Bytte mellom forskjellige språk ved å angi korrekturspråket

Hvis du oppretter dokumenter på språk med romersk alfabet, for eksempel engelsk, fransk, spansk og tysk, kan du angi at korrekturspråket for tekst skal kontrollere stavemåten for forskjellige språk i ett dokument. Hvis du vil lære hvordan du endrer språket for å kontrollere stavemåten, klikker du Office-produktet som du bruker nedenfor.

Kommentarer: 

 • Denne artikkelen handler om Office 2010, Office 2013 og Office 2016. Hvis du vil ha instruksjoner for Office 2007, ser du Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk i Office 2007.

 • Hvis du vil skrive på et ikke-latinbaserte språk, for eksempel arabisk eller kinesisk, kan du bytte tastaturoppsett med språklinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller endre tastaturoppsettspråket.

 • Hvis du vil skrive inn internasjonale tegn, for eksempel tysk tøddel (ö), spansk tilde (ñ), tyrkisk cédille (Ç), eller et symbol som for eksempel en hake, gjør du ett av følgende:

  • Bruk Symbol-galleriet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn symboler.

  • Hvis du kjenner ASCII-kodene for spesialtegn som ikke finnes i tastaturoppsettet, kan du bruke ASCII-kode til å skrive inn tegnet eller symbolet som du vil bruke.

OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word

 1. Plasser markøren i filen der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk. Hvis du allerede har skrevet inn teksten, merker du teksten.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen i kategorien Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

  Set Proofing Language

 3. I dialogboksen Språk eller ruten for Korrekturspråk ruller du til språket du vil bruke og ser etter Kontroller stavemåte og grammatikk-ikonet foran språket.The Check Spelling & Grammar icon in Word 2013

  Ikonet viser at det er installert korrekturverktøy for dette språket. Hvis ikonet ikke vises, er det i orden, men se merknadene i trinn 6.

 4. Begynn å skrive.

 5. Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket eller bytte til et annet språk. I trinn 3 velger du det neste språket du vil bruke.

 6. Neste gang du kontrollerer stavemåten, kan du endre ordlistespråket i Stavekontroll-ruten eller dialogboksen, og deretter merker du dokumentet for hvert språk du brukte. Gjenta dette trinnet for hvert språk i dokumentet.

  Kommentarer: 

  • Hvis det ikke skjer noe eller du får en feilmelding, har du kanskje ikke korrekturverktøyene for dette språket installert. Følg instruksjonene i meldingen for å legge til språket, eller se Legge til et annet språk eller angi språkinnstillinger i Office for å finne ut hvordan du legger til språket du trenger.

  • Hvis stavekontrollen ikke identifiserer feil på riktig måte etter at du har fulgt disse trinnene, prøver du å fjerne merkingen i Identifiser språk automatisk i dialogboksen for Språk.

Access og Excel

Hvis du vil endre språk mens du kontrollerer stavemåten i en database eller en arbeidsbok, endrer du ordlistespråket under stavekontroll prosessen:

 1. Se gjennom-fanen i Excel eller Hjem-fanen i Access klikker du Stavekontroll.

 2. I Stavekontroll-ruten eller dialogboksen velger du språket du vil bruke i listen over Ordlistespråk.

Merknad: Hvis ønsket språk ikke er tilgjengelig, trenger du kanskje en Office Language Pack. Hvis du vil ha mer informasjon, se Fastslå om du trenger en språkpakke eller LIP (grensesnittpakke) for Office 2013 eller Språktilbehørpakke for Office 2016.

Hvis du vil endre standard redigeringsspråk for å kontrollere stavemåten, se Legge til et annet språk eller angi språkinnstillinger i Office.

InfoPath

Viktig: I InfoPath Designer gjelder Angi korrekturspråk for den nåværende skjemavisningen. Skjemaer med flere visninger kan ha ulike korrekturspråk for hver visning. I InfoPath gjelder Angi korrekturspråk for hele skjemaet. Korrekturspråket gjelder hele visningen. All tekst i visningen merkes som det samme språket.

Hvis du vil endre språk for et skjema, gjør du følgende:

 1. Hjem-fanen klikker du pilen under Stavekontroll og deretter klikker du Angi korrekturspråk.

 2. I Språk-dialogboksen klikker du språket du vil bruke.

 3. Begynn å skrive, eller kontrollere stavemåten.

Word Online

Angi korrekturspråket når du oppretter et nytt dokument

 1. I det nye dokumentet klikker du der du vil begynne å skrive på et annet språk.

 2. Se gjennom-fanen klikker du Stavekontroll og Angi korrekturspråk.

  On the Review tab, click Spelling > Set Proofing Language

 3. Bla gjennom listen for å velge språket du vil bruke, og klikk OK.

  Image of the Set Proofing Language list in Word Web App.

 4. Begynn å skrive på språket du har valgt.

 5. Når du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket, gjentar du trinn 3 og 4.

Angi korrekturspråket når du redigerer et eksisterende dokument

 1. Åpne det eksisterende dokumentet du vil endre språket for.

 2. Klikk Rediger dokument, og klikk deretter Word Online.

  Edit in Word Online

 3. Merk og høyreklikke teksten og klikk Angi korrekturspråk.

  Right-click and click Set Proofing Language

 4. Bla gjennom listen for å velge språket du vil bruke, og klikk OK.

  Image of the Set Proofing Language list in Word Web App.

 5. Begynn å skrive på språket du har valgt.

 6. Når du vil bytte tilbake til det opprinnelige språket, gjentar du trinn 3 og 4.

Se også

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!