Dele tekst i ulike kolonner med funksjoner

Dele tekst i ulike kolonner med funksjoner

Du kan bruke tekstfunksjonene VENSTRE, DELTEKST, HØYRE, SØK og LENGDE til å manipulere tekststrenger i dataene. Du kan for eksempel fordele for-, mellom- og etternavn fra én enkelt celle til tre separate kolonner.

Nøkkelen til å distribuere navnekomponenter med tekstfunksjoner, er plasseringen til hvert tegn i en tekststreng. Plasseringene til mellomrommene i tekststrengen er også viktige fordi de angir begynnelsen eller slutten på navnekomponenter i en streng.

I for eksempel en celle som bare inneholder et fornavn og etternavn, begynner etternavnet etter den første forekomsten av et mellomrom. Det kan hende noen navn på listen inneholder et mellomnavn, og da begynner etternavnet etter den andre forekomsten av et mellomrom.

Denne artikkelen viser deg hvordan du trekker ut variable komponenter fra en rekke navneformater, ved hjelp av disse praktiske funksjonene. Du kan også dele tekst i ulike kolonner ved å bruke veiviseren Konvertere tekst til kolonner

Eksempelnavn

Beskrivelse

Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Suffiks

1

Jeff Smith

Ikke noe mellomnavn

Jeff

Nilsen

2

Eric S. Kurjan

En initial for mellomnavn

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

To initialer for mellomnavn

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Etternavn først, med komma

Jorunn

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Fornavn med to deler

Mary Kay

D.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Etternavn med tre deler

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Etternavn med to deler

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Etternavn og suffiks først, med komma

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

Med suffiks

Gary

Altman

III

10

Mr. Ryan Ihrig

Med prefiks

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Etternavn med bindestrek

Julie

Taft-Rider

Obs!: Uthevingen i det fulle navnet viser tegnet som den samsvarende SØK-formelen leter etter i grafikken i de følgende eksemplene.

Dette eksemplet skiller to komponenter: fornavn og etternavn. Et enkelt mellomrom skiller de to navnene.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse, mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til de riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Jeff Smith

Ikke noe mellomnavn

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2,LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet i strengen (J) og slutter ved det femte tegnet (mellomrommet). Formelen returnerer fem tegn i celle A2, og starter fra venstre.

  Formel for å trekke ut et fornavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra venstre.

 2. Etternavn

  Etternavnet starter ved mellomrommet, fem tegn fra høyre, og slutter ved det siste tegnet til høyre (h). Formelen trekker ut fem tegn i A2, og starter fra høyre.

  Formel for å trekke ut et etternavn

  Bruk funksjonen SØK og LENGDE til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre til det første mellomrommet, som i trinn 1.

Dette eksemplet bruker et fornavn, initialen for mellomnavn og etternavn. Et mellomrom skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Eric S. Kurjan

En initial for mellomnavn

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (initial for mellomnavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2,1)+1,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

Formel

Direkte resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (E) og slutter ved det femte tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut de første fem tegnene i A2, og starter fra venstre.

  Formel for å skille fornavn og etternavn, pluss initial for mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 2. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter ved den sjette tegnplasseringen (S), og slutter ved den åttende plasseringen (det andre mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK-funksjoner for å finne den andre forekomsten av et mellomrom.

  Formelen trekker ut tre tegn, og starter fra den sjette plasseringen.

  Detaljer i en formel som skiller fornavn, mellomnavn og etternavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5).

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (S). Denne numeriske plasseringen er startplasseringen for mellomnavnet. (5 + 1 = 6)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 4. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (S). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter den andre forekomsten av mellomrom. (5 + 1 = 6)

 5. Søk etter den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette plasseringen (S) i trinn 4. Dette tegntallet er sluttplasseringen for mellomnavnet. (8)

 6. Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 7. Ta tegntallet til det andre mellomrommet i trinn 5, og trekk fra talltegnet til det første mellomrommet i trinn 6. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den sjette plasseringen i trinn 2. (8 - 5 = 3)

 8. Etternavn

  Etternavnet starter seks tegn fra høyre (K) og slutter ved første tegn fra høyre (n). Denne formelen innebærer å neste SØK-funksjoner for å finne den andre og tredje forekomsten av et mellomrom (som er ved femte og åttende plassering fra venstre).

