Calculate an average

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Excel har en rekke måter å finne gjennomsnittet av et sett med tall. Du kan for eksempel bruke funksjon til å beregne et enkelt gjennomsnitt, et vektet gjennomsnitt eller et gjennomsnitt som utelater bestemte verdier.

Bruk de medfølgende eksempeldataene og fremgangsmåtene nedenfor for å lære hvordan du beregner gjennomsnitt.

Kopier eksempeldataene

Kopi følgende eksempeldata til celle A1 i et tomt regneark for å bedre forståelse av trinnene.

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk følgende eksempeldata.

  Obs!: Ikke Merk rad- eller kolonneoverskriftene (1, 2, 3...  A, B, C...) Når du kopierer eksempeldataene til et tomt regneark.

  Velge eksempeldata i Hjelp

  Velg eksempeldata

  Enhet kvalitet

  Pris Per enhet

  Antall enheter som er organisert

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Gjennomsnittlig enhet kvalitet

  Gjennomsnittspris per enhet

  Gjennomsnittlig kvalitet for alle enheter som er rangert ovenfor 5

 3. Trykk KOMMANDO + C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker KOMMANDO + V.

Beregne enkle gjennomsnittet

 1. Merk cellene A2 til A7 (verdiene i kolonnen enhet kvalitet).

 2. Klikk pilen ved siden av Autosummer AutoSum-knapp i kategorien formler, og klikk deretter gjennomsnitt

  Resultatet er 8.166666667.

Beregne gjennomsnittet for sammensatte celler

 1. Merk cellen der du vil finne gjennomsnittet skal vises, for eksempel celle A8, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig enhet kvalitet" i eksempeldataene.

 2. Klikk pilen ved siden av Autosummer AutoSum-knapp i kategorien formler, klikk gjennomsnitt, og trykk deretter ENTER. 

 3. Klikk cellen som inneholder gjennomsnittet du nettopp opprettet, celle A8 i dette eksemplet.

  Formelen vises i den formellinje, =AVERAGE(A2:A7) Hvis du bruker eksempeldataene.

 4. Velg innholdet mellom parentesene, som er a2: a7 Hvis du bruker eksempeldataene i Formellinjen.

 5. Holde nede KOMMANDO og klikke cellene som du vil finne gjennomsnittet, og trykk deretter ENTER. Merk for eksempel A2, A4 og A7, og trykk deretter ENTER.

  Excel erstatter den valgte områdereferansen i gjennomsnitt-funksjonen med cellereferanser for cellene som du valgte. I dette eksemplet er resultatet 8.

Beregne et vektet gjennomsnitt

Dette eksemplet beregner Gjennomsnittspris betalt for en enhet på tvers av alle ordrer, der hver ordre er for et annet antall enheter på en annen pris per enhet.

 1. Merk celle A9, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig pris per enhet."

 2. Klikk Sett inn funksjon for å åpne Formelverktøy-ruten i kategorien formler.

 3. Bla nedover i listen Formelverktøy, og dobbeltklikk SUMMERPRODUKT.

  Tips!: Du kan raskt finne en funksjon, klikk i boksen Søk etter en funksjon, og skriv deretter inn navnet på funksjonen. Hvis du for eksempel Begynn å skrive SUMMERPRODUKT.

 4. Klikk boksen ved siden av matrise1, og velg deretter celle B2 til B7 på arket (verdiene i kolonnen pris Per enhet).

 5. Klikk boksen ved siden av matrise2, og velg deretter celle C2 til C7 på arket (verdiene i kolonnen tall av enheter bestilt).

 6. Klikk til høyre for den avsluttende parentesen for formelen i formellinjen, og skriv deretter /

  Hvis du ikke ser på formellinjen på Vis-menyen, klikker du Formellinjen.

 7. Dobbeltklikk Summer i Formelverktøy-listen.

 8. Merke området i boksen tall1, trykk DEL, og velg deretter celle C2 til C7 på arket (verdiene i kolonnen antall enheter).

  Formellinjen skal nå inneholde følgende formel: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Trykk ENTER.

  Denne formelen dividerer totalkostnadene for alle ordrene med totalt antall enheter som er bestilt, noe som resulterer i en vektet pris per enhet gjennomsnitt av 29.38297872.

Beregne et gjennomsnitt som ignorerer bestemte verdier

Du kan opprette en formel som utelater bestemte verdier. I dette eksemplet skal du opprette en formel for å beregne gjennomsnittlig enhet kvaliteten for alle enheter som har en rangering som er større enn 5.

