Dele Office 365 Home-abonnementet ditt med opptil fire personer.

Når du abonnerer på Office 365 Home, kan du dele abonnementsfordelene med opptil fire personer i husholdningen. For å dele Office 365 Home-abonnementet ditt sender du en melding til personen du vil invitere. Du kan sende invitasjonen til en hvilken som helst e-postadresse, Microsoft Family-konto eller en Facebook-konto. Før personen du inviterer kan bruke abonnementet ditt, må vedkommende imidlertid logge på med sin egen Microsoft-konto. Hvis vedkommende ikke allerede har en Microsoft-konto, kan vedkommende opprette en på påloggingssiden.

Hver person du inviterer, får sin egen Mitt Office-konto-side, som de kan bruke til å installere Office. Personene du inviterer, har 30 dager på seg til å akseptere invitasjonen før den utløper. Når vedkommende har installert Office, ser du datamaskinnavnet, Brukes av og datoen det ble installert på Installer-siden din.

Merknad: Når du har delt abonnementet med noen, vises personens status som Venter til vedkommende godtar invitasjonen. Oppdater siden i nettleseren hvis du ikke ser Venter-statusen ved personens navn.

Skjermbilde av installeringssiden viser navnet på datamaskinen og navnet på personen som har installert Office.

Merknad: Når du deler abonnementet ditt, kan personene du deler med, bruke alle de tilgjengelige installasjonene dine– de er ikke begrenset til bare én installasjon. Hvis du vil at de bare skal bruke én eller to installasjoner, må du gi dem beskjed om det.

Vil du installere Office 365 Home for deg selv på en annen enhet? Du trenger ikke å dele abonnementet ditt på Office 365 Home med deg selv for å installere det på en annen enhet. Logg ganske enkelt på Mitt Office-kontoen din, og velg Installer.

Hva du vil gjøre?

 1. Logg på siden Min Office-konto. Pass på at du bruker samme Microsoft-konto som du brukte til å konfigurere abonnementet.

 2. Velg Del Office 365 > Del Office 365.

  Skjermbilde av «Del Office 365»-delen på Min konto-siden før abonnementet er delt med noen.
 3. I delen Del abonnementsfordelene velger du Legg til bruker.

  Skjermbilde av «Dele abonnementsfordelene»-delen av del Office 365-siden som viser «Legg til bruker»-koblingen.
 4. Velg E-post, skriv inn e-postadressen til personen du vil dele med, og velg deretter Send invitasjon.

  Nærbilde av skjermens «E-post»-del i «Legg til en person»-dialogboksen med «Send invitasjon»-knappen.

  Viktig: Invitasjonen sendes fra «Min Office-konto» (minkonto@microsoft.com). Hvis personen du inviterte, ikke får invitasjonen, ber du vedkommende sjekke søppelpostmappen for en melding med «Office 365» i emnet.

Hvis du har lagt til noen i Microsoft Family, kan du dele abonnementet ditt med dem. Lær mer om Microsoft Family.

 1. Logg på siden Min Office-konto. Pass på at du bruker samme Microsoft-konto som du brukte til å konfigurere abonnementet.

 2. Velg Del Office 365 > Del Office 365.

  Skjermbilde av «Del Office 365»-delen på Min konto-siden før abonnementet er delt med noen.
 3. I delen Del abonnementsfordelene velger du Legg til bruker.

  Skjermbilde av «Dele abonnementsfordelene»-delen av del Office 365-siden som viser «Legg til bruker»-koblingen.
 4. Velg Del med Microsoft Family, velg ett eller flere medlemmer, og velg deretter Legg til valgte personer. Hvis du legger flere personer til Microsoft Family senere, kan du gjenta disse trinnene for å dele abonnementet med dem.

  Nærbilde av skjermens «Del med Microsoft Family»-delen av «Legg til en person»-dialogboksen, med «Legg til valgte personer»-knappen.

 1. Logg på siden Min Office-konto. Pass på at du bruker samme Microsoft-konto som du brukte til å konfigurere abonnementet.

 2. Velg Del Office 365 > Del Office 365.

  Skjermbilde av «Del Office 365»-delen på Min konto-siden før abonnementet er delt med noen.
 3. I delen Del abonnementsfordelene velger du Legg til bruker.

  Skjermbilde av «Dele abonnementsfordelene»-delen av del Office 365-siden som viser «Legg til bruker»-koblingen.
 4. Velg Facebook > Send invitasjon via Facebook, og logg deg deretter på Facebook for å sende invitasjonen.

  Nærbilde av skjermens «Facebook»-del av «Legg til en person»-dialogboksen, med «Send invitasjon via Facebook»-knappen.

  Viktig: Når du velger dette alternativet, kan du bare dele abonnementet med én person om gangen. Hvis du vil dele med mer enn én person via Facebook, må du sende en separat invitasjon til hver enkelt person.

Du kan opprette en kobling for å kopiere og lime den inn i en melding.

 1. Logg på siden Min Office-konto. Pass på at du bruker samme Microsoft-konto som du brukte til å konfigurere abonnementet.

 2. Velg Del Office 365 > Del Office 365.

  Skjermbilde av «Del Office 365»-delen på Min konto-siden før abonnementet er delt med noen.
 3. I delen Del abonnementsfordelene velger du Legg til bruker.

  Skjermbilde av «Dele abonnementsfordelene»-delen av del Office 365-siden som viser «Legg til bruker»-koblingen.
 4. Velg Få en kobling for å kopiere og lime inn en unik kobling i en melding. Hvis du vil dele med mer enn én person via en kobling, må du opprette en egen kobling for hver enkelt person.

  Nærbilde av skjermens «Få en kobling»-del av «Legg til en person»-dialogboksen.

Hvis du vil sende invitasjonen på nytt, eller du vil sende den fra en annen e-postkonto, kan du gjøre det. Hvis du vil fjerne invitasjonen før noen har godtatt den, kan du gjøre dette også.

 1. Mitt Office-konto-siden velger du Del Office 365.

  Skjermbilde av «Del Office 365»-delen på Min konto-siden før abonnementet er delt med noen.
 2. Velg Behandle under personens navn i delen Del abonnementsfordelene.

  Skjermbilde av «Dele abonnementsfordelene»-delen av Del Office 365-siden, som viser en delt bruker som venter.
 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen:

  • Hvis du vil sende invitasjonen på nytt, velger du E-post > Send invitasjon.

  • Hvis du vil sende invitasjonen via Facebook, velg Facebook > Send invitasjon via Facebook.

  • Hvis du vil trekke tilbake invitasjonen, kan du velge Opphev denne invitasjonen.

  Skjermbilde av dialogboksen for en ventende invitasjon med alternativer for å sende en kobling på nytt via e-post, Microsoft Family, Facebook eller en tilpasset kobling, og en kobling for å trekke tilbake invitasjonen.

Fordeler ved å dele et Office 365 Home-abonnement

Når du deler Office 365 Home-abonnementet, får hver person dette:

 • Tilgjengelige Office-installasjoner for PC, Mac, nettbrett og smarttelefoner.

 • En personlig Mitt Office-konto-side der de kan installere Office, samt vise og behandle sine egne installasjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, se Logge på Min konto for å installere og behandle Office.

 • 1 TB gratis lagringsplass på OneDrive. Hvis du vil vite mer, kan du se «Om OneDrive» i Vanlige spørsmål om Office 365.

  Merknad: Personer du deler Office 365 Home-abonnementet med, har ikke tilgang til din personlige OneDrive-lagringsplass med mindre du spesifikt deler filer eller mapper med dem.

 • 60 Skype-minutter å ringe for per måned til mobiltelefoner i åtte land og fasttelefoner i over 60 land (bare i markeder der Skype er tilgjengelig). Hvis du vil vite mer, kan du se «Om Skype-minutter» i Vanlige spørsmål om Office 365.

Hva om det ikke er noen tilgjengelige installasjoner?

Hvis det ikke finnes noen tilgjengelige installasjoner for Office 365 Home-abonnementet, kan du gjøre ett av følgende:

 • Deaktivere en installasjon    Hvis noen du deler med, bruker flere Office-installasjoner enn du vil de skal, kan du deaktivere installasjoner for å gjøre dem tilgjengelig for deling med andre. Deaktivering av en installasjon fjerner ikke noen fra abonnementet, det bare setter en installasjon på en bestemt enhet i skrivebeskyttet modus. Personen du har delt abonnementet med, kan fortsatt vise og skrive ut Office-filene sine, men vedkommende kan ikke redigere dem eller opprette nye. Vedkommende får beholde den ekstra lagringsplassen på OneDrive og kan fortsatt bruke Office-installasjoner hvis flere blir tilgjengelige.

 • Fjerne noen fra abonnementet ditt    Hvis du vil fjerne noen fra abonnementet, kan du gjøre det. Når du fjerner noen, mister vedkommende alle abonnementsfordelene, for eksempel ekstra lagringsplass på OneDrive og muligheten til å bruke Office-installasjonene dine.

Se også

Finner ikke en invitasjon til å dele Office 365

Installere Office på en PC eller Mac

Slutte å dele et Office 365 Home-abonnement

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×