Budsjettarbeid, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Budsjettarbeid-feltene brukes til å angi eller gå gjennom budsjettarbeid for budsjettarbeid og materialressurser. Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag. Du kan bruke Budsjettarbeid-felt til å sammenligne gjeldende budsjettert arbeid med planlagt arbeid for prosjektet.

Det finnes flere kategorier av Budsjettarbeid-felt.

Budsjettarbeid (aktivitetsfelt)

Datatype     Varighet

Oppføringstype    Beregnet

Hvordan beregnet    Når du tildeler en arbeids- eller materialressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn en arbeidsmengde for ressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning, fremhever Microsoft Office Project 2007 totalmengden til prosjektsammendraget.

Denne informasjonen kan deretter brukes til å gå gjennom generelle budsjettet fungerer informasjonen for prosjektet. Hvis prosjektet er en del av en hovedprosjekt eller prosjektportefølje, kan sammendrag project-budsjettarbeid sammenlignet og analyseres mot andre prosjekter. Prosjektsammendraget til hovedprosjektet inkluderer den fremhevede arbeidsverdien på sine egne budsjettressurser samt summen av budsjettressurser av delprosjektene.

Beste bruksområder    Legg til Budsjettarbeid-feltet i en aktivitetsvisning og vis prosjektsammendraget når du vil gå gjennom det totale arbeidsbudsjettet for arbeids- og materialressurser. Når du har begynt å spore fremdriften i prosjektplanen, kan du bruke Budsjettarbeid-feltet til å sammenligne det budsjetterte arbeidet med faktisk arbeid.

Eksempel    Du har basert prosjektet på et estimat på 5 000 timer for tre fulltidsekvivalente arbeidsressurser, og du oppretter Bemanning som en arbeidsressurs og identifiserer det som en budsjettressurs. Du tildeler Bemanning-ressursen til prosjektsammendraget, og deretter skriver du inn arbeidsmengden på 5 000 timer i Aktivitetsbelegg-visning. Etter hvert som arbeidet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift i prosjektplanen. Du kan sammenligne eventuelle avvik mellom planlagt og faktisk arbeid for å se om du er på rett vei eller må foreta noen justeringer.

Merknader    Budsjettarbeid-feltet viser informasjon for arbeidsressurser og materialressurser, men ikke for kostnadsressurser. Hvis du vil se informasjon om budsjettkostnader for kostnadsressurser som er tildelt prosjektsammendraget, legger du til Budsjettkostnad-feltet i aktivitetslisten.

Klikk AlternativerVerktøy-menyen for å vise prosjektsammendraget. Merk av for Vis prosjektsammendrag i kategorien Vis.

Budsjettarbeid (ressursfelt)

Datatype     Varighet

Oppføringstype    Beregnet

Hvordan beregnet    Når du tildeler en arbeids- eller materialressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn en arbeidsmengde for ressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning, kopierer Microsoft Office Project 2007 mengden til ressursfeltet for Budsjettarbeid.

Beste bruksområder    Legg til Budsjettarbeid-feltet i en ressursvisning når du vil gå gjennom arbeidsbudsjettet for arbeids- og materialressursene eller sammenligne arbeidsbudsjettene for ressursene med hverandre.

Eksempel    Du har basert prosjektet på et estimat på 5 000 timer for tre fulltidsekvivalente arbeidsressurser, og du oppretter Bemanning som en arbeidsressurs og identifiserer det som en budsjettressurs. Du tildeler Bemanning-ressursen til prosjektsammendraget, og deretter skriver du inn arbeidsmengden på 5 000 timer i Aktivitetsbelegg-visning. Når du legger til Budsjettarbeid-feltet i ressurslisten, ser du at arbeidsressursen Bemanning gjenspeiler budsjettet på 5 000 timer.

Merknader    Budsjettarbeid-feltet viser informasjon for arbeidsressurser og materialressurser, men ikke for kostnadsressurser. Hvis du vil se informasjon om budsjettkostnader for kostnadsressurser som er tildelt prosjektsammendraget, legger du til Budsjettkostnad-feltet i en ressursliste.

Budsjettarbeid (tildelingsfelt)

Datatype     Varighet

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Legg til Budsjettarbeid-feltet i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil angi hvor budsjettert arbeid for arbeids- eller materialressurser på tildelinger, eller når du vil sammenligne budsjettert arbeid for ressurser til hverandre.

Eksempel    Du har basert prosjektet på et estimat på 5 000 timer for tre fulltidsekvivalente arbeidsressurser, og du oppretter Bemanning som en arbeidsressurs og identifiserer det som en budsjettressurs. Du tildeler Bemanning-ressursen til prosjektsammendraget. Nå kan du skrive inn det totale budsjettarbeidet på 5 000 timer i listedelen i Aktivitetsbelegg-visning.

Merknader    Du kan bruke Budsjettarbeid-feltet til å skrive inn informasjon for arbeidsressurser og materialressurser, men ikke for kostnadsressurser. Hvis du vil skrive inn de totale budsjettkostnadene for kostnadsressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, legger du til Budsjettkostnad-feltet i listedelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning og skriver inn kostnaden der.

Budsjettarbeid (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Datatype     Varighet

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en arbeids- eller materialressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og skriv deretter inn et beløp med arbeid for ressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Office Project 2007 totalbeløpet til nivået for tidsinndelte.

Beste bruksområder    Klikk DetaljstilerFormat-menyen i Aktivitetsbelegg-visning. Flytt Budsjettarbeid-feltet til boksen Vis disse feltene for å vise Budsjettarbeid-feltet i den tidsinndelte delen i visningen. Da vises analysen av budsjettert arbeid for prosjektsammendraget fordelt på tid.

Eksempel    Du har basert prosjektet på et estimat på 5 000 timer for tre fulltidsekvivalente arbeidsressurser, og du oppretter Bemanning som en arbeidsressurs og identifiserer det som en budsjettressurs. Du tildeler Bemanning-ressursen til prosjektsammendraget, og deretter skriver du inn arbeidsmengden på 5 000 timer i Aktivitetsbelegg-visning. Etter hvert som arbeidet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift i prosjektplanen. Du kan sammenligne eventuelle avvik mellom planlagt og faktisk arbeid for å se om du er på rett vei eller må foreta noen justeringer.

Merknader    Budsjettarbeid-feltet viser informasjon for arbeidsressurser og materialressurser, men ikke for kostnadsressurser. Hvis du vil se informasjon om tidsinndelte budsjettkostnader for kostnadsressurser som er tildelt prosjektsammendraget, legger du til Budsjettkostnad-feltet i den tidsinndelte delen i Aktivitetsbelegg-visningen.

Budsjettarbeid (tidsinndelt ressursfelt)

Datatype     Varighet

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en arbeids- eller materialressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og skriv deretter inn et beløp budsjettert arbeid for ressursen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Office Project 2007 totalbeløpet til tidsinndelt nivå.

Beste bruksområder    Klikk DetaljstilerFormat-menyen i Ressursbelegg-visning. Flytt Budsjettarbeid til boksen Vis disse feltene for å vise Budsjettarbeid-feltet i den tidsinndelte delen i visningen. Da vises analysen av budsjettert arbeid for budsjettressursene fordelt på tid.

Eksempel    Du har basert prosjektet på et estimat på 5 000 timer for tre fulltidsekvivalente arbeidsressurser, og du oppretter Bemanning som en arbeidsressurs og identifiserer det som en budsjettressurs. Du tildeler Bemanning-ressursen til prosjektsammendraget, og deretter skriver du inn arbeidsmengden på 5 000 timer i Aktivitetsbelegg-visning. Etter hvert som arbeidet fortsetter, skriver du inn informasjon om faktisk fremdrift i prosjektplanen. Du kan sammenligne eventuelle avvik mellom planlagt tidsinndelt arbeid og faktisk tidsinndelt arbeid for å se om du er på rett vei eller må foreta noen justeringer.

Merknader    Budsjettarbeid-feltet viser informasjon for arbeidsressurser og materialressurser, men ikke for kostnadsressurser. Hvis du vil se informasjon om tidsinndelte budsjettkostnader for kostnadsressurser som er tildelt prosjektsammendraget, legger du til Budsjettkostnad-feltet i den tidsinndelte delen i Ressursbelegg-visning.

Budsjettarbeid (tidsinndelt tildelingsfelt)

Datatype     Varighet

Oppføringstype    Angitt

Beste bruksområder    Klikk DetaljstilerFormat-menyen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbeleggvisning. Flytt Budsjettarbeid-feltet til boksen Vis disse feltene for å vise Budsjettarbeid-feltet i den tidsinndelte delen i visningen. Nå kan du angi eller gå gjennom budsjettarbeidet for tildelingen fordelt på tid.

Eksempel    Har laget prosjektet basert på estimert 5 000 timer for tre fulltid arbeidsressurser, du oppretter "Siden" som en arbeidsressurs og identifiserer den som en budsjettressurs. Du tilordner "Siden" ressursen til prosjektsammendraget. Nå kan du angi tidsinndelt eller med et omriss arbeidsmengdene i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for tilordning av "Siden" på prosjektsammendraget.

Merknader    Du kan bruke Budsjettarbeid-feltet til å angi tidsinndelt informasjon for arbeidsressurser og materialressurser, men ikke for kostnadsressurser. Hvis du vil angi informasjon om tidsinndelte budsjettkostnader for kostnadsressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, legger du til Budsjettkostnad-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning og skriver inn kostnadsinformasjonen der.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×