Bytte mellom forskjellige språk ved å bruke språklinjen

Bruk språklinjen til å bytte mellom forskjellige språk som bruker forskjellige tastaturoppsett. Når du bytter språk ved hjelp av språklinjen, endres tastaturoppsettet til det opprinnelige tastaturet for dette språket.

Bruk språklinjen når du vil:

 • Bytte mellom et språk som er basert på latin (engelsk, spansk eller fransk), og et språk som ikke er basert på latin (arabisk eller kinesisk).

 • Bytte mellom språk som ikke er basert på latin (gresk eller russisk).

 • Bruke opprinnelig tastaturoppsett når du skriver på ulike språk som er basert på latin.

Hvis du bare vil skrive på latinbaserte språk, for eksempel engelsk og spansk, kan du sette inn symboler uten å bytte til et annet tastaturoppsett.

Hva du vil gjøre?

Bytte mellom språk ved å bruke språklinjen

Hvor er språklinjen?

Aktivere et tastaturoppsett

Bytte mellom språk ved å bruke språklinjen

Du må aktivere tastaturoppsettet for to eller flere språk i Windows før du kan se og bruke språklinjen. Hvis du ikke har aktivert tastaturoppsettene for språkene du vil bruke, kan du aktivere dem nå ved hjelp av fremgangsmåten under Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk. Når du aktiverer et tastaturoppsett, vises som regel språklinjen automatisk på oppgavelinjen eller skrivebordet. Hvis språklinjen ikke vises automatisk etter at du har aktivert et tastaturoppsett, kan du se avsnittet Hvor er språklinjen?

 1. Når du har aktivert ønsket tastaturspråk og språklinjen, åpner du dokumentet og plasserer markøren i dokumentet der du vil begynne å skrive inn tekst på et annet språk.

 2. Klikk språkikonet Indikator for engelsk tastatur på språklinjen, og klikk deretter språket du vil bruke.

  Hurtigtast  Trykk ALT+SKIFT for å bytte mellom tastaturoppsett.

  Merknad  Ikonet Indikator for engelsk tastatur er et eksempel, og viser når engelsk er språket til det aktive tastaturoppsettet. Ikonet som faktisk vises på datamaskinen, avhenger av språket til det aktive tastaturoppsettet.

  Hvis du har konfigurert flere tastaturoppsett for ett språk, kan du bytte mellom oppsettene ved å klikke tastaturoppsettikonet Eksempel på tastaturindikatorer på språklinjen på språklinjen og deretter klikke tastaturoppsettet du vil bruke. Navnet på indikatoren endres for å vise det aktive tastaturoppsettet.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 for å bytte mellom forskjellige språk.

Tips!  På statuslinjen kan du se hvilket korrekturverktøyspråk som brukes i programmet. Statuslinjen er bare tilgjengelig i følgende Microsoft Office-programmer: PowerPoint, Visio og Word. Hvis du vil aktivere dette alternativet, høyreklikker du statuslinjen Statuslinje og klikker Språk. Når dette alternativet er aktivert, kan du klikke dette segmentet på statuslinjen for å vise dialogboksen Språk og angi språket for merket tekst.

Til toppen av siden

Hvor er språklinjen?

I de fleste tilfeller vises språklinjen automatisk på skrivebordet eller på oppgavelinjen etter at du har aktivert to eller flere tastaturoppsett i Windows-operativsystemet. Du kan ikke se språklinjen hvis den er skjult eller bare ett tastaturoppsett er aktivert i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer tastaturoppsett, kan du se Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk.

Hvis språklinjen ikke vises, gjør du følgende:

Kontrollere om språklinjen er skjult

I Windows 10 og Windows 8

 1. Trykk Windows-logotasten + X for å se en liste over kommandoer og alternativer. (En rask metode for å gå til Kontrollpanel.)

  Kontrollpanel for Office 2016 i Windows 8

 2. Klikk Kontrollpanel.

 3. Klikk Endre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 4. Klikk Avanserte innstillinger.

 5. Under Bytte inndatametoder velger du Bruk språklinjen på skrivebordet når den er tilgjengelig, og klikker deretter Alternativer.

  Bytte innskrivingsmetoder i Office 2016 i Windows 8

 6. I dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk i klikker du på språklinjen og kontroller at et av alternativene Flytende på skrivebordet, eller Forankret på oppgavelinjen, er merket av.

  Teksttjenester og inndataspråk i Office 2016 i Windows 8

I Windows 7

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastaturer i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk fanen Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Skjult under Språklinje. Hvis det er merket av for alternativet, klikker du Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen. Hvis Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen allerede er valgt, kan du se Aktivere et tastaturoppsett.

I Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastaturer i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk fanen Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Skjult under Språklinje. Hvis det er merket av for alternativet, klikker du Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen. Hvis Flytende på skrivebordet eller Forankret på oppgavelinjen allerede er valgt, kan du se Aktivere et tastaturoppsett.

I Windows XP

 1. Klikk Start, pek på Innstillinger og klikk Kontrollpanel.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger, klikk Innstillinger for region og språk, og klikk deretter Legg til andre språk.

 3. Klikk fanen Språk, og klikk deretter Detaljer i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk Språklinje-knappen i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Vis språklinjen på skrivebordet i dialogboksen Innstillinger for språklinje. Hvis det ikke er merket av for alternativet, merker du av og klikker OK. Språklinjen skal vises på skrivebordet. Hvis det allerede er merket av for dette alternativet, klikker du Avbryt. Les deretter Aktivere et tastaturoppsett.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Til toppen av siden

Aktivere et tastaturoppsett

Språklinjen vises bare når to eller flere tastaturoppsett er aktivert i Windows-operativsystemet.

Når du har valgt et språk fra språklisten, kan det hende du må aktivere et tastaturoppsett hvis du får meldingen Ikke aktivert.

I Windows 8

 1. Trykk Windows-logotasten + X for å se en liste over kommandoer og alternativer. (En rask metode for å gå til Kontrollpanel.)

  Kontrollpanel for Office 2016 i Windows 8

 2. Klikk Kontrollpanel.

 3. Klikk Endre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 4. Klikk Alternativer for språket du vil legge til inndataspråk for.

  Inndatametoder for Office 2016 i Windows 8

 5. Klikk Legg til en inndatametode under Inndatametode. Du kan også klikke Forhåndsvisning for å se hvordan inndataenheten ser ut.

  Legg til inndatametode i Office 2016 i Windows 8

 6. Klikk inndatametoden du vil bruke, og klikk deretter Legg til.

  Ny inndatametode i Office 2016 i Windows 8

I Windows 7

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Region og språk under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastatur på fanen Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du ønsker å bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

  Hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført, går du gjennom trinn 5 til 8.

 5. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 6. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 7. Merk av for tastaturet eller IME-typen (Input Method Editor) du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i Standard inndataspråk-listen.

  Klikk Forhåndsvis for å se en forhåndsvisning av tastaturoppsettet.

  Dialogboksen Legg til inndataspråk med russisk tastatur

 8. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

I Windows Vista

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastaturer på fanen Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du ønsker å bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

  Hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført, går du gjennom trinn 5 til 8.

 5. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 6. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 7. Merk av for tastaturet eller IME-typen (Input Method Editor) du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i Standard inndataspråk-listen.

  Klikk Forhåndsvis for å se en forhåndsvisning av tastaturoppsettet.

  Dialogboksen Legg til inndataspråk med russisk tastatur

 8. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

I Windows XP

Når du skal aktivere tastaturer for språk som kinesisk, japansk og koreansk, må du først installere de østasiatiske språkfilene. Når det gjelder språk som skrives fra høyre til venstre eller som krever kontekstavhengig utforming for å vises, må du installere skript som støtter disse språkene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer disse østasiatiske språkfilene og skriptene, kan du se Aktivere systemstøtte for østasiatiske språk, indiske språk og språk som skrives fra høyre til venstre.

 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger, og klikk deretter Innstillinger for region og språk.

 3. Klikk fanen Språk i dialogboksen Innstillinger for region og språk, og klikk deretter Detaljer under Teksttjenester og inndataspråk.

 4. Klikk språket du ønsker å bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

  Hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført, går du gjennom trinn 5 til 7.

  Standardspråket du velger, brukes på alle programmer på datamaskinen som bruker denne innstillingen, deriblant programmer fra andre selskaper.

 5. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 6. Klikk ønsket språk i listen Inndataspråk i dialogboksen Legg til inndataspråk, og klikk deretter OK.

 7. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

Hvis du vil ha mer informasjon om tastaturoppsettmeldingen Ikke aktivert, kan du se Hva betyr Ikke aktivert eller Ikke installert?. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer tastaturoppsett, kan du se Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk.

Til toppen av siden

Gjelder for: PowerPoint 2010, Visio Professional 2013, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016, Access 2007, Outlook 2007, Excel 2010, Excel 2007, Project Standard 2007, Word 2010, Word 2016, Access 2013, Excel 2016, Project Professional 2013, OneNote 2007, Project Standard 2016, Word 2013, Project 2007, Word 2007, Access 2016, PowerPoint 2007, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016, Project Pro for Office 365, Outlook 2010, Visio Professional 2016, Publisher 2010, Visio Standard 2007, OneNote 2013, Visio 2013, Visio 2007, Publisher 2007, Visio Standard 2016, Visio Standard 2010, Project Professional 2016, Outlook 2016, Excel 2013, Publisher 2016, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk