Bytte mellom forskjellige språk mens du skriver

Hvis du vil bruke flere språk i filen, kan du bruke én av to metoder, angi språk-metoden og språklinjemetoden, til å bytte mellom ulike språk når du skriver i Microsoft Office-programmer.

Metoden du velger, er basert på de ulike språkene du bruker, og hva du foretrekker. Hvis du bare trenger ASCII-tegn for et symbol, kan du se Sette inn ¢, ¥, ® og andre tegn som ikke finnes på tastaturet.

Hva vil du gjøre?

Hvilken metode bør jeg bruke?

Bytte mellom forskjellige språk ved å bruke språklinjen

Bytte mellom språk ved å bruke språklinjen

Hvor er språklinjen?

Hvilken metode bør jeg bruke?

Bruk følgende tabell til å fastslå hvilken metode som er best for språkene du bruker. Du kan også bruke begge metoder. Hvis du for eksempel skriver i latinbaserte språk, for eksempel engelsk og spansk, og språk som ikke er latinbasert, for eksempel arabisk og kinesisk, kan du bruke metoden Angi språk for å bytte mellom engelsk og spansk og bruke språklinjen for å bytte mellom engelsk og arabisk eller spansk og arabisk.

Hvis du vil:

Klikk denne koblingen for å få fremgangsmåten:

Bare bytte mellom språk som er basert på latin, og bruke samme tastaturoppsett for alle språk.

Angi språk

Bare bytte mellom språk som er basert på latin, og bruke det opprinnelige tastaturoppsett som gjelder spesifikt for hvert språk.

Språklinjen

Bare bytte mellom språk som ikke er basert på latin.

Språklinjen

Bytte mellom et språk som er basert på latin, og et språk som ikke er basert på latin.

Språklinjen

Til toppen av siden

Bytte mellom forskjellige språk ved å bruke språklinjen

Bruk språklinjen til å bytte mellom forskjellige språk som bruker forskjellige tastaturoppsett. Når du bytter språk ved hjelp av språklinjen, endres tastaturoppsettet til det opprinnelige tastaturet for dette språket.

Bruk språklinjen hvis et av følgende er sant:

 • Du vil bytte mellom et språk som er basert på latin (engelsk, fransk), og et språk som ikke er basert på latin (arabisk, kinesisk).

 • Du vil bare bytte mellom språk som ikke er basert på latin (gresk, russisk).

 • Du foretrekker å bruke opprinnelige tastaturoppsett når du skriver på ulike språk som er basert på latin.

Hvis du bare vil skrive på språk som er basert på latin, for eksempel engelsk og spansk, som bruker samme tastaturoppsett for alle språk, kan du se Bytte mellom forskjellige språk ved å angi korrekturspråket.

Bytte mellom språk ved å bruke språklinjen

Du må aktivere tastaturoppsettet for to eller flere språk i Windows-operativsystemet før du kan se og bruke språklinjen. Hvis du ikke har aktivert tastaturoppsettene for språkene du vil bruke, kan du aktivere dem nå ved hjelp av fremgangsmåten under Aktivere tastaturoppsett for forskjellige språk. Når du aktiverer et tastaturoppsett, vises i de fleste tilfeller språklinjen automatisk på oppgavelinjen eller på skrivebordet. Hvis språklinjen ikke vises automatisk når du har aktivert et tastatur, kan du se Hvor er språklinjen i denne artikkelen.

 1. Åpne dokumentet, og plasser markøren i dokumentet der du vil begynne å skrive tekst på et annet språk.

 2. Klikk språkikonet Indikator for engelsk tastaturspråklinjen, og klikk deretter språket du vil bruke.

  Hurtigtast  Trykk ALT+SKIFT for å bytte mellom tastaturoppsett.

  Merknad    Ikonet Indikator for engelsk tastatur er et eksempel. Det vises når engelsk er språket for det aktive tastaturoppsettet. Det faktiske ikonet som vises på datamaskinen, avhenger av språket til det aktive tastaturoppsettet.

  Hvis du har konfigurert flere tastaturoppsett for ett enkelt språk, kan du bytte mellom oppsett ved å klikke språkikonet Indikator for engelsk tastaturspråklinjen og deretter klikke tastaturoppsettet du vil bruke. Navnet på indikatoren endres for å vise det aktive tastaturoppsettet.

 3. Gjenta trinn 2 og 3 for å bytte mellom ulike språk.

  Språklinje

Tips!    I Microsoft Word og Microsoft PowerPoint kan du se korrekturspråket som brukes, ved å se på statuslinjen til programmet. Hvis du vil aktivere dette alternativet, kan du høyreklikke statuslinjen i Word eller PowerPoint og deretter klikke Språk. Når dette alternativet er aktivert, kan du klikke dette segmentet på statuslinjen for å vise dialogboksen Språk og endre språket for korrekturverktøyene.

Til toppen av siden

Hvor er språklinjen?

I de fleste tilfeller vises språklinjen automatisk på skrivebordet eller på Windows-oppgavelinjen når du aktiverer to eller flere tastaturoppsett i Windows-operativsystemet. Du kan ikke se språklinjen hvis den er skjult eller bare ett tastaturoppsett er aktivert i Windows-operativsystemet. Hvis du ikke ser språklinjen, kan du se Bytte mellom forskjellige språk ved å bruke språklinjen for å lære hvordan du viser språklinjen.

Til toppen av siden

Gjelder for: Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Word 2013, Word 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk