Databaseegenskaper for Type-figur (Definisjon)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk disse alternativene til å opprette navngitte og ikke-navngitte radtyper som fungerer som typedefinisjoner for tabeller eller visninger som kan brukes på nytt.

Navngitte radtyper er basert på SQL-spesifikasjonen av tabeller, som kalles typeangitte tabeller, og identifiseres i systemet som permanent typelagring. Radtyper uten navn identifiseres ikke som permanent typelagring.

Radtyper oppretter sammensatte datatyper som kan brukes i modeller som implementeres i objektrelasjonsdatabaser. En radtype kan angis som datatype.

Navn

Skriv inn et navn på den sammensatte typen som skal vises i kategorien Datatype i dialogboksen Egenskaper for kolonne og i vinduet Typer.

Som standard legges det til et suffiks i navnet for å skille typen, basert på valget under Sammensatt type.

Navngitt radtype

Merk av i denne boksen for å angi at typen ikke er et alias av noen annen type.

Distinkt type

Merk av i denne boksen for å angi at typen er basert på en annen type og har samme representasjon som den typen den er basert på, men at den er en helt distinkt type.

Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke velge alternativer i kategorien Felt.

Domain

Merk av i denne boksen for å angi at typen er et alias av en annen type. Den er en indirekte representasjon av den samme typen.

Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke velge alternativer i kategorien Felt.

Obs!: Når du merker av for Domene, blir alternativet Aliassamlingstype tilgjengelig.

Aliassamlingstype (vises bare hvis domenet er valgt)

Velg et alternativ for å angi om en verdi for attributtet er en samling med enkeltverdi, sett, liste eller multimengde. I relasjonsdatabaser er alle attributtsamlingstypene enkeltverdier. I objektrelasjonsdatabaser kan du angi flere samlingstyper.

Enkel verdi (kolonne)  Samlingstypen fylles ut av en enkeltverdi. En spørring for en post med en enkelt samlingstype returnerer en enkeltverdi (for eksempel 1, a eller streng1).

Mengde  Samlingstypen fylles ut av et sett verdier av samme datatype. En spørring for en post med en samlingstype for mengde returnerer et sett med verdier (for eksempel {1, 2, 3, 4}, {a, b, c} eller {streng1, streng2, streng3}).

Liste  Samlingstypen fylles ut av en liste med verdier av samme datatype. En spørring for en post med en samlingstype for mengde returnerer en liste med verdier (for eksempel (3, 2, 1, 4), (b, a, c) eller (streng2, streng1, streng3). Rekkefølge er viktig her i motsetning til mengde og multimengde der rekkefølgen ikke antas.

Multimengde  Samlingstype fylles ut av en multimengde eller gruppe med verdier av samme datatype. En spørring for en post med en samlingstype returnerer en multimengde eller gruppe med verdier (for eksempel {1, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4}, {a, b, b, b, c} eller {streng1, streng2, streng2, streng3}).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×