Opprette et organisasjonskart

Bygge et organisasjonskart med SmartArt

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Legg til et organisasjonskart i lysbildet, og se hvordan du bruker SmartArt-verktøy til å gjøre dette.

Legge til en boks i organisasjonskartet

  1. Klikk på den eksisterende boksen som er plassert nærmest der du vil legge til den nye boksen.

  2. Klikk på pilen under Legg til figur under SMARTART-VERKTØY i Opprett grafikk-gruppen på DESIGN-fanen, og gjør deretter ett av følgende:

Obs!: Hvis fanene SMARTART-VERKTØY eller DESIGN ikke vises, må du kontrollere at du har valgt SmartArt-grafikk.

  • Hvis du vil sette inn en boks på samme nivå som den merkede boksen, men etter den, klikker du på Legg til figur etter.

  • Hvis du vil sette inn en boks på samme nivå som den merkede boksen, men før den, klikker du på Legg til figur før.

  • Hvis du vil sette inn en boks ett nivå over den valgte boksen, klikker du på Legg til figur over. Den nye boksen tar plassen til den merkede boksen, og den merkede boksen og alle boksene rett under den flyttes ned ett nivå.

  • Hvis du vil sette inn en boks ett nivå under den merkede boksen, klikker du på Legg til figur under.

  • Hvis du vil legge til en assistentboks, klikker du på Legg til assistent. Assistentboksen blir lagt til over de andre boksene på samme nivå i SmartArt-grafikken, men den vises i tekstruten etter de andre boksene på samme nivå. Legg til assistent er bare tilgjengelig for oppsett for organisasjonskart. Det er ikke tilgjengelig for hierarkiske oppsett.

Vil du vite mer?

Opprette et organisasjonskart i PowerPoint ved å bruke en mal

Nettseminar: Organisasjonskart i PowerPoint og Visio

Opprette et organisasjonskart ved bruk av SmartArt-grafikk

Vi bygde en del av organisasjonskartet vårt med tekstruten, som vi gikk nærmere gjennom i film 2:

Bygge et organisasjonskart ved hjelp av tekstruten.

Når vi skal fullføre organisasjonskartet, går vi til SmartArt-verktøy, som vises når jeg velger organisasjonskartet.

Ved hjelp av fanen Utforming skal vi nå fullføre organisasjonskartet og legge til en SmartArt-stil og et fargevalg.

Vi må fremdeles legge til personene som rapporterer til hver leder. Jeg starter med å velge lederen Abbi Byrne.

Så klikker jeg pilen ved siden av Legg til figur og klikker Legg til figur under.

Dette legger til en underordnet figur til Abbi Byrne.

Utformingen av organisasjonskartet justeres også automatisk: figurene for lederne forgrener seg nå til venstre og høyre.

Tidligere var de stablet vertikalt.

Forgreningene bidrar til å bygge opp organisasjonskartet horisontalt når jeg legger til figurer.

Hvis jeg vil legge til enda en figur i Abbis gruppe, lar jeg den nye figuren være valgt,

klikker pilen ved siden av Legg til figur og klikker Legg til figur etter.

Jeg gjentar disse trinnene for hver leder: Velg lederen, klikk pilen ved siden av Legg til figur, klikk Legg til figur under,

og klikk Legg til figur etter for å legge til en annen figur i gruppen.

Nå har vi lagt til alle de nye figurene lagt til for hver leder.

Nå skal vi legge inn navn og titler. Jeg zoomer inn for å få en nærmere titt.

Jeg velger en figur og skriver inn navnet, trykker Skift+Enter for å lage en ny linje og skriver så inn en tittel.

Jeg har fylt ut alle navn og titler og zoomer så ut igjen.

Nå kan jeg flikke mer på utformingen mens jeg bygger et organisasjonskart.

Hvis jeg for eksempel hadde flere navn under hver leder, ville organisasjonskartet ha blitt ganske høyt.

Jeg zoomer inn for å få en nærmere titt.

For å endre utformingen på disse høye stablene velger jeg figuren over gruppen som jeg ønsker å endre, i dette tilfellet Abbi Byrne,

så klikker jeg Utforming og velger Begge for å få figurene til å forgrene seg til hver side.

Jeg gjør dette med hver gruppe og bygger ut organisasjonskartet horisontalt, slik at det blir plass til flere figurer under.

La oss zoome inn og se på muligheter for å flytte figurer rundt på organisasjonskartet.

Hvis jeg vil flytte Abbi og de som rapporterer til henne, til høyre for gruppen til Silas, klikker jeg Abbi Byrne > Flytt ned.

Det er ikke like enkelt å heve eller senke nivået for figurer.

La oss si at Dominique Kemp, som rapporterer til Silas, blir forfremmet til leder.

Jeg velger Dominique og klikker Hev nivå.

Dominique er flyttet opp til ledernivået, men teknikeren hun jobber sammen med, Kirby, rapporter nå til henne i stedet for til Silas.

La oss si at dette er riktig, og at Silas faktisk bytter avdeling.

Jeg kan velge Silas og trykke Delete, og da vil organisasjonskartet bli riktig.

Men hvis Silas fortsetter i samme avdeling, og Kirby fortsatt rapporter til ham, vil jeg heve nivået for Dominique denne måten:

Jeg velger Silas, klikker pilen ved siden av Legg til figur og klikker Legg til figur etter.

Dette setter inn en ny, tom figur på ledernivået, ved siden av Silas.

Deretter vil jeg slette Dominiques informasjon og skrive inn navnet hennes og den nye tittelen i den nye figuren.

Jeg lar Dominiques gamle plassering bli liggende, slik at den kan fylles ut.

Organisasjonskartet er komplett, og jeg har satt inn en tekstboks for lysbildetittelen.

Nå vil jeg gjøre organisasjonskartet litt større.

Jeg klikker for å velge organisasjonskartet, peker på et hjørne og drar den tohodede pilmarkøren.

Jeg kan klikke Ordne i fanen Hjem, peke på Juster og klikke Midtstill loddrett for å sentrere organisasjonskartet.

Vi klikker fanen Utforming under SmartArt-verktøy og legger til en SmartArt-stil for å gi organisasjonskartet en stil.

Hver stil forhåndsvises når jeg peker på den.

Hva med denne: Intens effekt?

Deretter klikker vi Endre farger og velger en fargestil. Vi får se en forhåndsvisning av fargestilen når vi peker på den.

Hvis jeg ønsker å gå tilbake til det opprinnelige kartutseendet og begynne på nytt, kan jeg klikke Tilbakestill grafikk.

Ved hjelp av et SmartArt-oppsett og utvalget av SmartArt-verktøy og -stiler har jeg et oversiktlig og dristig organisasjonskart som var gøy å lage.

Se kurssammendraget for å få mer informasjon, og eksperimenter på egen hånd.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×