Bytte mellom relative, absolutte og blandede referanser

En cellereferanse er relativ som standard. Når du for eksempel refererer til celle A2 fra celle C2, refererer du faktisk til en celle som er to kolonner til venstre (C minus A) og i samme rad (2). En formel som inneholder en relativ cellereferanse, endres når du kopierer den fra én celle til en annen.

Hvis du for eksempel kopierer formelen =A2+B2 fra celle C2 til D2, justeres formelen i D2 mot høyre med én kolonne og endres til =B2+C2. Hvis du vil beholde den opprinnelige cellereferansen i dette eksemplet når du kopierer den, kan du gjøre cellereferansen absolutt ved å sette inn et dollartegn ($) foran kolonnene (A og B) og raden (2). Når du deretter kopierer formelen (=$A$2+$B$2) fra C2 til D2, forblir formelen nøyaktig den samme.

I noen få tilfeller vil du kanskje bruke en blandet cellereferanse ved å sette inn et dollartegn foran kolonne- eller radverdien, for å låse kolonnen eller raden (for eksempel $A2 eller B$3). Slik endrer du cellereferansetypen:

  1. Merk cellen som inneholder formelen.

  2. På formellinjen Knapp merker du referansen du vil endre.

  3. Trykk F4 for å bytte mellom referansetypene.

    Følgende tabell viser hvordan en referansetype oppdateres hvis en formel som inneholder referansen, blir kopiert to celler ned og to celler til høyre.

For en formel som kopieres:

Hvis referansen er:

Endres den til:

Formel som kopieres fra A1 til to celler ned og til høyre

$A$1 (absolutt kolonne og absolutt rad)

$A$1 (referansen er absolutt)

A$1 (relativ kolonne og absolutt rad)

C$1 (referansen er blandet)

$A1 (absolutt kolonne og relativ rad)

$A3 (referansen er blandet)

A1 (relativ kolonne og relativ rad)

C3 (referansen er relativ)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×