Bytte mellom forskjellige språk ved å angi korrekturspråket

Hvis du oppretter dokumenter på flere språk som er basert på latin, for eksempel engelsk, fransk og tysk, og raskt bytter mellom språkene mens du arbeider, kan du ved å angi korrekturspråket for teksten etter hvert som du skriver inn, stavekontrollere teksten på de språkene du bruker, når du er ferdig med å opprette dokumentet.

Hvis du vil skrive på et språk som ikke er basert på latin, for eksempel arabisk eller kinesisk, eller hvis du vil bruke tastaturoppsettet for hvert enkelt latinbaserte språk, kan du bytte tastaturoppsett på språklinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bytte mellom forskjellige språk ved å bruke språklinjen.

Hvilket Office 2010-program bruker du?

Access

Endre databasespråket slik at det samsvarer med språket i postene og feltene i databasen

Excel

Endre ordlistespråket slik at det samsvarer med språket i regnearket

InfoPath

InfoPath Designer

InfoPath-redigering

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Mer informasjon

Access

Hvis du bruker et tastaturoppsett som inneholder alle tegnene du trenger, eller hvis du kjenner ASCII-kodene for spesialtegnene som ikke er med i tastaturoppsettet, kan du skrive inn den teksten du vil. Du kan angi språket i Access ved å skrive inn teksten, merke den og deretter angi korrekturspråket for teksten. Når du skal kontrollere stavemåten, kan du bytte til ordlisten for det aktuelle språket.

 1. Åpne en Access-database.

 2. Begynn å skrive.

  Merknad   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

Endre databasespråket slik at det samsvarer med språket i postene og feltene i databasen

Viktig   Redigeringsspråket gjelder for hele databasen og kan ikke defineres for individuelle poster eller felt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stavekontrollerer på et annet språk, kan du se Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk.

Slik endrer du språket for en database for å stavekontrollere den:

 1. Åpne en Access-database.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Alternativer under Hjelp.

 4. Klikk Språk.

 5. Velg ønsket redigeringsspråk fra Redigeringsspråk-listen i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, og klikk deretter Bruk som standard.

  Viktig   Dette endrer standard redigeringsspråk for alle Microsoft Office-programmene.

 6. Når du stavekontrollerer databasen ved å klikke Stavekontroll i kategorien Hjem, kan du endre ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll og deretter kontrollere databasens poster for hvert språk som er brukt i databasen. Du må gjenta dette trinnet for hvert språk i databasen.

Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

Excel

Viktig   Redigeringsspråket gjelder for hele arbeidsboken og kan ikke defineres for individuelle regneark eller celler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stavekontrollerer på et annet språk, kan du se Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk.

Når du skal angi språket i Excel, skriver inn på det språket du vil, og deretter klikker du Ordlistespråk for å bytte til ordlisten for det aktuelle språket når du skal stavekontrollere.

 1. Åpne Excel-arbeidsboken.

 2. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

Endre ordlistespråket slik at det samsvarer med språket i regnearket

Slik endrer du språket i en arbeidsbok for å stavekontrollere den:

 1. Åpne en Excel-arbeidsbok.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Alternativer under Hjelp.

 4. Klikk Språk.

 5. Velg ønsket redigeringsspråk fra Redigeringsspråk-listen i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, og klikk deretter Bruk som standard.

  Viktig   Dette endrer standard redigeringsspråk for alle Microsoft Office-programmene.

 1. Neste gang du stavekontrollerer arbeidsboken ved å klikke Stavekontroll i kategorien Hjem, kan du endre ordlistespråket i dialogboksen Stavekontroll og deretter kontrollere arbeidsboken for hvert språk som er brukt i den. Du må gjenta dette trinnet for hvert språk i arbeidsboken.

Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

InfoPath

InfoPath Designer

Viktig   I InfoPath Designer gjelder innstillingen Angi korrekturspråk for gjeldende skjemavisning. Skjemaer med flere visninger kan ha forskjellig korrekturspråk for hver visning. Korrekturspråket gjelder for hele visningen. All tekst i visningen angis som samme språk.

Slik endrer du språket for et skjema:

 1. Klikk pilen under Stavekontroll i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Angi korrekturspråk Button image.

 2. Klikk ønsket språk i dialogboksen Språk.

 3. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 4. Kontroller eventuelt stavemåten.

  Kommentarer  

InfoPath-redigering

Viktig   I InfoPath-redigering gjelder innstillingen Angi korrekturspråk for hele skjemaet. Korrekturspråket gjelder for hele visningen. All tekst i visningen angis som samme språk.

Slik stavekontrollerer du et skjema:

 1. Klikk pilen under Stavekontroll i kategorien Hjem, og klikk deretter Angi korrekturspråk Button image .

 2. Klikk ønsket språk i dialogboksen Språk.

 3. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 4. Kontroller eventuelt stavemåten.

  Kommentarer  

Til toppen av siden

OneNote

Slik endrer du språket i en notatblokk for å stavekontrollere den:

 1. Plasser markøren i filen der du vil skrive inn tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn tekst, merker du teksten.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

 3. Velg ønsket språk i Redigeringsspråk-ruten.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Kontroller eventuelt stavemåten.

  Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

Outlook

Slik endrer du språket i en e-postmelding for å stavekontrollere den:

 1. Plasser markøren i e-postmeldingen der du vil skrive inn tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn tekst, merker du teksten.

 2. Klikk pilen under Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.Button image

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Kontroller eventuelt staving og grammatikk.

  Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

PowerPoint

Slik endrer du språket for et lysbilde for å stavekontrollere det:

 1. Plasser markøren i filen der du vil skrive inn tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn tekst, merker du teksten.

 2. Klikk pilen under Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

 3. Velg språket du vil bruke, i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Kontroller staving og grammatikk, hvis du ønsker det.

  Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

Publisher

Slik endrer du språket i en publikasjon for å stavekontrollere den:

 1. Plasser markøren i filen der du vil skrive inn tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn tekst, merker du teksten.

 2. Klikk pilen under Språk i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk Button image .

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Kontroller eventuelt stavemåten.

  Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

Visio

Slik endrer du språket for et diagram for å stavekontrollere det:

 1. Plasser markøren i filen der du vil skrive inn tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn tekst, merker du teksten.

 2. Klikk Angi korrekturspråk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Stavekontroller hvis du ønsker det.

  Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

Word

Slik endrer du språket i et dokument for å stavekontrollere det:

 1. Plasser markøren i filen der du vil skrive inn tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn tekst, merker du teksten.

 2. Klikk Angi korrekturspråk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom.

 3. Velg ønsket språk i dialogboksen Språk.

 4. Begynn å skrive.

  Kommentarer   Når du skal skrive inn tegn som omlyd (ö) i tysk, tilde i spansk (ñ), cédille i tyrkisk, eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Du kan også kontrollere staving og grammatikk.

  Merknad   Du trenger kanskje en språkpakke hvis Office 2010-versjonen du har, ikke inneholder korrekturverktøy, for eksempel stavekontroll, for det språket du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack).

Til toppen av siden

Mer informasjon

Gjelder for: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk