Bytte til Access 2010

Oversikt

Bytte til Access 2010 fra en tidligere versjon Dette kurset er utformet for erfarne Access-brukere. Kurset forklarer hvordan du bytter til Access 2010 fra en tidligere versjon. Du lærer hvordan du utfører kjente oppgaver i Access 2010, for eksempel bruke eksisterende databaser, opprette nye databaser, bygge tabeller og opprette eller redigere skjemaer og rapporter.

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

 • Bruk Backstage-visning til å åpne eksisterende databaser og opprette nye databaser.

 • Lagre en eksisterende database som en Access 2010-fil.

 • Bruk båndet til å starte utformingsvisning for tabeller, skjemaer, rapporter og spørringer.

 • Bruk oppsettvisning til å redigere skjemaer og rapporter.

 • Bruk oppsettvisning til å gruppere data i rapporter.

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Én selvstudieøkt.

 • En kort test til slutt. Det brukes ikke poeng i testen.

 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

Forutsetningen for dette kurset er at du minst er en viderekommen Access-bruker: Du har laget noen databaser, og du har grunnleggende kunnskaper om databaseutforming og tabellrelasjoner. Hvis du er en ny Access-bruker, kan du se Komme i gang med Access 2010.

Frakoblet versjon (71,1 MB)

Komme i gang med Access 2010

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Starte noe med navigasjonsruten

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bli kjent med båndet

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruke filer fra tidligere versjoner av Access

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Komme raskt i gang med maler og webdatabaser

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Utforming på sparket med oppsettvisning

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Foreslåtte øvelsestrinn

Hvis du har litt erfaring med Access 2003 eller tidligere (et par små databaser eller mer), passer dette kurset for deg. Her er noen forslag til ting du kan gjøre for å øve deg på det du lærte i kurset.

Viktig!     For å kunne følge disse trinnene må du ha Access 2010 installert på datamaskinen, og du må være koblet til Internett.

Opprette en ny, tom database

Du kan bruke ett av dine egne databaseskjemaer i denne fremgangsmåten.

 1. Start Access 2010. Programmet åpnes automatisk i Backstage-visning.

 2. Klikk kategorien Ny. Malen Tom database er allerede valgt.

 3. Skriv inn et navn på den nye databasen i Filnavn-boksen til høyre i kategorien.

 4. Klikk eventuelt mappeikonet til høyre for Filnavn-boksen.

  Dialogboksen Ny database vises. Du kan bruke den til å velge en annen plassering for databasen.

 5. Klikk Last ned.

  Databasen åpnes, og en tom tabell der du kan legge til felt, vises i dataarkvisning.

Legge til felt i en tabell

Når du bruker Access, er det flere metoder du kan bruke til å legge til felt i en tabell. Dette er noen av de vanligste metodene.

 1. Åpne tabellen i dataarkvisning, og kontroller at du er i kategorien Felt (klikk den hvis dette ikke er tilfelle).

 2. Åpne Flere felt-listen i gruppen Legg til og slett.

 3. Klikk Navn under Hurtigstart nederst i listen.
  Flere felt-listen

 4. Klikk den tomme feltoverskriften til høyre for de nye feltene (ordene Klikk for å legge til), og gjenta deretter trinn 4 for å legge til Adresse- ogTelefon-feltet i tabellen.

 5. Høyreklikk den tomme feltoverskriften (ordene Klikk for å legge til), og velg deretter Notat fra listen som vises.

  Dette angir datatypen for feltet og gjør det mulig å endre feltoverskriften.

 6. Skriv inn Kommentarer i feltoverskriften, og klikk deretter utenfor overskriften for å aktivere endringene.

Navigere i navigasjonsruten

Obs!     Du trenger en Internett-tilkobling for å kunne følge denne fremgangsmåten. Begynn ved å laste ned eksempeldatabasen Gastronor. Dette gjør du ved å klikke kategorien Ny og deretter klikke Eksempelmaler. Klarer databasen (klikk Aktiver innholdi det gule meldingsfeltet), og logg deg på den.

 1. Navigasjonsruten er lukket i denne malen. Klikk dobbeltpilen for å åpne den.

  Knappen for å åpne/lukke navigasjonsruten

 2. Klikk Rapporter-feltet i ruten for å vise denne gruppen.

  Merk at gruppen inneholder et sett med snarveier til databaseobjektene. Det er slik du vet at du ser på en egendefinert kategori eller gruppe.

 3. Klikk feltet øverst i ruten (Gastronor Delikatesser), og klikk deretter Objekttype. Nå ser du en liste over objektene i databasen.

 4. Klikk Skjemaer, høyreklikk Kundeliste-skjemaet, og klikk deretter Oppsettvisning.

 5. Klikk Tabeller-gruppen for å vise den, og dobbeltklikk deretter Kunder-tabellen.

 6. Høyreklikk feltet øverst i ruten, og klikk deretter Søkelinje.

  Gjenta dette trinnet for å vise søkelinjen.

 7. Vis alle grupper når søkelinjen vises, og skriv deretter kunde sakte inn i søkeboksen. Legg merke til hvordan listen over objekter filtreres mens du skriver.

Navigere på båndet

Prøv disse trinnene med en database som for eksempel Gastronor.

 • Åpne en tabell i dataarkvisning. Legg merke til hvilke kontekstavhengige kategorier som vises, og utforsk disse kategoriene for å se hvilke kommandoer de inneholder.

 • Åpne en spørring i utformingsvisning. Legg merke til hvilke kontekstavhengige kategorier som vises, og utforsk disse kategoriene for å se hvilke kommandoer de inneholder.

 • Åpne et skjema i oppsettvisning. Legg merke til hvilke kontekstavhengige kategorier som vises, og utforsk disse kategoriene også.

Bonustrinn!

 1. Trykk ALT mens et hvilket som helst databaseobjekt er åpent og kategorien Hjem vises.

  Et sett med tastetips vises.

  Tastetips

  I Access er det et tastetips for hver kategori på båndet og et tastetips for kommandoene i hver kategori.

 2. Trykk ALT på nytt. Legg merke til at tastetipsene skjules.

 3. Trykk ALT+O for å gå til kategorien Opprett.

  Siden du navigerte til kategorien Opprett fra kategorien Hjem, vises et sett med tastetips for alle kommandoene i kategorien Opprett.

 4. Trykk ALT på nytt. Legg merke til at tastetipsene skjules.

 5. Trykk ALT+O. Legg merke til at tastetipsene for alle kommandoene vises på nytt.

  Hvis du lukker tastetipsene for en bestemt kategori ved et uhell, kan du trykke ALT og bokstaven for kategorien for å vise tastetipsene på nytt.

 6. Trykk QU for å starte spørringsutforming.

 7. Trykk ALT+H med spørringsutforming åpen for å gå til kategorien Hjem.

  Legg merke til at tastetips for deaktiverte (nedtonede) kommandoer også er deaktivert.

Publisere en webdatabase

Begynn ved å laste ned en av webdatabasemalene, for eksempel Aktiva. Dette gjør du ved å klikke kategorien Ny og deretter klikke Eksempelmaler. Klarer databasen (klikk Aktiver innholdi det gule meldingsfeltet), og logg deg på den.

 1. Klikk kategorien Lagre og publiser i Backstage-visning.

 2. Klikk Publiser til Access Services.

 3. Klikk Kjør kompatibilitetskontroll.

 4. Klikk Ja for å lukke eventuelle åpne objekter og kjøre kompatibilitetskontrollen.

  Hvis det ikke er noen problemer, eller hvis du bare får advarsler, er databasen klar for publisering.

 5. Skriv inn URL-adressen til serveren og et navn for området. Du kan få URL-adressen fra systemansvarlig.

 6. Klikk Publiser til Access Services.

  Vent til publiseringen er fullført, og til serveren er ferdig med å behandle det nye området.

 7. Start webleseren, gå til området, åpne Gjeldende aktiva-skjemaet, og skriv inn noen data.

Endre en webdatabase og lagre endringene på weben

 1. Åpne webdatabasen Aktiva i Access.

 2. Åpne hovedskjemaet i oppsettvisning.

 3. Høyreklikk kategorien Komme i gang i skjemaet, klikk Slett, og trykk deretter CTRL+S for å lagre endringene.

 4. Klikk kategorien Fil for å gå til Backstage-visning.

 5. Klikk Synkroniser alle i kategorien Informasjon for å skrive (lagre) endringene til weben.

  Synkroniser alle-knappen

Teste deg selv

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.

Du kan bruke utformingsvisning til å endre skjemaene og rapportene i en webdatabase.

Riktig.

Feil. Du kan bare bruke utformingsvisning for skjemaer eller rapporter som du ikke skal publisere til Access Services. For en webdatabase bruker du oppsettvisning til å opprette og endre skjemaer og rapporter.

Feil.

Utmerket. Du kan bruke oppsettvisning til å endre skjemaene og rapportene i en webdatabase, men ikke utformingsvisning.

Du åpner en Access 97-database i Access 2010. Nå kan du skrive inn data og foreta utformingsendringer.

Riktig.

Prøv på nytt. Du kan bare lese data når du åpner en Access 97-database i Access 2010.

Feil.

Det stemmer. Du kan bare lese data. Hvis du vil gjøre noe annet, må du lagre filen i Access 2010-filformat.

Du kan publisere en webdatabase til et hvilket som helst webområde.

Riktig.

Det stemmer ikke. Du kan bare publisere webdatabaser til en SharePoint-server som kjører Access Services.

Feil.

Bra. SharePoint 2010-serveren må kjøre Access Services.

Hvordan åpner du et skjema for dataregistrering i navigasjonsruten?

Ved å høyreklikke skjemaet og klikke Utformingsvisning.

Det er feil. Hvis du hadde gjort det, hadde du åpnet skjemaet for utformingsendringer, men ikke for vanlig bruk.

Ved å dobbeltklikke skjemaet.

Gi deg selv to poeng. Du kan også høyreklikke et objekt og deretter klikke Åpne.

Du bruker ikke navigasjonsruten. Du bruker kommandoen Åpne i kategorien Hjem på båndet.

Prøv på nytt. Du kan bruke navigasjonsruten til å åpne objekter for bruk.

Når du lagrer en MDB-fil i det nye filformatet (som en ACCDB-fil), kan du åpne den nye filen i Access 2003.

Riktig.

Prøv på nytt. Du kan ikke åpne ACCDB-filer i Access 2003.

Feil.

Bra. Du kan bare åpne ACCDB-filer i Access 2007 eller 2010. Husk også at alle funksjoner som er unike i Access 2010, ikke virker i Access 2007.

Tilbakemelding

Hurtigreferansekort

Mer opplæring

Først i en serie for nybegynnere.

Utforme tabellene for en ny database

Se også

Tilpasse båndet

Arbeidsbok med tilsvarende elementer på Access-båndet

Vise eller skjule navigasjonsruten

Alternativer for navigering, dialogboks

Konvertere en Access 2010-database til et tidligere filformat

Hvilken visning bør jeg bruke? Oppsettvisning eller utformingsvisning?

Flytte rundt i Backstage-visning

 • Access 2010 åpnes i Backstage-visning. Du går til og fra Backstage-visning ved å klikke kategorien Fil.

 • Du kan åpne en database ved å klikke navnet på den under Fil eller ved å klikke kategorien Siste.

 • I kategorien Ny kan du opprette en ny database, inkludert tomme databaser og maler:

 • I kategorien Lagre og send kan du lagre en database i et annet filformat, pakke og signere en database, kompilere den til en kjørbar fil og publisere en database til en SharePoint 2010-server som kjører Access Services.

 • Klikk Alternativer for å vise dialogboksen Alternativer for Access og angi alternativer for databasene og Access.

Opprette en ny, tom database

 1. Dobbeltklikk malen du vil bruke.

 2. Godta standardnavnet, eller skriv inn et annet navn.

 3. Klikk Opprett.

Bruke navigasjonsruten

 • Dobbeltklikk et objekt for å åpne det for bruk.

 • Høyreklikk et objekt for å gjøre utformingsendringer i det, eksportere det, gi det et nytt navn eller åpne egenskapsarket for det.

Endre hvordan objekter kategoriseres i ruten

 1. Klikk feltet øverst i ruten. En liste over kategorier og gruppes vises.

 2. Velg en kategori fra den øverste halvdelen av listen eller en gruppe fra den nederste halvdelen.

Angi alternativer for ruten

 • Høyreklikk feltet øverst i ruten, og klikk deretter Navigasjonsalternativer.

Søke etter objekter

 1. Hvis søkefeltet ikke vises, høyreklikker du feltet øverst i navigasjonsruten, og deretter klikker du Søkelinje.

 2. Skriv inn en del av eller et fullstendig objektnavn i Søk-boksen. Listen over objekter filtreres mens du skriver.

Forhindre at databaseobjekter skjuler hverandre

 1. Klikk Alternativer i Backstage-visning.

 2. Klikk Gjeldende database.

 3. Velg Dokumenter med faner, og merk av for Vis dokumentfaner.

 4. Lukk databasen, og åpne den på nytt for å vise endringene.

Bruke båndet

 • Båndet er ikke statisk. Det forandrer seg avhengig av objektet som har fokus, eller oppgaven du utfører.

 • Kommandoene på båndet er plassert i et sett med kategorier som er delt inn i grupper.

 • I kategorien Hjem finner du kommandoene du brukes mest.

 • I tillegg inneholder verktøylinjen for hurtigtilgang, som du finner øverst til venstre i Access-vinduet, de oftest brukte kommandoene. Verktøylinjen for hurtigtilgang er den samme uansett hvilken båndkategori du bruker.

 • Du kan tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang og båndet.

Bruke tastetips

 • Trykk ALT for å vise tastetips for alle kategoriene på båndet. Når du trykker ALT pluss bokstaven som er tilordnet en kategori, vises denne kategorien.

 • Når du bruker tastetips til å gå til en kategori, vises også tastetips for alle kommandoene i kategorien. Du kan bruke en kommando ved å trykke tallet, bokstaven eller bokstavene for den. Hvis tastetipsene for kommandoene i en kategori forsvinner, trykker du ALT pluss bokstaven for kategorien.

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

 1. Klikk pilen til høyre på verktøylinjen for å åpne en meny med kommandoer.

 2. Velg kommandoen du vil legge til på verktøylinjen.

 3. Hvis kommandoen du ønsker, ikke vises, klikker du Flere kommandoer. Da vises dialogboksen Alternativer for Access.

 4. Legg til kommandoer fra den venstre ruten i den høyre ruten.

Tilpasse båndet

Når du tilpasser båndet, gjelder endringene for Access, ikke for én enkelt database.

Viktig!     Når du plasserer en kommando i en egendefinert kategori eller gruppe på båndet, brytes koblingen mellom kommandoen og hjelpeemnet som vises når du trykker F1.

 1. Klikk kategorien Fil for å gå til Backstage-visning, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk Tilpass båndet.

 3. Klikk enten Ny kategori, Ny gruppe eller Gi nytt navn under den venstre ruten, avhengig av hva du vil gjøre.

 4. Skriv inn et navn på kategorien eller gruppen i den venstre ruten.

 5. Hvis du oppretter en ny kategori eller gruppe, velger du kommandoen du ønsker, fra den venstre ruten. Dobbeltklikk deretter kommandoen, eller klikk Legg til for å flytte den til den høyre ruten.

Regler for bruk av filer fra tidligere versjoner av Access

 • Databaser som er opprettet i Access 2000, Access 2002 og Access 2003, kan kjøres i Access 2010, men enkelte funksjoner fungerer ikke, deriblant databasevinduet og replikering.

 • Du kan åpne Access 97-filer i Access 2010, men du kan bare vise objekter og legge til poster. Du kan ikke lagre utformingsendringer med mindre du konverterer databasen til Access 2010-filformat.

 • Når du lagrer en eldre database som en ACCDB-fil, kan du bare bruke den i Access 2007 og 2010.

 • Hvis du åpner en Access 2010-database i Access 2007, fungerer ikke funksjoner som er unike for Access 2010.

Bruke maler og webdatabaser

I Access kan du velge mellom to malklasser: Lokale maler og maler på Internett. Lokale maler installeres på datamaskinen når du installerer Access. Malene på Internett er tilgjengelige hvis du har en Internett-tilkobling.

Slik bruker du maler på Internett

 1. Klikk Eksempelmaler i kategorien Ny i Backstage-visning, eller dobbeltklikk en av malkategoriene under Office.com-maler.

 2. Gi den nye databasen et navn, velg en plassering om nødvendig, og klikk Opprett for å laste ned malen og åpne den.

 3. Aktiver eventuelt blokkert innhold, og begynn å oppgi data, eller endre malen etter behov.

Slik publiserer du en webdatabase

 1. Klikk kategorien Lagre og publiser i Backstage-visning hvis den ikke er valgt, og klikk deretter Publiser til Access Services.

 2. Klikk Kjør kompatibilitetskontroll.

 3. Klikk Ja for å lukke eventuelle åpne objekter og kjøre kompatibilitetskontrollen.

 4. Hvis det ikke er noen problemer, er databasen klar for publisering.

 5. Skriv inn URL-adressen til serveren og et navn for området.

 6. Klikk Publiser til Access Services.
  Når databasen er publisert, blir tabellene i database til SharePoint-lister, og skjemaene ser ut som og fungerer som i Access.

Bruke oppsettvisning

Oppsettvisning brukes til visuell utforming av skjemaer og rapporter i Access 2010. I tillegg er det den eneste måten å utforme skjemaer og rapporter i en webdatabase.

Slik bruker du oppsettvisning

 • Høyreklikk et skjema eller en rapport i navigasjonsruten, og klikk deretter Oppsettvisning.
  - eller -
  Høyreklikk dokumentfanen for et åpent skjema eller en åpen rapport, og klikk deretter Oppsettvisning.

Noen raske endringer du kan gjøre i oppsettvisning

 • Merk én enkelt kontroll eller etikett, og dra den for å endre størrelsen på alle kontrollene eller etikettene i den kolonnen.

 • Merk en etikett, klikk kategorien Format, og bruk kommandoene i denne kategorien til å endre skift, skriftfarge eller tekstjustering.

 • Trykk CTRL, merk flere etiketter, og formater dem.

 • Hvis du vil gjøre globale endringer i et oppsett, klikker du oppsettvelgeren, krysset øverst til venstre i oppsettet. Du kan for eksempel merke hele oppsettet. Klikk Egenskapsside i kategorien Utforming for å åpne egenskapene for skjemaet, og angi en annen høyde for kontrollene.

Slik flytter eller plasserer du kontroller ved å legge til tomme kolonner og rader i et oppsett

 1. Klikk Legg til eksisterende felt i kategorien Utforming.

 2. Dra feltene du vil bruke, til oppsettet.

 3. Dra kontroller separat fra etikettene etter behov, og slipp dem på ønsket plassering. Et oransje felt angir målplasseringen.

Slik grupperer og sorterer du dataene i rapportene

 1. Klikk Grupper og sorter i kategorien Utforming.

 2. Klikk Legg til en gruppe i ruten Grupper, sorter og summer, og klikk deretter feltet du vil gruppere dataene rundt. Endringen vises straks.
  Du kan legge til opptil sju nivåer med grupper.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×