Bytte mellom forskjellige språk ved å angi korrekturspråket

Hvis du oppretter dokumenter i flere latinbaserte språk, for eksempel engelsk, fransk og tysk, og raskt bytter mellom språk mens du arbeider, kan du angi korrekturspråket for tekst mens du skriver. Dette lar deg stavekontrollerer tekst på det språket du bruker, når du er ferdig med å opprette dokumentet.

Hvis du vil skrive på et ikke-latinbaserte språk, for eksempel arabisk eller kinesisk, eller ønsker å bruke språktastaturoppsettet for hvert latinbaserte språk, kan du bytte tastaturoppsett med språklinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller endre tastaturoppsettspråket.

Hvilket Office 2010-program bruker du?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Lær mer

Access

Hvis du bruker et tastaturoppsett som inneholder alle tegnene du trenger, eller hvis du kjenner ASCII-kodene for spesialtegn som ikke finnes i tastaturoppsettet, kan du skrive inn teksten du vil bruke. Hvis du vil angi språk i Access, kan du skrive inn teksten du vil bruke, merke den og deretter angi korrekturspråket. For å bruke stavekontrollen kan du byttet til ordlisten for dette språket.

 1. Åpne en Access-database.

 2. Begynn å skrive.

  Merknad: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

Endre språk for en database for å samsvare med språket i databasefeltene og -postene

Viktig:  Redigeringsspråket gjelder for hele databasen og kan ikke defineres for enkeltposter eller -felt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer stavemåten for et annet språk, se Kontrollere stavemåte og grammatikk for et annet språk.

Hvis du vil endre språk for en database for å kontrollere stavemåten, gjør du følgende:

 1. Åpne en Access-database.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Alternativer under Hjelp.

 4. Klikk Språk.

 5. I dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, i listen Redigeringsspråk, velger du språket å redigere i og klikker deretter Bruk som standard.

  Viktig: Dette endrer standard redigeringsspråk for alle Microsoft Office-programmene.

 6. Neste gang du kontrollerer stavemåten i databasen ved å klikke Stavekontroll i Hjem-fanen, kan du endre ordlistespråket i diaglogboksen Stavekontroll og deretter sjekke databasens poster for hvert språk som finnes i databasen. Du må gjenta dette trinnet for hvert språk i databasen.

Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Til toppen av siden

Excel

Viktig:  Redigeringsspråket gjelder for hele arbeidsboken og kan ikke defineres for individuelle regneark eller celler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontrollerer stavemåten for et annet språk, se Kontrollere stavemåte og grammatikk for et annet språk.

Hvis du vil angi språket i Excel, skriver du inn på språket du vil bruke, og under stavekontrollprosessen kan du så klikke Ordlistespråk for å bytte ordlisten til dette språket.

 1. Åpne Excel-arbeidsboken.

 2. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

Endre ordlistespråket for å samsvare med språket i teksten i regnearket

Hvis du vil endre språk for en arbeidsbok slik at du kan kontrollere stavemåten, gjør du følgende:

 1. Åpne en Excel-arbeidsbok.

 2. Klikk fanen Fil.

 3. Klikk Alternativer under Hjelp.

 4. Klikk Språk.

 5. I dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, i listen Redigeringsspråk, velger du språket å redigere i og klikker deretter Bruk som standard.

  Viktig: Dette endrer standard redigeringsspråk for alle Microsoft Office-programmene.

 6. Neste gang du kontrollerer stavemåten i arbeidsboken ved å klikke Stavekontroll i Hjem-fanen, kan du endre ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll, og deretter kontrollere arbeidsboken for hvert språk som finnes i den. Du må gjenta dette trinnet for hvert språk i arbeidsboken.

Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Til toppen av siden

InfoPath

InfoPath Designer

Viktig:  I InfoPath Designer gjelder Angi korrekturspråk for den nåværende skjemavisningen. Skjemaer med flere visninger kan ha ulike korrekturspråk for hver visning. Korrekturspråk gjelder for hele visningen. All tekst i visningen er merket som det samme språket.

Hvis du vil endre språk for et skjema, gjør du følgende:

 1. Hjem-fanen i Redigering-gruppen klikker du pilen under Stavekontroll og klikker deretter Angi korrekturspråk Knapp.

 2. I Språk-dialogboksen klikker du språket du vil bruke.

 3. Begynn å skrive.

  Merknad:  Hvis du vil skrive inn tegn, for eksempel omlyd på tysk (ö), tilde i Spansk (ñ), cédille i tyrkisk (Ç) eller et symbol, for eksempel en hake, kan du bruke en hurtigtast. Hvis du vil se en liste over hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster for internasjonale tegn.

 4. Alternativt kan du kontrollere stavemåten.

  Kommentarer: 

InfoPath-redigering

Viktig:  I InfoPath-redigering gjelder Angi korrekturspråk for hele skjemaet. Korrekturspråk gjelder for hele visningen. All tekst i visningen er merket som det samme språket.

For å kontrollere stavemåten i et skjema gjør du som følger:

 1. Hjem-fanen klikker du pilen under Stavekontroll og deretter klikker du Angi korrekturspråk Knapp.

 2. I Språk-dialogboksen klikker du språket du vil bruke.

 3. Begynn å skrive.

  Merknad:  Hvis du vil skrive inn tegn, for eksempel omlyd på tysk (ö), tilde i Spansk (ñ), cédille i tyrkisk (Ç) eller et symbol, for eksempel en hake, kan du bruke en hurtigtast. Hvis du vil se en liste over hurtigtaster, kan du se Hurtigtaster for internasjonale tegn.

 4. Alternativt kan du kontrollere stavemåten.

  Kommentarer: 

Til toppen av siden

OneNote

Hvis du vil endre språk for en notatblokk slik at du kan kontrollere stavemåten, gjør du følgende:

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk. Eller, hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

 3. I Redigeringsspråk-ruten velger du språket du vil bruke.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavemåten.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Merknad:  Videoen er stille.

Til toppen av siden

Outlook

Hvis du vil endre språk for en e-postmelding slik at du kan utføre stavekontroll, gjør du følgende:

 1. Plasser markøren i e-postmeldingen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk, eller hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. I Gjennomgang-fanen i Språk-gruppen klikker du pilen under Språk og deretter klikker du Angi korrekturspråk Knapp.

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavemåte og grammatikk.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Merknad:  Videoen er stille.

Til toppen av siden

PowerPoint

Hvis du vil endre språk for et lysbilde for å kontrollere stavemåten, gjør du følgende:

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk, eller hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. I Gjennomgang-fanen i Språk-gruppen klikker du pilen under Språk og deretter klikker du Angi korrekturspråk.

 3. Velg språket du vil bruke, i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Kontroller eventuelt stavemåte og grammatikk.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Merknad:  Videoen er stille.

Til toppen av siden

Publisher

Hvis du vil endre språk for å utføre stavekontroll for en publikasjon, gjør du følgende:

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk, eller hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. Gjennomgang-fanen klikker du pilen under Språk, og deretter klikker du Angi korrekturspråk Knapp.

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavemåten.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Til toppen av siden

Visio

Hvis du vil bytte språket i et diagram for å kontrollere stavemåten, gjør som følger:

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk, eller hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. Klikk Angi korrekturspråk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Du kan også kontrollere stavemåten.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Til toppen av siden

Word

Hvis du vil endre språk for et dokument for å kontrollere stavemåten, gjør du følgende:

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk, eller hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. Klikk Angi korrekturspråk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer: Gjør ett av følgende hvis du vil skrive inn tegn som for eksempel omlyd på tysk (ö), tildetegn på spansk (ñ), cédille på tyrkisk (Ç) eller bestemte symboler, for eksempel en hake:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Alternativt kan du kontrollere stavemåte og grammatikk.

  Merknad: Du trenger kanskje en språkpakke, hvis versjonen din av Office 2010 ikke har stavekontrollverktøy, slik som stavekontrollen for det språket som du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en grensesnittpakke for språk.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Merknad:  Videoen er stille.

Til toppen av siden

Lær mer

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!