Dele oppgavemapper med andre

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne funksjonen krever en Microsoft Exchange Server- eller Microsoft Office 365-konto. De fleste private og personlige kontoer Bruk ikke Microsoft Exchange eller Microsoft Office 365.

Når den brukes med en Microsoft Exchange-konto, kan oppgaver deles mellom personer. Oppgavedeling er ikke begrenset til bare standardmappen oppgaver som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere oppgavemapper og velger du hvilken av disse mappene som skal deles. Du kan for eksempel opprette en oppgavemappe for et bestemt prosjekt. Du kan deretter dele tilgang til oppgavemappen med kollegene slik at de kan se gjennom listen over oppgaver.

Dele standardoppgavemappen med bestemte personer

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten.

  Standardmappen er vanligvis under Mine oppgaver vises som oppgaver. Hvis du har flere mapper, kontrollerer du at du velger standardmappen oppgaver.

 2. Klikk mappe >del oppgaver

 3. I Til-boksen skriver du inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon.

  Kontroller at avmerkingsboksen er merket av for Tillat at mottakeren viser oppgaver-mappen.

 4. Du kan også endre emnet.

 5. Du kan også be om tillatelse til å vise mottakerens standardmappe Oppgaver. Hvis du vil gjøre det, merker du av for Be om tillatelse til å vise mottakerens Oppgaver-mappe.

  Merknad: Hvis du vil om tilgang til en annen oppgavemappe enn standardmappen Oppgaver, må du sende en e-postmelding der du ber om tilgang til denne bestemte mappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis den er riktig.

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten.

  Standardmappen er vanligvis under Mine oppgaver vises som oppgaver. Hvis du har flere mapper, kontrollerer du at du velger standardmappen oppgaver.

 2. Klikk mappe >mappetillatelser.

 3. Klikk Standard i Navn-boksen i kategorien Tillatelser.

 4. Velg et tilgangsnivå i Tilgangsnivå-listen under Tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller denne rollen)

  Kan du gjøre følgende:

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivået som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer som du oppretter. (Gjelder ikke representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer som du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som mappeeieren har definert. (Gjelder ikke representanter.)

  Ingen

  Du har ingen tillatelser. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og velge alternativer under Tillatelser.

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan gis nytt navn og slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten, og høyreklikk deretter mappen du vil dele.

 2. Pek på del > del oppgaver.

 3. I Til-boksen skriver du inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon.

 4. Du kan også endre emnet.

 5. Du kan også gi mottakeren tillatelse til å endre oppgaveelementene ved å merke av for Mottakeren kan legge til, redigere og slette elementer i denne oppgavemappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis den er riktig.

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan gis nytt navn og slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. Klikk oppgaver i navigasjonsruten høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

 2. Pek på del > mappetillatelser.

 3. I kategorien Tillatelser i Navn-boksen klikker du Standard.

 4. Velg et tilgangsnivå i Tilgangsnivå-listen under Tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller denne rollen)

  Kan du gjøre følgende:

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivået som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer som du oppretter. (Gjelder ikke representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer som du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som mappeeieren har definert. (Gjelder ikke representanter.)

  Ingen

  Du har ingen tillatelser. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og velge alternativer under Tillatelser.

Når den brukes med en Microsoft Exchange-konto, kan oppgaver deles mellom personer. Oppgavedeling er ikke begrenset til bare standardmappen oppgaver som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere oppgavemapper og velger du hvilken av disse mappene som skal deles. Du kan for eksempel opprette en oppgavemappe for et bestemt prosjekt. Du kan deretter dele tilgang til oppgavemappen med kollegene slik at de kan se gjennom listen over oppgaver.

For at du skal få en bedre erfaring med oppgavedeling, inkludert delegering av eierskap for oppgaver, anbefales det at du bruker oppgavefunksjonaliteten i Windows SharePoint Services 3.0. SharePoint-oppgaver kan vises i Microsoft Office Outlook 2007.

Tips!: Alle meldinger, kontakter eller oppgaver i Outlook kan merkes som private slik at andre ikke kan se elementet ved deling av mapper.

Oppgavedeling fungerer via e-postmeldinger med delingsinvitasjon og delingsforespørsel. Delingsinvitasjoner tilbyr mottakeren tilgang til oppgavemappen. Når du sender en delingsinvitasjon for standardmappen Oppgaver, kan du også be mottakeren om å dele sin Oppgaver-standardmappe.

Merknad: Hvis du vil be om tilgang til en oppgavemappe som mottakeren har opprettet – og ikke standardmappen Oppgaver – må du sende en e-postmelding der du ber om tillatelse til å bruke denne bestemte mappen. Mottakeren kan deretter sende deg en delingsinvitasjon for oppgavemappen som ikke er standard.

Dele standardoppgavemappen med bestemte personer

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes.

 1. Klikk Del mappen Mine oppgaver i navigasjonsruten i Oppgaver.

  Merknad: Hvis du bruker navigasjonsruten i Minimert-visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter klikker du Del mappen Mine oppgaver.

 2. I Til-boksen skriver du inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon.

 3. Du kan også endre emnet.

 4. Du kan også be om tillatelse til å vise mottakerens standardmappe Oppgaver. Hvis du vil gjøre det, merker du av for Be om tillatelse til å vise mottakerens Oppgaver-mappe.

  Merknad: Hvis du vil om tilgang til en annen oppgavemappe enn standardmappen Oppgaver, må du sende en e-postmelding der du ber om tilgang til denne bestemte mappen.

 5. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 6. Klikk Send.

 7. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis den er riktig.

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes.

 1. Høyreklikk standardoppgavemappen i navigasjonsruten i Oppgaver.

  Dette er vanligvis under Mine oppgaver, og vises som Oppgaver.

 2. Hvis du bruker navigasjonsruten i Minimert-visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du standardoppgavemappen.

  Dette er vanligvis under Mine oppgaver, og vises som Oppgaver.

 3. Klikk Endre delingstillatelser.

 4. Klikk Standard i Navn-boksen på Tillatelser-fanen.

 5. Velg et tilgangsnivå i Tilgangsnivå-listen under Tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller denne rollen)

  Kan du gjøre følgende:

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivået som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer som du oppretter. (Gjelder ikke representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer som du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som mappeeieren har definert. (Gjelder ikke representanter.)

  Ingen

  Du har ingen tillatelser. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og velge alternativer under Tillatelser.

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan gis nytt navn og slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. I navigasjonsruten under Oppgaver høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

  Merknad: Hvis du bruker navigasjonsruten i Minimert-visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

 2. Klikk Del mappenavn.

 3. I Til-boksen skriver du inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon.

 4. Du kan også endre emnet.

 5. Du kan også gi mottakeren tillatelse til å endre oppgaveelementene ved å merke av for Mottakeren kan legge til, redigere og slette elementer i denne oppgavemappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis den er riktig.

Standardmappen Oppgaver i Outlook er opprettet i alle Outlook-profiler. Denne mappen kan ikke gis nytt navn eller slettes. Du kan opprette flere oppgavemapper som kan gis nytt navn og slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for egendefinerte oppgavemapper som du oppretter.

 1. I navigasjonsruten under Oppgaver høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

  Merknad: Hvis du bruker navigasjonsruten i Minimert-visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du oppgavemappen du vil dele.

 2. Klikk Endre delingstillatelser.

 3. Klikk Standard i Navn-boksen på Tillatelser-fanen.

 4. Velg et tilgangsnivå i Tilgangsnivå-listen under Tillatelser.

  Forklaring av tilgangsnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller denne rollen)

  Kan du gjøre følgende:

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivået som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer som du oppretter. (Gjelder ikke representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer som du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som mappeeieren har definert. (Gjelder ikke representanter.)

  Ingen

  Du har ingen tillatelser. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og velge alternativer under Tillatelser.

Du kan endre eller oppheve noens tilgangstillatelser til oppgavemappene når som helst.

 1. I navigasjonsruten under Oppgaver høyreklikker du oppgavemappen du vil endre tilgangstillatelser for.

  Merknad: Hvis du bruker navigasjonsruten i Minimert-visning i navigasjonsruten, klikker du Navigasjonsrute, og deretter høyreklikker du oppgavemappen du vil endre tilgangstillatelser for.

 2. Klikk Endre delingstillatelser.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Endre tillatelser for alle   

   1. Klikk Standard i Navn-boksen i kategorien Tillatelser.

   2. Velg et tilgangsnivå i Tilgangsnivå-listen under Tillatelser.

    Forklaring av tilgangsnivåer

    Med denne permissi på nivå (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende:

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivået som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer som du oppretter. (Gjelder ikke representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer som du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som mappeeieren har definert. (Gjelder ikke representanter.)

    Ingen

    Du har ingen tillatelser. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og velge alternativer under Tillatelser.

  • Endre tillatelser for én person   

   1. Klikk navnet på personen du vil endre tilgang for, i Navn-boksen i kategorien Tillatelser.

   2. Velg et tilgangsnivå i Tilgangsnivå-listen under Tillatelser.

    Forklaring av tilgangsnivåer

    Med dette tillatelsesnivået (eller denne rollen)

    Kan du gjøre følgende:

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivået som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer som du oppretter. (Gjelder ikke representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer som du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som mappeeieren har definert. (Gjelder ikke representanter.)

    Ingen

    Du har ingen tillatelser. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av i avmerkingsboksene og velge alternativer du vil ha, under Tillatelser.

   3. Gjenta trinn 2 for hver person som vises, og som du vil endre tilgang for.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×