DateAdd, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer en variant (dato) som inneholder en dato der et angitt tidsintervall er lagt til.

Syntaks

DateAdd ( intervall, tall, dato )

Syntaksen for DateAdd -funksjonen har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

intervall

Obligatorisk. Strenguttrykk som er tidsintervallet du vil legge til.

tall

Obligatorisk. Numerisk uttrykk som er antall intervaller som du vil legge til. Det kan være positivt (for å få datoer i fremtiden) eller negativt (for å få datoer i fortiden).

dato

Obligatorisk. Variant (Dato) eller litteral som representerer datoen intervallet er lagt til.


Tips!: Uttrykksverktøyet har IntelliSense slik at du kan se hvilke argumenter uttrykket krever i Access 2010.

Innstillinger

Intervall argument har disse innstillingene:

Innstilling

Beskrivelse

åååå

År

q

Kvartal

m

Måned

y

Dag i året

d

Dag

w

Ukedag

ww

Uke

t

Time

n

Minutt

s

Sekund


Kommentarer

Du kan bruke DateAdd -funksjonen til å legge til eller trekke et angitt tidsintervall fra en dato. Du kan for eksempel bruke DateAdd til å beregne en dato 30 dager fra i dag eller et klokkeslett 45 minutter fra nå.

Hvis du vil legge et antall dager til datoen, kan du bruke dag i året ("y"), dag ("d") eller ukedag ("o").

DateAdd -funksjonen returnerer ikke en ugyldig dato. Følgende eksempel legger til én måned til 31:

DateAdd("m", 1, "31-Jan-95")

I dette tilfellet returnerer DateAdd 28-februar-95, ikke 31-februar-95. Hvis dato er 31-Jan-96, returneres 29-februar-96 fordi 1996 er et skritt år.

Hvis den beregnede datoen vil være tidligere enn år 100 (det vil si at du trekker fra flere år enn det som finnes i dato), oppstår det en feil.

Hvis tall ikke er en lang-verdi, blir det avrundet til nærmeste hele tall før evaluering.

Obs!: Formatet for returverdien for DateAdd bestemmes av innstillingene i Kontrollpanel , ikke av formatet som er sendt inn datoargumentet .

Obs!: For dato, hvis Calendar -egenskapsinnstillingen er gregoriansk, må den angitte datoen være gregoriansk. Hvis kalenderen er Hijri, må den angitte datoen være Hijri. Hvis månedsverdier er navn, må være navnet samsvarer med gjeldende Calendar -egenskapsinnstillingen. For å minimere risikoen for månedsnavn er i konflikt med gjeldende Calendar -egenskapsinnstillingen, angir du månedsverdier for numeriske (kort datoformat).

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet brukes en dato som inndata og DateAdd -funksjonen til å vise en tilsvarende dato et angitt antall måneder i fremtiden.

Dim FirstDate As Date    ' Declare variables.
Dim IntervalType As String
Dim Number As Integer
Dim Msg
IntervalType = "m" ' "m" specifies months as interval.
FirstDate = InputBox("Enter a date")
Number = InputBox("Enter number of months to add")
Msg = "New date: " & _
DateAdd(IntervalType, Number, FirstDate)
MsgBox Msg
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×