for kolonner eller Vis totalsum for rader eller begge deler.

Beregne delsummene og totalsummene med eller uten de filtrerte elementene

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. Klikk Alternativer i pivottabell-gruppen i kategorien Analyser .

 3. Gjør ett av følgende i Pivottabellalternativer-dialogboksen på kategorien Totaler og filtre:

  • Gjør ett av følgende for kildedataene for online analysebehandling (OLAP):

   • Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Delsum for filtrerte sideelementer for å inkludere eller utelate filtrerte elementer i rapporten.

    Obs!: OLAP-datakilde må støtte valgsyntaksen for MDX-uttrykk.

   • Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Merk totaler med * for å vise eller skjule en stjerne ved siden av totaler. Stjernen angir at de synlige verdiene som vises, og som brukes når Excel beregner totalen, ikke er de eneste verdiene som brukes i beregningen.

    Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis OLAP-datakilde ikke støtter valgsyntaksen for MDX-uttrykk.

  • Når det gjelder kildedata som ikke er OLAP, merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Tillat flere filtre per felt for å inkludere eller utelate filtrerte elementer i totaler.

Se en video

Beregne delsummer for rad- og kolonnefelt

 1. Velg en element i en rad eller kolonne-feltet i en pivottabell. Kontroller at det er et felt og ikke en verdi.

 2. Klikk Feltinnstillinger i Aktivt felt-gruppen på Alternativer-kategorien.

  Dette viser dialogboksen Feltinnstillinger.

 3. Gjør ett av følgende i Feltinnstillinger-dialogboksen, under Delsummer:

  • Klikk Automatisk hvis du vil beregne delsum for en ytre rad- eller kolonneetikett ved hjelp av standardfunksjonen sammendrag.

  • Klikk Ingen for å fjerne delsummene.

   Obs!: Hvis et felt inneholder en beregnet element, kan du ikke endre sammendragsfunksjonen delsum.

  • Hvis du bruker en annen funksjon for å vise mer enn én type delsum eller for å beregne delsum for en indre rad- eller kolonneetikett, klikker du Egendefinert (hvis dette alternativet er tilgjengelig) og velger deretter en funksjon.

   Funksjoner som du kan bruke som en delsum

   Funksjon

   Beskrivelse

   Sum

   Summen av verdiene. Dette er standardfunksjonen for numeriske data.

   Antall

   Antallet dataverdier. Antallsammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som ANTALLA-funksjonen. Antall er standardfunksjonen for andre data enn tall.

   Gjennomsnitt

   Gjennomsnittet av verdiene.

   Maks

   Den største verdien.

   Min

   Den minste verdien.

   Produkt

   Produktet av verdiene.

   Antall tall

   Antallet dataverdier som er tall. Antallsammendragsfunksjonen fungerer på samme måte som regnearket ANTALLA-funksjon.

   StDev

   Estimert standardavvik for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   StDevp

   Standardavviket i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Var

   Estimert varians for en populasjon, der eksemplet er et delsett av hele populasjonen.

   Varp

   Variansen i en populasjon der populasjonen er alle dataene i sammendraget.

   Obs!: Du kan ikke bruke en egendefinert funksjon som bruker en datakilde for behandling av OLAP (Online Analytical).

 4. Hvis du vil inkludere eller utelate nye elementer når du bruker et filter med bestemte elementer du har valgt i filtermenyen, merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Ta med nye elementer i manuelt filter.

Tips!: 

 • Hvis du vil vise eller skjule den gjeldende delsummen raskt, høyreklikker du elementet i feltet, og merker av eller fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av Delsum <Label name>.

 • Når det gjelder ytre radetiketter i kompakt format eller disposisjonsformat, kan du vise delsummene over eller under delsummens tilhørende elementer, eller skjule delsummene ved å gjøre følgende:

  1. Klikk Delsummer i Utforming-kategorien i Oppsett-gruppen.

  2. Gjør ett av følgende:

   • Velg Ikke vis delsummer.

   • Velg Vis alle delsummer nederst i gruppen.

   • Velg Vis alle delsummer øverst i gruppen.

Vise eller skjule totalsummene for hele rapporten

Du kan vise eller skjule totalsummene for den gjeldende pivottabellen. Du kan også angi standardinnstillinger for å vise og skjule totalsummer

Vise eller skjule totalsummer

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. Klikk TotalsummerUtforming-kategorien i Oppsett -gruppen, og velg deretter visningsalternativet du vil bruke for totalsummene.

Endre standard virkemåte for å vise eller skjule totalsummer

 1. Klikk på pivottabellen.

 2. Klikk AlternativerAlternativer-kategorien i Pivottabell-gruppen.

 3. Gjør ett av følgende i Pivottabellalternativer-dialogboksen på kategorien Totaler og filtre:

  • Hvis du vil vise totalsummer, velger du enten vise totalsummer for kolonner eller Vis totalsum for rader eller begge deler.

  • Hvis du vil skjule totalsummer, fjerner du enten vise totalsummer for kolonner eller Vis totalsum for rader eller begge deler.

Beregne delsummene og totalsummene med eller uten de filtrerte elementene

 1. Klikk hvor som helst i pivottabellen.

 2. Klikk AlternativerAlternativer-kategorien i Pivottabell-gruppen.

 3. Gjør ett av følgende i Pivottabellalternativer-dialogboksen på kategorien Totaler og filtre:

  • Gjør ett av følgende for kildedataene for online analysebehandling (OLAP):

   • Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Delsum for filtrerte sideelementer for å inkludere eller utelate filtrerte elementer i rapporten.

    Obs!: OLAP-datakilde må støtte valgsyntaksen for MDX-uttrykk.

   • Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Merk totaler med * for å vise eller skjule en stjerne ved siden av totaler. Stjernen angir at de synlige verdiene som vises, og som brukes når Excel beregner totalen, ikke er de eneste verdiene som brukes i beregningen.

    Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis OLAP-datakilde ikke støtter valgsyntaksen for MDX-uttrykk.

  • Når det gjelder kildedata som ikke er OLAP, merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen Tillat flere filtre per felt for å inkludere eller utelate filtrerte elementer i totaler.

I Excel Online, kan du vise pivottabelldelsummer og totaler Hvis arbeidsboken inneholder pivottabeller som viser dem. Imidlertid kunne du ikke delsum eller totalt felt. Du må bruke skrivebordsversjonen for å kunne arbeide med delsummer og totaler. Se Delsum og totalt felter i en pivottabell.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×