 1. Merk celle A10, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig kvalitet for alle enheter som er rangert ovenfor 5."

 2. Klikk Sett inn funksjon for å åpne Formelverktøy-ruten i kategorien formler.

 3. Dobbeltklikk GJENNOMSNITTHVIS i Formelverktøy-listen.

  Tips!: Du kan raskt finne en funksjon, klikk i boksen Søk etter en funksjon, og skriv deretter inn navnet på funksjonen. Hvis du for eksempel Begynn å skrive GJENNOMSNITTHVIS.

 4. Klikk boksen ved siden av området, og velg deretter cellene A2 til A7 på arket (verdiene i kolonnen pris Per enhet).

 5. Klikk boksen ved siden av vilkår, og skriv deretter "> 5".

 6. Trykk ENTER.

  Formelen utelater verdien i celle A7 fra beregningen, og gir en gjennomsnittlig enhet kvaliteten på 8.8.

  Tips!: Hvis du vil bruke GJENNOMSNITTHVIS -funksjonen til å beregne et gjennomsnitt som utelater nullverdier i en liste med tall, skriver du inn "<> 0" i boksen ved siden av vilkår.

Bruk de medfølgende eksempeldataene og fremgangsmåtene nedenfor for å lære hvordan du beregner gjennomsnitt.

Kopier eksempeldataene

Kopi følgende eksempeldata til celle A1 i et tomt regneark for å bedre forståelse av trinnene.

 1. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 2. Merk følgende eksempeldata.

  Obs!: Ikke Merk rad- eller kolonneoverskriftene (1, 2, 3...  A, B, C...) Når du kopierer eksempeldataene til et tomt regneark.

  Velge eksempeldata i Hjelp

  Velg eksempeldata

  Enhet kvalitet

  Pris Per enhet

  Antall enheter som er organisert

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Gjennomsnittlig enhet kvalitet

  Gjennomsnittspris per enhet

  Gjennomsnittlig kvalitet for alle enheter som er rangert ovenfor 5

 3. Trykk KOMMANDO + C.

 4. I regnearket merker du celle A1 og trykker KOMMANDO + V.

Beregne enkle gjennomsnittet

La oss bruke to forskjellige måter å beregne gjennomsnittlig enhet kvaliteten. I den første måten, kan du raskt se gjennomsnittet uten å skrive inn en formel. I den andre måten, kan du bruke Autosummer-funksjonen til å beregne gjennomsnittet slik at den vises på arket.

Få en rask gjennomsnitt

 1. Merk cellene A2 til A7 (verdiene i kolonnen enhet kvalitet).

 2. Klikk pilen for hurtigmenyen Ned-pil statuslinje (Hvis du bruker eksempeldataene, området sannsynligvis inneholder teksten Summer = 49 ), og klikk deretter gjennomsnitt.

  Resultatet er 8.166666667.

  Obs!: Hvis du ikke ser statuslinjen på Vis-menyen, klikker du Statuslinjen.

Beregne et gjennomsnitt, slik at den vises i et ark

 1. Merk cellen der du vil finne gjennomsnittet skal vises, for eksempel celle A8, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig enhet kvalitet" i eksempeldataene.

 2. standardverktøylinjen, rett under arbeidsboktittelen, klikker du pilen ved siden av Autosummer   AutoSum-knapp , klikk gjennomsnitt, og trykk deretter ENTER.

  Resultatet er 8.166666667, som er Gjennomsnittlig kvalitetsvurdering for alle enheter.

  Tips!: Hvis du arbeider med data som inneholder tall i en rad, Merk den første tomme cellen på slutten av raden, og deretter klikker du pilen ved siden av Autosummer   AutoSum-knapp .

Beregne gjennomsnittet for sammensatte celler

Det finnes to metoder for å beregne gjennomsnittet av celler som ikke er ved siden av hverandre. I den første måten, kan du raskt se gjennomsnittet uten å skrive inn en formel. I den andre måten, kan du bruke GJENNOMSNITT-funksjonen til å beregne gjennomsnittet slik at den vises på arket.

Få en rask gjennomsnitt

 1. Merk cellene du vil finne gjennomsnittet av innholdet. Velg for eksempel A2, A4 og A7.

  Tips!: Hvis du vil merke sammensatte celler, holder du nede KOMMANDO , og klikk cellene du vil finne gjennomsnittet.

 2. Klikk pilen for hurtigmenyen Ned-pil på statuslinje, og klikk deretter gjennomsnitt.

  Resultatet for eksempel er 8.

  Obs!: Hvis du ikke ser statuslinjen på Vis-menyen, klikker du Statuslinjen.

Beregne et gjennomsnitt, slik at den vises i et ark

 1. Merk cellen der du vil finne gjennomsnittet skal vises, for eksempel celle A8, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig enhet kvalitet" i eksempeldataene.

 2. standardverktøylinjen, rett under arbeidsboktittelen, klikker du pilen ved siden av Autosummer   AutoSum-knapp , klikk gjennomsnitt, og trykk deretter ENTER.

 3. Klikk cellen som inneholder gjennomsnittet du nettopp opprettet, celle A8 i dette eksemplet.

  Formelen vises i den formellinje, =AVERAGE(A2:A7) Hvis du bruker eksempeldataene.

 4. Velg innholdet mellom parentesene, som er a2: a7 Hvis du bruker eksempeldataene i Formellinjen.

 5. Holde nede KOMMANDO og klikke cellene som du vil finne gjennomsnittet, og trykk deretter ENTER. Merk for eksempel A2, A4 og A7, og trykk deretter ENTER.

  Excel erstatter den valgte områdereferansen i gjennomsnitt-funksjonen med cellereferanser for cellene som du valgte. I dette eksemplet er resultatet 8.

Beregne et vektet gjennomsnitt

Dette eksemplet beregner Gjennomsnittspris betalt for en enhet på tvers av alle ordrer, der hver ordre er for et annet antall enheter på en annen pris per enhet.

 1. Merk celle A9, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig pris per enhet."

 2. Klikk Formelverktøy under FunksjonFormler-fanen.

 3. Dobbeltklikk SUMMERPRODUKT i Formelverktøy-listen.

  Tips!: Du kan raskt finne en funksjon, klikk i boksen Søk etter en funksjon, og skriv deretter inn navnet på funksjonen. Hvis du for eksempel Begynn å skrive SUMMERPRODUKT.

 4. Klikk boksen ved siden av matrise1 under argumenter, og velg deretter celle B2 til B7 på arket (verdiene i kolonnen pris Per enhet).

 5. Under argumenter, Merk av for matrise2, og velg deretter celle C2 til C7 på arket (verdiene i kolonnen tall av enheter bestilt).

 6. Klikk til høyre for den avsluttende parentesen for formelen i formellinjen, og skriv deretter /

  Hvis du ikke ser på formellinjen på Vis-menyen, klikker du Formellinjen.

 7. Dobbeltklikk Summer i Formelverktøy-listen.

 8. Under argumenter, merke området i boksen tall1, trykk DEL, og velg deretter celle C2 til C7 på arket (verdiene i kolonnen antall enheter).

  Formellinjen skal nå inneholde følgende formel: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Trykk ENTER.

  Denne formelen dividerer totalkostnadene for alle ordrene med totalt antall enheter som er bestilt, noe som resulterer i en vektet pris per enhet gjennomsnitt av 29.38297872.

Beregne et gjennomsnitt som ignorerer bestemte verdier

Du kan opprette en formel som utelater bestemte verdier. I dette eksemplet skal du opprette en formel for å beregne gjennomsnittlig enhet kvaliteten for alle enheter som har en rangering som er større enn 5.

 1. Merk celle A10, som er cellen til venstre for cellen som inneholder teksten "Gjennomsnittlig kvalitet for alle enheter som er rangert ovenfor 5."

 2. Klikk Formelverktøy under FunksjonFormler-fanen.

 3. Dobbeltklikk GJENNOMSNITTHVIS i Formelverktøy-listen.

  Tips!: Du kan raskt finne en funksjon, klikk i boksen Søk etter en funksjon, og skriv deretter inn navnet på funksjonen. Hvis du for eksempel Begynn å skrive GJENNOMSNITTHVIS.

 4. Under argumenter, Merk av for området, og velg deretter cellene A2 til A7 på arket (verdiene i kolonnen pris Per enhet).

 5. Under argumenter, klikk i boksen ved siden av vilkår, og skriv deretter "> 5".

 6. Trykk ENTER.

  Formelen utelater verdien i celle A7 fra beregningen, og gir en gjennomsnittlig enhet kvaliteten på 8.8.

  Tips!: Hvis du vil bruke GJENNOMSNITTHVIS -funksjonen til å beregne et gjennomsnitt som utelater nullverdier i en liste med tall, skriver du inn "<> 0" i boksen ved siden av vilkår.

Se også

Beregne en løpende sum

Beregne prosentverdier

GJENNOMSNITT (funksjon)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×