Bytte oppsettet eller typen for en SmartArt-grafikk

Når du oppretter en SmartArt-grafikk, velger du et oppsett fra en kategori eller type med SmartArt-grafikk. Hver type inneholder ulike oppsett. Fra typen Kretsdiagram kan du for eksempel velge oppsettet Strålediagramkrets.

I denne artikkelen

Oversikt over hvordan du endrer oppsett og typer for SmartArt-grafikk

Endre oppsettet for en SmartArt-grafikk

Endre typen for en SmartArt-grafikk

Oversikt over hvordan du endrer oppsett og typer for SmartArt-grafikk

Noen oppsett for SmartArt-grafikk inneholder et fast antall figurer. Oppsettet Motvektspiler i Relasjon-typen er for eksempel utviklet for å representere bare to motstående ideer eller konsepter, og derfor kan bare to av figurene inneholde tekst.

Oppsettet Motvektspiler

Hvis du vil formidle mer enn to ideer, bytter du til et oppsett som har mer enn to tilgjengelige figurer for tekst – for eksempel oppsettet Pyramideliste. Husk at hvis du endrer SmartArt-grafikkoppsett eller -typer, kan det endre betydningen av informasjonen. Et oppsett med piler som alle peker mot høyre, for eksempel Grunnleggende prosess i Prosess-typen, har for eksempel en annen betydning enn et oppsett som viser en pil ordnet i en krets, for eksempel Kontinuerlig krets i Kretsdiagram-typen.

Du kan både legge til og slette figurer i de fleste SmartArt-grafikkobjekter, og du kan også endre plasseringen av de ulike figurene. Du bør derfor velge et oppsett som gir den beste visuelle fremstillingen av dataene. Justeringen og plasseringen av figurene oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner figurer eller redigerer teksten, basert på både antall figurer og mengden tekst i figurene.

Hvis du tilpasser en SmartArt-grafikk, og deretter endrer oppsettet for SmartArt-grafikken senere, kan det hende at noen av tilpasningene ikke overføres til det nye oppsettet. Hvis du bytter tilbake til det opprinnelige oppsettet før du lagrer og lukker det gjeldende 2007 Microsoft Office-system-dokumentet, vises imidlertid alle tilpasningene i det opprinnelige oppsettet.

Noen tilpasninger overføres ikke, fordi de kanskje ikke vil se bra ut i det nye oppsettet. Tabellen nedenfor viser hvilke tilpasninger som lagres, og hvilke som går tapt.

Tilpasninger som overføres

Tilpasninger som ikke overføres

Farger (inkludert linje- og fyllstiler)

Rotering av figurer

Stiler (inkludert stilene som brukes på individuelle figurer, og de som brukes på en hel SmartArt-grafikk)

Vending av figurer

Effekter (for eksempel skygger, gjenspeilinger, vinkler og glød)

Omplassering av figurer

Formatering som brukes på tekst

Endring av størrelse på figurer

Endringer i figurgeometrien (for eksempel fra en sirkel til en firkant)

Endringer i retning fra høyre mot venstre eller fra venstre mot høyre

Til toppen av siden

Endre oppsettet for en SmartArt-grafikk

  1. Klikk SmartArt-grafikken som har oppsettet du vil endre.

  2. Under SmartArt-verktøy i kategorien Utforming i gruppen Oppsett klikker du oppsettet du vil bruke.

    Hvis du vil se alle tilgjengelige oppsett i én type, klikker du Mer-knappen Knapp i gruppen Oppsett ved siden av miniatyrbildet for oppsettet. Hvis du vil se alle typer og oppsett, klikker du Flere oppsett.

Til toppen av siden

Endre typen for en SmartArt-grafikk

  1. Klikk SmartArt-grafikken som har typen du vil endre.

  2. Under SmartArt-verktøy i gruppen Oppsett i kategorien Utforming klikker du Mer-knappen Knapp , og deretter klikker du Flere oppsett.

  3. Klikk typen og oppsettet du vil ha.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×