DOLLARBR (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen DOLLARBR i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Bruk DOLLARBR til å konvertere desimaltall til valutatall som er brøker, for eksempel verdipapirpriser.

Syntaks

DOLLARBR(desimal_valuta; brøk)

Syntaksen for funksjonen DOLLARBR har følgende argumenter:

  • Desimal_valuta    Obligatorisk. Et desimaltall.

  • Brøk    Obligatorisk. Heltallet som skal bruke i nevneren i brøken.

Kommentarer

  • Hvis brøk ikke er et heltall, avkortes det.

  • Hvis brøk er mindre enn 0, returnerer DOLLARBR feilverdien #NUM!.

  • Hvis brøk er lik 0, returnerer DOLLARBR feilverdien #DIV/0!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=DOLLARBR(1,125;16)

Konverterer desimaltallet 1,125 til et tall som leses 1 og 2/16.

1,02

=DOLLARBR(1,125; 32)

Konverterer desimaltallet 1,125 til et tall som leses 1 og 4/32.

1,04

Gjelder for: Excel 2016 Preview, Excel 2010, Excel Starter, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011, Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk