Dato- og tidsfunksjoner (referanse)

Klikk en av koblingene i listen nedenfor for å få detaljert hjelp om funksjonen.

Funksjon

Beskrivelse

Funksjonen ARBEIDSDAG

Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager

Funksjonen ARBEIDSDAG.INTL

Returnerer serienummeret for datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager, med parametre som angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager

Funksjonen DAG

Konverterer et serienummer til en dag i måneden

Funksjonen DAG.ETTER

Returnerer serienummeret som svarer til datoen som er det indikerte antall måneder før eller etter startdatoen

Funksjonen DAGER360

Beregner antall dager mellom to datoer basert på et år med 360 dager

Funksjonen DATO

Returnerer serienummeret som svarer til en bestemt dato

Funksjonen DATOVERDI

Konverterer en dato med tekstformat til et serienummer

Funksjonen IDAG

Returnerer serienummeret som svarer til dagens dato

Funksjonen MINUTT

Konverterer et serienummer til et minutt

Funksjonen MÅNED

Konverterer et serienummer til en måned

Funksjonen MÅNEDSSLUTT

Returnerer serienummeret som svarer til siste dag i måneden, før eller etter et angitt antall måneder

Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to datoer

Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.INTL

Returnerer antall hele arbeidsdager mellom to dager ved å bruke parametere til å angi hvilke og hvor mange dager som er fridager

Funksjonen NÅ

Returnerer serienummeret som svarer til gjeldende dato og klokkeslett

Funksjonen SEKUND

Konverterer et serienummer til et sekund

Funksjonen TID

Returnerer serienummeret som svarer til et bestemt klokkeslett

Funksjonen TIDSVERDI

Konverterer et klokkeslett i tekstformat til et serienummer

Funksjonen TIME

Konverterer et serienummer til en time

Funksjonen UKEDAG

Konverterer et serienummer til en ukedag

Funksjonen UKENR

Konverterer et serienummer til et tall som representerer hvilket nummer uken har i et år

Funksjonen ÅR

Konverterer et serienummer til et år

Funksjonen ÅRDEL

Returnerer brøkdelen for året, som svarer til antall hele dager mellom startdato og sluttdato

Gjelder for: Excel 2010, Excel Starter, Excel Online, SharePoint OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk