DVar og DVarP, funksjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke DVar og DVarP -funksjonene til å beregne avvik over et sett med verdier i en angitt av poster (en domene ). Bruke DVar og DVarP -funksjonene i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, en makro, strenguttrykk eller en beregnet kontroll i et skjema eller rapport.

Bruk DVarP -funksjonen til å evaluere varians på tvers av en populasjon og DVar -funksjonen til å evaluere varians på tvers av et utvalg av populasjonen.

Du kan for eksempel bruke DVar -funksjonen til å beregne variansen over et sett med elevenes prøveresultater i bokstavform.

Syntaks

DVARIANS ( uttr domene [vilkår] )

DVARIANSP ( uttr domene [vilkår] )

DVar og DVarP -funksjonene har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

uttr

Obligatorisk. Et uttrykk som identifiserer det numeriske feltet du vil finne variansen. Det kan være en strenguttrykk identifiserer et felt fra en tabell eller spørring, eller det kan være et uttrykk som utfører en beregning av data i dette feltet. I exPris, kan du ta med navn-feltet i en tabell, en kontroll i et skjema, en konstant eller en funksjon. Hvis uttr inneholder en funksjon, kan det være innebygd eller brukerdefinert, men ikke et annet domene mengde eller SQL-mengdefunksjon. Alle felt som inkluderes i uttr må være et numerisk felt.

domene

Obligatorisk. En streng som identifiserer settet med poster som utgjør domenet. Det kan være enten et tabellnavn eller et spørringsnavn for en spørring som ikke krever en parameter.

vilkår

Valgfritt. Et strenguttrykk som brukes til å begrense dataområdet som funksjonen DVARIANS eller DVARIANSP utføres. Hvis du for eksempel vilkår tilsvarer ofte WHERE-setningsdelen i en SQL-uttrykk, uten ordet der. Hvis vilkår, evaluere DVar og DVarP -funksjonene uttr mot hele domenet. Et felt som er inkludert i vilkåret må også være et felt i domenet. Ellers DVar og DVarP -funksjonene returnere en Null.


Kommentarer

Hvis domene refererer til færre enn to poster, eller hvis færre enn to poster oppfyller criterien, DVar og DVarP , funksjoner som returnerer en Null, som angir at det ikke kan beregnes en varians.

Hvis du bruker funksjonen DVARIANS eller DVARIANSP i en makro, modul, strenguttrykk eller beregnet kontroll, må du uansett konstruere vilkår nøye slik at det evalueres riktig.

Du kan bruke DVar og DVarP -funksjonen til å angi vilkår i vilkår -raden i en utvalgsspørring, i et feltuttrykk for beregnede i en spørring eller i Oppdater til -raden i en oppdateringsspørring.

Obs!: Du kan bruke funksjonene DVar og DVarP eller Var og VarP -funksjonene i et feltuttrykk for beregnede i en totalverdispørring. Hvis du bruker funksjonen DVARIANS eller DVarP , beregnes verdier før dataene grupperes. Hvis du bruker funksjonen Varians eller VARIANSP , grupperes dataene før verdier i feltuttrykket evalueres.

Bruk DVar og DVarP -funksjonene i en beregnet kontroll når du skal angi vilkår for å begrense dataområdet funksjonen utføres. Hvis du for eksempel vil vise en varians for ordrer som skal sendes til California, angir du egenskapen ControlSource for en tekstboks til følgende uttrykk:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du vil finne standardavviket på tvers av alle poster i domene, kan du bruke funksjonen Varians eller VARIANSP .

Obs!: Ulagrede endringer i poster i domenet er ikke inkludert når du bruker disse funksjonene. Hvis du vil funksjonen DVARIANS eller DVARIANSP skal baseres på endrede verdier, må du lagre endringene ved å klikke Lagre post under poster i kategorien Data , flytte fokus til en annen oppføring, eller ved å bruke Oppdater metode.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Følgende eksempel returnerer estimater av varians for en populasjon og et eksempel på en populasjon for ordrer sendt til Storbritannia. Domenet er en ordretabell. Vilkår -argumentet begrenser settet med poster til postene der ShipCountryRegion tilsvarer UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I eksemplet nedenfor returnerer beregninger ved hjelp av en variabel, strCountryRegion, i vilkår -argumentet. Legg merke til at enkle anførselstegn (') er inkludert i strenguttrykket, slik at når strengene er slås sammen, streng litteral UK vil være omsluttet av enkle anførselstegn.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×