Brukermål: Styre kostnader

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Prosjektkostnader

Hvis du vil spore kostnadsinformasjon, har du kommet til riktig sted. Lær hvordan og hvor du angir ulike kostnadsdetaljer, slik at du kan vise og analysere de totale kostnadene under fremdriften av prosjektet.

Hvis du vet hvor pengene brukes, vil det bidra til at du tar bedre avgjørelser for å fullføre prosjektet innenfor budsjettet.

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2016, 2013 og 2010.

Tips for kostnadsstyring før du begynner

Denne artikkelen er ett av mange prosjektstyringsmål på veikartet for prosjektstyring.

 • Beregne prosjektkostnader   kostnader historikk over prosjekter som ligner på prosjektet du planlegger kan være nyttig når du kommer i gang. Det kan forhindre dyr feil. Hvis organisasjonen har Project Management Office (Prosjektstyringskontoret) eksperter, kan du også diskutere kostnads- og budsjettinformasjon planene med dem, eller be en erfarne og kunnskap gruppemedlem gjennomgår aktivitet og ressurs kostnadsestimater din. Kostnadsestimater er vanskelig – større organisasjoner Følg retningslinjene for Prosjektstyringskontoret eller leie profesjonelle kostnader estimators.

 • Vite hvilke kostnadstyper som finnes i Project   de fleste prosjektkostnader kommer fra arbeidsressurser – personer som arbeider på tildelte aktiviteter eller materialer og utstyr trengs for å fullføre et prosjekt. Ressurskostnader er vanligvis basert på timebaserte betalingssatser eller enhetssatser, men de kan også være engangs kostnader som konsulenter gebyrer, leverandør kostnader og reisekostnader. Kostnader som ikke er tilknyttet ressurser er vanligvis angitt som faste kostnader for bestemte aktiviteter eller for hele prosjektet.

 • Angivelse av kostnader   ressurskostnader er angitt i arket ressursvisning for hver time arbeidere, lønn arbeidere, underleverandører, materialkostnader eller andre engangs ressurskostnader, for eksempel kostnader for forsikring eller obligasjoner. Kostnadene for aktiviteten er angitt i en kostnadstabell du kan legge til en aktivitetsliste.

 • Finne totalsummer for kostnader    Project beregner totalkostnader for alle kostnader du angir, slik at du hurtig kan se en oversikt over prosjektkostnadene. Del kostnadsinformasjonen med prosjektinteressentene, som kanskje er interessert i den.

 • Angi budsjettet    Når totalkostnader ligner på budsjettet du og interessentene hadde i tankene for prosjektet, etablerer lagre en opprinnelig plan disse totalkostnader som budsjettet for prosjektet. Du gjør dette vanligvis når du har skrevet all informasjonen prosjektet trenger, og før du starter en hvilken som helst arbeid. Det kreves et planlagt budsjett hvis du planlegger å spore og styre kostnader, spesielt hvis du vil være å gjøre en analyse av inntjent verdi til å analysere Kostnadsavvik i hele prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi og lagre en opprinnelig plan.

 • Utføre kostnadsanalyse   Eksportere kostnadsdataene til Excel for dybdeanalyse av dataene ved hjelp av Excel-pivottabeller, diagrammer og andre funksjoner, for eksempel betinget formatering og sparkline-grafikk (som vist på bildet nedenfor).

  EVM i Excel ved hjelp av sparkline-grafikk
  eller bruke visuelle rapporter i Project til å vise et pivotdiagram for opptjent verdi (vanligvis kalt en S-kurve).
  Inntjent verdi-tabell i Excel
  kan du også ta prosjektet data lenger og opprette en avansert analyse ANOVA-analyse med funksjoner for Analyseverktøy i Excel. Sky er grensen når det gjelder å analysere prosjektkostnader!

Angi kostnader i prosjektet

Angi satsbaserte kostnader for personer og materialer

Det første du må gjøre er å angi priser for personen som skal utføre arbeidet og enhetspriser for materialene som kreves for å fullføre prosjektet.

Angi utstyrskostnader og andre kostnadsressurser

Deretter angir du faste ressurskostnader for utstyr, sammen med eventuelle engangskostnader for ressurser som du vil spore i prosjektet.

Angi faste kostnader for aktiviteter

Nå kan du legge til eventuelle diverse engangskostnader for bestemte aktiviteter eller i prosjektsammendraget, som representerer hele prosjektet.

Vis totalsummer for prosjektkostnader

Når du har angitt kostnader for ressurser, aktiviteter eller begge, undersøker du totalkostnadene for å se om de må justeres for å oppfylle kostnadsmålet.

Velge riktig rapport

En eller annen gang må du rapportere informasjon om prosjektkostnader til andre i organisasjonen. Bruk en forhåndsdefinert kostnadsrapport, for eksempel Kontantstrøm eller Inntjent verdi, eller vis umiddelbart kostnadsdataene i en visuell rapport, for eksempel et Excel- eller Visio-pivotdiagram.

Styre prosjektkostnadene

Angi og lagre en opprinnelig plan

Når du har angitt kostnadsberegningene, lagrer du dem med den opprinnelige planen for å opprette et budsjett. Dette lar deg sammenligne planlagte kostnader med faktiske kostnader som oppstår i prosjektet under fremdriften, og det forutsier om prosjektkostnadene vil holde seg innenfor prosjektet.

Følge med på fremdriften i planen, fra enkel til ekspert

Hold øye med fremdriften for arbeidet på aktivitetene og totalen for de faktiske kostnadene, for å avgjøre om prosjektet holder seg innefor budsjettet eller om det er fare for at budsjettet overskrides.

Angi faktiske kostnader manuelt

Project beregner automatisk kostnader basert på det faktisk akkumulerte arbeidet eller materialene som brukes av aktiviteter, men ved behov kan du angi faktiske kostnader for alle tildelte aktiviteter som er fullført.

Analyse av inntjent verdi, for resten av oss

Utfør analyse av inntjent verdi når som helst i løpet av prosjektet, for å finne ut om pengene som er brukt hittil, er i tråd med arbeidet som er utført, og samsvarer med kostnadene for den opprinnelige planen du angav for aktiviteter, ressurser og tildelinger.

Lær avanserte prinsipper for analyse av inntjent verdi (blogg)

Lær hvordan du eksporterer planen til et format er UN/CEFACT-kompatibelt (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).

Disse instruksjonene er spesifikke for Microsoft Project 2007.

Hva du vil gjøre?

Hvilke typer kostnader som er tilgjengelige i Project 2007?

Hvordan du oppretter budsjetter og spore kostnader mot dem?

Hva er satsbaserte kostnader, og hvordan beregnes de?

Hva er kostnader per gang, og hvordan beregnes de?

Hva er faste kostnader, og hvordan beregnes de?

Hva er kostnadsressurser, og hvordan beregnes de?

Hvordan kan du regulerer kontantstrøm?

Hvilke typer kostnader som er tilgjengelige i Project 2007?

Kostnader er en viktig del av prosjektplanlegging og kontroll. Project 2007 gir for flere typer kostnader. Du kan angi og spore følgende typer kostnader ved hjelp av Project 2007:

 • Satsbasert kostnad kostnad som beregnes basert på betalingssatser som er angitt for en ressurs og hvor mye arbeid som utføres av ressursen.

 • Per gang, en kostnad som er påløpt enten én gang hver gang en ressurs er brukt, eller én gang for hver fullført oppgave som ressursen er tildelt til.

 • Fast, en kostnad som er angitt for en aktivitet, og ikke for en ressurs. En fast kostnad endres ikke, uavhengig av oppgaven varighet eller arbeidet som er utført på aktiviteten for en ressurs.

 • Kostnad ressurs, en ressurs som gjør det mulig å samle engangskostnad eller periodiske kostnader som tilhører en aktivitet. Kostnadsressurser kan inneholde flyreiser og overnatting. Dette er vanligvis en engangskostnad per oppgave, men kostnadsressurstildeling kan være brukerdefinert på tvers av aktivitetens varighet Hvis du har installert Oppdateringen infrastruktur for Project 2007.

 • Budsjettressurs, en ressurs som er brukt mot prosjektet som en helhet. Budsjettressurser representerer den maksimale kapasiteten for et prosjekt for å bruke penger, arbeid eller materielle enheter. Imidlertid betyr ikke dette at et prosjekt, ikke kan overskride budsjettet. I stedet gir en budsjettressurs mulighet til å sammenligne planlagte tallene med påløper, for å hjelpe deg med å holde oversikt over økonomiske tilstanden til prosjektet.

  • Mer enn én type kostnader kan angis for en enkelt arbeidsressurs. Du kan for eksempel angi en timepris for ressursens arbeid, men også en kostnad per gang for reisetid eller andre utgifter.

  • De ulike kostnadstypene fungerer på ulike måter, avhengig av om ressursen er en arbeidsressurs (en person), en materialressurs (for eksempel sement eller armert betong, eller en kostnadsressurs (for eksempel flyreiser). For arbeidsressurser brukes satsen per tidsenhet. For materialressurser og kostnadsressurser brukes satsen per andre angitte enheter (for eksempel tonn, mål eller enheter med en valgt valuta).

Hvordan du oppretter budsjetter og spore kostnader mot dem?

Budsjetter kan opprettes og sporet fra ett av to retninger, ved hjelp av en nedenfra og opp eller en ovenfra og ned beregningsmetode. Project 2007 støtter begge måtene.

Opprette et budsjett ved hjelp av en metode for nedenfra og opp

I en nedenfra og opp fremgangsmåte estimerte basis satser eller kostnader per gang for ressurser, og faste kostnader eller kostnadsressurser for individuelle oppgaver. Project 2007 beregner totale kostnader for ressurser, aktiviteter og hele prosjektet. Denne metoden (også kalt beregning nedenfra ) bidrar til å gi pålitelig og nøyaktige resultater.

Når du oppretter et budsjett for nedenfra og opp i Project 2007:

 • Først må du angi betalingssatser, kostnader per gang, faste kostnader, og kostnadsressurser.

 • Deretter angir du beregnet arbeid eller varighet for hver aktivitet.

 • Til slutt tildele ressurser til aktiviteter.

Obs!: Budsjettressurser egner seg best for bruk i ovenfra og ned-planlegging. De kan bare brukes på prosjektnivå bare ved å tilordne en budsjettressurs til prosjektsammendraget.

Project 2007 beregner deretter beregnede totalkostnadene for å fullføre alle aktivitetene i prosjektet. Hvis denne totalsummen ikke er i tråd med budsjettet, må du justere betalingssatser, Ressurstildelinger og så videre.

Når du begrense beregnede kostnader, kan du lagre en opprinnelig plan, og dermed opprette et budsjett for prosjektet.

Med et budsjett på plass, kan du sammenligne faktiske utgifter mot beløpene som du har tenkt å bruke, og gjør deretter nødvendige justeringer å overholde budsjettet. I de fleste tilfeller er alt du trenger å gjøre angi faktiske kostnadsbeløp for hver aktivitet. Project 2007 beregner aktivitetens kostnader som er basert på fremdriften i prosjektet. Du kan også angi bestemte kostnader, om nødvendig.

Du kan vise totalsummer for kostnader for å spore formål på tre måter: i dialogboksen Prosjektinformasjon, i prosjektvisninger (spesielt visningene Aktivitetsbelegg og Ressursbelegg) eller i en rapport. Bruke visuelle rapporter, kan du også eksportere denne kostnadsinformasjon til andre programmer, for eksempel Microsoft Office Excel 2007 og Microsoft Office Visio 2007.

Opprette et budsjett ved hjelp av en metode for ovenfra og ned

I en ovenfra og ned tilnærming du skal beregne budsjett, generell ressurs, aktivitets- og prosjektet blir totalkostnader estimert basert på tidligere erfaring med lignende prosjekter. Hvis du har en fast så mye penger som du kan bruke på et prosjekt, er en budsjettering ovenfra og ned-metoden best å nedenfra og opp metode.

Når du oppretter et ovenfra og ned-budsjett for prosjektet:

 • Først oppretter du budsjettressurser som representerer det totale budsjettet for prosjektet, inkludert budsjettressurser for kostnader, arbeid og materialer.

 • Andre, tilordne budsjettressursene til prosjektsammendraget. På denne måten, vil budsjetter gjelde for hele prosjektet.

 • Tredje, angi verdier for budsjettressursene.

 • Slutt kan du angi hvilke andre ressurser i prosjektet du vil spore og måle mot samlet budsjettressurser. Du gjør dette ved å opprette et egendefinert felt for alle ressurser i prosjektet og kategorisere ressurs (inkludert budsjettressursene) ved å angi en verdi som angir hvilke budsjettet skriver du inn ressursen, i det egendefinerte feltet måles mot.

 • Når du har kategorisert alle ressurser etter budsjettype, kan du til slutt gruppere ressurser for å vise hvordan de sammenlignet med totale prosjektbudsjettet.

Til toppen av siden

Hva er satsbaserte kostnader, og hvordan beregnes de?

Satsbaserte ressurskostnader er kostnader for arbeidsressurser, for eksempel personer eller leie utstyr, som du tilordner standard og (hvis aktuelt) timepris for overtid, vanligvis vurdert på timebaserte basis. Når du tildeler en ressurs til en aktivitet, Project 2007 beregner den totale ressurskostnaden ved hjelp av angitt ressurssatsene og klokkeslett (eller varighet ) det tar for å fullføre oppgaven.

Obs!: Som standard bruker Project 2007 standard ressurssatsene til å beregne kostnader for hele mengden arbeid som brukes til å fullføre en aktivitet. Project 2007 beregner ikke automatisk flere timer som overtidsarbeid, med mindre du spesifikt tildeler flere timene som overtid.

Ettersom arbeid alltid representerer den totale mengden arbeid som er fullført, hvor mye overtidsarbeid inkludert i, ikke lagt til, i den totale mengden arbeid. Hvis du for eksempel hvis en person er planlagt at skal arbeide 40 timer over fire dager, som består av åtte timer vanlig arbeid og 2 timer overtid arbeider per dag, du tilordne 10 arbeidstimer per dag, og angi deretter 2 timer av disse 10 som overtidsarbeid. Project 2007 beregner kostnaden for timene som er angitt som overtidsarbeid ved hjelp av angitte timepris for overtid. Gjenværende timene beregnes med standard timepris.

Satsbaserte materialkostnader er kostnadene for materialressurser for eksempel materialer eller forsyninger, som du tilordner standard timepriser (men vanligvis ikke satser beregnet per time). Hvis du vil tilordne kostnader for materialressurser, kan du angi sats per enhet av materiale, for eksempel en sats per klart eller en sats per tonn. Når du tilordner en materialressurs til en aktivitet, beregner Project 2007 materielle totalkostnader ved å multiplisere angitte materialressurs hastigheten på antall materielle enhetene som brukes til å fullføre oppgaven.

Arbeidsressurser har noen ganger en kostnadssatstabell brukes til dem når kostnader beregnes. En kostnadssatstabell er en samling satser og kostnader per gang for materielle og arbeidsressurser. Project 2007 gir fem kostnadssatstabeller, kalt A til E (navnene ikke kan endres), slik at hvis en ressurs kostnader skille satser for separate typer arbeid, kan du tilordne opptil fem ulike sett med satser til denne ressursen. Hvis en snekker avgifter høyere sats for sluttdato for eksempel arbeid enn for innramming, kan du bruke én kostnadssatstabell Fullfør arbeidstildelingsform og en annen til innramming oppgaven.

I hver kostnadssatstabell finnes det opptil 25 rader som du kan bruke til å angi fremtidige satsendringer (for eksempel Betal økning eller materielle kostnadsendringer). For hver satsendring angir datoen da endringene trer i kraft. Hvis du vet at en ressurs vil motta en betal økning i seks måneder, kan du for eksempel angi Project 2007 skal starte automatisk ved hjelp av den nye satsen på det tidspunktet.

Hvis du bruker Microsoft Office Project Professional 2007 og arbeider med virksomhetsressurser, organisasjonen kan velge å legge begrensninger på satstabeller. Organisasjonen din kan for eksempel angi satstabell A for fakturering satser og satstabell B for ikke-fakturerbar satser. Kontakt din administrator for mer informasjon.

Til toppen av siden

Hva er kostnader per gang, og hvordan beregnes de?

Kostnader per bruk er engangs gebyrer for bruk av en ressurs, for eksempel utstyr. Kostnader per bruk avhenger aldri av hvor mye arbeid som er utført. I stedet, er de engangs kostnader som er påløpt hver gang ressursen brukes. Selv om en kostnad per gang for en arbeidsressurs er avhengig av hvor mange tilordningsenheter brukes, brukes en kostnad per gang for en materialressurs bare én gang. Hvis et lag murstein har en kostnad per gang på $100 (i stedet for en timepris), og det tar tre murere for å fullføre en aktivitet, vil for eksempel kostnaden er $300. Men en per bruk leveringskostnad $ 100 for en materialressurs som sement brukes bare én gang per levering, enten 10 tonn sement er levert eller 100 tonn.

Kostnader per bruk angis i kategorien kostnader i dialogboksen Ressursinformasjon.

Hva er faste kostnader, og hvordan beregnes de?

Faste kostnader er kostnader for en aktivitet som forblir konstante uavhengig av varigheten for aktiviteten, hvor mye arbeid som utføres av ressursen og antall tildelingsenheter.

Obs!: Satsbaserte ressurskostnader kan øke når en aktivitet tar lengre tid enn forventet, men ikke en fast kostnad. Hvis du for eksempel hvis en snekker er en satsbaserte ressurs (det vil si at han eller hun er betalt per time) og er planlagt å fullføre en aktivitet i fem dager, men bruker faktisk sju dager å fullføre det, snekkeren betales mer enn er budsjettert. Hvis snekkeren betales faste kostnader for arbeid, men forblir kostnaden det samme, uansett hvor lang tid det tar for å fullføre.

Du kan tilordne faste kostnader for en aktivitet som tilordnes også satsbaserte ressurskostnader. Hvis en satsbaserte ressurs som er tildelt en aktivitet medfører også reisekostnader, kan du for eksempel legge reisekostnader til samme aktivitet som et fast beløp. Faste kostnader er inkludert i du totalkostnadene, både av project faser (i aktivitetssammendrag) og hele prosjektet.

Du kan angi faste kostnader i en aktivitetsvisning (for eksempel et Gantt-diagram) ved å bruke den aktuelle kostnadssatstabellen, og angi deretter kostnadsbeløpet i Faste kostnader-feltet.

Hva er kostnadsressurser, og hvordan beregnes de?

I motsetning til faste kostnader og kostnader per bruk kostnadsressurser (for eksempel overnatting eller flyreiser) opprettes som en type ressurs og tilordnes deretter en aktivitet. I motsetning til arbeidsressurser kan ikke kostnadsressurser ha en kalender som er brukt. Hvor mye du kostnadsressurser er ikke avhengig av mengden arbeid som er utført på en aktivitet.

Hvis du har installert Oppdateringen infrastruktur for Project 2007, kan kostnadsressurser påvirke datoen starten eller slutten av en aktivitet. Hvis du har en aktivitet som begynner August 1 og slutter August 15, og du tildeler en kostnadsressurs med en verdi på $500 på August 21, er for eksempel sluttdatoen for aktiviteten utvidet til August 21 skal ta hensyn til kostnader-ressurstildeling.

Kostnadsressurser som brukes når du ønsker å bruke (for én enkelt aktivitet) flere separate diverse kostnader som ikke er endret av mengden arbeid som er utført på aktiviteten. For eksempel ledelsen arbeider på et nytt prosjektforslag kan ha tre separate kostnadsressurser tillagt vedkommende: én for flyreiser, én for Matutgifter og én for hotell ROM utgifter. På denne måten, kan flere "faste" kostnader brukes til én enkelt aktivitet. I motsetning til med arbeidsressurser og materialressurser kan kostnadssatser ikke brukes for å kostnadsressurser.

Kostnadsressurser er opprettet i ressurslisten. (Kategorien Generelt i dialogboksen Ressursinformasjon klikker du kostnader i Type-listen.) Når du oppretter kostnadsressursen, kan du tilordne det til oppgaver etter behov. Når kostnadsressursen er tilordnet en aktivitet, kan du angi hvor mye kostnaden ved hjelp av dialogboksen Aktivitetsinformasjon for oppgaven, i dialogboksen Tildelingsinformasjon for oppgaven eller Aktivitetsbelegg-visningen som har kostnadstabellen.

Hvordan kan du regulerer kontantstrøm?

Når du tildeler kostnader til aktiviteter og ressurser, kan du angi når kostnadene belastes. Hvis kontantstrøm er en avgjørende faktor i prosjektet, kan du vil endre hvordan kostnader belastes for individuelle oppgaver, for å forsikre deg om at de belastes bare når du har dekning tilgjengelig å betale for dem.

Med unntak av kostnader per gang, som alltid belastes ved starten av en aktivitet, Project 2007 fordeles kostnader som standard og beregner kostnadsbelastning basert på prosenten av oppgaven som fullført, distribuere belastning over hele varigheten for aktiviteten. Du kan imidlertid også ha kostnader belastes på begynnelsen av en aktivitet (Hvis du har en nåverdi beløpet som utbetales ved starten), eller på slutten av aktiviteten (Hvis du holder betaling til arbeidet er fullført).

Du kan angi belastningsmåten i ett av flere måter, avhengig av typen kostnad. De fleste typer ressurser (inkludert arbeid, materiale og kostnadsressurser, og også kostnader per bruk) kan du angi belastningsmåten i kategorien kostnader i dialogboksen Ressursinformasjon. For faste kostnader, kan du angi belastningsmåten ved hjelp av feltet Belastning av faste kostnader.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×