DStDev, DStDevP, funksjoner

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke funksjonene DSTDAV og DSTDAVP til Estimere standardavvik på tvers av et sett med verdier i en angitt postsett (en domene ). Bruk funksjonen DSTDAV og DSTDAVP i en Visual Basic for Applications (VBA) modul, en makro, strenguttrykk eller en beregnet kontroll i et skjema eller rapport.

Bruk funksjonen DSTDAVP til å evaluere en populasjon og DStDev -funksjonen til å evaluere et eksempel på en populasjon.

Du kan for eksempel bruke DStDev -funksjonen i en modul til å beregne standardavviket over et sett med elevenes prøveresultater i bokstavform.

Syntaks

DSTDAV ( uttr domene [vilkår] )

DSTDAVP ( uttr domene [vilkår] )

DStDev - og DStDevP -funksjonene har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

uttr

Obligatorisk. Et uttrykk som identifiserer det numeriske feltet du vil finne standardavviket. Det kan være en strenguttrykk identifiserer et felt fra en tabell eller spørring, eller det kan være et uttrykk som utfører en beregning av data i dette feltet. Du kan inkludere navnet på et felt i en tabell, en kontroll i et skjema, en konstant eller en funksjon i uttr. Hvis uttr inneholder en funksjon, kan det være innebygd eller brukerdefinert, men ikke et annet domene mengde eller SQL-mengdefunksjon.

domene

Obligatorisk. En streng som identifiserer settet med poster som utgjør domenet. Det kan være enten et tabellnavn eller et spørringsnavn for en spørring som ikke krever en parameter.

vilkår

Valgfritt. Et strenguttrykk som brukes til å begrense dataområdet som funksjonen DSTDAV eller DSTDAVP utføres. Hvis du for eksempel vilkår tilsvarer ofte WHERE-setningsdelen i en SQL-uttrykk, uten ordet der. Hvis vilkår, evaluere DSTDAV og DStDevP -funksjonene uttr mot hele domenet. Et felt som er inkludert i vilkåret må også være et felt i domenet. Ellers DSTDAV og DStDevP -funksjonene returnerer en Null.


Kommentarer

Hvis domene refererer til færre enn to poster, eller hvis færre enn to poster oppfyller vilkårene, DSTDAVDStDevP , funksjoner returnerer Null, som angir at og kan ikke beregnes et standardavvik.

Hvis du bruker funksjonen DSTDAV eller DSTDAVP i en makro, modul, strenguttrykk eller beregnet kontroll, må du uansett konstruere vilkår nøye slik at det evalueres riktig.

Du kan bruke DStDev og DStDevP -funksjonene for å angi vilkår i Vilkår-raden i en utvalgsspørring. Du kan for eksempel opprette en spørring i en ordretabell og en tabell som viser alle varene der fraktkostnaden høyere enn gjennomsnittet pluss standardavviket for fraktkostnader. Vilkår-raden under Frakt-feltet vil inneholde følgende uttrykk:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Du kan bruke funksjonene DSTDAV og DSTDAVP i et beregnet feltuttrykk for en spørring eller i Oppdater til-raden i en opppdateringsspørring.

Obs!: Du kan bruke funksjonene DSTDAV og DSTDAVP eller StDev og StDevP -funksjonene i et beregnet feltuttrykk for en totalverdispørring. Hvis du bruker funksjonen DSTDAV eller DStDevP , beregnes verdier før dataene grupperes. Hvis du bruker funksjonen STDAV eller StDevP , grupperes dataene før verdier i feltuttrykket evalueres.

Bruke funksjonen DSTDAV og DSTDAVP i en beregnet kontroll når du skal angi vilkår for å begrense dataområdet funksjonen utføres. Hvis du for eksempel vil vise standardavviket for ordrer som skal sendes til California, angir du egenskapen ControlSource for en tekstboks til følgende uttrykk:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Hvis du vil finne standardavviket på tvers av alle poster i domene, kan du bruke funksjonen STDAV eller STDAVP .

tips

Hvis datatypen for feltet som uttr hentes er et tall, returnerer DStDev- og DStDevP-funksjonene et langt flyttall-datatype. Hvis du bruker funksjonen DSTDAV eller DSTDAVP i en beregnet kontroll, inkluderer du en konverteringsfunksjon for datatypen i uttrykket for å forbedre ytelsen.

Obs!: Ulagrede endringer i poster i domenet er ikke inkludert når du bruker disse funksjonene. Hvis du vil funksjonen DSTDAV eller DSTDAVP skal baseres på endrede verdier, må du lagre endringene ved å klikke Lagre post under poster i kategorien Data , flytte fokus til en annen oppføring, eller ved å bruke Oppdater metode.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Følgende eksempel returnerer estimater av standardavviket for en populasjon og et eksempel på en populasjon for ordrer sendt til Storbritannia. Domenet er en ordretabell. Vilkår -argumentet begrenser settet med poster til postene der verdien ShipCountryRegion tilsvarer UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

I eksemplet nedenfor beregner de samme estimatene ved hjelp av en variabel, strCountryRegion, i vilkår -argumentet. Legg merke til at enkle anførselstegn (') er inkludert i strenguttrykket, slik at når strengene er slås sammen, streng litteral UK vil være omsluttet av enkle anførselstegn.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders