Definere omfang for søk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Et søkeomfang definerer et delsett av informasjonen i søkeindeksen. Hvis du tenke deg at hele indeksen innholdsområde er et sektordiagram, er et område ett eller flere stykker. En vanlig sektor i sektordiagram kanskje trekantede i figuren, men du kan dele sektordiagrammet ved å bruke omfangsregler, til mange forskjellige figurer. Omfang kan aktiveres på Søk -boksen på nettsteder, som en kategori på søkesentralområdet eller i noen webdeler og tillate brukere til å søket på en bestemt plassering eller innholdssett.

Vanligvis omfatter søkeomfang bestemte emner og innholdskilder som er viktige og felles for brukere i organisasjonen. Du kan for eksempel opprette et søkeomfang for alle elementer som er relatert til et bestemt prosjekt, eller for alle elementer som er relatert til en bestemt gruppe i organisasjonen, for eksempel Økonomi eller Markedsføring. Du kan også opprette et søkeomfang som inneholder flere andre omfang.

Hva vil du gjøre?

Planlegge omfang

Vise Vis omfang-siden

Opprette eller redigere et område

Legge til eller redigere omfangsregler

Fjerne et område eller omfangsregler

Konfigurere omfanget visningsgrupper

Vise eller skjule rullegardinlisten for omfang på alle områdene i områdesamlingen

Planlegge omfang

Hvis du vil opprette og bruke et søkeområde, opprette omfanget, definere sine regler og tilordne omfanget til en skjerm-gruppe. Visningsgruppen er plasseringen der omfanget vil være synlig i brukergrensesnittet. Standard visningsgrupper inkluderer Rullegardinliste for søk og Avansert søk. Du kan opprette andre visningsgrupper og flytte søkeomfang til dem.

Omfangsregler definerer nøyaktig hvilket innhold fra søkeindeksen som skal inkluderes i omfanget. Ved hjelp av regler kan du inkludere eller utelate elementer, for eksempel bestemte områder. Det kan for eksempel hende at du har et gruppeområde som inneholder dokumenter du ikke vil inkludere i søkeresultatene. Du kan opprette en omfangsregel som utelater dette gruppeområdet og innholdet i det, fra søkeresultatene. Omfangsregler kan bare brukes etter at omfanget er opprettet og tilordnet til en visningsgruppe. Regler kan når som helst oppdateres eller endres.

Du kan også opprette og konfigurere omfang for bruk med samlede webdeler. Samlet søk er et sett med resultater som ikke er indeksert, men som vises ved siden av det indekserte innholdet. Samlede søkeresultater kommer utenfra organisasjonen. Du kan definere omfangsregler for samlede søk, og bruke dem på den samlede webdelen.

Søkeomfang kan opprettes og defineres på to nivåer: nivået for søketjenesten og nivået for administrasjon av områdesamling. Søkeomfang som opprettes på søketjenestenivået, kalles også delte omfang. Disse omfangene er tilgjengelige for alle områdesamlinger. Administratoren for områdesamlingen kan ta en kopi av disse omfangene, men kan ikke endre eller slette det delte omfanget.

En administrator for områdesamlinger kan opprette nye søkeomfang og nye visningsgrupper. Disse omfangene og visningsgruppene er tilgjengelige for alle områder i samme områdesamling, men ikke for områder i andre områdesamlinger.

Du kan gjøre forvaltede egenskaper tilgjengelig i søk, som kan hjelpe andre å søke etter slik at de får målliste spørringene sine direkte mot metadataene i kolonner. En liste over de forvaltede egenskapene som er tilgjengelige for bruk i omfang er i Egenskapsspørring-delen på siden Legg til regel for omfanget eller Rediger regel i omfang-siden. For mer informasjon, kan du se delen legge til eller redigere omfangsregler.

Til toppen av siden

Vise Vis omfang-siden

Hvis du vil vise og administrere alle omfangene i en områdesamling, kan du bruke Vis omfang-siden. Her kan du legge til et nytt omfang, redigere et eksisterende omfang, vise visningsgrupper for omfang, kontrollere statusen til oppdateringer, vise hvor mange elementer som finnes i omfanget og se om det er et delt omfang eller ikke.

Du får bare tilgang til Vis omfang-siden hvis du er en administrator med administratortillatelser for områdesamlinger.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Gjør ett av følgende på Vis omfang-siden:

Til toppen av siden

Opprette eller redigere et omfang

Ved hjelp av omfang kan du konsentrere søk om et bestemt innholdssett. En administrator med administratortillatelser for områdesamlinger kan kopiere et delt omfang og endre denne kopien eller legge til nye omfang for bruk i den samme områdesamlingen.

Når du skal legge til et nytt omfang i en områdesamling, kan det være nyttig å begynne med å kopiere et eksisterende omfang, for eksempel Alle områder, og så legge til regler som angir plasseringen til innholdet, og hva som skal inkluderes eller utelates, basert på egenskapsverdier. Ved å kombinere og justere flere regler kan du utforme omfang for områdesamlingen som gir fokuserte søk skreddersydd etter behovene til bestemte arbeidsgrupper.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette et nytt omfang, klikker du Nytt omfang.

  • Hvis du vil redigere et eksisterende omfang, klikker tittelen på omfanget for å vise siden Egenskaper og regler for omfang, og deretter klikker du Endre omfangsinnstillinger.

   Obs!: Hvis omfanget er et delt omfang, vil du ikke kunne redigere innstillingene. Delte omfang konfigureres i sentraladministrasjonen.

 5. Skriv et ord, et navn, et akronym eller en kort frase i Tittel-boksen for å beskrive omfanget. Tittelen vises i Omfang-listen og angir for brukeren innholdstypen de kommer til å søke i ved bruk av dette omfanget.

 6. Skriv inn en valgfri beskrivelse beregnet som referanse for deg og områdeeiere i Beskrivelse-boksen. Denne vises ikke for sluttbrukere.

 7. Velg ett eller flere steder i brukergrensesnittet der omfanget skal vises, under Visningsgrupper, for eksempel i Rullegardinliste for søk.

 8. Velg om du vil vise resultatene fra Søk på dette området på siden med søkeresultater standard eller en annen webside i delen Målside med resultater. Du bruker et annet søk resultater-siden, velg Angi en annen side for Søk i dette omfanget og deretter skriver du inn webadressen for en annen eksisterende resultatside i boksen Målside med resultater (for eksempel http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Klikk OK.

Hvis du vil legge til omfangsregler, følger du fremgangsmåten i delen legge til eller redigere omfangsregler.

Til toppen av siden

Legge til eller redigere omfangsregler

Omfangsregler definerer innholdet som er tilknyttet omfanget ved å angi plasseringen til innholdet, egenskapene og hva som skal inkluderes eller utelates fra omfanget. Regler kan bare legges til når det er opprettet et omfang.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Finn tittelen på omfanget i listen der du vil legge til eller redigere regler, og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis området har ingen regler i Oppdateringsstatusenkolonnen, klikker du Legg til regler.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende regel eller legge til en tilleggsregel, klikker du tittelen på omfanget, og deretter klikker du en eksisterende regel som skal redigeres, under Regler, eller så klikker du Ny regel.

 5. Velg ett av følgende alternativer i delen Type omfangsregel:

  • Hvis du vil inkludere eller utelate en plassering og angi en innholdskilde, for eksempel en mappe, et vertsnavn eller domene/underdomene, og deretter bruke regler i Virkemåte-delen, velger du Webadresse.

  • Hvis du vil inkludere eller utelate innhold funnet ved søk etter en verdi tilordnet en forvaltet egenskap, velger du Egenskapsspørring.

  • Hvis du vil inkludere alt innhold fra alle områder i søkeindeksen, velger du Alt innhold.

   Tips!: Definere en egen regel for hver egenskapsinnstilling for å bruke regler med flere verdier eller egenskaper.

 6. Hvis regeltypen for omfang er Webadresse, velger du ett av følgende i Egenskapsspørring-delen:

Alternativ

Beskrivelse

Mappe

En mappe kan være en plassering på et gruppeområde. For eksempel http://site/subsite/folder. Regelen gjelder bare for elementer som er plassert i den angitte mappen og undermappene.

Vertsnavn

Denne regelen gjelder for elementer som finnes hvor som helst på denne verten.

Domene eller underdomene

Denne regelen gjelder for alle elementer som finnes i det angitte domenet.

Hvis omfanget regeltype er Egenskapen spørringen, i den Egenskapsspørring-delen velger du en egenskap, og Skriv inn en verdi.

Tips!: Definere en egen regel for hver egenskapsinnstilling for å bruke regler med flere verdier eller egenskaper.

 1. Velg hvordan denne regelen skal kombineres med andre regler for å definere omfanget, under Virkemåte. Velg Inkluder for en "ELLER"-regel, Utelat for en "OG IKKE"-regel eller Krev for en "OG"-regel.

 2. Klikk OK.

Obs!: Søkeomfang og deres regler er kompilert på en tidsplanen justeres automatisk basert på tidligere oppdateringsfrekvensen. Et nytt område vises ikke i en Søkeboks områdelisten til etter at den er kompilert første gang.

Til toppen av siden

Fjerne et omfang eller omfangsregler

En administrator med administratortillatelser for områdesamlinger kan bare fjerne omfangene som er opprettet på administrasjonsnivået for områdesamlingen. Delte omfang, som opprettes av søketjenesteadministratoren for bruk i områdesamlingen, kan ikke fjernes.

Fjerne et omfang

Når du sletter et omfang fra en områdesamling, fjernes også omfanget fra alle områdene i denne områdesamlingen.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Klikk pilen ved siden av tittelen til omfanget på Vis omfang-siden.

 5. Velg Slett.

 6. Klikk OK.

Fjerne omfangsregler

 1. Klikk pilen ved siden av tittelen til omfanget på Vis omfang-siden, og velg deretter Rediger egenskaper og regler.

 2. Gjør ett av følgende:

Hvis du vil gjøre dette:

Gjør du følgende:

Fjerne en enkeltregel

 1. Klikk navnet på regelen på siden Egenskaper og regler for omfang under Regler.

 2. Klikk Slett.

 3. Klikk OK.

Fjerne alle regler for et omfang

 • Klikk Slett alle regler under Regler på siden Egenskaper og regler for omfang.

Til toppen av siden

Konfigurere visningsgrupper for omfang

Omfang er tilordnet til visningsgrupper, som angir hvor omfangene kan brukes. Hvis du for eksempel tilordnet et omfang til visningsgruppen Rullegardinliste for søk, vil dette omfanget være synlig for brukere alle steder der boksen Rullegardinliste for søk er konfigurert for omfang. Disse plasseringene kan være på en webdel eller i Søk-boksen på et gruppeområde. En administrator med administratortillatelser til områdesamlinger kan opprette en ny visningsgruppe og ordne omfang i denne, eller legge til omfang i eksisterende visningsgrupper. En områdeeier kan så legge til visningsgruppen i omfangslisten for en hvilken som helst Søk-boks i området, slik at brukerne kan utføre mer fokuserte søk.

Opprette eller redigere visningsgrupper for omfang

Hvis du vil gjøre det mulig for en områdeeier å endre omfangene som er tilgjengelig fra omfangslisten ved siden av en Søk-boks, kan en områdesamlingsadministrator endre eksisterende visningsgrupper, eller opprette nye visningsgrupper og ordne omfang i dem.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Klikk Visningsgrupper på Vis omfang-siden.

 5. Klikk Ny visningsgruppe, eller klikk pilen ved siden av en eksisterende visningsgruppe, og klikk deretter Rediger visningsgruppe.

 6. Skriv inn en tittel som vil hjelpe deg med å identifisere visningsgruppen, i Tittel-boksen på siden Opprett visningsgruppe for omfang eller Rediger visningsgruppe for omfang.

 7. Skriv inn en valgfri beskrivelse av visningsgruppen i Beskrivelse-boksen. Denne er beregnet som referanse for deg og områdeeiere, og vises ikke for sluttbrukere.

 8. Merk av for alle omfang du vil inkludere i visningsgruppen, under Omfang.

 9. Bruk listen Posisjon fra toppen til å justere rekkefølgen på omfangene i visningsgruppen.

 10. Velg omfanget som skal angis som standardomfanget for sluttbrukeren, i listen Standardomfang.

 11. Klikk OK.

Inkludere et omfang i visningsgrupper

En administrator for områdesamling kan tilordne omfang som er opprettet på områdesamlingsnivå, for å vise grupper for bruk av områdeeiere. Delte omfang, det vil si omfang som er opprettet og definert av en serveradministrator, kan ikke flyttes blant visningsgrupper på områdesamlingsnivå.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeomfang under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Klikk tittelen til et omfang.

  Obs!: Kontroller at det er ikke er merket i delt-kolonnen. Administratoren for områdesamlingen kan ikke endre delte omfang.

 5. På siden for egenskaper og regler for omfang klikker du Endre omfangsinnstillinger under Omfangsinnstillinger.

 6. Merk av for visningsgruppene der du vil inkludere omfanget, under Visningsgrupper på Rediger omfang-siden.

 7. Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise eller skjule rullegardinlisten for omfang på alle områder i områdesamlingen

Hvis du vil legge til omfang i Søk-boksen for alle områder i områdesamlingen, må du kontrollere at alle omfangene du vil legge til, vises i visningsgruppen Rullegardinliste for søk. Deretter endrer du innstillingen for områdesamlingen for enten å vise eller skjule rullegardinlisten for omfang.

 1. Logg på startsiden for området på øverste nivå med administratortillatelser for områdesamlinger.

 2. Velg Innstillinger for områdeOmrådehandlinger-menyen.

 3. Klikk Søkeinnstillinger under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 4. Velg Vis rullegardinmenyen for omfang under Modus for rullegardinmeny for område/søk for å vise en liste over omfang som er i visningsgruppen kalt Rullegardinliste for søk.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×