CSV-filer for postboksoverføring

Du kan bruke en CSV-fil (kommadelt fil) til å overføre et stort antall brukerpostbokser samlet. Du kan angi en CSV-fil når du bruker administrasjonssenteret for Exchange (EAC) eller New-MigrationBatch cmdleten i Exchange Management Shell til å opprette en overføringsgruppe. Bruk av en CSV-fil til å angi flere brukere for å kunne overføre i en overføringsgruppe, støttes i følgende overføringsscenarioer:

 • Onboarding og offboarding i Office 365   

  • Ekstern onboarding-overføring:    I en Exchange-hybriddistribusjon kan du flytte postbokser fra en lokal Exchange-organisasjon til Office 365. Dette er også kjent som en ekstern onboarding-overføring fordi du onboarder postbokser til Office 365.

  • Ekstern offboarding-overføring:    Du kan også utføre en ekstern offboarding-overføring der du overfører Office 365-postbokser til din lokale Exchange-organisasjon.

   Obs!: Både ekstern onboarding- og offboarding-overføring startes fra din Office 365-organisasjon.

  • Trinnvis Exchange-overføring:    Du kan også overføre et delsett av postbokser fra en lokal Exchange-organisasjon til Office 365. Dette er en annen type onboarding-overføring. Du kan bare overføre Exchange 2003- og Exchange 2007-postbokser ved hjelp av en trinnvis Exchange-overføring. Overføring av Exchange 2010- og Exchange 2013-postbokser støttes ikke ved trinnvis overføring. Før du kjører en trinnvis overføring, må du bruke katalogsynkronisering eller en annen metode for å legge til e-postbrukere i din Office 365-organisasjon.

  • IMAP-overføring:    Denne typen onboarding-overføring overfører postboksdata fra en IMAP-server (inkludert Exchange) til Office 365. For en IMAP-overføring må du klargjøre postbokser i Office 365 før du kan overføre postboksdata.

Obs!: En fullstendig Exchange-overføring støtter ikke bruken av en CSV-fil fordi alle lokale brukerpostbokser overføres til Office 365 samtidig.

Støttede attributter for CSV-filer for masseoverføringer eller flyttinger

Den første raden, eller overskriftsraden, i en CSV-fil brukes til overføring av brukerlister, og inneholder navnene på attributter, eller felt, som er angitt i radene under. Hvert attributtnavn er atskilt med komma. Hver rad under overskriftsraden representerer én enkelt bruker og inneholder informasjonen som kreves for overføringen. Attributter i raden for hver enkelt bruker må være i samme rekkefølge som attributtnavnene i overskriftsraden. Hver attributtverdi er atskilt med komma. Hvis attributtverdien for en bestemt post er null, angir du ikke noe for attributtet. Kontroller imidlertid at du tar med komma for å skille null-verdien fra det neste attributtet.

Attributtverdier i CSV-filen overstyrer den tilsvarende parameterverdien når den samme parameteren brukes når du oppretter en overføringsgruppe med EAC eller skallet. Hvis du vil ha mer informasjon og eksempler, kan du se delen Attributtverdier i CSV-filen overstyrer verdiene for overføringsgruppen.

Tips!: Du kan bruke et hvilket som helst tekstredigeringsprogram til å opprette CSV-filen, men ved hjelp av et program som Microsoft Excel blir det enklere å importere data og konfigurere og organisere CSV-filer. Pass på å lagre CSV-filer som en .csv- eller .txt-fil.

Følgende deler beskriver de støttede attributtene for overskriftsraden av en CSV-fil for hver overføringstype. Hver seksjon inneholder en tabell som viser hvert støttet attributt, om det er obligatorisk, et eksempel på en verdi som skal brukes for attributtet, og en beskrivelse.

Obs!: I de følgende avsnittene, kildemiljø angir gjeldende plasseringen til en brukerpostboks eller en database. Målmiljø angir lokasjonen som postboksen skal overføres til, eller databasen som postboksen skal flyttes til.

Trinnvis Exchange-overføring

Du må bruke en CSV-fil til å identifisere gruppen med brukere for en overføringsgruppe når du vil bruke en trinnvis Exchange-overføring til å overføre lokale Exchange 2003- og Exchange 2007-postbokser til Office 365. Det er ingen grense for hvor mange postbokser du kan overføre til skyen ved hjelp av en trinnvis Exchange-overføring. CSV-filen for en overføringsgruppe kan imidlertid inneholde maksimalt 2000 rader. Hvis du vil overføre mer enn 2000 postbokser, må du opprette flere CSV-filer og deretter bruke hver av dem til å opprette en ny overføringsgruppe. Hvis du vil ha mer informasjon om trinnvis Exchange-overføringer, se Hva du trenger å vite om trinnvis e-postoverføring til Office 365.

Tabellen nedenfor beskriver støttede attributter for en CSV-fil for en trinnvis Exchange-overføring.

Attributt

Obligatorisk eller valgfri

Godtatte verdier

Beskrivelse

E-postadresse

Obligatorisk

SMTP-adressen for brukeren

Angir e-postadressen for e-postaktivert bruker (eller en postboks hvis du prøver overføringen på nytt) i Office 365 som tilsvarer den lokale brukerpostboksen som skal overføres. E-postaktiverte brukere opprettes i Office 365 som et resultat av katalogsynkronisering eller en annen klargjøringsprosess. E-postadressen for den e-postaktiverte brukeren må samsvare med den WindowsEmailAddress-egenskapen for den tilhørende lokale postboksen.

Passord

Valgfri

Et passord må ha en minimumslengde på åtte tegn, og oppfylle passordbegrensninger som brukes for din Office 365-organisasjon.

Dette passordet er angitt på brukerkontoen når den tilsvarende e-postaktiverte brukeren i Office 365 er konvertert til en postboks under overføringen.

ForceChangePassword

Valgfri

True eller False

Angir om brukere må endre passordet første gang de logger på Office 365-postboksen.

Obs!: Hvis du har implementert løsningen for enkel pålogging (SSO) ved å distribuere Active Directory Federation Services 2.0 (ADFS 2.0) i din lokale organisasjon, må du bruke False for verdien til dette attributtet.

IMAP-overføringer

En CSV-fil for en IMAP-overføringsgruppe kan ha maksimalt 50 000 rader. Men det er lurt å overføre brukere i flere mindre grupper. Hvis du vil ha mer informasjon om IMAP-overføringer, kan du se følgende emner:

Tabellen nedenfor beskriver støttede attributter for en CSV-fil for en IMAP-overføring.

Attributt

Obligatorisk eller valgfri

Godtatte verdier

Beskrivelse

E-postadresse

Obligatorisk

SMTP-adressen for brukeren.

Angir bruker-ID-en for brukerens Office 365-postboks

UserName

Obligatorisk

Tekststreng som identifiserer brukeren på IMAP-meldingssystemet, i et format som støttes av IMAP-serveren.

Angir påloggingsnavnet for brukerens konto i IMAP-meldingssystemet (kildemiljøet). I tillegg til brukernavnet, kan du bruke legitimasjonen til en konto som har fått de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til postbokser på IMAP-serveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se CSV-filer for IMAP-overføringsgrupper.

Passord

Obligatorisk

Passordstreng.

Angir passordet for brukerkontoen angitt av UserName-attributtet.

Attributtverdier i CSV-filen overstyrer verdiene for overføringsgruppen

Attributtverdier i CSV-filen overstyrer den tilsvarende parameterverdien når den samme parameteren brukes når du oppretter en overføringsgruppe med EAC eller skallet. Hvis du vil at verdien for overføringsgruppen skal tilordnes en bruker, lar du den cellen være tom i CSV-filen. Dette lar deg kombinere og tilpasse visse attributtverdier for utvalgte brukere i én overføringsgruppe.

La oss i dette eksemplet si at du oppretter en gruppe for en ekstern onboarding-overføring i en hybriddistribusjon å flytte arkivpostbokser til Office 365 med den følgende New-MigrationBatch-kommandoen.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Men du ønsker også å flytte de primære postboksene for utvalgte brukere, slik at en del av OnBoarding1.csv-filen for denne overføringsgruppen ser slik ut:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Fordi verdien for postbokstypen i CSV-filen overstyrer verdiene for MailboxType-parameteren i kommandoen for å opprette gruppen, vil bare arkivpostboksen for bruker1 og bruker2 bli overført til Office 365. Men primærpostboksene og arkivpostboksene for bruker3 og bruker4 er flyttet til Office 365.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×