Brukermål: Styre kostnader

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Prosjektkostnader

Hvis du vil spore kostnadsinformasjon, har du kommet til riktig sted. Lær hvordan og hvor du angir ulike kostnadsdetaljer, slik at du kan vise og analysere de totale kostnadene under fremdriften av prosjektet.

Hvis du vet hvor pengene brukes, vil det bidra til at du tar bedre avgjørelser for å fullføre prosjektet innenfor budsjettet.

Tips for kostnadsstyring før du begynner

Denne artikkelen er ett av mange prosjektstyringsmål på veikartet for prosjektstyring.

 • Beregne prosjektkostnader   kostnader historikk over prosjekter som ligner på prosjektet du planlegger kan være nyttig når du kommer i gang. Det kan forhindre dyr feil. Hvis organisasjonen har Project Management Office (Prosjektstyringskontoret) eksperter, kan du også diskutere kostnads- og budsjettinformasjon planene med dem, eller be en erfarne og kunnskap gruppemedlem gjennomgår aktivitet og ressurs kostnadsestimater din. Kostnadsestimater er vanskelig – større organisasjoner Følg retningslinjene for Prosjektstyringskontoret eller leie profesjonelle kostnader estimators.

 • Vite hvilke kostnadstyper som finnes i Project   de fleste prosjektkostnader kommer fra arbeidsressurser – personer som arbeider på tildelte aktiviteter eller materialer og utstyr trengs for å fullføre et prosjekt. Ressurskostnader er vanligvis basert på timebaserte betalingssatser eller enhetssatser, men de kan også være engangs kostnader som konsulenter gebyrer, leverandør kostnader og reisekostnader. Kostnader som ikke er tilknyttet ressurser er vanligvis angitt som faste kostnader for bestemte aktiviteter eller for hele prosjektet.

 • Angivelse av kostnader   ressurskostnader er angitt i arket ressursvisning for hver time arbeidere, lønn arbeidere, underleverandører, materialkostnader eller andre engangs ressurskostnader, for eksempel kostnader for forsikring eller obligasjoner. Kostnadene for aktiviteten er angitt i en kostnadstabell du kan legge til en aktivitetsliste.

 • Finne totalsummer for kostnader    Project beregner totalkostnader for alle kostnader du angir, slik at du hurtig kan se en oversikt over prosjektkostnadene. Del kostnadsinformasjonen med prosjektinteressentene, som kanskje er interessert i den.

 • Angi budsjettet    Når totalkostnader ligner på budsjettet du og interessentene hadde i tankene for prosjektet, etablerer lagre en opprinnelig plan disse totalkostnader som budsjettet for prosjektet. Du gjør dette vanligvis når du har skrevet all informasjonen prosjektet trenger, og før du starter en hvilken som helst arbeid. Det kreves et planlagt budsjett hvis du planlegger å spore og styre kostnader, spesielt hvis du vil være å gjøre en analyse av inntjent verdi til å analysere Kostnadsavvik i hele prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi og lagre en opprinnelig plan.

 • Utføre kostnadsanalyse   Eksportere kostnadsdataene til Excel for dybdeanalyse av dataene ved hjelp av Excel-pivottabeller, diagrammer og andre funksjoner, for eksempel betinget formatering og sparkline-grafikk (som vist på bildet nedenfor).

  EVM i Excel ved hjelp av sparkline-grafikk
  eller bruke visuelle rapporter i Project til å vise et pivotdiagram for opptjent verdi (vanligvis kalt en S-kurve).
  Inntjent verdi-tabell i Excel
  kan du også ta prosjektet data lenger og opprette en avansert analyse ANOVA-analyse med funksjoner for Analyseverktøy i Excel. Sky er grensen når det gjelder å analysere prosjektkostnader!

Angi kostnader i prosjektet

Angi satsbaserte kostnader for personer og materialer

Det første du må gjøre er å angi priser for personen som skal utføre arbeidet og enhetspriser for materialene som kreves for å fullføre prosjektet.

Angi utstyrskostnader og andre kostnadsressurser

Deretter angir du faste ressurskostnader for utstyr, sammen med eventuelle engangskostnader for ressurser som du vil spore i prosjektet.

Angi faste kostnader for aktiviteter

Nå kan du legge til eventuelle diverse engangskostnader for bestemte aktiviteter eller i prosjektsammendraget, som representerer hele prosjektet.

Vis totalsummer for prosjektkostnader

Når du har angitt kostnader for ressurser, aktiviteter eller begge, undersøker du totalkostnadene for å se om de må justeres for å oppfylle kostnadsmålet.

Velge riktig rapport

En eller annen gang må du rapportere informasjon om prosjektkostnader til andre i organisasjonen. Bruk en forhåndsdefinert kostnadsrapport, for eksempel Kontantstrøm eller Inntjent verdi, eller vis umiddelbart kostnadsdataene i en visuell rapport, for eksempel et Excel- eller Visio-pivotdiagram.

Styre prosjektkostnadene

Angi og lagre en opprinnelig plan

Når du har angitt kostnadsberegningene, lagrer du dem med den opprinnelige planen for å opprette et budsjett. Dette lar deg sammenligne planlagte kostnader med faktiske kostnader som oppstår i prosjektet under fremdriften, og det forutsier om prosjektkostnadene vil holde seg innenfor prosjektet.

Følge med på fremdriften i planen, fra enkel til ekspert

Hold øye med fremdriften for arbeidet på aktivitetene og totalen for de faktiske kostnadene, for å avgjøre om prosjektet holder seg innefor budsjettet eller om det er fare for at budsjettet overskrides.

Angi faktiske kostnader manuelt

Project beregner automatisk kostnader basert på det faktisk akkumulerte arbeidet eller materialene som brukes av aktiviteter, men ved behov kan du angi faktiske kostnader for alle tildelte aktiviteter som er fullført.

Analyse av inntjent verdi, for resten av oss

Utfør analyse av inntjent verdi når som helst i løpet av prosjektet, for å finne ut om pengene som er brukt hittil, er i tråd med arbeidet som er utført, og samsvarer med kostnadene for den opprinnelige planen du angav for aktiviteter, ressurser og tildelinger.

Lær avanserte prinsipper for analyse av inntjent verdi (blogg)

Lær hvordan du eksporterer planen til et format er UN/CEFACT-kompatibelt (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×