Dele dokumenter eller mapper i Office 365

Dokumenter og mapper du lagrer i OneDrive for Business, er private til du bestemmer deg for å dele dem. Du kan også dele bestemte dokumenter eller mapper i et bibliotek på et gruppenettsted med personer som ellers ikke har tilgang til nettstedet. Når du deler dokumenter og mapper, kan du velge om du vil la personer redigere dem eller bare vise dem.

Merknad   Du kan også dele dokumenter med eksterne brukere (personer som ikke er i nettverket ditt) ved å invitere dem som gjester eller ved å opprette og legge inn gjestekoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dele nettsteder eller dokumenter med personer utenfor organisasjonen.

Dele et dokument eller en mappe

 1. Gå til OneDrive for Business eller nettstedsbiblioteket som har dokumentet eller mappen du vil dele.

 2. Velg filen du vil dele, og velg deretter Del.

  Del en fil fra biblioteket i OneDrive for Business

 3. Skriv inn navnet eller e-postadressen til personene du vil dele dokumentet eller mappen med, i dialogboksen Del på fanen Inviter personer.

 4. Velg en tillatelsesinnstilling.

  Velge en tillatelsesinnstilling for personer som er invitert til å dele et dokument

 5. Hvis du vil, kan du skrive en melding som skal sendes med e-post til alle inviterte. E-postmeldingen inneholder en kobling til det delte dokumentet.

 6. Hvis du ikke vil sende en e-postmelding, klikker du Vis alternativer og fjerner merket for Send en e-postinvitasjon.

Til toppen av siden

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg lære mer om lagring og deling av filer i Office 365?

Hvis du ønsker anbefalinger om hvor du lagrer filer i Office 365 og hvordan du setter ting opp, kan du se Sette opp lagring og deling av filer i Office 365.

Hvordan kan jeg dele et dokument med alle i organisasjonen min?

Du kan dele et dokument med alle på to måter i OneDrive for Business:

 • Bruk dialogboksen Del. Følg fremgangsmåten for å dele et dokument eller en mappe som er beskrevet ovenfor, men skriv inn Alle i dialogboksen Inviter personer.

  Del et dokument med alle ved hjelp av dialogboksen Del

 • Opprette en mappe du kaller Delt med alle (eller noe lignende), og plasser dokumenter i denne mappen etter hvert som du oppretter dem. Hvis du vil opprette en mappe, klikker du Ny > Mappe. Du kan dele mappen med personer når du har opprettet den.
  Mappen «Delt med alle» i OneDrive for Business

Merknad   Du har kanskje allerede en Delt med alle-mappe som ble klargjort for deg.

Med dialogboksen Del kan du velge Alle bortsett fra eksterne brukere. Hvis organisasjonen tillater ekstern deling, omfatter Alle også eksterne brukere. Det vil si personer utenfor organisasjonen som tidligere har blitt invitert til å dele dokumenter som gjester av deg eller andre i organisasjonen.

Hvis du har en Delt med alle-mappe som ble klargjort for deg, får alle tillatelse til å redigere dokumenter i mappen Delt med alle, med mindre du endrer tillatelsesinnstillingen eller med mindre OneDrive for Business ble opprettet før juni 2014. Hvis OneDrive for Business ble opprettet før dette tidspunktet, hadde mappen Delt med alle i utgangspunktet bare visningstillatelse. Du kan når som helst endre tillatelsesinnstillingen ved å følge instruksjonene for å dele en mappe tidligere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Hvordan finner brukere dokumenter jeg har delt med alle?

Dokumenter du deler med alle, vises ikke i visningen Delt med meg i OneDrive for Business. Hvorfor ikke? Hvis organisasjonen er stor, kan det være hundrevis eller tusenvis av dokumenter som deles med alle. Det kan også være at du ikke vil sende invitasjonen i en e-postmelding til alle i organisasjonen.

I stedet kan andre finne disse dokumentene på følgende måter:

 • Ved å følge en kobling du sender dem direkte i en e-postmelding.

  Du kan finne nettadressen til et dokument i dokumentforklaringen.
  Nettadressen til et dokument Kopier og lim inn nettadressen i en e-postmelding adressert til bestemte personer du vil varsle.

 • Ved å bruke søkefeltet i OneDrive for Business.

  I dette eksemplet søker Eline Barstad etter «rettssaker» for å finne alle relevante dokumenter som deles med henne i organisasjonen.Søk etter ord for å finne dokumenter som er delt med deg

Til toppen av siden

Hvordan kan jeg se hvem jeg deler et dokument med?

 1. Velg Mer-menyen (...) ved siden av dokumentet du er interessert i, for å åpne det pekerfølsomme kortet.

  Navnene på personene du deler dokumentet med, vises på det pekerfølsomme kortet.

  Det pekerfølsomme kortet lister opp personene som deler dokumentet

 2. Hvis du deler med flere personer enn det er plass til på kortet, velger du mer-koblingen nederst i listen over navn. Du kan bla nedover i listen for å se alle navnene.

  Fanen Delt med i dialogboksen Del

  Tips  Hvis biblioteket du arbeider i, har en Deler-kolonne, kan du velge Personer-ikonet for å åpne dialogboksen Del.

  Ikon for deling for et dokument som er delt med to eller flere personer

Hvordan stopper jeg deling av et dokument eller en mappe?

Du kan gjøre et dokument eller en mappe privat igjen ved å stoppe delingen.

 1. Velg Personer-ikonet for dokumentet eller mappen for å åpne dialogboksen Del.

  Ikon for deling for et dokument som er delt med to eller flere personer

 2. Velg Kan vise eller Kan redigere ved siden av personen du vil stoppe deling med, i dialogboksen Delt med, og velg deretter Stopp deling.

  Kommandoen Stopp deling i Del-vinduet i OneDrive for Business

Til toppen av siden

Gjelder for: Office 365 End User, SharePoint Online, Office 365 Small Business Admin, SharePoint Online Website, OneDrive for Business, Office 365 Admin, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 PreviewVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk