Bytte mellom brukergrensesnittet i Skype for Business- og Lync-klienten

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke Remote PowerShell i Office 365 for organisasjoner som har Skype for Business Online, til å tillate at Skype for Business-brukere kan bruke Skype for Business-klienten eller brukergrensesnittet til Skype for Business (Lync)-klienten. Standardinnstillingen er at brukerne kan bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten. Hvis du foretrekker å bruke brukergrensesnittet til Lync-klienten, kan du behandle virkemåten til klienten når den startes første gang, slik at Lync-brukergrensesnittet vises, ved å følgende fremgangsmåten senere i dette emnet.

Merknad: Brukergrensesnittet til Lync 2013-klienten er ikke et alternativ for Skype for Business 2016-klientversjoner. Før du forsøker å konfigurere klientmiljøet for å bruke Lync 2013-klienten, må du kontrollere klientversjonen for å se at den ikke starter med tallet 16, for eksempel: 16.x.x.x.

Tips!: Hvis du vil bytte enkelt brukergrensesnitt og ikke ønsker å gjøre de manuelle trinnene, kan du se Microsoft Download Center for et PowerShell-skript å gjøre det enklere.

Bytte brukergrensesnitt for Skype for Business-brukere

Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online kan du opprette en ekstern Windows PowerShell-økt som kobler til Skype for Business Online. Denne modulen støttes bare på 64-biters datamaskiner kan lastes ned fra Microsoft Download Center på Windows PowerShell-modulen for Skype for Business Online. Hvis annen informasjon, kan du se konfigurere datamaskinen for Skype for Business Online management.

Viktig: Policyinnstillingen Global for bytte av brukergrensesnitt brukes ikke for en bruker som allerede har brukt egendefinerte policyfunksjoner. Du må kjøre følgende for hver bruker som har brukt egendefinerte policyfunksjoner, for å kunne endre brukergrensesnittet:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Forsiktig!: Policyen ClientPolicyEnableSkypeUI skal erstatte eksisterende innstillinger for egendefinerte policyer for brukeren.

Hvis du vil tillate at alle brukere i organisasjonen bruker Skype for Business-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Hvis du angir policyen riktig, ser du:

PowerShell: SkypeUIEnabled

Hvis du vil tillate at alle brukere i organisasjonen bruker Skype for Business (Lync)-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Hvis du angir policyen riktig, ser du:

PowerShell: SkypeUIDisabled

Hvis du vil tillate at en enkelt bruker i organisasjonen bruker Skype for Business-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Hvis du angir policyen riktig, ser du:

Skype for Business Online – Aktiver brukergrensesnittet

Hvis du vil tillate at en enkelt bruker i organisasjonen bruker Skype for Business (Lync)-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Hvis du angir policyen riktig, ser du:

Skype for Business Online – Deaktivert brukergrensesnitt

Hvis du vil tillate at flere brukere i organisasjonen bruker Skype for Business-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Hvis du vil tillate at flere brukere i organisasjonen bruker Skype for Business (Lync)-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Hvis du vil tillate at en gruppe brukere i organisasjonen bruker Skype for Business-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Hvis du vil tillate at en gruppe brukere i organisasjonen bruker Skype for Business (Lync)-klienten, åpner du Remote PowerShell og skriver inn følgende:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Kommentarer: Brukernavnet er navnet på brukerens konto som policyen skal tilordnes til. Navnet på brukerkontoen kan angis i ett av følgende formater:

 • SIP-adressen til brukeren

 • Brukerhovednavnet (UPN) til brukeren

 • Domene\brukernavn til brukeren

 • Active Directory-visningsnavnet til brukeren

Ved hjelp av Windows PowerShell til å administrere Lync Online

Policyinnstillinger for Skype for Business Online

Denne tabellen viser brukeropplevelsen når policyen først brukes for brukerne:

Policyinnstillinger for administrator

Brukergrensesnittet vises

Policyen ikke er angitt.

Brukeren vil fortsette å bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Brukeren vil fortsette å bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Brukeren vil bli bedt om å bytte til brukergrensesnittet til Skype for Business (Lync)-klienten. De kan bytte senere.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Brukeren vil bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Brukeren vil bli bedt om å bytte til brukergrensesnittet til Skype for Business (Lync)-klienten. En administrator kan i fremtiden endre innstillingen som flytter brukerne til brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Denne tabellen viser brukeropplevelsen når policyen endres:

Policyinnstillinger for administrator

Skype for Business (Lync)-brukergrensesnitt

Skype for Business-brukergrensesnitt

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Brukeren vil bli bedt om å bytte til brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Brukeren vil fortsette å bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Brukeren vil fortsette å bruke brukergrensesnittet til Skype for Business (Lync)-klienten.

Brukeren vil bli bedt om å bytte til brukergrensesnittet til Skype for Business (Lync)-klienten.

Policyen ikke er angitt.

Brukere ser aldri brukergrensesnittet til Skype for Business (Lync)-klienten hvis policyen er ikke angitt. De fortsetter alltid å bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Brukeren vil fortsette å bruke brukergrensesnittet til Skype for Business-klienten.

Denne tabellen viser alle egendefinerte Online-policyer som er tilgjengelige. Det er opprettet nye policyer for at administratorer skal kunne beholde den gamle egendefinerte policyen og samtidig bytte mellom EnableSkypeUI-flagg på en mer fleksibel måte. Bruk cmdletene ovenfor for å gi en av policyene nedenfor til brukerne.

Navn på policy

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

Usann

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

Usann

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Usann

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

Usann

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

Usann

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

Usann

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

Usann

Du kan se disse emnene for å komme i gang med Windows PowerShell:

Virkemåter når klienten startes for første gang

Når brukerne starter Skype for Business for første gang, vil de som standard alltid se brukergrensesnittet i Skype for Business, selv om du har valgt Lync-klientopplevelsen ved å angi Lync-klientopplevelsen som klientpolicy (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI), som beskrevet tidligere. Etter flere minutter blir brukerne bedt om å bytte til Lync-modus.

Hvis du vil at Lync-brukergrensesnittet skal vises første gang brukerne starter Skype for Business-klienten, følger du denne fremgangsmåten før klienten startes for første gang etter at den har blitt oppdatert:

 1. Følg fremgangsmåten tidligere i dette emnet, og kontroller at klientpolicyen er satt til å deaktivere Skype for Business-brukergrensesnittet.

 2. Oppdater systemregisteret på brukerens datamaskin. Du bør gjøre dette før brukeren starter Skype for Business-klienten for første gang, og du bør bare gjøre dette én gang. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter et gruppepolicyobjekt til å oppdatere registeret på en domenetilknyttet datamaskin, kan du se den aktuelle delen senere i dette emnet.

  Opprett en ny Binær-verdi i nøkkelen [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   .

  Verdinavn må være EnableSkypeUI   , og Verdidata må være satt til 00 00 00 00   .

  Nøkkelen skal se slik ut:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Lync-brukergrensesnittet blir nå deaktivert når brukerne starter Skype for Business-klienten for første gang.

Kontrollere visningen av veiledningen på velkomstskjermen

Når brukerne åpner Skype for Business-klienten, er standardvirkemåten at det vises en velkomstskjerm som inneholder sju hurtigtips til det de fleste lurer på. Du kan deaktivere visningen av velkomstskjermen, men fortsatt gi brukerne tilgang til veiledningen ved å legge til følgende registerverdi på klientdatamaskinen:

Opprett en ny DWORD (32-biters)-verdi    i nøkkelen [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Verdinavn    må være IsBasicTutorialSeenByUser   , og Verdidata    må være satt til 1   .

Nøkkelen skal se slik ut:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Deaktivere klientveiledningen

Hvis du ikke vil at brukerne skal få tilgang til veiledningen, kan du deaktivere klientveiledningen med følgende registerverdi:

Opprett en ny DWORD (32-biters)-verdi    i nøkkelen [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Verdinavn    må være TutorialFeatureEnabled   , og Verdidata    må være satt til 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Du kan aktivere veiledningen på nytt ved å sette Verdidata    til 1   .

Opprette et gruppepolicyobjekt for å endre registeret på en domenetilknyttet datamaskin

Du bør bare oppdatere registeret én gang for å vise brukergrensesnittet til Lync-klienten første gang en bruker starter Skype for Business-klienten. Hvis du bruker et gruppepolicyobjekt til å oppdatere registeret, må du definere objektet for å opprette en ny verdi i stedet for å oppdatere verdidataene. Når du har angitt gruppepolicyobjektet, vil det opprette den nye verdien hvis den ikke finnes, og sette verdidataene til 0.

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du endrer registeret slik at brukergrensesnittet til Lync-klienten vises første gang en bruker starter Skype for Business. Du kan også bruke denne fremgangsmåten til å oppdatere registeret for å deaktivere veiledningen på velkomstskjermen, som beskrevet tidligere.

Slik oppretter du Gruppepolicyobjekt

 1. Start konsollen for gruppepolicybehandling.

  For informasjon om hvordan du bruker Group Policy Management Console Group Policy Management Console.

 2. Høyreklikk noden Gruppepolicyobjekter, og velg Nytt på menyen.

 3. Skriv inn et navn på gruppepolicyobjektet i dialogboksen Nytt gruppepolicyobjekt, for eksempel GjørLyncStandard, og klikk deretter OK.

 4. Høyreklikk det nye gruppepolicyobjektet du nettopp opprettet, og velg deretter Rediger fra menyen.

 5. Utvid Brukerkonfigurasjon i redigeringsprogrammet for gruppepolicybehandling, utvid deretter Innstillinger og så Windows-innstillinger, og deretter velger du Register-noden.

 6. Høyreklikk Register-noden, og velg deretter Nytt > Registerelement.

 7. Oppdater følgende i dialogboksen Nye registeregenskaper:

  Felt

  Verdien som skal velges eller angis

  Handling

  Opprett

  Struktur

  HKEY_CURRENT_USER

  Nøkkelbane

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Verdinavn

  EnableSkypeUI

  Verditype

  REG_BINARY

  Verdidata

  00000000

 8. Klikk OK for å lagre endringene, og lukk deretter gruppepolicyobjektet.

Deretter må du koble gruppepolicyobjektet du opprettet, til gruppen med brukere som du vil tilordne policyen til, for eksempel en organisasjonsenhet.

Du bruker Gruppepolicyobjektet til å tilordne policyen

 1. Høyreklikk organisasjonsenheten du vil tilordne policyen til, i konsollen for gruppepolicybehandling, og velg deretter Koble til et eksisterende gruppepolicyobjekt.

 2. Velg gruppepolicyobjektet du opprettet, i dialogboksen Velg gruppepolicyobjekt, og velg deretter OK.

 3. Åpne en ledetekst på brukerens datamaskin, og skriv inn følgende kommando:

  gpupdate /target:user   

  Meldingen «Oppdaterer policy...» vises mens gruppepolicyobjektet tas i bruk. Når det er fullført, vises meldingen «Brukerpolicyoppdatering er fullført».

 4. Skriv inn følgende kommando i ledeteksten:

  gpresult /r   

  «Tilordnede gruppepolicyobjekter» skal nå vises med navnet på det opprettede gruppepolicyobjektet nedenfor.

Du kan også kontrollere at gruppepolicyobjektet har oppdatert registeret på en brukers datamaskin ved å undersøke registeret. Åpne Registerredigering, og gå til nøkkelen [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Hvis gruppepolicyobjektet har oppdatert registeret, kan du se en verdi kalt EnableSkypeUI med en verdi på 0.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×