Bytte til OneNote 2010

Oversikt

OneNote 2010 Har du allerede erfaring med en tidligere versjon av Microsoft Office OneNote og vil bare ha informasjon om endringene i 2010-versjonen? Da er dette kurset for deg.

Når du har fullført dette kurset, kan du gjøre følgende:

 • Utføre dine vanlige OneNote-oppgaver i Microsoft OneNote 2010.

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Én leksjon i eget tempo.

 • Én øvelsesøkt for å få praktisk erfaring. (Øvelsene krever OneNote 2010.)

 • En kort test på slutten av leksjonen. Det brukes ikke poenger i testen.

 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut eller lagre og ha som referanse senere.

Du bør være en erfaren bruker av OneNote 2003 eller OneNote 2007 eller begge.

Kom raskt i gang med OneNote 2010

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Tegning og verktøylinjen for hurtigtilgang

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Notatblokker og Backstage-visning

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Sider og inndelinger

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Smartere søk

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Sette inn og koble notater

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Øvelse

OneNote 2010-øvelse

Nedlastingsstørrelse: 35 kB

Øvelse i OneNote 2010

Nå er tiden inne for å prøve ut ting i en øvelsesøkt. I denne øvelsen skal du bli mer kjent med fremgangsmåtene for å komme raskt i gang med OneNote 2010.

Øvelsesøkten

Lukk OneNote før du begynner øvelsen.

Når du klikker Øvelse i OneNote, åpnes OneNote på nytt, og dialogboksen Pakk ut notatblokk vises.

La alle innstillingene i dialogboksen være som de er, og klikk OK.

En øvelsesnotatblokk lastes ned til datamaskinen og åpnes i OneNote, og et eget vindu med øvelsesinstruksjoner vises.

Obs!     Du må ha OneNote 2010 installert på datamaskinen.

Teste deg selv

Fullfør den følgende testen, slik at du er sikker på at du forstår materialet. Svarene dine er private, og det brukes ikke poenger i testresultatene.

Hvis du vil bytte mellom å vise hele båndet og bare kategoriene på båndet, gjør du følgende:

Klikk en kategori på båndet.

Nei, det er feil. Når du klikker en kategori, vises kategorien, men hele båndet verken minimeres eller maksimeres. Hva annet virker rimelig?

Bruk kontrollene på Miniverktøylinje.

Det finnes ingen kontroller for å minimere og maksimere båndet på miniverktøylinjen, selv om det er mange andre hendige verktøy der. Prøv på nytt.

Klikk knappen for båndutvidelse øverst til venstre i OneNote-vinduet.

Det stemmer. Når du klikker denne knappen, bytter du mellom det maksimerte og minimerte båndet.

Når du er i tvil om hvordan du gjør det du vil gjøre i neste omgang, bør du først gjøre følgende:

Ring politiet.

Med mindre problemet med datamaskinen er at den er stjålet, er det sannsynligvis aldri en god idé å ringe politiet. Tips!  Det er noe svært enkelt du kan gjøre for å finne ut mer om nesten hva som helst i arbeidsområdet i OneNote. Husker du hva det er?

Høyreklikk det du lurer på.

Det er riktig. Du får ikke alltid ønsket svar ved å høyreklikke, men du får det oftere enn det du kanskje tror.

Søk på weben etter hjelp.

Det finnes helt klart situasjoner da det kan være nyttig å søke på weben etter informasjon, men det bør ikke være første stoppested når du bare står litt fast i det neste trinnet. Tidligere i kurset ble det antydet en enkel ting du kan gjøre hver gang du står fast.

Søk i Hjelp for OneNote.

Det er ikke helt det svaret vi er ute etter. Hjelper det hvis vi forteller deg at det riktige svaret også er det raskeste alternativet i listen?

Hvis det er et alternativ på båndet du vil ha tilgang til uten å vise båndet, kan du legge til kommandoen følgende sted:

Hurtigmenyen.

Hurtigmenyer kan ikke tilpasses. Prøv på nytt.

Backstage-visningen.

Vel, nei. Og det hadde sannsynligvis ikke vært raskere å gå til Backstage-visningen enn å gå til båndet. Hva virker mer sannsynlig?

Dialogboksen Alternativer.

Du kan ikke legge til alternativer i dialogboksen Alternativer. Tenk tilbake på videoene og øvelsen. Hvor plasserte vi kommandoene vi brukte mest?

Verktøylinje for hurtigtilgang.

Det stemmer. Du kan legge til kommandoene du bruker oftest, på verktøylinjen for hurtigtilgang. Kommandoene kommer fortsatt til å være der de alltid har vært, og du kan fjerne dem fra verktøylinjen for hurtigtilgang når som helst.

Hvilket alternativ for innliming bruker du hvis du vil lime inn tekst slik at den ikke kan redigeres?

Bilde.

Det stemmer. Tekst du limer inn som et bilde, eller som en del av et bilde, behandles som grafikk og kan ikke redigeres som tekst.

Behold bare tekst.

Teksten du limer inn ved å bruke Behold bare tekst, får bare standard formatering, men den kan fortsatt redigeres. Hva virker som et bedre svar?

Flett formatering.

Når du limer inn tekst ved å bruke Flett formatering, formateres teksten på nytt slik at den samsvarer med omliggende tekst, men den innlimte teksten kan fortsatt redigeres. Gjør et nytt forsøk.

Behold kildeformatering.

Hvis du bruker Behold kildeformatering, får den innlimte teksten nøyaktig samme utseende som før du kopierte den. Tips!  Hvilket svar ser ut som noe som ikke er tekst?

Slik lukker du gjeldende notatblokk:

Klikk Avslutt på linjen til venstre i Backstage-visningen.

Nei, det er fellen vi nevnte. Hvis du klikker Avslutt der, lukker du hele OneNote. Prøv på nytt.

Klikk navnet på notatblokken i Navigasjonsfelt i normalvisning, og klikk deretter Lukk denne notatblokken på hurtigmenyen.

Riktig. Du kan også lukke en notatblokk ved å klikke knappen for notatblokken i kategorien Informasjon i Backstage-visningen og deretter klikke Lukk.

Tilbakemelding

Hurtigreferansekort

Se også

Minimere eller maksimere båndet

Klikk knappen for båndutvidelse ved siden av Hjelp-knappen øverst til venstre i OneNote-vinduet. (Du kan også trykke CTRL+F1 for å minimere eller maksimere.)

Knapp

Bruke miniverktøylinjen til å arbeide med tekst

Merk og høyreklikk teksten du vil formatere (eller flagge eller opprette en oppgave for), og foreta deretter valgene på Miniverktøylinje.

Åpne eller lukke Microsoft Office Backstage-visningen

Klikk kategorien Fil helt til venstre på båndet.

Kategorien Fil

Hvis du vil gå tilbake til normalvisning, klikker du enten kategorien Fil på nytt eller en av de andre kategoriene på båndet. (Pass på at du ikke klikker Avslutt-knappen med mindre du har tenkt å lukke hele programmet.)

Kopiere formatering ved å bruke Kopier format

 1. Merk teksten som har formateringen du vil kopiere, og klikk deretter Kopier format KnappMiniverktøylinje eller i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem på båndet.
  Merk at musepekeren endres til en malerkost.

 2. Dra for å merke teksten du vil bruke formateringen på.

Obs!     Hvis du vil bruke formateringen flere steder, merker du teksten som har formateringen du vil kopiere, og deretter dobbeltklikker du Kopier format Knapp . Dra for å merke hvert sted der du vil bruke formateringen, ett etter ett. Når du er ferdig å formatere alle stedene, trykker du ESC for å deaktivere Kopier format.

Opprette en ny penn eller merkepenn

 1. Klikk Mer-knappen nederst til høyre i galleriet for penner i Verktøy-gruppen i kategorien Tegne.
  Mer-knappen i galleriet for penner

 2. Klikk Flere alternativer for farge og tykkelse nesten nederst i galleriet.

 3. Klikk Penn eller Merkepenn under Strøktype og -tykkelse i dialogboksen Egenskaper for penn, og klikk deretter ønsket tykkelse.

 4. Klikk et alternativ for Linjefarge for pennen eller merkepennen, og klikk deretter OK.

Legge til eller fjerne penner og merkepenner på verktøylinjen for hurtigtilgang

 • Slik legger du til hele galleriet for penner:   
  Høyreklikk galleriet for penner i kategorien Tegne på båndet, og klikk deretter Legg til galleri på verktøylinje for hurtigtilgang    på hurtigmenyen.

 • Slik legger du til én penn eller merkepenn:   
  Klikk Mer-knappen helt til høyre på Verktøylinje for hurtigtilgang.
  Knapp
  Klikk en av de oppførte favorittpennene og -merkepennene på hurtigmenyen.
  Hvis du vil vise et større utvalg av favorittpenner og -merkepenner du kan legge til, klikker du Mer-knappen på Verktøylinje for hurtigtilgang på nytt. Klikk Flere kommandoer nesten nederst på hurtigmenyen, og legg deretter til penner eller merkepenner ved å bruke kontrollene i dialogboksen Alternativer for OneNote.

 • Slik fjerner du et verktøy eller en kommando fra verktøylinjen for hurtigtilgang:   
  Høyreklikk ikonet, og klikk deretter Fjern fra verktøylinjen for hurtigtilgang på hurtigmenyen.

Flytte verktøylinjen for hurtigtilgang nærmere notatsiden

Klikk Mer-knappen helt til høyre på Verktøylinje for hurtigtilgang, og klikk deretter Vis under båndet på rullegardinmenyen. (Hvis du vil flytte Verktøylinje for hurtigtilgang tilbake til opprinnelig plassering, klikker du Mer-knappen på nytt, men denne gangen klikker du Vis over båndet.)

Opprette en ny notatblokk

 1. Klikk kategorien Fil for å gå til Backstage-visningen, og klikk deretter kategorien Ny til venstre.

 2. Angi en lagringsplassering og et navn for den nye notatblokken, og klikk deretter den store knappen Opprett notatblokk.
  Du kan begynne denne fremgangsmåten ved å høyreklikke en hvilken som helst notatblokk i listen i Navigasjonsfelt og deretter klikke Ny notatblokk.

Endre egenskaper for notatblokk (visningsnavn, farge, plassering og filformat)

Høyreklikk notatblokken i listen i Navigasjonsfelt, og klikk deretter Egenskaper på hurtigmenyen. Foreta endringene i dialogboksen Egenskaper for notatblokk.

Lukke en notatblokk

Høyreklikk notatblokken i listen i Navigasjonsfelt, og klikk deretter Lukk denne notatblokken på hurtigmenyen. (Husk at vi anbefaler at du bare lukker en notatblokk hvis du ikke lenger aktivt bruker den og ikke vil at den skal inkluderes når du utfører et søk.) Merk at du ikke sletter en notatblokk når du lukker den. Den bare fjernes fra Navigasjonsfelt.

Legge til sider

 • Nederst i listen over sidefaner   
  Klikk Ny side-knappen.

 • På en annen plassering i listen over sidefaner   
  Pek på sidefanene til det lille Ny side-ikonet med en pil vises like til venstre.
  Ikon
  Pek på ikonet (men ikke klikk det), og flytt det deretter oppover og nedover sidefanene ved å flytte musepekeren. Merk at det er en tykk, svart linje på gjeldende plassering. Klikk ikonet på plasseringen der du vil ha den nye siden.

 • Basert på en mal   
  Klikk trekanten helt til høre på Ny side-knappen like over sidefanene, og klikk deretter Sidemaler.
  Knapp
  Klikk sidemalen du vil bruke, i oppgaveruten Maler.

Heve eller senke en side eller sider

 • Ved å dra   
  Dra navnet på siden til høyre (for å senke siden) eller til venstre (for å heve siden) i sidefanen. Husk at det finnes tre posisjoner: helt til venstre, i midten og helt til høyre.

 • Ved å bruke en hurtigmeny   
  Høyreklikk sidefanen, og klikk deretter Lag underside (hvis du vil senke siden én posisjon) eller Øk underside (hvis du vil heve siden én posisjon).

Merke, skjule og vise sidegrupper

 • Merke en gruppe som vises   
  Klikk en side i gruppen for å merke den, og dobbeltklikk deretter siden for å merke hele gruppen.

 • Skjule en gruppe som vises   
  Pek på sidefanen for primærsiden (øverst) for å vise Vis/skjul-knappen, og klikk deretter knappen.
  Sidegruppe med knappen for visning/skjuling
  Merk at Vis/skjul-knappen nå vises i sidefanen PageSecs uansett om siden er merket eller ikke, og at du kan se kantene av andre sider stikke ut under sidefanen. Dette er to ting som angir at dette er en skjult sidegruppe.

 • Vise en skjult gruppe   
  Klikk Vis/skjul-knappen på den skjulte gruppen.

Flytte eller kopiere sider ved å dra

 • Til en plassering i samme inndeling   
  Merk sidefanene for sidene du vil flytte eller kopiere, dra oppover eller nedover i listen over sidefaner til den tykke, svarte posisjonsindikatorlinjen er der du vil ha sidene, og slipp deretter museknappen for å slippe sidene.

 • Til en annen inndeling i gjeldende eller en annen åpen notatblokk   
  Merk sidefanene for sidene du vil flytte eller kopiere, og dra deretter til målinndelingen i Navigasjonsfelt. Kontroller at riktig inndeling er uthevet før du slipper museknappen for å slippe sidene.

Hvis du vil ha kopier begge steder, må du holde nede CTRL mens du drar.

Husk at det kan være tryggere å dra hvis du skjuler sidegrupper først.

Flytte eller kopiere sider ved å bruke en dialogboks

Merk sidefanene for sidene du vil flytte eller kopiere, høyreklikk de merkede sidene, og klikk deretter Flytt eller kopier. Foreta valgene i dialogboksen, og husk å bruke Kopier-knappen hvis du vil ha kopier begge steder.

Flytte eller kopiere inndelinger ved å dra

Dra inndelingsfanen dit du vil ha inndelingen, enten i raden med inndelingsfaner ovenfor notatsiden eller i listen over notatblokker i Navigasjonsfelt. Kontroller at den lille posisjonsindikatortrekanten (i raden med faner) eller den svarte posisjonsindikatorlinjen (i listen over notatblokker) er riktig plassert før du slipper museknappen for å slippe inndelingen. (Hvis du vil ha kopier begge steder, holder du nede CTRL mens du drar.)
Ikon
Posisjonsindikatorlinje for inndeling i Notatblokker-ruten

Sende notatblokksider som vedlegg i en e-postmelding

Merk sidene du vil sende, og klikk deretter knappen Send side via e-post i E-post-gruppen i kategorien Deling på båndet.

Husk at du kan finne flere alternativer for deling i kategorien Deling i Backstage-visningen.

Vise overflytslister for inndelinger og notatblokker

 • Inndelinger   
  Klikk den lille trekanten i fanen med de tre punktumene på enden av raden med inndelingsfaner (like ovenfor notatsiden).
  Fane for inndelingsoverflyt

 • Notatblokker   
  Klikk den lille trekanten på den nederste knappen med de tre punktumene i det minimerte navigasjonsfeltet.
  Fane for notatblokkoverflyt

Søke etter innhold i alle åpne notatblokker

 1. Trykk CTRL+E, og skriv deretter inn søketeksten.

 2. Flytt gjennom resultatene ved å bruke rullehjulet på musen eller PILTASTENE på tastaturet.
  Legg merke til Nylig brukte valg som vises øverst i listen.
  Legg også merke til at OneNote gir en forhåndsvisning av siden som hver forekomst er på.

 3. Trykk ENTER for å merke den gjeldende siden som forhåndsvises.

Søke etter innhold bare på gjeldende side

 1. Trykk CTRL+F, og skriv deretter inn søketeksten.

 2. Hvis du vil flytte blant de uthevede forekomstene, bruker du de små pilene ved siden av Søk-boksen (like ovenfor Ny side-knappen).
  Knapp

 3. Hvis du vil avbryte søket, klikker du det lille x-symbolet på enden av Søk-boksen.
  Knapp

Opprette en kobling til et annet sted

Merk teksten eller et annet element som skal klikkes for å aktivere koblingen, høyreklikk merket område, og klikk deretter Kobling. Foreta valgene i dialogboksen Kobling. (Merk at denne kommandoen var kalt Hyperkobling i tidligere versjoner.)

Hvis du vil følge koblingen du nettopp har opprettet, holder du nede CTRL og klikker deretter den koblede teksten eller det koblede elementet.

Velge riktig måte å lime inn kopiert materiale på

 • Behold kildeformatering    Ikon
  Innlimt tekst beholder opprinnelig formatering.

 • Flett formatering    Ikon
  Innlimt tekst får samme formatering som omliggende tekst der den limes inn.

 • Behold bare tekst    Ikon
  Bare tekst limes inn, ingen grafiske elementer. Når du limer inn utenfor annen tekst, vises teksten med formateringen som er standard i OneNote.

 • Bilde    Ikon
  Alt kopiert materiale limes inn som ett bilde, og du kan ikke redigere tekst som vises på bildet.
  Obs!     Det kan hende at du kan trekke ut teksten som er limt inn som en del av bildet, i et format du kan redigere. Høyreklikk bildet som inneholder teksten, og klikk deretter Kopier tekst fra bilde.

Versjonskompatibilitet i OneNote 2010

 • Med OneNote 2007   
  Du kan åpne og redigere notatblokker i OneNote 2007-format i OneNote 2010.
  Hvis du vil dele en notatblokk som ble opprettet i OneNote 2010, med personer som fortsatt bruker OneNote 2007, må du først konvertere notatblokken fra 2010-formatet til 2007-formatet: Høyreklikk notatblokken i listen i Navigasjonsfelt i OneNote 2010, klikk Egenskaper, og klikk deretter Konverter til 2007 i dialogboksen Egenskaper for notatblokk. (Merk at enkelte nye 2010-funksjoner ikke er tilgjengelige i 2007-notatblokker.)

 • Med OneNote 2003   
  Du kan åpne notatblokker i 2003-format for lesing i OneNote 2010, men du kan ikke redigere dem før du har konvertert dem til OneNote 2010-formatet eller OneNote 2007-formatet. Hvis du vil konvertere en notatblokk, åpner du den i OneNote 2010, høyreklikker den i listen over notatblokker i Navigasjonsfelt, klikker Egenskaper, og deretter klikker du enten Konverter til 2010 eller Konverter til 2007 i dialogboksen Egenskaper for notatblokk. (Merk at enkelte nye 2010-funksjoner ikke er tilgjengelige i 2007-notatblokker.)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×