Bytte mellom forskjellige språk ved å bruke språklinjen

Bruk språklinjen til å bytte mellom forskjellige språk som bruker forskjellige tastaturoppsett. Når du bytter språk ved hjelp av språklinjen, endres tastaturoppsettet til det opprinnelige tastaturet for dette språket.

Bruk språklinjen når du vil:

 • Bytte mellom et språk som er basert på latin (engelsk, spansk eller fransk), og et språk som ikke er basert på latin (arabisk eller kinesisk).

 • Bytte mellom språk som ikke er basert på latin (gresk eller russisk).

 • Bruke opprinnelig tastaturoppsett når du skriver på ulike språk som er basert på latin.

Hvis du bare vil skrive på latinbaserte språk, for eksempel engelsk eller spansk, ved å bruke samme tastaturoppsett for alle språkene, bruker du samme tastaturoppsett til å skrive inn all tekst. Du kan bruke spesialtegn som brukes på andre språk, for eksempel é eller ñ, ved å skrive inn ASCII-tegnkodene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive inn ¢, £ ¥, ® og andre tegn som ikke finnes på tastaturet. Når du har skrevet inn teksten, kan du angi korrekturspråk for å identifisere avsnitt med tekst som er på et annet språk. Hvis du vil ha mer informasjon om språklinjen, kan du se Språklinjen (oversikt).

Hva vil du gjøre?

Bytte mellom språk ved å bruke språklinjen

Hvor er språklinjen?

Kontrollere om språklinjen er skjult

Aktivere et tastaturoppsett

Lær mer

Bytte mellom språk ved å bruke språklinjen

Du må aktivere tastaturoppsettet for to eller flere språk i Windows før du kan se og bruke språklinjen. Hvis du ikke har aktivert tastaturoppsettene for språkene du vil bruke, kan du aktivere dem nå ved hjelp av fremgangsmåten under Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk. Når du aktiverer et tastaturoppsett, vises som regel språklinjen automatisk på oppgavelinjen eller skrivebordet. Hvis språklinjen ikke vises automatisk etter at du har aktivert et tastaturoppsett, kan du se avsnittet Hvor er språklinjen?

 1. Når du har aktivert ønsket tastaturspråk og språklinjen, åpner du dokumentet og plasserer markøren i dokumentet der du vil begynne å skrive inn tekst på et annet språk.

 2. Klikk språkikonet Indikator for engelsk tastatur på språklinjen, og klikk deretter språket du vil bruke.

  Hurtigtast  Trykk ALT+SKIFT for å bytte mellom tastaturoppsett.

  Merknad    Ikonet Indikator for engelsk tastatur er et eksempel, og viser når engelsk er språket til det aktive tastaturoppsettet. Ikonet som faktisk vises på datamaskinen, avhenger av språket til det aktive tastaturoppsettet.

  Hvis du har konfigurert flere tastaturoppsett for ett språk, kan du bytte mellom oppsettene ved å klikke tastaturoppsettikonet Eksempel på tastaturindikatorer på språklinjen på språklinjen og deretter klikke tastaturoppsettet du vil bruke. Navnet på indikatoren endres for å vise det aktive tastaturoppsettet.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for å bytte mellom ulike språk.

Tips!    På statuslinjen kan du se hvilket korrekturverktøyspråk som brukes i programmet. Statuslinjen er bare tilgjengelig i følgende Microsoft Office-programmer: PowerPoint, Visio og Word. Hvis du vil aktivere dette alternativet, høyreklikker du statuslinjen Statuslinje og klikker Språk. Når dette alternativet er aktivert, kan du klikke dette segmentet på statuslinjen for å vise dialogboksen Språk og angi språket for merket tekst.

Til toppen av siden

Hvor er språklinjen?

I de fleste tilfeller vises språklinjen automatisk på skrivebordet eller på oppgavelinjen etter at du har aktivert to eller flere tastaturoppsett i Windows-operativsystemet. Du kan ikke se språklinjen hvis den er skjult eller bare ett tastaturoppsett er aktivert i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer tastaturoppsett, kan du se Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk.