  Formelen trekker ut seks tegn i A2, og starter fra høyre.

  Den andre SØK-funksjonen i en formel for å skille fornavn, mellomnavn og etternavn
 9. Bruk funksjonen LENGDE og nestet SØK til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 10. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (S). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter den andre forekomsten av mellomrom. (5 + 1 = 6)

 11. Søk etter den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette plasseringen (S) i trinn 2. Dette tegntallet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (8)

 12. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opptil den andre forekomsten av mellomrom i trinn 3. Resultatet er antallet tegn som skal trekkes ut fra høyre av det fullstendige navnet. (14 - 8 = 6).

Her er et eksempel på hvordan du trekker ut to initialer for mellomnavn. Den første og tredje forekomsten av mellomrom skiller navnekomponentene.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Janaina B. G. Bueno

To initialer for mellomnavn

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (initialer for mellomnavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-SØK(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2,1)+1,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2,SØK(" ";A2;1)+1)+1)-SØK(" ";A2;1))

Formel

Direkte resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (J) og slutter ved det åttende tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut de første åtte tegnene i A2, og starter fra venstre.

  Formel for å skille fornavn, etternavn og to initialer for mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (8)

 2. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter ved niende plassering (B), og slutter ved fjortende plassering (det tredje mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrommet i åttende, ellevte og fjortende plassering.

  Formelen trekker ut frem tegn, og starter fra den niende plasseringen.

  Formel for å skille fornavn, etternavn og to initialer for mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (8)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (B). Denne numeriske plasseringen er startplasseringen for mellomnavnet. (8 + 1 = 9)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (8)

 4. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (B). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter den andre forekomsten av mellomrom. (8 + 1 = 9)

 5. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den niende plasseringen (B) i trinn 4. (11).

 6. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (G). Dette tegntallet er startplasseringen der du vil starte å søke etter det tredje mellomrommet. (11 + 1 = 12)

 7. Søk etter det tredje mellomrommet i A2, og start ved den tolvte plasseringen i trinn 6. (14)

 8. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2. (8)

 9. Ta tegntallet til det tredje mellomrommet i trinn 7, og trekk fra talltegnet til det første mellomrommet i trinn 6. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den niende plasseringen i trinn 2.

 10. Etternavn

  Etternavnet starter fem tegn fra høyre (B) og slutter ved det første tegnet fra høyre (o). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrom.

  Formelen trekker ut fem tegn i A2, og starter fra høyre for det fullstendige navnet.

  Formel for å skille fornavn, etternavn og to initialer for mellomnavn

  Bruk funksjonen nestet SØK og LENGDE til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (8)

 11. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (B). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter den andre forekomsten av mellomrom. (8 + 1 = 9)

 12. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den niende plasseringen (B) i trinn 2. (11)

 13. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (G). Dette tegntallet er startplasseringen der du vil starte søket etter den tredje forekomsten av mellomrom. (11 + 1 = 12)

 14. Søk etter det tredje mellomrommet i A2, og start ved den tolvte plasseringen (G) i trinn 6. (14)

 15. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det tredje mellomrommet i trinn 5. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (19 - 14 = 5)

I dette eksemplet kommer etternavnet før fornavnet, og mellomnavnet vises på slutten. Kommaet markerer slutten på etternavnet, og et mellomrom skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Kahn, Wendy Beth

Etternavn først, med komma

Formel

Resultat (fornavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2,1)+1,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (mellomnavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Direkte resultat (etternavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1)-2)

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1)-2)

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det sjuende tegnet fra venstre (W) og slutter ved det tolvte tegnet (det andre mellomrommet). Fordi fornavnet forekommer i midten av det fullstendige navnet, må du bruke DELTEKST-funksjonen for å trekke ut fornavnet.

  Formelen trekker ut seks tegn, og starter fra den sjuende plasseringen.

  Formel for å skille et etternavn etterfulgt av et fornavn eller mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 2. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Denne numeriske plasseringen er startplasseringen for fornavnet. (6 + 1 = 7)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

  Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjuende plasseringen (W) i trinn 4. (12)

 4. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 5. Ta tegntallet til det andre mellomrommet i trinn 5, og trekk fra talltegnet til det første mellomrommet i trinn 6. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den sjuende plasseringen i trinn 2. (12 - 6 = 6)

 6. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter fire tegn fra høyre (B) og slutter ved det første tegnet fra høyre (h). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første og andre forekomsten av mellomrom i sjette og tolvte plassering fra venstre.

  Formelen trekker ut fire tegn, og starter fra høyre.

  Formel for å skille et etternavn etterfulgt av et fornavn eller mellomnavn

  Bruk funksjonen nestet SØK og LENGDE til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 7. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

 8. Søk etter den andre forekomsten av mellomrommet i A2, og start fra den sjuende plasseringen (W) i trinn 2. (12)

 9. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det andre mellomrommet i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (16 - 12 = 4)

 10. Etternavn

  Etternavnet starter med det første tegnet fra venstre (K) og slutter ved det fjerde tegnet (n). Formelen trekker ut fire tegn, og starter fra venstre.

  Formel for å skille et etternavn etterfulgt av et fornavn eller mellomnavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 11. Trekk fra 2 for å få den numeriske plasseringen til sluttegnet i etternavnet (n). Resultatet er antall tegn du vil VENSTRE skal trekke ut. (6 - 2 =4)

Dette eksemplet bruker et todelt fornavn, Mary Kay. Det andre og tredje mellomrommet skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Mary Kay D. Andersen

Fornavn med to deler

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=VENSTRE(A2, SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (initial for mellomnavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2,1)+1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

Formel

Direkte resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre og slutter ved det niende tegnet (det andre mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den andre forekomsten av mellomrommet fra venstre.

  Formelen trekker ut ni tegn, og starter fra venstre.

  Formel for å skille fornavn, mellomnavn, initial for mellomnavn og etternavn

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 2. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter den andre forekomsten av mellomrom. (5 + 1 = 6)

 3. Søk etter den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette plasseringen (K) i trinn 2. Resultatet er antall tegn som VENSTRE trekker ut fra tekststrengen. (9)

 4. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter ved tiende plassering (D), og slutter ved tolvte plassering (det tredje mellomrommet). Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrommet.

  Formelen trekker ut to tegn fra midten, og starter fra tiende plassering.

  Formel for å skille fornavn, mellomnavn, initial for mellomnavn og etternavn

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (5)

 5. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter det andre mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 6. Søk etter plasseringen til den andre forekomsten av mellomrom i A2, og start fra den sjette plasseringen (K) i trinn 2. Resultatet er antall tegn som VENSTRE trekker ut fra venstre. (9)

 7. Legg til 1 for å få tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til mellomnavnet. (9 + 1 = 10)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter det tredje mellomrommet. (10)

 8. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (12)

 9. Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til mellomnavnet. (10)

 10. Ta tegntallet til det tredje mellomrommet i trinn 6, og trekk fra talltegnet D i trinn 7. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den tiende plasseringen i trinn 4. (12 - 10 = 2)

 11. Etternavn

  Etternavnet starter åtte tegn fra høyre. Denne formelen innebærer å neste SØK for å finne den første, andre og tredje forekomsten av mellomrommet i femte, niende og tolvte plassering.

  Formelen trekker ut åtte tegn fra høyre.

  Formel for å skille fornavn, mellomnavn, initial for mellomnavn og etternavn

  Bruk funksjonen nestet SØK og LENGDE til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 12. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 13. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjette plasseringen (K) i trinn 2. (9)

 14. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen for mellomnavnet. (9 + 1 = 10)

 15. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (12)

 16. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det tredje mellomrommet i trinn 5. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (20 - 12 = 8)

Dette eksemplet bruker et tredelt etternavn: Barreto de Mattos. Det første mellomrommet markerer slutten på fornavnet og starten på etternavnet.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Paula Barreto de Mattos

Etternavn med tre deler

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2,LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (P) og slutter ved det sjette tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og et tredelt etternavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Etternavn

  Etternavnet starter sytten tegn fra høyre (B) og slutter med det første tegnet fra høyre (s). Formelen trekker ut sytten tegn fra høyre.

  Formel for å skille et fornavn og et tredelt etternavn

  Bruk funksjonen LENGDE og SØK til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det første mellomrommet i trinn 1. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (23 - 6 = 17)

Dette eksemplet bruker et todelt etternavn: van Eaton. Det første mellomrommet markerer slutten på fornavnet og starten på etternavnet.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

James van Eaton

Etternavn med to deler

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2,LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegnet fra venstre (J) og slutter ved det åttende tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og et todelt etternavn

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Etternavn

  Etternavnet starter med det niende tegnet fra høyre (v) og slutter ved første tegn fra høyre (n). Formelen trekker ut ni tegn til høyre for det fullstendige navnet.

  Formel for å skille et fornavn og et todelt etternavn

  Bruk funksjonen LENGDE og SØK til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det første mellomrommet i trinn 1. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (15 - 6 = 9)

I dette eksemplet kommer etternavnet først, etterfulgt av suffikset. Kommaet skiller etternavnet og suffikset fra fornavnet og initialen til mellomnavnet.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Bacon Jr., Dan K.

Etternavn og suffiks først, med komma

Formel

Resultat (fornavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2,1)+1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1)-(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

Formel

Resultat (initial for mellomnavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)+1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (suffiks)

'=DELTEKST(A2;SØK(" "; A2;1)+1;(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-2)-SØK(" ";A2;1))

=DELTEKST(A2;SØK(" "; A2;1)+1,(SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det tolvte tegnet (D) og slutter ved det femtende tegnet (det tredje mellomrommet). Formelen trekker ut tre tegn, og starter fra den tolvte plasseringen.

  Formel for å skille et etternavn og suffiks først, med komma

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

 3. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjuende plasseringen (J) i trinn 2. (11)

 4. Legg til 1 for å få tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til fornavnet. (11 + 1 = 12)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter det tredje mellomrommet. (12)

 5. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til fornavnet. (15)

 6. Søk etter den numeriske plasseringen til tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til fornavnet. (12)

 7. Ta tegntallet til det tredje mellomrommet i trinn 6, og trekk fra talltegnet D i trinn 7. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den tolvte plasseringen i trinn 4. (15 - 12 = 3)

 8. Mellomnavn

  Mellomnavnet starter ved det andre tegnet fra høyre (K). Formelen trekker ut to tegn fra høyre.

  Formel for å skille et etternavn og suffiks først, med komma

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 9. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (K). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter det andre mellomrommet. (6 + 1 = 7)

 10. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjuende plasseringen (J) i trinn 2. (11)

 11. Legg til 1 for å få tegnet etter det andre mellomrommet (D). Resultatet er startplasseringen til fornavnet. (11 + 1 = 12)

 12. Søk etter den numeriske plasseringen til det tredje mellomrommet i A2, og start fra venstre. Resultatet er sluttplasseringen til mellomnavnet. (15)

 13. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det tredje mellomrommet i trinn 5. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (17 - 15 = 2)

 14. Etternavn

  Etternavnet starter ved det første tegnet fra venstre (B) og slutter ved det sjette tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker derfor ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et etternavn og suffiks først, med komma

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 15. Suffiks

  Suffikset starter ved det sjuende tegnet fra venstre (J), og slutter ved det niende tegnet fra venstre (.). Formelen trekker ut tre tegn, og starter fra den sjuende plasseringen.

  Formel for å skille et etternavn og suffiks først, med komma

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 16. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (J). Resultatet er startplasseringen til suffikset. (6 + 1 = 7)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 17. Legg til 1 for å få den numeriske plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (J). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (7)

 18. Søk etter den numeriske plasseringen til det andre mellomrommet i A2, og start fra det sjuende tegnet i trinn 4. (11)

 19. Trekk fra 1 fra tegntallet i det andre mellomrommet i trinn 4 for å få tegntallet ",". Resultatet er sluttplasseringen til suffikset. (11 - 1 = 10)

 20. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet. (6)

 21. Når det første mellomrommet er funnet, legg til 1 for å finne det neste tegnet (J), som også ble funnet i trinn 3 og 4. (7)

 22. Ta tegntallet til "," i trinn 6, og trekk fra talltegnet J i trinn 3 og 4. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den sjuende plasseringen i trinn 2. (10 - 7 = 3)

I dette eksemplet er fornavnet i begynnelsen av strengen og suffikset er på slutten av navnet, så du kan bruke en formel som er lik den i eksempel 2: Bruk VENSTRE-funksjonen til å trekke ut fornavnet, DELTEKST-funksjonen til å trekke ut etternavnet og HØYRE-funksjonen til å trekke ut suffikset.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Gary Altman III

Fornavn og etternavn med suffiks

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1)+1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2,1)+1,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2,1)+1))

Formel

Resultat (suffiks)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det første tegnet fra venstre (G) og slutter ved det femte tegnet (det første mellomrommet). Formelen trekker derfor ut fem tegn til venstre fra det fullstendige navnet.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn etterfulgt av et suffiks

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2 ved å starte fra venstre. (5)

 2. Etternavn

  Etternavnet starter ved det sjette tegnet fra venstre (A) og slutter ved det ellevte tegnet (det andre mellomrommet). Denne formelen innebærer nesting av SØK for å finne plasseringene til mellomrommene.

  Formelen trekker ut seks tegn fra midten, og starter fra det sjette tegnet.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn etterfulgt av et suffiks

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (A). Resultatet er startplasseringen for etternavnet. (5 + 1 = 6)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 4. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (W). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 5. Søk etter den numeriske plasseringen til det andre mellomrommet i A2, og start fra det sjette tegnet i trinn 4. Dette tegntallet er sluttplasseringen for etternavnet. (12)

 6. Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet. (5)

 7. Legg til 1 for å finne den numeriske plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (A), som også er i trinn 3 og 4.

 8. Ta tegntallet til det andre mellomrommet i trinn 5, og trekk deretter fra talltegnet A i trinn 6 og 7. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den sjette plasseringen i trinn 2. (12 - 6 = 6)

 9. Suffiks

  Suffikset starter tre tegn fra høyre. Denne formelen innebærer nesting av SØK for å finne plasseringene til mellomrommene.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn etterfulgt av et suffiks

  Bruk funksjonen nestet SØK og LENGDE til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (5)

 10. Legg til 1 for å få tegnet etter det første mellomrommet (A). Resultatet er tegntallet der du vil starte å søke etter det andre mellomrommet. (5 + 1 = 6)

 11. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den sjette plasseringen (A) i trinn 2. (12)

 12. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det andre mellomrommet i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (15 - 12 = 3)

I dette eksemplet innledes det fullstendige navnet med et prefiks, og du bruker formler som er lik dem i eksempel 2: DELSTRENG-funksjonen trekker ut fornavnet, og HØYRE-funksjonen trekker ut etternavnet.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Mr. Ryan Ihrig

Med prefiks

Formel

Resultat (fornavn)

'=DELTEKST(A2;SØK(" ";A2;1)+1;SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2;1)+1))

=DELTEKST(A2,SØK(" ";A2,1)+1,SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1)-SØK(" ";A2,1)+1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;SØK(" ";A2;1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det femte tegnet fra venstre (R) og slutter ved det niende tegnet (det andre mellomrommet). Formelen nester SØK for å finne plasseringene til mellomrommene. Den trekker ut fire tegn fra den femte posisjonen.

  Formel for å skille et fornavn vises med et foranstilt prefiks

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for startpos:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (4)

 2. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R). Resultatet er startplasseringen for fornavnet. (4 + 1 = 5)

  Bruk nestede SØK-funksjoner til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (4)

 3. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (4 + 1 = 5)

 4. Søk etter den numeriske plasseringen til det andre mellomrommet i A2, og start fra det femte tegnet i trinn 3 og 4. Dette tegntallet er sluttplasseringen for fornavnet. (9)

 5. Søk etter det første mellomrommet. (4)

 6. Legg til 1 for å finne den numeriske plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R), som også er i trinn 3 og 4. (5)

 7. Ta tegntallet til det andre mellomrommet i trinn 5, og trekk deretter fra talltegnet A i trinn 6 og 7. Resultatet er antallet tegn som DELTEKST trekker ut fra tekststrengen, og starter fra den femte plasseringen i trinn 2. (9 - 5 = 4)

 8. Etternavn

  Etternavnet starter fem tegn fra høyre. Denne formelen innebærer nesting av SØK for å finne plasseringene til mellomrommene.

  Formel for å skille et fornavn vises med et foranstilt prefiks

  Bruk funksjonen nestet SØK og LENGDE til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (4)

 9. Legg til 1 for å få plasseringen til tegnet etter det første mellomrommet (R). Resultatet er tegntallet der du vil starte søket etter det andre mellomrommet. (4 + 1 = 5)

 10. Søk etter det andre mellomrommet i A2, og start fra den femte plasseringen (R) i trinn 2. (9)

 11. Tell den totale lengden på tekststrengen i A2, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det andre mellomrommet i trinn 3. Resultatet er antall tegn som skal trekkes ut til høyre for det fullstendige navnet. (14 - 9 = 5)

Dette eksemplet bruker et etternavn med bindestrek. Et mellomrom skiller hver navnekomponent.

Kopier cellene i tabellen og lim dem inn i et Excel-regneark i celle A1. Formelen på venstre side vises for referanse mens Excel automatisk konverterer formelen på høyre side til det riktige resultatet.

Tips!    Angi bredden til kolonne A og B til 250 før du limer inn dataene i regnearket.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Julie Taft-Rider

Etternavn med bindestrek

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

=VENSTRE(A2; SØK(" ";A2;1))

Formel

Resultat (etternavn)

'=HØYRE(A2;LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

=HØYRE(A2,LENGDE(A2)-SØK(" ";A2;1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det første tegnet fra venstre og slutter ved den sjette plasseringen (det første mellomrommet). Formelen trekker ut seks tegn fra venstre.

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn med bindestrek

  Bruk SØK-funksjonen til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til det første mellomrommet i A2, og start fra venstre. (6)

 2. Etternavn

  Hele etternavnet starter ti tegn fra høyre (T) , og slutter ved det første tegnet fra høyre (r).

  Formel for å skille et fornavn og et etternavn med bindestrek

  Bruk funksjonen LENGDE og SØK til å finne verdien for antall_tegn:

  Søk etter den numeriske plasseringen til mellomrommet i A2, og start fra det første tegnet fra venstre. (6)

 3. Tell den totale lengden på tekststrengen som skal trekkes ut, og trekk deretter fra antall tegn fra venstre opp til det første mellomrommet, som i trinn 1. (16 - 6 = 10)

Se også

Dele tekst i ulike kolonner ved å bruke veiviseren for konvertering av tekst til kolonner

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×