Dele en kontaktmappe med andre

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan dele alle kontaktmappene Exchange Server-konto med en annen person som også bruker en Exchange Server-konto i organisasjonen. Hvis støttes av organisasjonen din er dele policyer, du kanskje også kunne dele en kontaktmappe med personer utenfor organisasjonen.

Du kan for eksempel dele kontakter-mappen med personer. Eller du kan opprette en ny kontaktmappe for en bestemt prosjekt og del den personer. Du kan også gi dem tillatelse til å endre kontaktene.

Obs!: 

Dele med bestemte personer i organisasjonen

Standardmappen for kontakter i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Du kan ikke gi nytt navn til eller slette denne mappen. Du kan ha flere kontaktmapper. Du kan dele enhver av disse mappene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk kontaktmappen du vil dele med en person i organisasjonen i mapperute i personer.

 2. Klikk Hjem. Klikk Del kontakter i del-gruppen.

  Delte kontakter-knapp

 3. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i til-boksen. Hvis du vil, kan du endre emnet.

  Utkast til invitasjon om å dele kontakter innenfor organisasjonen

 4. Hvis du vil, kan du be om tillatelse til å vise mottakerens standardmappe for Personer. Det gjør du ved å merke av for Be om tillatelse til å vise mottakerens kontaktmappe.

  Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en kontaktmappe enn mottakerens standardmappen for personer, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til den bestemte mappen. Dette alternativet ber bare om tilgang til mottakerens standardmappen for personer.

 5. Skriv inn informasjonen du vil inkludere i meldingsteksten, og klikk deretter Send. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK Hvis alt stemmer.

 6. Personen i organisasjonen mottar delingsinvitasjonen i e-post, og klikker Åpne denne kontakter-mappen.

  Mottatt invitasjon om deling av kontakter i organisasjonen

Dele med bestemte personer utenfor organisasjonen

Standardmappen for kontakter i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Du kan ikke gi nytt navn til eller slette denne mappen. Du kan ha flere kontaktmapper. Du kan dele enhver av disse mappene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk kontaktmappen du vil dele med en person utenfor organisasjonen i mapperute i personer.

 2. Klikk Hjem. Klikk Del kontakter i del-gruppen.

  Delte kontakter-knapp

 3. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i til-boksen. Hvis du vil, kan du endre emnet.

  Utkast til invitasjon om deling av kontakter utenfor organisasjonen

 4. Hvis du vil, kan du be om tillatelse til å vise mottakerens standardmappe for Personer. Det gjør du ved å merke av for Be om tillatelse til å vise mottakerens kontaktmappe.

  Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en kontaktmappe enn mottakerens standardmappen for personer, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til den bestemte mappen. Dette alternativet ber bare om tilgang til mottakerens standardmappen for personer.

 5. Skriv inn informasjonen du vil inkludere i meldingsteksten, og klikk deretter Send. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK Hvis alt stemmer.

  Hvis du følgende feilmelding vises når du prøver å sende delingsinvitasjonen, støttes dele kontakter med personer utenfor organisasjonen ikke av policyen deling for organisasjonen. En administrator i organisasjonen kan endre policyen deling for organisasjonen. For mer informasjon, kan du se slutten av denne inndelingen.

  Feilmelding når du prøver å dele kontakter utenfor organisasjonen

 6. Personen utenfor organisasjonen mottar delingsinvitasjonen i e-post, og klikker Åpne denne kontakter-mappen.

  Mottatt invitasjon om å dele kontakter utenfor organisasjonen

Hvis du får en feilmelding når du prøver å dele kontakter med noen utenfor organisasjonen, kan du kontakte personen som administrerer e-postkontoen.

Dele en kontaktmappe med alle

 1. Gå til Personermapperute, og klikk Kontakter.

 2. Klikk mappe. Klikk Mappetillatelser i Egenskaper-gruppen.

 3. Klikk Standard i Navn-boksen.

 4. Klikk Ansvarlig redaktør eller et av de andre alternativene i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

Tilbakekalle eller endre andres tilgang

Slik endrer eller tilbakekaller du andres tilgangstillatelser til kontaktmappene dine:

 1. Klikk kontaktmappen du vil endre tillatelsene for, i Mapperute i Personer.

 2. Klikk mappe. Klikk Mappetillatelser i Egenskaper-gruppen.

 3. Gjør ett av følgende på tillatelser-fanen:

  • REVOKE eller endre tilgangstillatelser for alle      I navn-boksen klikker du standard.. Klikk Ingen for å tilbakekalle tillatelser, eller noen av de andre alternativene til å endre tillatelser i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

  • REVOKE eller endre tilgangstillatelser for én person      Klikk navnet på personen du vil endre tilgangstillatelser i navn-boksen. Klikk Ingen for å tilbakekalle tillatelser, eller noen av de andre alternativene til å endre tillatelser i Tillatelsesnivå-listen under tillatelser.

   Tillatelser-fanen i mappeegenskaper for kontakter

 4. Klikk OK.

Tillatelser for mappedeling

Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

Kan du gjøre følgende

Eier

Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

Ansvarlig redaktør

Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

Redaktør

Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

Ansvarlig forfatter

Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

Forfatter

Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

Forfatter uten redigeringstilgang

Opprette og lese elementer og filer, og slette elementer og filer du oppretter.

Korrekturleser

Bare lese elementer og filer.

Bidragsyter

Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

Ingen

Du har ingen tilgang. Du kan ikke åpne mappen.

Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

Hva er kontakter deling?

Når du bruker Microsoft Outlook med en Microsoft Exchange Server-konto, kan kontakter deles mellom personer. Kontakt deling er ikke begrenset til standardmappen for kontakter som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere kontaktmapper og velger du hvilken av disse mappene som skal deles. Du kan for eksempel opprette en kontaktmappe for et bestemt prosjekt og dele den med kollegene. Du kan også gi dem tillatelse til å endre kontaktene.

Tips!: En melding, kontakt eller oppgave i Outlook kan være merket som private slik at andre ikke kan se elementet i en delt mappe.

Kontakt deling fungerer med Delingsinvitasjoner og dele e-postmeldinger. Delingsinvitasjoner tilbyr mottakeren tilgang til kontakter-mappen. Når du sender en delingsinvitasjon for standardmappen for kontakter, kan du be om tilgang til mottakerens standard kontakter-mappen.

Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en ekstra kontaktmappe som mottakeren har opprettet – ikke standardmappen for kontakter, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til denne mappen. Mottakeren kan deretter sende deg en delingsinvitasjon for bestemte kontakter-mappen.

Dele en kontaktmappe med bestemte personer

Standard kontakter-mappen i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan ha flere kontaktmapper du opprettet, eller ble opprettet automatisk av Outlook Social Connector for hver av de konfigurerte sosiale nettverkene. Du kan dele noen av disse mappene ved å gjøre følgende:

 1. Klikk kontaktmappen du vil dele, i kontakter i navigasjonsruten under Mine kontakter.

 2. Klikk Del kontakter i del-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i Til-boksen.

 4. Hvis du vil, kan du endre emnet.

 5. Hvis du vil, kan du be om tillatelse til å vise mottakerens standard kontakter-mappen. Merk av for Be om tillatelse til å vise mottakerens kontakter-mappen for å gjøre dette.

  Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en kontaktmappe enn standardmappen for kontakter, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til den bestemte mappen. Dette alternativet ber bare om tilgang til mottakerens standard kontakter-mappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Dele en kontaktmappe med alle

 1. Klikk kontakter i kontakter i navigasjonsruten under Mine kontakter.

 2. Klikk Mappetillatelser i Egenskaper-gruppen i kategorien mappe.

 3. Klikk Standard i Navn-boksen.

 4. Klikk Ansvarlig redaktør eller et av de andre alternativene i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

  Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

Tilbakekalle eller endre andres tilgang til kontaktmapper

Du kan når som helst endre eller tilbakekalle en persons tilgangstillatelser til kontaktmappene.

 1. Klikk kontaktmappen du vil endre tillatelser i navigasjonsrute, i kontakter.

 2. Klikk Mappetillatelser i Egenskaper-gruppen i kategorien mappe.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Tilbakekalle eller endre tilgangstillatelser for alle    

   1. Klikk Standard i Navn-boksen.

   2. Klikk Ingen for å tilbakekalle tillatelser, eller klikk et av de andre alternativene for å endre tillatelser, i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

    Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

    Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ingen

    Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

  • Tilbakekalle eller endre tilgangstillatelser for én person   

   1. Klikk navnet på personen du vil endre tilgangstillatelser i navn-boksen.

   2. Klikk Ingen for å tilbakekalle tillatelser, eller klikk et av de andre alternativene for å endre tillatelser, i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

    Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

    Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ingen

    Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

   3. Gjenta trinn 2 for hver person som du vil endre tilgangstillatelser for.

Hva er kontakte deling?

Når du bruker Microsoft Office Outlook 2007 med en Microsoft Exchange-konto, kan kontakter deles mellom personer. Kontakt deling er ikke begrenset til standardmappen for kontakter som er opprettet i alle Outlook-profiler. Du kan opprette flere kontaktmapper og velger du hvilken av disse mappene som skal deles. Du kan for eksempel opprette en kontaktmappe for et bestemt prosjekt og dele den med kollegene. Du kan også gi dem tillatelse til å endre kontaktene.

Tips!: En melding, kontakt eller oppgave i Outlook kan være merket som private slik at andre ikke kan se elementet i en delt mappe.

Kontakt deling fungerer med Delingsinvitasjoner og dele e-postmeldinger. Delingsinvitasjoner tilbyr mottakeren tilgang til kontakter-mappen. Når du sender en delingsinvitasjon for standardmappen for kontakter, kan du be om tilgang til mottakerens standard kontakter-mappen.

Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en ekstra kontaktmappe som mottakeren har opprettet – ikke standardmappen for kontakter, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til denne mappen. Mottakeren kan deretter sende deg en delingsinvitasjon for bestemte kontakter-mappen.

Dele standard kontaktmappe med bestemte personer

Standard kontakter-mappen i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet.

 1. Klikk Del mappen Mine kontakter i navigasjonsrute, i kontakter.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i kontakter, klikker du Navigasjonsrute i Minimert navigasjonsrute , og klikk deretter Del mappen Mine kontakter.

 2. Skriv inn navnet på mottakeren av meldingen med delingsinvitasjon i Til-boksen.

 3. Hvis du vil, kan du endre emnet.

 4. Hvis du vil, kan du be om tillatelse til å vise mottakerens standard kontakter-mappen. Merk av for Be om tillatelse til å vise mottakerens kontakter-mappen for å gjøre dette.

  Obs!: Hvis du vil be om tilgang til en kontaktmappe enn standardmappen for kontakter, må du sende en e-postmelding som ber om tilgang til den bestemte mappen. Dette alternativet ber bare om tilgang til mottakerens standard kontakter-mappen.

 5. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 6. Klikk Send.

 7. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Dele standard kontaktmappe med alle

Standard kontakter-mappen i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet.

 1. Høyreklikk standardmappen for kontakter i navigasjonsrute, i kontakter.

  Dette er vanligvis under Mine kontakter, og vises som kontakter.

 2. Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i kontakter i Minimert navigasjonsrute klikker du Navigasjonsrute, og høyreklikk deretter standardmappen for kontakter.

  Dette er vanligvis under Mine kontakter og vises som kontakter.

 3. Klikk Endre tillatelser for deling.

 4. Klikk standard i navn-boksen i kategorien tillatelser.

 5. Klikk Ansvarlig redaktør eller et av de andre alternativene i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

  Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

Dele en egendefinert kontaktmappe med bestemte personer

Standard kontakter-mappen i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan opprette flere kontaktmapper, og disse mappene kan navn eller slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for å dele kontaktmapper du oppretter.

 1. I kontakter i navigasjonsrute, høyreklikker du kontaktmappen du vil dele.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i kontakter, klikker du Navigasjonsrute i Minimert navigasjonsrute , og deretter høyreklikker du kontaktmappen du vil dele.

 2. Klikk Del mappenavn.

 3. Skriv inn navnet på mottakeren i Til-boksen på delingsinvitasjonen.

 4. Hvis du vil, kan du endre emnet.

 5. Hvis du vil, kan du gi tillatelser til mottakeren om å endre din kontaktelementer ved å merke av for mottakeren kan legge til, redigere og slette elementer i kontaktmappen.

 6. Skriv inn informasjonen du vil ta med i meldingen.

 7. Klikk Send.

 8. Se gjennom bekreftelsesdialogboksen, og klikk deretter OK hvis alt stemmer.

Dele en egendefinert kontaktmappe med alle

Standard kontakter-mappen i Outlook opprettes i hver Outlook-profil. Denne mappen ikke har fått nytt navn eller slettet. Du kan opprette flere kontaktmapper, og disse mappene kan navn eller slettes. Denne delen inneholder instruksjoner for å dele kontaktmapper du oppretter.

 1. I kontakter i navigasjonsrute, høyreklikker du kontaktmappen du vil dele.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i kontakter, klikker du Navigasjonsrute i Minimert navigasjonsrute , og deretter høyreklikker du kontaktmappen du vil dele.

 2. Klikk Endre tillatelser for deling.

 3. Klikk standard i navn-boksen i kategorien tillatelser.

 4. Klikk Ansvarlig redaktør eller et av de andre alternativene i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

  Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

  Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

  Kan du gjøre følgende

  Eier

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ansvarlig redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

  Redaktør

  Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

  Ansvarlig forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

  Forfatter

  Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

  Bidragsyter

  Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

  Korrekturleser

  Bare lese elementer og filer.

  Egendefinert

  Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

  Ingen

  Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

  Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

Tilbakekalle eller endre andres tilgang til kontaktmapper

Du kan når som helst endre eller tilbakekalle en persons tilgangstillatelser til kontaktmappene.

 1. Høyreklikk kontaktmappen du vil endre tillatelser i navigasjonsrute, i kontakter.

  Obs!: Hvis du bruker navigasjonsruten i minimert visning i kontakter, klikker du Navigasjonsrute i Minimert navigasjonsrute , og deretter høyreklikker du kontaktmappen du vil endre tilgangstillatelser.

 2. Klikk Endre tillatelser for deling.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Tilbakekalle eller endre tilgangstillatelser for alle    

   1. Klikk standard i navn-boksen i kategorien tillatelser.

   2. Klikk Ingen for å tilbakekalle tillatelser, eller klikk et av de andre alternativene for å endre tillatelser, i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

    Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

    Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ingen

    Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

  • Tilbakekalle eller endre tilgangstillatelser for én person   

   1. Klikk navnet på personen du vil endre tilgangstillatelser på kategorien tillatelser i navn-boksen.

   2. Klikk Ingen for å tilbakekalle tillatelser, eller klikk et av de andre alternativene for å endre tillatelser, i Tillatelsesnivå-listen under Tillatelser.

    Vise beskrivelser av tillatelsesnivåer

    Med dette tillatelsesnivået (eller rolle)

    Kan du gjøre følgende

    Eier

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. Som mappeeier kan du endre tillatelsesnivåene som andre personer har til mappen. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ansvarlig redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer, og opprette undermapper. (Gjelder ikke for representanter.)

    Redaktør

    Opprette, lese, endre og slette alle elementer og filer.

    Ansvarlig forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, opprette undermapper, og endre og slette elementer og filer du oppretter. (Gjelder ikke for representanter.)

    Forfatter

    Opprette og lese elementer og filer, og endre og slette elementer og filer du oppretter.

    Bidragsyter

    Bare opprette elementer og filer. Innholdet i mappen vises ikke. (Gjelder ikke for representanter.)

    Korrekturleser

    Bare lese elementer og filer.

    Egendefinert

    Utføre aktiviteter som defineres av mappeeieren. (Gjelder ikke for representanter.)

    Ingen

    Du har ikke tillatelse. Du kan ikke åpne mappen.

    Du kan opprette egendefinerte tillatelser ved å merke av for og velge de riktige alternativene under Tillatelser.

   3. Gjenta trinn 2 for hver person som du vil endre tilgangstillatelser for.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×