Dele Office 365-nettsteder med eksterne brukere

Personer som trenger å se eller arbeide med innholdet på nettstedet, men ikke har brukerkontoer for SharePoint Online- eller Office 365-miljøet, kalles «eksterne brukere». Du kan dele dine nettsteder og dokumenter med eksterne brukere enten globalt, det vil si for alle nettsteder i leieren, eller for hver nettstedssamling enkeltvis.

Når deling er aktivert for tenanten og individuelle nettstedssamlinger, kan administratorene for nettstedsamlingene sende invitasjoner til bestemte brukere. Se Dele SharePoint-filer eller -mapper i Office 365 hvis du vil ha instruksjoner.

Avgjøre hvordan du skal dele innholdet

Ta hensyn til følgende spørsmål når du vurderer om og hvordan du vil dele innhold eksternt:

 • Hvem vil du gi tilgang til gruppenettstedet og eventuelle sekundære nettsteder, og hva vil du at de skal kunne gjøre?

 • Hvem i organisasjonen vil du gi tillatelse til å dele innhold eksternt?

 • Finnes det innhold som aldri må deles med personer utenfor organisasjonen?

Svarene på disse spørsmålene er til hjelp når du skal planlegge innholdsdeling.

Prøv dette:

Hvis du må gjøre følgende:

Dele et nettsted. Hvis du vil dele et nettsted, men også ønsker å begrense eksterne brukere fra å få tilgang til noe av organisasjonens interne innhold, bør du vurdere å opprette et sekundært nettsted med unike tillatelser som du bruker utelukkende til ekstern deling.

Gi noen utenfor organisasjonen vedvarende tilgang til informasjon og innhold på et område. De må kunne fungere som vanlige brukere av området og kunne opprette, redigere og vise innhold.

Dele et dokument og kreve pålogging.

Gi én eller flere personer utenfor organisasjonen sikker tilgang til et bestemt dokument for gjennomgang eller samarbeid, men de trenger ikke vedvarende tilgang til annet innhold på det interne området.

Dele et dokument, men ikke kreve pålogging.

Del en kobling til et dokument uten sensitivt eller konfidensielt innhold med personer utenfor organisasjonen, slik at de kan vise det eller oppdatere det med tilbakemelding. Disse personene trenger ikke vedvarende tilgang til innhold på det interne området.

Sikkerhetsmerknad: 

 • Når du deaktiverer ekstern deling, får ingen av de eksterne brukerne som hadde tilgang til nettstedet da funksjonen ble deaktivert, tilgang til nettstedet, og ingen invitasjoner kan sendes senere. Hvis funksjonen aktiveres på nytt med navn på eksterne brukere i SharePoint-tillatelsesgrupper, får disse brukerne på nytt tilgang til nettstedet automatisk. Hvis du vil nekte brukere tilgang til SharePoint-nettstedet for alltid, kan fjerne dem fra listen over eksterne brukere.

 • Hvis ekstern deling deaktiveres globalt, slutter også alle delte gjestekoblinger å fungere. Hvis funksjonen aktiveres igjen senere, vil disse koblingene igjen fungere.

Aktivere ekstern deling for alle SharePoint-områder i Administrasjonssenter for Office 365

Muligheten til å invitere eksterne brukere til SharePoint-nettsteder er aktivert som standard, slik at nettstedseiere og administratorer for nettstedssamlingen når som helst kan dele gruppenettsteder og sekundære nettsteder med eksterne brukere.

 1. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 2. Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

  Startprogrammet for apper i Office 365 med Administrator-appen uthevet.

 3. I Administrasjonssenter for Office 365 skriver du Eksterne i søkeboksen på startsiden, og velger deretter Nettsteder ekstern deling.

  Skjermbilde av innskrivning av ekstern deling i søkeboksen på hjemmesiden til administrasjonssenteret
 4. Ved siden av Gi personer utenfor organisasjonen tilgang til nettstedene flytter du glidebryteren til for å aktivere ekstern deling.

  Skjermbilde av dialogboksen Ekstern deling når innstillingen «La personer utenfor organisasjonen få tilgang til nettstedene» er deaktivert.
 5. Hvis du vil Tillate brukere å sende gjestekoblinger for å få tilgang til organisasjonens nettsteder og dokumenter, flytter du glidebryteren for dette alternativet til .

  Skjermbilde av Ekstern deling aktivert i administrasjonssenteret.

  Endre glidebryteren til Av hvis du vil kreve at brukere logger på ved hjelp av et brukernavn og passord. Hvis du vil ha mer informasjon om bruker-ID-er for jobb- eller skolekontoer, kan du se Hva er min bruker-ID, og hvorfor trenger jeg den?)

 6. Velg Lagre.

Finjuster innstillingene for individuelle nettsteder

Når du aktiverer deling på SharePoint-nettsteder, er deling aktivert for alle nettsteder i leieren. Men fra Administrasjonssenter for Office 365 kan du finjustere delingsinnstillingene til å forby deling på de områdene der strengere kontroll er nødvendig, eller tilbakekalle individuell brukertilgang til bestemte nettsteder.

Obs!: Hvis ekstern deling er slått av for hele SharePoint Online-miljøet, vil du ikke kunne slå på ekstern deling for bestemte områdesamlinger.

På nettsiden for delingsinnstillingene (Administrasjonssenter for Office 365) kan du se en liste over alle nettstedssamlinger som er aktive i din leier, sammen med delingsinnstillingene for hver nettstedssamling.

 1. Logg på Office 365 med jobbkonto eller skolekonto.

 2. Gå til Administrasjonssenter for Office 365.

 3. Gå til Ressurser > Nettsteder.

  Ressurser-menyen i administrasjonssenteret for Office 365 med Nettsteder valgt
 4. Velg delingsstatusen (Del koblinger og invitasjoner eller Ikke tillatt) ved siden av den ønskede nettstedsamlingen.

  Liste over SharePoint-nettstedssamlinger med ekstern delingsstatus for hver nettstedssamling
 5. I dialogboksen for deling ved siden av Delingstatus klikker du Rediger.

  Delingsstatus-dialogboksen for en bestemt områdesamling med deling deaktivert.
 6. Ved siden av Gi personer utenfor organisasjonen tilgang til nettstedene flytter du glidebryteren til for å aktivere ekstern deling.

  Skjermbilde av dialogboksen Ekstern deling når innstillingen «La personer utenfor organisasjonen få tilgang til nettstedene» er deaktivert.
 7. Hvis du vil Tillate brukere å sende gjestekoblinger for å få tilgang til organisasjonens nettsteder og dokumenter, flytter du glidebryteren for dette alternativet til .

  Skjermbilde av Ekstern deling aktivert i administrasjonssenteret.

  Endre glidebryteren til Av hvis du vil kreve at brukere logger på ved hjelp av et brukernavn og passord. Hvis du vil ha mer informasjon om bruker-ID-er for jobb- eller skolekontoer, kan du se Hva er min bruker-ID, og hvorfor trenger jeg den?)

 8. Klikk Lagre.

 1. Hvis du ikke allerede er i skjermbildet for ekstern deling av nettsteder, kan du utføre trinnene 1–4 som vist i Redigere delingsinnstillingene for en bestemt nettstedssamling i administrasjonssenteret for Office 365.

 2. Velg delingsstatusen (Del koblinger og invitasjoner eller Ikke tillatt) ved siden av den ønskede nettstedsamlingen.

 3. I dialogboksen for deling ved siden av Eksterne medlemmer klikker du Rediger.

 4. Under Fjern eksterne medlemmer kan du søke etter medlemmer som skal fjernes.

  Dialogboks for å fjerne eksterne medlemmer fra en områdesamling
 5. Velg Fjern ved siden av medlemmets navn.

 6. Klikk Lagre for å bekrefte slettingen. Vær oppmerksom på at når du har valgt Lagre, vil ikke brukerne lenger ha tilgang til det valgte nettstedet. Eventuelle gjestekoblinger vil bli deaktivert.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×