DELETE-setningen

Oppretter en slettespørring som fjerner poster fra én eller flere tabeller som er oppført i setningsdelen FROM, som oppfyller setningsdelen WHERE.

Syntaks

DELETE [tabell.*]
FROM tabell
WHERE vilkår

Uttrykket DELETE har følgende deler:

Del

Beskrivelse

tabell

Det valgfrie navnet på tabellen som postene er slettet fra.

tabell

Navnet på tabellen som postene er slettet fra.

vilkår

Et uttrykk som fastslår hvilke poster som skal slettes.


Kommentarer

DELETE er spesielt nyttig når du ønsker å slette mange poster.

Du kan bruke Utfør metode med et DROP-uttrykk for å fjerne en hel tabell fra databasen. Hvis du sletter tabellen, mister du imidlertid strukturen. Når du bruker DELETE, slettes bare dataene. Tabellstrukturen og alle tabellegenskapene, som feltattributter og indekser, forblir intakte.

Du kan bruke DELETE til å fjerne poster fra tabeller som er i en én-til-mange-relasjon med andre tabeller. Gjennomgripende slettingsoperasjoner gjør at tabeller som er på mange-siden av relasjonen slettes, når den tilsvarende posten på én-siden av relasjonen slettes i spørringen. Eksempel: I relasjonen mellom tabellene Kunder og Ordre er tabellen Kunder på én-siden og tabellen Ordre er på mange-siden av relasjonen. Hvis du sletter en post fra tabellen Kunder, kan det resultere i at tilsvarende Ordre-poster slettes hvis alternativet om gjennomgripende sletting er angitt.

En slettespørring sletter hele poster, ikke bare dataene i bestemte felt. Hvis du ønsker å slette verdier i bestemte felt, oppretter du en opppdateringsspørring som endrer verdiene til Null.

Viktig!: 

  • Etter at du fjerner poster ved hjelp av en slettespørring, kan du ikke angre operasjonen. Hvis du vil vite hvilke poster som ble slettet, må du først undersøke resultatene av en utvalgsspørring som bruker de samme vilkårene, og deretter kjøre slettespørringen.

  • Oppretthold sikkerhetskopier av dataene dine til enhver tid. Hvis du sletter feil poster, kan du hente dem fra sikkerhetskopiene.Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×