Bytte til en annen plan eller et annet abonnement for Office 365

Du kan bytte fra gjeldende abonnement for Office 365 til et annet:

 • I samme tjenesteserie    For eksempel fra Office 365 Small Business til Office 365 Small Business Premium , eller fra Office 365 Enterprise E1 til Office 365 Enterprise E3.

 • Fra en frittstående løsning    For eksempel fra Exchange Online til Office 365 Enterprise E1.

 • Til en annen tjenesteserie    For eksempel fra Office 365 Small Business til Office 365 Enterprise E3.

Hvis du vil ha en oversikt over funksjonene i de ulike planene, inkludert pris, kan du seproduktbeskrivelsene. Hvis du vil ha teknisk informasjon, kan du se Tjenestesammenligning for Office 365.

Denne artikkelen viser deg:

Hvis du må avbryte abonnementet, kan du se Stopp abonnementet ditt.

Bytte planer

Mange planer kan byttes ved hjelp av veiviseren for bytting av planer. Hvis du vil finne ut om planen er kvalifisert, kan du se planer som er kvalifiserte for veiviseren for bytting av planer. Hvis planen din ikke er kvalifisert, må du bytte planer manuelt.

Du kan ikke bruke veiviseren for bytting av planer hvis abonnementet har mer enn 300 brukere. Hvis du vil ha tilgang til veiviseren for bytting av planer, må du være global administrator (for Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business) eller en administrator (for Office 365 Small Business).

Merknad    Hvis du vil flytte fra et prøveabonnement for en plan til et betalt abonnement for en annen plan, må du først kjøpe planen du prøver, og deretter bytte planer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kjøpe et abonnement etter å ha prøvd Office 365 (for Office 365 Small Business) eller Kjøpe et abonnement etter å ha prøvd Office 365 (for Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business).

Slik bytter du planer ved hjelp av veiviseren for bytting av planer

 1. Se hva som skjer med tjenesten mens du bytter planer:

 • Det vil ikke være noen avbrudd i tjenesten, og brukerne vil fremdeles få tilgang til dataene sine.

 • Administratorer kan ikke bruke Office 365-portalen.

 • Brukere på det eksisterende abonnementet flyttes automatisk til det nye abonnementet.

  Merknad    Ikke tilordne brukerlisenser til det nye abonnementet på nytt mens løsningene byttes. Det kan forstyrre bytteprosessen.

 • Faktureringen på det eksisterende abonnementet blir deaktivert når du sender bestillingen, og faktureringen på det nye abonnementet starter når byttet er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan fakturering påvirkes når du bytter planer, kan du se Fakturering og bytte planer.

 • Hvis du vil bruke en annen av dine egendefinerte domener for den offentlige Office 365-nettstedsadressen, endrer du adressen før du bytter planer. Hvis du ønsker å endre til et annet domene senere, kan det hende du må utføre noen ekstra trinn.

 • Gå til Abonnementer-siden (eller klikk Administrator > LisensieringellerAdministrator > Administrere og kjøpe lisenser).

 • Abonnementer-siden velger du løsningen du vil bytte til, og klikker deretter Bytte planer under Alternativer for plan.

 • På siden Velg en ny plan velger du en plan og klikker deretter Neste.

 • Følg fremgangsmåten i veiviseren for utsjekking. Hvis du vil, kan du legge til lisenserSe gjennom-siden ved å klikke koblingen Rediger ved siden av det nye abonnementet, eller endre betalingsmetode eller -frekvens på Betaling-siden.

 • På siden Bestillingen er fullført klikker du Status for å fullføre bestillingen.
  Når siden Bytte planer: status vises, har bytteprosessen begynt, og siden vil vises helt til planen har blitt byttet. Du kan lukke siden Bytte planer: status og komme tilbake senere uten å forstyrre prosessen med å bytte planer.

Merknad    Det tar vanligvis under ti minutter å bytte planer hvis det ikke oppstår noen feil eller problemer underveis. Delen hvor du tilordner lisenser på nytt, skal ta under ett minutt. Hvis siden Bytte planer: status fortsatt vises etter én time, kan du kontakte brukerstøtte for problemer med fakturering og abonnement. Det kan ha oppstått et problem med bytting av planen.

Planer som er kvalifiserte for veiviseren for bytting av planer

Hvis scenarioet du ønsker, vises på denne listen, kan du følge instruksjonene i Bytte planer. Hvis planen din ikke er kvalifisert, må du bytte planer manuelt.

Fra plan

Til plan

Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 1)

Lync Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Lync Online (Plan 3)

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

SharePoint Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Exchange Online (Plan 2)

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online med SharePoint Online løsning 1 eller løsning 2

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online Kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise E3

Office 365 Enterprise E4

Office 365 Enterprise K1

Exchange Online Plan 1

Exchange Online Plan 2

Fakturering og bytting av planer

Faktureringen på det eksisterende abonnementet blir deaktivert når du har sendt bestillingen, og faktureringen på det nye abonnementet starter når byttet er fullført.

Noen andre ting du bør vite om fakturering og bytting av planer:

 • Hvis kreditten din må kontrolleres, kan det ta opptil to uker før byttet fullføres.    Hvis organisasjonens kreditt skal vurderes før betalingen er fullført – hvis du for eksempel har valgt betalingsmetoden for faktura med kredittsjekk, eller hvis du har nådd en bestemt terskel – kan du ikke legge til nye abonnementer eller bytte til en annen plan mens kreditten vurderes. På Lisenser-siden vil teksten Ingen alternativer vises for eksisterende planer i kolonnen Planalternativer. Kredittvurderingen kan ta opptil to uker å fullføre. I denne tidsperioden vil resten av tjenesten være tilgjengelig som normalt på det eksisterende abonnementet. Når kreditten er godkjent, begynner prosessen med å bytte planer og siden Bytte planer: status vises for administratorer når de logger seg på Office 365.

 • Det er ikke mulig å bytte planer hvis du brukte et forhåndsbetalt kort til å kjøpe planen.    Bytting forhåndsbetalte planer, det vil si planer som bruker produktnøkler, støttes ikke av veiviseren for bytting av planer.

Hvis du vil ha mer faktureringsinformasjon, kan du se:

Hva om koblingen for å bytte planer ikke vises selv om jeg bør være kvalifisert for bytting av planer?

Noen ganger er planen din kvalifisert for bytting, men koblingen Bytte planer vises ikke på Lisenser-siden, som i figuren nedenfor

Teksten Ingen alternativer vises på Abonnementer-siden under Planalternativer for et abonnement

Lisenser -siden: Ingen alternativer vises i stedet for Bytte planer

Det er to mulige årsaker til at koblingen Bytte planer ikke vises selv om du er kvalifisert:

 • Du har Office 365 Small Business fra før tjenesteoppgraderingen og flere enn 25 brukere. I dette tilfellet kan du ikke bytte fordi Office 365 Small Business har en begrensning på 25 brukere etter tjenesteoppgraderingen.

 • Det kan ha oppstått problemer med tjenesten som må løses før du kan bytte planer.

Problemer som må løses

Flere problemer påvirker muligheten til å bytte planer. Først må du sørge for at planen er helt klargjort og uten problemer med tjenestetilstanden. Hvis du vil se om det har oppstått problemer med klargjøring eller tjenestetilstanden, kan du se delen Gjeldende tjenestetilstand under Støtteoversikt-siden. (I Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business klikker duAdministrator > Office 365 > Kundestøtte. I Office 365 Small Business klikker du Administrator > Få hjelp og kundestøtte på Internett). I for eksempel figuren nedenfor er Exchange Online-tjenesten redusert.

Liste over tjenester hvor gjeldende tilstand vises: Exchange er redusert

Gjeldende tilstand viser Exchange Online som redusert

I tillegg må alle brukerne ha gyldige lisenser for at du skal kunne bytte planer. Hvis du har tilordnet flere lisenser enn du har kjøpt, vil du se et varsel om at du har en lisenskonflikt som må løses. Du kan også se om du har dette problemet ved å klikkeAdministrator > Lisensiering (eller Administrere kjøp og lisenser) > Lisenser. På Lisenser-siden kan du se problemet og en kobling for å avstemme problemet, som vist i figuren nedenfor.

Lisensieringsside, statuskolonnen sier at 2 brukere trenger gyldige lisenser. Avstem nå

Statuskolonnen viser lisenskonflikt

Legge til lisenser mens du bytter planer

Når du bytter planer ved hjelp av veiviseren for bytting av planer, kan du legge til lisenser i abonnementet. Du kan ikke fjerne lisenser mens du bytter planer. Hvis du vil redusere lisenser, bør du kontakte brukerstøtte for problemer med fakturering og abonnement.

Slik legger du til lisenser mens du bytter planer

 1. Klikk Bytte planer > Velg en ny plan > Neste.

 2. klargjøringssiden i veiviseren for utsjekking klikker du Neste.

 3. Klikk RedigerSe gjennom-siden.

  Bilde av siden Se gjennom bestillingen der Rediger kobling er uthevet

 1. I dialogboksen for abonnement redigerer du antall brukerlisenser og klikker deretter Oppdater handlekurv.

Bytte planer manuelt (uten veiviseren for bytting av planer)

Hvis en plan ikke er oppført på listen over planer som er kvalifisert for veiviseren for bytting av planer, kan den byttes manuelt.

Å bytte planer manuelt vil si å kjøpe en ny plan, tildele lisensene og deretter avslutte den gamle planen.

Viktig   

 • Du kan ikke gå tilbake til den gamle planen etter at du har byttet til en plan i en annen tjenesteserie.

 • Hvis du bytter til en løsning i en annen tjenesteserie, er det lurt å ta en sikkerhetskopi av all informasjon i firmaet før du bytter løsning.

Hvis du vil bytte planer manuelt, kan du kontakte brukerstøtte for problemer med fakturering og abonnement.

Gjelder for: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk