Dekorere dokumenter eller bilder med kantlinjer

Dekorere dokumenter eller bilder med kantlinjer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Kantlinjer kan legge til fremheve og utheve ulike deler av dokumentet eller e-postmeldingen. Du kan legge til kantlinjer på sider, tekst, tabeller og tabellceller, grafikkobjekter og bilder.

Hva vil du gjøre?

Du kan legge til en kantlinje rundt bare én side hvis siden er i begynnelsen av et dokument eller avsnitt. Hvis siden er midt i dokumentet, må du først sette inn et inndelingsskift.

 1. Velg SidekantlinjerUtforming-fanen.

  Knapp for sidekantlinjer

 2. I dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging utformer du kantlinjen:

  1. Velg stilen du vil bruke under Innstilling.

  2. Velg linjestilen du vil bruke under stil.

  3. Velg en kantlinjefarge i farge-listen.

  4. Velg ønsket tykkelse i Bredde-listen.

  5. Hvis du vil at en kantlinje for utklipp i stedet i utklipp-listen velger du en kantlinje for grafikken.

   Innstillinger for sidekantlinjer

 3. Velg bare denne inndelingen – første side i Bruk på-listen.

  Liste for å velge hvilke sider som viser kantlinjen

  Tips!: (Denne innstillingen fungerer også hvis du vil legge til kantlinjen på den første siden i dokumentet.)

 4. Klikk kantlinjen du vil slette, i forhåndsvisningsruten.

  Dialogboksen for forhåndsvisning viser sidekantlinjer

  Tips!: Hvis du vil endre hvor kantlinjen vises på siden, velg Alternativer og justerer marginnstillingene.

Hvis du har lagt til en sidekantlinje i dokumentet, kan du fjerne den ved å endre innstillingen for sidekantlinjen til Ingen.

 1. Velg SidekantlinjerUtforming-fanen.

  Knapp for sidekantlinjer

 2. Velg siden (eller sidene) i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging i Bruk på-listen du vil fjerne kantlinjen fra.

 3. Velg Ingen under innstilling.

  Dialogboksen for innstillinger for sidekantlinje

Du kan bruke stiler for tabellkantlinjer-galleriet til å legge til en kantlinje i tabellen.

 1. Klikk i tabellen, og klikk deretter Flyttehåndtaket for å merke tabellen.

  En tabell som viser flyttehåndtaket for tabellen.

  Kommentarer: 

  • Kategorien Utforming under Tabellverktøy vises.

  • Finne Tabellverktøy

 2. Velg listen Stiler for tabellkantlinjer i kantlinjer-gruppen, og velg deretter et tema for kantlinjen.

  Stiler for tabellkantlinjer

 3. Velg i kantlinjer-listen der du vil legge til kantlinjer.

  Plassering av tabellkantlinje

  Tips!: Velg Bildekantlinje for å endre eller legge til kantlinjer for en del av tabellen, og klikk deretter hver kantlinje i tabellen du vil endre eller legge til. Word gjelder kantlinjestilen du allerede har valgt, og du trenger ikke å merke tabellen først.

  Kommandoen Bildekantlinje

Når du legger til en tabell i et dokument, fått automatisk en vanlig svart kantlinje rundt hele tabellen og alle cellene i den. Selv om du har lagt til andre kantlinjer i tabellen, kan du fjerne hele eller deler av kantlinjene.

 1. Klikk i tabellen og tabellen Flytt håndtaket flyttehåndtaket vises i hjørnet øverst til venstre.

 2. Velg kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy.

  Knappen Kantlinje i Tabellverktøy

 3. Klikk Ingen kantlinje:

  Fjerne en kantlinje fra tekst

 1. Merk cellene med kantlinjene du vil fjerne ved å dra musen over dem.

 2. Velg kantlinjer i kategorien Utforming under Tabellverktøy, og foreta dine valg.

  Plassering av tabellkantlinje

 1. Klikk i tabellen.

 2. Klikk Tabellverktøy > Utforming > Linjestil > Ingen kantlinje. Markøren blir til en pensel som du kan dra langs hver kantlinje du vil slette.

  Kantlinjestil

Legge til kantlinjer på bilder i dokumentene dine kan gjøre dem skiller seg ut og kan gi dokumentet et mer profesjonelt utseende. Hvordan ren eller utførlig tekst er kantlinjene er opp til deg.

Galleriet Bildestiler inneholder mange forhåndsdefinerte stiler som gjør det enkelt å legge til en bestemt type kantlinje med ett klikk.

 1. Velg bildet du vil legge til en kantlinje til.

 2. Velg en stil i stilgalleriet for bilder i kategorien Bildeverktøy | Format.

  Tips: 

  • Velg mer å vise flere stiler i galleriet.

  • Galleriet Bildestiler

Tilpasse kantlinjen rundt et bilde

Hvis du heller vil tilpasse kantlinjen, kan du velge kantlinjefarge, kantlinjetykkelse og linjestil.

 1. Klikk bildet du vil legge til en egendefinert kantlinje.

 2. Velg Bildekantlinje i kategorien Bildeverktøy | Format.

  Kommandoen Bildekantlinje i kategorien Format under Bildeverktøy

 3. Velg en farge.

  Alternativer for bildekantlinje

 4. Gjør ett av følgende:

  • Velg kantlinjetykkelse i tykkelse-listen.

  • Velg en linjestil i listen streker.

Måten du fjerner en bildekantlinje på avhenger av om det er en bildestilkantlinje eller en egendefinert kantlinje.

 1. Velg bildet du vil fjerne en kantlinje fra.

 2. Gjør ett av følgende i kategorien Bildeverktøy | Format:

  Plassering av Bildeverktøy

  • Hvis kantlinjen er en disposisjon i listen Bildekantlinje Velg Uten omriss.

  • Hvis kantlinjen er en stil, og du vet hvilken stil som det er, i listen Bildeeffekter, Velg stilen som skal brukes, velger du Nei (stil). Hvis du vil fjerne en skygge, klikker du for eksempel Bildeeffekter > Skygge > Ingen skygge.

  • Hvis du ikke er sikker på hvilken stilen, kan du tilbakestille bildet, men også tilbakestilling, fjernes alle andre endringer du har gjort. Velg Tilbakestill i Juster-gruppen.

   Kommandoen Tilbakestill bilde

Fjerne en egendefinert kantlinje

 1. Velg bildet du vil fjerne kantlinjen til en kunde fra.

 2. Velg Uten omriss i listen Bildekantlinje i kategorien Bildeverktøy | Format.

  Fjerne omrisset fra et bilde

Du bruker Kantlinjer-knappen til å legge til en kantlinje i tekst for å få den til å skille seg ut eller vektlegge den. Du kan legge til kantlinjer på enhver side av teksten eller på alle sider for å lage en boks.

 1. Plasser markøren, eller merk teksten der du vil legge til en kantlinje.

 2. Velg alternativet en kantlinje i avsnitt-gruppen i kantlinjer-listen i kategorien Hjem.

  Kantlinjer-knappen

  Knapp

  Navn

  Hva den gjør

  Knapp

  Nedre kantlinje

  Oppretter en kantlinje under avsnitts- eller tabellcellen ved markørens posisjon eller under de merkede avsnittene eller cellene. Hvis du velger en del av teksten som er mindre enn et avsnitt, opprettes det en boks rundt det merkede området.

  Knappesymbol

  Øvre kantlinje

  Samme som Nedre kantlinje, men gjelder for den øvre.

  Knappesymbol

  Venstre kantlinje

  Samme som Nedre kantlinje, men gjelder for den venstre.

  Knappesymbol

  Høyre kantlinje

  Samme som Nedre kantlinje, men gjelder for den høyre.

  Knappesymbol

  Ingen kantlinje

  Fjerner kantlinjer fra det merkede området.

  Knappesymbol

  Alle kantlinjer

  Oppretter en boks rundt hvert avsnitt for den merkede teksten. Hvis det ikke er merket noe tekst, oppretter Word en boks rundt avsnittet ved markørens gjeldende plassering. Hvis du trykker ENTER mens du skriver inn tekst i en Alle kantlinjer-tekstboks, vises en ny boks for det nye avsnittet.

  Knappesymbol

  Ytre kantlinjer

  Oppretter en boks rundt den merkede teksten. Hvis det ikke er merket noe tekst, oppretter Word en boks rundt avsnittet ved markørens gjeldende plassering. Hvis du trykker ENTER mens du skriver i et avsnitt med Ytre kantlinjer, utvides boksen for å inkludere det nye avsnittet.

  Knappesymbol

  Indre kantlinjer

  Oppretter kantlinjer mellom de merkede avsnittene. Hvis det ikke er merket noe tekst, eller hvis bare ett avsnitt er merket, skjer ingenting. Hvis du trykker ENTER mens du skriver i et avsnitt med Indre kantlinjer, vises en ny kantlinje.

  Knappesymbol

  Innvendige vannrette kantlinjer

  For vanlige avsnitt gjør dette det samme som Indre kantlinjer. For en tabell legger dette til kantlinjer mellom rader, men ikke kolonner.

  Knappesymbol

  Innvendige loddrette kantlinjer

  I en tabell legger dette til kantlinjer mellom kolonner, men ikke rader. For vanlige avsnitt gjør dette ingenting.

  Knappesymbol

  Kantlinje diagonalt nedover

  I en tabell legger dette til en diagonal linje fra øverst til venstre til nederst til høyre i hver celle. For vanlige avsnitt gjør dette ingenting.

  Knappesymbol

  Kantlinje diagonalt oppover

  I en tabell legger dette til en diagonal linje fra nederst til venstre til øverst til høyre i hver celle. For vanlige avsnitt gjør dette ingenting.

  Knappesymbol

  Vannrett linje

  Setter inn en vannrett linje som grafikk under markørens gjeldende posisjon.

  Knappesymbol

  Tegn tabell

  Du kan tegne en tabell ved hjelp av markøren.

  Knapp

  Vis rutenettlinjer

  Viser cellegrenser i tabeller der ingen kantlinjer er brukt.

  Knappesymbol

  Kantlinjer og skyggelegging

  Velg alternativer for formatering av kantlinjer, for eksempel linjetykkelse, farge og stil.

 1. Merke all teksten innenfor kantlinjen.

 2. Åpne listen kantlinjer i avsnitt-gruppen på Hjem.

  Kantlinjer-knappen

 3. Velg Ingen kantlinje.

  Fjerne en kantlinje fra tekst

 1. Merke all teksten innenfor kantlinjen.

 2. Åpne listen kantlinjer i avsnitt-gruppen på Hjem.

  Kantlinjer-knappen

 3. I listen over kantlinjer, klikker du hver side for kantlinjen du vil fjerne.

Merknad:  Hvis kantlinjene er rundt ett enkelt ord, forsvinner hele kantlinjen.

Hva vil du gjøre?

Du kan legge til en kantlinje til noen eller alle sider på hver side i et dokument til sider i en inndeling, til den første siden bare eller på alle sidene bortsett fra først. Du kan sette inn sidekantlinjer i mange linjestiler og farger samt en rekke grafiske kantlinjer.

Side med grafisk kantlinje

Du kan skille ut tekst fra resten av et dokument ved å legge til kantlinjer.

Tekst med kantlinjer og skyggelegging

Du kan legge til kantlinjer til en tabell eller individuelle tabellceller.

Tabeller med automatisk formatering

Du kan legge til kantlinjer tegnede objekter og bilder. Du kan endre eller formatere kantlinjen rundt et objekt på samme måte som du vil endre eller formatere en linje.

 1. Klikk Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Fanen Sidekantlinjer i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

  Kontroller at du er på Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

 2. Klikk ett av kantlinjealternativene under Innstillinger.

  Merknad: Hvis du vil angi at kantlinjen vises på en bestemt side av en side som bare øverst, klikk Egendefinert under innstilling. Klikk der du vil at kantlinjen skal vises under Forhåndsvisning.

 3. Velg stilen, fargen og bredden på kantlinjen.

  Merknad: Hvis du vil bruke en kunstnerisk kantlinje, for eksempel trær, velg et alternativ i boksen grafikk.

 4. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil angi en bestemt side eller inndeling for kantlinjen skal vises i, velger du alternativet du vil bruke under Bruk på.

  • Hvis du vil angi den nøyaktige plasseringen av kantlinjen på siden, klikk Alternativer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

Merknad: Du kan se sidekantlinjer på skjermen ved å vise dokumentet i utskriftsoppsettsvisning.

 1. Klikk Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Sidekantlinjer-knapp i Word 2010

  Kommentarer: 

  • Kontroller at du er på Sidekantlinjer-fanen i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging.

  • Fanen Sidekantlinjer i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

 2. Endre alternativene du vil bruke, og klikk deretter OK.

Merknad: Du kan se sidekantlinjer på skjermen ved å vise dokumentet i utskriftsoppsettsvisning.

 1. Klikk Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Fanen Sidekantlinjer i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

 2. Velg Ingen i dialogboksen Kantlinjer og skyggeleggingSidekantlinjer-fanen, under innstilling.

Merknad: Fjerne kantlinjen fra bare én kant av dokumentet, for eksempel hvis du vil fjerne alle unntatt den øverste – Klikk kantlinjene du vil fjerne, i diagrammet under Forhåndsvisning.

 1. Velg bildet, tabell eller teksten du vil legge til en kantlinje.

  Hvis du vil bruke en kantlinje på bestemte tabellceller, merker du cellene, inkludert merkene for slutt på celle.

  Merk celler og merkene for slutt på celle

  Merknad: Trykk Ctrl + * til å aktivere Vis/Skjul avsnittsmerker og vise merkene for slutt på celle.

 2. Klikk Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Sidekantlinjer-knapp i Word 2010

 3. Velg ett av alternativene for kantlinjer under Innstillinger i dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging i kategorien kantlinjer.

  Dialogboksen Kantlinjer og skyggelegging for Word 2010

 4. Velg stilen, fargen og bredden på kantlinjen.

 5. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil plassere kantlinjer bare på bestemte sider i det merkede området, klikk Egendefinert under innstilling. Klikk på sidene i diagrammet under Forhåndsvisning, eller klikk knappene for å bruke eller fjerne kantlinjer.

  • Hvis du vil angi den nøyaktige plasseringen til en avsnittskant i forhold til teksten, velg avsnitt under Bruk på, klikker du Alternativer, og velg deretter alternativene du vil bruke.

  • Hvis du vil angi en celle eller tabellen du vil ha kantlinjen skal vises i, velger du alternativet du vil bruke under Bruk på.

 1. Merk teksten, bildet eller tabellen du vil endre kantlinjen.

  Hvis du vil endre kantlinjen for bestemte tabellceller, merker du cellene, inkludert merkene for slutt på celle.

  Merknad: Trykk Ctrl + * til å aktivere Vis/Skjul avsnittsmerker og vise merkene for slutt på celle.

 2. Klikk Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Sidekantlinjer-knapp i Word 2010

 3. Klikk kategorien kantlinjer, og endre alternativene du vil bruke.

 1. Merk teksten, bildet eller tabellen du vil fjerne kantlinjen.

  Hvis du vil fjerne en kantlinje fra bestemte tabellceller, merker du cellene, inkludert merkene for slutt på celle.

  Merknad: Trykk Ctrl + * til å aktivere Vis/Skjul avsnittsmerker og vise merkene for slutt på celle.

 2. Klikk Sidekantlinjer i Sidebakgrunn-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Båndet i Word

 3. Klikk kategorien kantlinjer.

 4. Klikk Ingen under Innstilling.

Merknad: Hvis du vil legge til en kantlinje på et tegnet objekt, må du plassere tegnet objekt i et lerret.

 1. Klikk listen figurer i Illustrasjoner-gruppen i kategorien Sett inn, og klikk deretter Nytt lerret.

  Nytt alternativ for lerretet i Word 2010

 2. Høyreklikk lerretet, og klikk deretter Formater lerret på hurtigmenyen.

 3. Velg en farge, linjestil og linjetykkelse på kategorien farger og linjer, under linje.

 4. Legge til eventuelle tegnede objekter du vil bruke i lerretet.

 1. Høyreklikk lerretet med kantlinjen du vil endre, og klikk deretter Formater lerret på hurtigmenyen.

 2. Endre farge, linjestil og linjetykkelse i kategorien farger og linjer, under linje.

 1. Merk objektet med kantlinje du vil fjerne.

 2. Høyreklikk lerretet, og klikk deretter Formater lerret på hurtigmenyen.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Velg Ingen linje for Word 2010, under Linjefargen, og Fjern alle valgene under Linjestil.

  • For Word 2007, i kategorien farger og linjer, under linje, klikker du Ingen farge.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×