Hvis språklinjen ikke vises, gjør du følgende:

Kontrollere om språklinjen er skjult

I Windows 7

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastaturer i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk kategorien Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Skjult under Språklinje. Hvis det er merket av for alternativet, klikker du Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen. Hvis Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen allerede er valgt, kan du se Aktivere et tastaturoppsett.

I Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastaturer i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk kategorien Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Skjult under Språklinje. Hvis det er merket av for alternativet, klikker du Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen. Hvis Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen allerede er valgt, kan du se Aktivere et tastaturoppsett.

I Windows XP

 1. Klikk Start, pek på Innstillinger og klikk Kontrollpanel.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger, klikk Innstillinger for region og språk, og klikk deretter Legg til andre språk.

 3. Klikk kategorien Språk, og klikk deretter Detaljer i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk Språklinje-knappen i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Vis språklinjen på skrivebordet i dialogboksen Innstillinger for språklinje. Hvis det ikke er merket av for alternativet, merker du av og klikker OK. Språklinjen skal vises på skrivebordet. Hvis det allerede er merket av for dette alternativet, klikker du Avbryt. Les deretter Aktivere et tastaturoppsett.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Til toppen av siden

Aktivere et tastaturoppsett

Språklinjen vises bare når to eller flere tastaturoppsett er aktivert i Windows-operativsystemet.

Når du har valgt et språk fra språklisten, kan det hende du må aktivere et tastaturoppsett hvis du får meldingen Ikke aktivert.

I Windows 7

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Region og språk under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastatur i kategorien Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført, går du gjennom trinn 5 til 8.

 1. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 2. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 3. Merk av for tastaturet eller IME du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i listen Standard inndataspråk.

Klikk Forhåndsvisning for å se en forhåndsvisning av tastaturoppsettet.

Dialogboksen Legg til inndataspråk med russisk tastatur

 1. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

I Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastaturer i kategorien Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført, går du gjennom trinn 5 til 8.

 1. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 2. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 3. Merk av for tastaturet eller IME du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i listen Standard inndataspråk.

Klikk Forhåndsvis for å se en forhåndsvisning av tastaturoppsettet.

Dialogboksen Legg til inndataspråk med russisk tastatur

 1. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

I Windows XP

Når du skal aktivere tastaturer for språk som kinesisk, japansk og koreansk, må du først installere de østasiatiske språkfilene. Når det gjelder språk som skrives fra høyre til venstre eller som krever kontekstavhengig utforming for å vises, må du installere omfattende skript som støtter disse språkene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer disse østasiatiske språkfilene og omfattende skriptene, kan du se Aktivere systemstøtte for østasiatiske språk, indiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre.

 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger, og klikk deretter Innstillinger for region og språk.

 3. Klikk kategorien Språk i dialogboksen Innstillinger for region og språk, og klikk deretter Detaljer under Teksttjenester og inndataspråk.

 4. Klikk språket du vil bruke som standardspråk under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført, går du gjennom trinn 5 til 7.

Standardspråket du velger, brukes på alle programmer på datamaskinen som bruker denne innstillingen, deriblant programmer fra andre selskaper.

 1. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 2. Klikk ønsket språk i listen Inndataspråk i dialogboksen Legg til inndataspråk, og klikk deretter OK.

 3. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

Hvis du vil ha mer informasjon om tastaturoppsettmeldingen Ikke aktivert, kan du se Hva betyr Ikke aktivert eller Ikke installert?. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer tastaturoppsett, kan du se Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk.

Til toppen av siden

Lær mer

Merknad    Hvis du vil endre korrekturspråket for teksten, selv om du bare endrer stedet, for eksempel fra Engelsk (USA) til Engelsk (New Zealand), kan du se Bytte mellom forskjellige språk ved å angi korrekturspråket.

Til toppen av siden

Gjelder for: Visio 2013, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2007, Access 2010, Excel 2013, Excel 2007, Excel 2010, OneNote 2007, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010, PowerPoint 2007, PowerPoint 2010, Project 2007, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010, Visio 2016 Preview, Visio 2007, Visio 2010, Word 2013, Word 2007, Word 2010, Project 2007 Standard, Project 2010 Standard, Visio 2007 Standard, Visio Standard 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project 2013 StandardVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk