DDB, funksjon

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Returnerer et langt flyttall som angir avskrivningen for et aktivum for en bestemt tidsrom ved hjelp av dobbel degressiv avskrivning eller en annen metode du angir.

Syntaks

Degravs ( kostnad, restverdi, levetid, periode [faktor] )

Syntaksen for funksjonen Degravs har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

kostnader

Obligatorisk. Doble flyttall som angir opprinnelig kostnad for aktivumet.

restverdi

Obligatorisk. Doble flyttall som angir verdien for aktivumet ved slutten av økonomiske levetid.

levetid

Obligatorisk. Doble flyttall som angir lengden på nyttig levetid.

periode

Obligatorisk. Dobbel som angir perioden som beregnes avskrivning.

faktor

Valgfritt. Variant som angir hvor degressiv. Hvis utelatt, antas 2 (dobbel degressiv avskrivning).


Kommentarer

For dobbel degressiv avskrivning beregner avskrivningen raskt. Avskrivningen er høyest i den første perioden og reduseres etterfølgende perioder.

Levetid og periode argumentene må uttrykkes i de samme enhetene. Hvis du for eksempel hvis levetid er angitt i måneder, må periode også angis i måneder. Alle argumentene må være positive tall.

DDB -funksjonen bruker følgende formel til å beregne avskrivning for en gitt periode:

Avskrivning / periode = ((kostnad - restverdi) * faktor) / levetid

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker funksjonen Degravs til å returnere avskrivningen for et aktivum for en angitt periode, den opprinnelige kostnaden (InitCost), restverdi på slutten av aktivumet levetid (SalvageVal), samlet levetid i år (LifeTime), og antall år som avskrivningen er beregnet (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×